Gustav Ludvig Wad, 1854-1929 Uddrag fra Breve fra Greve Christian Rantzau til Hans Gram

KØBENHAVN
GRÆBES BOGTRYKKERI
1930