Holberg, Ludvig BREV TIL: Hagen, Aage Rasmussen FRA: Holberg, Ludvig (1723-10-21)

BREV TIL HAGEN
DATERET 21. OKTOBER 1723

Egenhændigt; tilhører formanden for Holberg-klubben i Bergen, bankfuldmægtig O. J. Larsen (har tidligere tilhørt præstefruen Sara Faye, Haug præstegård på Østlandet, og de norske samlere og forfattere præsten Andr. Faye (ᾠ1869) og sorenskriver C. N. Schwach (ᾠ1860); denne sidste skal have fået brevet fra Nordlandet).

Tidligere udgivet (efter A. Fayes afskrift) af P. Botten Hansen (Nogle utrykte Breve af Ludvig Holberg); faksimile i Jubeludgave af Ludvig Holbergs Comoedier III (1888) s. 24; jf. Holberg Aarbog 1924 s. 210.

Holberg må have fået et svar fra Hagen med bestilling på 60 exemplarer af komediernes 1. bind, som Holberg strax efter har sendt ham (jf. brevet af 24. maj 1724); bøgerne må være bleven afsendte i løbet af sommeren 1723 (»forgangen sommer«). Nu længes Holberg efter at høre, hvorledes det er gået med salget af dem, d. v. s. han vil gerne have pengene sendt lidt hurtigt. Holberg vil desuden bede Hagen om også at hjælpe med til at få andet bind af komedierne afsat i Trondhjem; han venter, at det ny bind vil udkomme i foråret 1724; i sit næste brev siger han, at det udkommer »til Paasche«. Om denne ny tome siger Holberg kun, at den vil indeholde Barselstuen, som nylig er bleven opført.

Hoitärede gode ven

Jeg har lenge vented paa et angenemt svar, hvorledes det gaar med comædiernes debit, hvoraf ieg skikkede ham 60 exemplarier forgangen somer. Jeg haaber,s. 64at, saasom de er gaaet saa hastig fra henderne paa andre steder at de i det ringeste har haft samme gode skiebne udj Trundhiem, hvilken bye ieg hidentil har haft mest aarsag at berome. Jeg lader trykke en nye tome til foraaret, med 1 hvilken ieg ikke vill bemöie ham, uden saa mange exemplarier som han selv for sig og andre goode vener forlanger; thi det var ubilligt af mig at begiere at han skulde baade have umag, og staa i forskud for mig 2. Der blev forgangen uuge 3 spilled en comædie som heeder Barselstue hvilken allarmerede en hob af vore fruentimer. Den bliver indfördt udj den anden tome Jeg forventer med det forste et angenemt ord fra dem 4 og forbliver stedse deres

Oprigtige ven og tienstskyldigste tiener
L Holberg

Kiobenhavn d 21 Octob
1723

Udskrift (med Holbergs hånd):
Kongl Mayests velbestalter
Krigs Bogholder Aage Rasmusen Hagen
à
Trundhiem 5