Carl Frederik Bricka, 1845-1903 Julius Alberg Fridericia, 1849-1912 Uddrag fra Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve (8.bind)

S. 134 L. 4 f. n.: Efter Regensberger tilføjes: se IV, 70, Note 2.