Marstrand, Wilhelm BREV TIL: Marstrand, Troels Caspar Daniel FRA: Marstrand, Wilhelm (1846-10-30)

Romd. 30. October 1846.
Til hans Broder Troels.

Ischia, Palermo hvor jeg fandt et uendeligt rigt Liv og blev i 3 Uger. Jeg er kommet tilbage betydelig friskere end da jeg reiste did, da mit Helbred er meget svækket af Hede og Lede. Jeg har anlagt 2 Billeder, et fra Ischia og 2 Don Quixotiader, hvilke jeg foruden det begyndte med de store Piger i Osteriet vil see at faae færdige her og saa reise mod Nord. — Hils Raffenberg fra mig og s. 55alle Venner her i Rom. De samt jeg naturligviis in specie have forundret sig over, at den gode Mand ikke opfyldte sit Løvte om at lade høre fra sig. De holdt Alle meget af ham og hans Fru (skandinavisk). Jeg undskylder altid gierne Folk i det Punct, thi ellers vilde jeg Selv være en stor Synder.