Holberg, Ludvig BREV TIL: Hagen, Aage Rasmussen FRA: Holberg, Ludvig (1722-03-10)

BREV TIL HAGEN
DATERET 10. MARTS 1722

Egenhændigt; i Universitetsbiblioteket i Oslo.

Tidligere trykt bl. a. af P. Botten Hansen (Nogle utrykte Breve af Ludvig Holberg) og i Dania. IV.

I dette brev takker Holberg for de penge, Hagen har sendt ham, og både Hagen selv og de andre indbyggere i Trondhjem får mange komplimenter for den måde, hvorpå de har taget imod Peder Paars. Hvad Holberg vil med brevet er dog ikke alene at give kvittering og at aflevere komplimenter; han vil bede Hagen om at sørge for afsætningen af Holbergs sidste bog på samme måde, som han havde taget sig af Peder Paars.

Den ny bog er »Hans Mikkelsens 4re Skiemte-Digte med tvende Fortaler samt Zille Hans Dotters Forsvars-krift for Qvinde-Kiønned. Trykt i dette Aar 1722«. Holberg spørger ikke om forlov, men sender uden videre Hagen 50 exemplarer af bogen ind ad døren og beder om at få dem solgt. Holberg tager det altså som selvfølgeligt, at Hagen vil være hans faste bogkommissionær i Trondhjem, hvad denne efter de følgende breve at dømme dog ikke havde tænkt sig.

Hoitärede kiäre ven.

Jeg siger tusind tak for good og prompte betalning for de boger ieg skikkede, resten af pengene fik Renteskriver 1 Smith 2 efter begiäring 3. At det er farligt un= dertiden at väre alt for tienstvilligste beviiser ieg nu dene gang af mit exempel i det at ieg skikker ham paa s. 58ny 50 andre boger hvilket ieg ydmygst beeder ikke maa ilde optages. Jeg kand sige at Trundhiem er den beste bye efter proportion i Danemark og Norge at kiobe böger og min Herre den beste mand udj Trundhiem Jeg haaber nok at de halvhundrede 4 bliver saalte saa som de her have väret meget begiärlige 5. stykket koster indbunden 18 β 6. naar debiten er skeed faar ieg altid ved leilighed penge. Jeg vilde onske min Herre vilde sätte nogen prove paa mig igien thi intet skulde väre mig kiärere end at lade see udj alle occasioner at ieg er Hans

ydmygste og beredviligste tiener
L Holberg

Kioben d 10 Martij 1722

Udskrift (med Holbergs hånd):
Kongl Mayests Velbestalter
Krigsbogholder Aage Rasmusen
Hagen
`Trundhiem

(med en anden hånd:
Herhos fölger 50
indbundne Böger.)