Hans Frederik Emil Thorvald Marquard, 1873-1950 Uddrag fra Breve til og fra Mogens Gyldenstjerne og Anne Sparre (2. bind)

Johs. Brøndum-Nielsen. William Christensen.