Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind (1866-03-14)

Udenrigsminister Grev Frijs til Grev Moltke-Hvitfeldt, Gesandt i
Paris
.
Kjøbenhavn, 14. Marts 1866.

Jeg bifalder fuldstændigt det Skridt hos Hr. Drouyn de Lhuys, hvorom Deres Høivelbaarenhed har indberettet i Nr. 14 af 6. Marts og takker Dem fordi De uden at afvente Instruction herfra, har forsikkret Dem om, at Hr. de Parieu ikke i Præmisserne til sit Forsvar for den franske Regerings Politik i det danske Spørgsmaal kan betragtes som et nøiagtigt Organ for det franske Udenrigsministeriums Anskuelser. Det Svar som Hr. Drouyn har givet Dem er saa tilfredsstillendes. 123som muligt og jeg beder Dem ved Leilighed at udtale til Udenrigsm. min Tak for den givne Forsikkring. —

Koncept med P. Vedels Haand.