Aage Friis, 1870-1949 Uddrag fra Fra det Heibergske Hjem

JOHAN LUDVIG OG JOHANNE LUISE HEIBERGS
INDBYRDES BREVVEKSLING