Tesdorpf, Adolph Valdemar BREV TIL: Tesdorpf, Edward FRA: Tesdorpf, Adolph Valdemar (1886-04-19)

Kjøbenhavn (Poststempel), d. 19/4 86.

s. 37Kjære Fader! Modtog dit Telegram i Middags og har jeg strax truffet de fornødne Anstalter til Reisen. Jeg formodede forresten forud, at Du ønskede jeg tog derop, hvilket er saa naturligt. Jeg ser idag i »Nutiden«, at Buus kort før sin Død har sendt Dig et Afskeds-Telegram. Jeg reiser derop sammen med Westermann, som ogsaa vil følge sin gamle Principal. Vi tage afsted imorgen tidlig Kl, 7, ere i Struer imorgen Aften 101/2, tage derfra Tirsdag Morgen med første Tog Kl. 6, saa ere vi i Sjørring 10l/2. Jeg formoder at komme til Nykjøbing Torsdag Middag, saa, dersom Du intet Telegram modtager fra mig, bedes der være Vogn ved Stationen. Med venligst Hilsen din

Adolph.