Buntzen Gyllembourg-Ehrensvaerd, Thomasine Christine BREV TIL: Heiberg, Ludvig FRA: Buntzen Gyllembourg-Ehrensvaerd, Thomasine Christine (1800-04-15)

To Breve fra Fru Gyllembourg til L. Heiberg.

De mange Breve, som Fru Gyllembourg skrev til P. A. Heiberg under hans Landflygtighed, inden hun gjorde ham Forslaget om Skilsmisse, ere desværre ikke bevarede; det vilde være af meget stor Betydning for Bedømmelsen af hendes Charakter at se, hvorledes hun tog sig i det dobbelte Forhold, hvori hun da stod. Jeg har derfor troet, at ogsaa efterfølgende Breve, som hun i denne Periode har skrevet til L. Heiberg, kunde have nogen Interesse. Sit tidligere gode Forhold til denne omtaler hun selv i Fru Heibergs ofte anførte Skrift S. 378.