Tesdorpf, Adolph Valdemar BREV TIL: Tesdorpf, Edward FRA: Tesdorpf, Adolph Valdemar (1886-02-10)

Hotel d’Orient, Rome, d. 10/2 86.

Min elskede Papa!

Jeg takker meget for Dit og Frøken Jürs’s Breve, som glædede mig meget. Du behøver ikke at være bange for, at jeg ei skal komme til Florents. Vi gaa nemlig fra Grækenland after tilbage til Italien. Jeg tager da nogle Dage til Florents og derfra til Venedig, Ellis til Genua og Mailand, hvorefter vi after mødes ved en af Søerne for at tilbringe en 14 Dages Tid sammen i Schweitz.

Dette er det sidste Brev, Du modtager fra mig i Rom. Vi reise nemlig imorgen til Neapel, hvortil vi glæde os meget. Jeg bar været 14 Dage i Rom og set mig godt om i denne Tid; i ethvert Tilfælde sætter jeg ikke stor Pris paa at blive her længere. 1 Neapel blive vi til paa Lørdag otte Dage, den 20de, hvorfra vi med et fransk Skib tage til Alexandria. I maa ikke sende Breve til Neapel efter førstkommende Mandag Middag; de Øvrige bedes I adressere til Hotellet Abbate, Alexandria. Vi glæde os meget til denne Tour. Soreisen kan jo let blive mindre behagelig; den varer nemlig 4 Døgn; men om man ogsaa kommer til at ofre noget til de vrede Guder, maa man tage den med Ro. Det skal efter Sigende være meget gode og elegant indrettede Skibe, som seile hurtig.

I Søndags vare vi om Formiddagen i Conservatore Paladset paa Capitolium og saa en Del udmærkede Malerier af ældre Kunstnere og enkelte gode Statuer. Ved Middagstid saa vi en stor Revue over alle garnisonerende Tropper i Rom. Soldaterne saa meget godt ud; det var gjennemgaaende smukke unge Folk, og de vare allesammen iførte smukke og gode Uniformer, men deres Præstationer, hvad Marsch og Takt angaar, var mildest talt elendige. Jeg bar aldrig set noget saa daarligt. Vore Rekruter hjemme marschere efter 4 Ugers Ophold ved Skolen langt bedre.

Om Eftermiddagen saa vi Kirkerne S. Maria sopra Minerva, S. Maria del Popolo og S, Trinita d’el Monte. I Sidstnævnte overværede vi Gudstjenesten, som foruden den reglementerede Messe bestod af smuk Kirkesang af Nonner.

Igaar Formiddags var jeg after ude i Vatikanet og saa Gallerierne. Man kommer først ind i det verdensberømte Sixtinske Kapel. Man kommer ind med umaadelig store Forventninger og gaar ikke lidet skuffet tilbage. Vi besaa Michel Angelos Billede paa Væggen over Alteret, forestilleude Dommedag, desuden 12 andre Vægmalerier af forskjellige Kunstnere. Det hele er meget mørkt og for en Ukyndig umulig at forstaa. I Galleriet er der flere meget smukke Malerier, som man med Glæde ser.

s. 12Om Eftermiddagen saa jeg Pantheon og Palazzo Colonna. Pantheon er Roms ældste og bedst bevarede Bygning; det er et imponerende Rum. Victor Emmanuel ligger begravet her. I Colonna er der en ualmindelig smuk Sal.

Imorges har jeg atter været i Vatikanet og nok en Gang set Skulptursamlingen, som er langt interessantere og kjønnere end Malerisamlingen. Efter Frokost gik jeg hen og saa Palazzo Barberini, i hvis lille Malerisamling der navnlig findes et Maleri, som er verdensberømt: Guido Renis Beatrice Cenci. Det er en ung Pige af vidunderlig Skjønhed; han malede hende om Natten i et Fængsel; hun blev senere henrettet, af hvad Grund har jeg forgjæves søgt Oplysning om.

Hermed har jeg altsaa for denne Gang sluttet Museumsbesøgene i Rom, I dette Øieblik var en italiensk Barber oppe hos mig; han skulde efterse mine Fødder; han gjorde det langt fra saa godt som Hanne, og derfor tog Raden 5 Fr.; jeg havde stor Lyst til at give ham en ordentlig Omgang.

Det har forbauset mig, at Hørup er bleven frikjendt; jeg havde gjerne undet ham en lille Rekreationsferie i Kaschotten.

Dog, jeg vil slutte for idag; jeg skal desværre hen og faa Kufferten pakket, et mindre behageligt Arbeide. - Venlig Hilsen til Dig, min elskede Papa, og bedende Dig hilse Damerne, forbliver jeg altid din Dig

elskende Søn

Adolph.