Christian 4. BREV FRA: Christian 4. (1617-12)

Decbr. 1617.

Fortegnelse over Haandværksfolk, der skulle forskrives til Arbejde paa Frederiksborg Slot. — Geh. Ark.

Fortegnelse Paa huess folck, som skall forskriffues til frede: bygning 2).

Murmeister 24 Personer.

Kaalckslaar 24

Plixfolck til disamme Murmeisterss 48

Thil at setthe och briide steen 36

Graffueren till att rønse møllegrøffterne 60

Brøndmeisteren til att legge Render 24

Till at løbe med hiiulbørre 100

Summa 316.

Fraa Skanderborrig skall forskriffues

Hyulbørre 500 3).

Fraa køben:

Skall forskriffues En stenhugger, som kan kløffue kampesteen 4).