Hans Frederik Emil Thorvald Marquard, 1873-1950 Uddrag fra Breve til og fra Mogens Gyldenstjerne og Anne Sparre (1. bind)

I KOMMISSION HOS G. E. C. GAD
TRYKT HOS NIELSEN & LYDICHE (AXEL SIMMELKIÆR)