Aage Friis, 1870-1949 Uddrag fra Fra det Heibergske Hjem

s. 4A/S J. H. SCHULTZ BOGTRYKKERI - KØBENHAVN