Carl Johan Anker, 1835-1903 Uddrag fra Christian Frederik og Carsten Anker's Brevveksling 1814 - samt Uddrag af deres Breve fra 1801-13 og fra 1815-17

Tilsidst tillader jeg mig at udtale et Ønske om, at denne Bog maa blive læst af Norges Ungdom. Dens Titel frister maaske ikke, men dens Indhold forhaabentlig desto mere. Gjennem dette luer der nemlig fra de to omhandlede Mænd en fædrelandsk og offervillig Aand, der maa varme og styrke enhver norsk, den unge ikke mindst.