Carl Frederik Bricka, 1845-1903 Julius Alberg Fridericia, 1849-1912 Uddrag fra Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve (7.bind)

KJØBENHAVN.
FORLAGT AF UNIVERSITETSBOGHANDLER G. E. C. GAD.
1891.