Carl Johan Anker, 1835-1903 Uddrag fra Christian Frederik og Carsten Anker's Brevveksling 1814 - samt Uddrag af deres Breve fra 1801-13 og fra 1815-17

samt Uddrag af deres Breve fra 1801—13 og fra 1815—17,