Zeise, William Christopher BREV TIL: Berzelius, Jöns Jacob FRA: Zeise, William Christopher (1847-04-08)

A Monsieur
Monsieur le Baron de Berzelius
à
Stockholm
.

Undskyld, Höistærede Hr. Baron, at jeg uleiliger Dem med et Par Linier i Anledning af en Urigtighed i min Afhandling om Methyloxydsulfocarbonat! S. 7 staar nemlig urigtigt, at Æthyloxydsulfocarbonatets og Methyloxydsulfo-carbonatets specifike Vægt er saa godt som eens, og ved en skriftlig Forandring har jeg foröget Feilen. Det sande er, at Æthyloxydforbindelsens specif. Vægt er 1.0703, Methyloxydforbindelsens = 1.17 og Xanthelenets = 1.105, saa at fölgelig Xanthelenets spec. V. er större end Æthyloxydsulfocarbonatets. —

Megen Tak for Hr. Baronens höitærede Brev og de deri meddelte Nyheder!

Kjöbenhavnd. 8te April 1847.

Med fortrinlig Höiagtelse
Deres hengivne W. C. Zeise.