Aage Friis, 1870-1949 Uddrag fra Fra det Heibergske Hjem

s. 1 s. 2 Havetrappen i Det Heibergske Hjem i Søkvæsthuset
Efter Tegning af Knud Gamborg (Teatermuseet)