Grundtvig, N. F. S.

Se Vejledning til stedregisteret.

Udby landsby ved Vordingborg
Egeløkke
Langeland Lavind
Island Sneeland
England Old-Engeland Anglernes Ø se fak120 Storbritannien / United Kingdom
Universitetsbiblioteket i København; det angives i registret, da der findes UB'er med samme stavemåde i flere norske byer
Sorø Akademi Ridderakademiet Fak 19 er latinskolen, fak 7 er akademiet (post artium). Encyklopædiens historiske rids: I tilknytning til skolen grundlagde Christian 4. i 1623 et ridderakademi, som senere blev søgt udvidet til et egentligt universitet, der eksisterede ca. 20 år. Ridderakademiet ophørte i 1665, mens skolen fortsatte til 1737. Under Christian 6. ombyggede Lauritz de Thurah de gamle klosterbygninger omkring 1740. Det nye akademi, der fungerede 1747-93, kom dog først i gang, efter at Ludvig Holberg havde skænket det sin formue
København
Vor Frelsers Kirke
Jerusalem
Jorsal norrønt navnform
Gråbrødretorv Ulfeldts Plads omdøbt til Gråbrødretorv i 1841
Europa Ænea
Sorø
Danmark husk at søg efter de poetiske former som Danne-Land. Brug synch-feltet fak14 som søgeord
Sjælland
Gammel Lejre Lejre landsbyen Gammel Lejre var ifølge traditionen hjemsted for kongeslægten skjoldungerne; landsbyen ligger umiddelbart nord for den moderne stationsby Lejre og fik først i 1800-tallet tilføjet betegnelsen 'Gammel'
Ledreborg Slot Lethraborg herregård vest for Lejre Forleddet Lethra er en lærd, antikiserende omdannelse af stednavnet Lejre, s.d., ifølge traditionen med J. Langebek som ophavsmand (I 1946); efterleddet borg se indl.
Lejregård stednavn anvendt om landsbyen Gammel Lejre og herregården Ledreborg
Rom
Øster-Salt fak26 = Østersøen
Sorø Akademis Skole Sorø Latinskole Sorø lærde Skole Fak 19 er latinskolen, fak 7 er akademiet (post artium)
Københavns Universitet kaldtes tidligere Studiegaard
Tyskland Allemanien
Roskilde
Dannevirke Holgerdiget voldanlæg ved den dansk-tyske grænse opført i anden halvdel af 600-tallet, opgivet i 1200-tallet, fornyet midt i 1800-tallet
Norden Nord Nørreleden
Østerled Østerlide Østen, orienten, ofte enten Mellemøsten eller landene omkring Østersøens østlige del se ODS.
Østersøen Østerhav KSR: tilf. Øster-Hav
Fjenneslev
Gammel Kongevej
Villa Gladhjem
Nørrebro
Valkendorffs Kollegium Danmarks ældste studenterkollegium, oprettet 1588 af Christoffer Valkendorff
Christianshavn
Bristol
London hovedstad i Storbritannien
Oxford by i England
Cambridge by i England
Birmingham by i England
Hamborg Hamburg
British Museum
Vor Frelsers Kirke i Oslo
Norge
Norrig poetisk udtryk for Norge
Oslo Opsloe Christiania før 1624 Opsloe; fra 1877 stavet: Kristiania, siden 1925: Oslo
Christianskirken Frederiks Tyske Kirke det findes flere kirke med dette navn, derfor vises København
Frederiksberg Kirke
Frederiksberg
Villa Solvang
Strandvejen
Store Tuborg Thuesborg villa opført i 1690erne
Emiliekilde gravminde for Emilie Caroline Schimmelmann (1752-1780)
Klampenborg
Lille Tuborg
Gottorp
Dansk Vestindien De Dansk-Vestindiske Øer nu: US Virgin Islands De Dansk-vestindiske Øer. Sankt Thomas opmærkes separat, ditto ved Sankt Croix og Sankt Jan
Det Kongelige Teater
Bøstrup Kirke
Bøstrup landsby på Langeland
Hou landsby på Langeland
Schouboes Institut privatskole oprettet 1794, nedlagt 1814; beliggende i Ny Adelgade 185 og (fra 1799) 142
Roskilde Domkirke
Det Kongelige Selskab for Norges Vel i København, jf. synch. Beliggenheden bør specificeres. Opret separat post for afdelingen i Christiania/Oslo
Marielyst Højskole åbnet 1856 ved gården Marielyst (på hjørnet af Haraldsgade og Lersø Parkallé), flyttet til Lyngby 1890, nedlagt 1937 N.F.S. Grundtvig modtog på sin 70-årsdag i 1853 en folkegave, der skulle bruges til oprettelse af en dansk højskole; den blev åbnet i 1856 på gården Marielyst ved København, opkaldt efter hans anden hustru, Marie Toft, der døde i 1854. En mindesten på hjørnet af Haraldsgade og Lersø Parkallé markerer placeringen af denne første Grundtvigs Højskole. I 1890 blev højskolen flyttet til Lyngby på det nuværende Frilandsmuseums areal. Højskolen blev nedlagt i 1937, og kapitalen overført til Frederiksborg Højskole, der siden har heddet Grundtvigs Højskole Frederiksborg. Se Encyklopædien: Grundtvigs Højskole, højskole ved Hillerød
Maribo Domkirke
Maribo
Torkilstrup landsby på Falster
Tivoli
Østre Landsret Landsoverretten i København lå 1815-1918 i Råd- og Domhuset på Nytorv Råd- og Domhuset er opført 1805-1815
Stigs Bjergby
Jyderup byen ved Skarresø
Dyrehaven Jægersborg Dyrehave
Vallekilde Højskole
Fyn
Dalum
Dalum Højskole grundlagt og ledet af Christen Kold 1862-1870 Christen Kold grundlagde sin første – Danmarks anden – folkehøjskole i Ryslinge i 1851. Pga. pladsmangel flyttede han den til Dalby ved Kerteminde i 1853, og i 1862 flyttede han den til Dalum. Her døde han i 1870, og han blev begravet på Dalum Kirkegård
Dalby landsby i Skåne
Claras Kirkegård vest for Gammelkøgegård
Køge
Køge Ås
Jylland Jotland
Rhinen Rhinaae Floden, der udspringer i de schweiziske Alper, løber igennem Bodensøen og har sin udmunding ved den hollandske Nordsøkyst
Jellinggård kongsgård nær det moderne Jelling Se http://e-tidsskrifter.dk/ojs/index.php/historisktidsskrift/article/view/32095/61918
Jelling
Dorestad vigtig handelsplads fra 700-tallet til ca. 870, lå sydøst for Utrecht Kort 14-beskaaret; Frankerriget, nu Holland, sydøst for Utrecht, hvor floderne Rhinen og Lek mødes; forbindelser til Birka og Hedeby
Corbie kloster i Picardiet grundlagt 657 med storhedstid i 800-tallet, moderkloster for Corvey Kort 14-beskaare
Perserriget Det achaimenidiske storrige bestod fra ca. 550 til 325 f.Kr Encyklopædien: Perserriget, traditionel betegnelse for især det achaimenidiske storrige, som grundlagdes af Kyros 2. den Store og brød sammen med Alexander den Stores erobring i 334-325 f.Kr
Det persiske monarki andet navn for for Perserriget. Ifølge traditionen det andet af de fire verdensriger omtalt i Dan 2 og 7
Paradis relevant efter Dommedag, men også forestilling om lyksalig tilværelse i en gudehave uden død og elendighed i en urtid, der er tilgængelig igen efter tidens ende (i evigheden)(GDB). Se også Edens Have fik211, før Syndefaldet. NHB (Diskussion med ELR): Grundtvig skelner ikke skarpt mellem Paradis, Edens Have og det Ny Jerusalem
Eden Edens have Adam og Evas opholdssted efter skabelsen, jf. 1 Mos 2-3. Edens Have omtales ved Syndefaldet. Se også fik83 Paradis, relevant efter Dommedag.
Det Røde Hav
Roncesvalles Hospita Vallis
Bloksbjerg Brocken
Elben
Corvey kloster grundlagt 822 øst for Paderborn, siden 1800-tallet slot og museum Oprindeligt grundlagt 815 på et uidentificeret sted kaldet Hethis af Karl den Stores slægtninge Wala og Adelard. Munke fra Corbie klosteret i Picardie befolkede det for at støtte den nyligt begyndte mission blandt sakserne. Klosteret blev beskyttet af abbeden fra moderklosteret og kejser Ludvig den Fromme (fra Wikipidea, 2012-04-10). Benediktinerkloster
Mainz by i Tyskland
Sachsen Meisenland
Kurfyrstendømmet Sachsen ophøjet til Kongeriget Sachsen i 1806 brug kun posten, når Grundtvig skriver "Kurfyrstendømmet Sachsen". Ellers fak91: Sachsen
Kongeriget Sachsen oprettet i 1806, fra 1871 del af Det Tyske Kejserrige, ophævet i 1918 brug kun posten, når Grundtvig skriver "Kongeriget Sachsen" o.lign. Brug ellers fak91: Sachsen
Sverige Magle-Sverige KSR: Magle-Sverige betyder Stor-Sverige
Birka vikingetidens vigtigste svenske handelsplads, der lå på Björkö i Mälaren
Bremen
Hedeby Haithabu Nordens største by i vikingetiden lå syd for byen Slesvig; ødelagt midt i 1000-tallet
Ribe
Uppsala byen lå indtil 1252 ved Gamle Uppsala; derefter flyttedes domkirken og bynavnet til landsbyen Östra Aros. Grundtvig skelner som regel ikke mellem den nuværende by Uppsala og gravhøjene ved Gamle Uppsala
Lund by i Skåne
Jordan floden
Madrid
Lissabon
Paris
Nørreris middelalderlig herregård nordvest for Aarhus; tilhørte ifølge traditionen Niels Ebbesen (1579 Norring Ris, 'riset, krattet ved Norring', ca. 1319 Noringh, af nor 'indsnævring' af Norring Møllebæk og -inge), tidligere herregård, nu voldsted ca. 15 km nordvest for Århus. Den oprindelig kvadratiske borgbanke med spor af kampestensfundamenter, antagelig fra 1300-tallet, har ifølge traditionen tilhørt Niels Ebbesen
Frankrig
Richmond Hill bakke sydvest for Londons gamle bykerne bakke i byen Richmond (tidligere kgl. residensby) ca. 13 km Vsydvest for London med berømt udsigt over Themsen. It has formed part of Greater London since 1965 (https://en.wikipedia.org/wiki/Richmond,_London)
Themsen
Øresund Eirarsund
Sund poet. kortform for Øresund jf. ODS
Nordsøen Vesterhavet
Frederiksberg Bakke
Møns Klint
Devon Devonshire
Salling
Thy
Grækenland Hellas
Isøre på Nakke-halvøen, tingsted og havn indtil 1300-tallet I tidlig middelalder afholdtes her nationalt ting med kongevalg; stedet er i dag lokaliseret til helligstedet Mårbjerg på Nakke-halvøen syd for Rørvig
Det Forenede Kongedømme Storbritannien Se Bretland (his121), England (fak34) og Skotland (fak126). Kongerigerne England og Skotland blev i 1707 forenet i en stat. I 1801 tilføjedes det irske kongerige
Bretland Stor-Britannien den største af de britiske øer da. udgave af den romerske betegnelse for den største af de britiske øer (Britannia Maior, se his730), modsat Bretagne (Britannia Minor)
Vesterled Vesten, Occidenten eller lande vestpå, ofte vest for Nordsøen
Sydsjælland
Kiel
Skotland
Dover
Strandgade
Athen
Salamis
USA
Texas republik fra 1835, fristat i USA fra 1845 Området hørte forvaltningsmæssigt sammen med Coahuila og var 1821-36 en del af Mexico. Den første større indvandring fra USA blev iværksat af pioneren Stephen Austin med den mexicanske regerings billigelse. I 1835 gjorde de amerikanske tilflyttere oprør, da Mexicos regering afviste at garantere en række privilegier, herunder retten til slaveri, som var forbudt ifølge Mexicos forfatning. Efter at have lidt nederlag ved Alamo sejrede oprørshæren under Sam Houston i Slaget ved San Jacinto, og Texas blev i 1836 en selvstændig republik med Houston som præsident. Forbindelserne til USA var imidlertid så stærke, at USA i 1845 bifaldt en annektering af området, der strakte sig helt op til det nuværende Wyoming; dette udløste Den Mexicansk-amerikanske Krig 1846-48, hvorefter Mexico måtte afstå alt land nord for Rio Grande
Mexico brug både om aztekernes Mexiko og republikken Mexiko, grundlagt 1821
Tyrkiet hos Grundtvig ofte synonymt med det Osmanniske Rige
Bruxelles Brussel Bryssel
Warszawa Polens hovedstad
Rusland Tatterland https://mothsordbog.dk; kan det være andet navn for Asien?
Spanien
Istanbul Stambul Konstantinopel Byzans Maglegaard Miklagård Zarograd
Balkan Balkanbjergene bjergkæden fra Bulgariens nordvestlige hjørne til Sortehavet. Balkan blev først i 1808 brugt om hele halvøen, og denne betegnelse vandt kun langsomt indpas DSDE Balkan
Balkanhalvøen Balkan Balkan blev først i 1808 brugt om hele halvøen, og denne betegnelse vandt kun langsomt indpas DSDE Balkan Grundtvig skriver i HV1: Den Balkanske Halvø
Haimos oldgræsk navn http://referenceworks.brillonline.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/entries/brill-s-new-pauly/haemus-e501770#
Sortehavet
Gordion by i Anatolien, nu: Yassıhüyük
Asien
Thyregod
Midtjylland
Afrika
Amerika Bruges kun om kontinentet. Opmærk med fak131, hvis Grundtvig omtaler USA
Australien New Holland
Antiochia græsk-romersk by nær det moderne Antakya i Tyrkiet Staves med ch, ikke Antiokia
Ringsted
Viborg i Jylland, modsat det russiske Viborg/Vyborg fak937
by på Bornholm
Det Kongelige Palæ Roskilde Palæ Roskilde Bispegård grundlagt som bispegård i 1200-tallet; ombygget til kongeligt slot i 1733 I daglig tale Det Gule Palæ. Kilde Trap Danmark 1960, Danmark: pt. 1. Storkøbenhavn II. pt. 2. Storkøbenhavn III. pt. 3. Københavns amt, s. 1040
Shaftesbury
Winchester
Limfjorden Limafjorden
Odense Odinsvi Odins ø
Sankt Knuds Kirke Odense Domkirke
Vendsyssel Vendel Vendilskag
Constanţa Tomis havneby i Rumænien Den romerske digter Ovid boede her i eksil fra 8 til 17 e.Kr. Ligger ved udløbet af Donau i Sortehavet. Byen Tomis blev grundlagt som græsk koloni fra Milet. I 1. årh. e.Kr. blev den erobret af romerne og fik i 300-tallet under kejser Konstantis navnet Constantiana
Skåne Scandea Scandalia Scani Skani
Halland
Blekinge
Bohuslän Bohuslen no. indtil 1660, derefter sve
Holsten Holsetaland Holsetuland
Belgien Det Belgiske Kongerige Oprettet 1830. Fak167 skal medtages som synch på fremtidige poster om De Østrigske Nederlande (1713-94) og De Spanske Nederlande (1600-tallet)
Göttingen
Ingelheim am Rhein borgen ved Mainz, færdigbygget 814 tyske Wikipedia: Seit der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts befand sich dort die Ingelheimer Kaiserpfalz, die den Kaisern und Königen bis ins 11. Jahrhundert als Aufenthalts- und Regierungsort diente. Es folgte die Herrschaft der Grafen von Ingelheim in Ober-Ingelheim. Sebastian Münster, Autor der berühmten Cosmographia, wurde dort geboren
Falster
Udby Præstegård
Præstø
Eskilstrup landsby på Falster
Ønslev
Fyns Stift indtil 1803 inkl. Lolland og Falster
Lolland-Falsters Stift
Eskilstrup skole
Eskilstrup Sogn
Lolland
Dessau Dessau-Roßlau Dessau-Roßlau = officielt navn siden 2007
Philantropinum kostskole 1773-1793 Bygningen bruges siden 1945 igen som gymnasium - derfor ikke kategoriseret som historisk-forgangent. Fra ty. wikipedia: Das Philanthropinum in Dessau bestand von 1774 bis 1793 und war die wichtigste Anstalt der pädagogischen Richtung des Philanthropismus
Als
Ærø
Vestensborg Gods Ved auktionen 1766 over det falsterske krongods blev Nørre Ladegård under Nykøbing slot købt af agent Johan Christopher von Westen, der herefter kaldte hovedgården Westensborg. Med gården fulgte foruden jord og skove ni landsbyer, heriblandt Eskilstrup. Først i 1807 fik Vestensborgs bønder og husmænd skøde på deres ejendom.
Ønslev Kirke
Vesterborg
Kolding
Koldinghus
Kalchedon sæde for det fjerde økumeniske koncil i 451; nu: Kadiköy staves ikke Kalkedon. Jesu to naturer blev slået fast på koncilet
Det himmelske Jerusalem Det ny Jerusalem jf. Åb 21 ELR, 433A, forslag: norm Jerusalem da jeg har teksten: “i dit Jerusalem”
Tollbugata Toldbogade
Vesten
Berlin
Sjællands Stift i 1922 opdelt i Københavns Stift og Roskilde Stift
Elers' Kollegium ligger i St. Kannikestræde
Normandiet
Middelhavsområdet
Sicilien
Syditalien Nedreitalien
Italien
Tiberen
Børnehuset oprettet 1662, nedlagt 1790 opdragelses- og resocialiseringsanstalt, der blev oprettet i 1662 som videreførelse af Christian 4.s Tugt- og Børnehus. Anstalten blev indrettet i en tidligere adelsgård på Christianshavns Torv og underlagt Københavns Fattigvæsen
Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset
Tranekær slottet
Store Spjellerup landsby nord for Faxe
Trondheim Trondhjem Nidaros
Fredriksten norsk fæstning
Hellerup
Vor Frue Kirke den første kirke i Danmark, bygget o. 850 af Ansgar i Hedeby (se synch-feltet). Måske bygget samme sted som domkirken, Sankt Petri, i Slesvig (denstoredanske.dk/Danmarkshistorien/Da_Danmark_blev_Danmark/Danerne_og_deres_land/Hedeby,_som_kaldes_Slesvig; 2012-05-01)
Dane-vang Danne-vang Dannevang Danevang Danmark, især med hensyn til dets idylliske natur i ODS
Dane-land Dan-Marken Danne-land Daneland Danneland Danmark, de danskes land fra ODS
Christiansborg Slot navngivet 1731, nedbrændt 1794; 2. Christiansborg opført 1805-1828 og nedbrændt 1884 med undtagelse af slotskirken se fak217 for tiden før 1731
Københavns Slot borg opført for kongen efter 1370 på ruinerne af Absalons Borg i København, en forløber for det nuværende Christiansborg Slot. Kongeligt slot fra 1416 se også his2416: Absalons Borg
Uppland Upland landsdel, der omfatter den nordlige del af Stockholm og søen Mälaren samt områder nord herfor
Dane-mark Danemark Dannemark Danmark, de danskes land krydshenvisning i ODS
New South Wales New South Wales (NSW) er Australiens ældste stat. Den blev grundlagt i 1788 og dækkede oprindeligt det meste af Australien. Gennem det 19. århundrede blev store områder udskilt for at danne kolonierne Tasmanien (1825), Victoria (1851), Queensland (1859), og South Australia (som på det tidspunkt inkluderede området der nu er Northern Territory)
Filosofgangen lokalitet i en lystskov tilhørende Sorø Akademi
Krebshuset kongelig privilegeret kro siden 1719
Jamaica
Persien det moderne Iran samt tilgrænsende egne
Etna
Messina
Germanien romersk betegnelse for Vest- og Nordeuropa, anvendt poetisk om Tyskland
Høland norsk by nær Akershus http://snl.no/H%C3%B8land
Østen især (Øst)asien, Mellemøsten eller (bibelsk) om Palæstinas østlige nabolande
Golgata tidligere fordansket som Hovedpandested
Middelsyssel middelalderlig administrativ enhed på Sjælland Jf. jyske sysler som Vendsyssel. Sysler blev oprettet ifm. kongemagtens rodfæstning. Sjælland var opdelt i Vester-, Midt- og Østersyssel. På Grundtvigs tid henvistes der endnu til Humble, sagnkongen over Middelsyssel, som historisk figur, fx i Suhms danmarkshistorie bind 1: Fra de ældste tider til Aar 803, s. 126
Troja Ilios Iliadens Troja er arkæologisk belagt og kategoriseres derfor som his, ikke som fik
Aarhus Aars største by i Jylland
Sorø Klosterkirke navneform Klosterkirke efter http://sogn.dk/soroe
Wittenberg Lutherstadt Wittenberg by ved Elben i den tyske delstat Sachsen-Anhalt
Donau Duna Danuvius Ister Europas næstlængste flod; udspringer i det sydvestlige Tyskland
Hekla Hekkenfeldt vulkan på Sydisland
Götaland Gautland Gothland Gotland Gøtland Vindland Vedermark (Wedermearc) den mellemste del af Sverige mellem Skånelandene og Svealand; i sagnhistorisk tid mere generel betegnelse for gøternes land til tider inklusive øen Gotland KSR: tilf. Gøtland
Norderland Nordurland de nordiske lande navneform efter ODS http://ordnet.dk/ods/ordbog?query=Norderland
Latium nu: Lazio den ital. region, hvori Rom ligger
Flæmingland jf. ty. Fläming = indbygger i Flandern; http://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemma=flaeming. Dansk belæg mangler
Flandern
Bornholm Borgundarholm
Middelfart
Gedser Geddesbye byen på Sydfalster
Guldborgsund
Mysunde Missunde Møsund landsby på halvøen Svans i Sydslesvig
Slien Schlei
Dalby Kirke Heligkorskyrkan Dalby Kirke (Helligkorskirken) i Skåne er formentlig Danmarks første stenkirke og den næstældste stenkirke i Norden, der stadig er i brug, opført i 1060
Lund Domkirke
Ringestad poetisk for Ringsted
Preussen Prøjsen oprindeligt brugt om området i det nuværende Polen, Litauen, Hviderusland og Kaliningrad, der fra 1525 var hertugdømme; siden 1701 navn på et kongerige, der rummer mange dele af det nuværende Tyskland; opløst 1947 NHB udvidet beskrivelsen fra DSDE 2020-10-05
Kurland landsdel i det vestlige Letland mellem Østersøen, Rigabugten og Daugavafloden
Sankt Albani Kirke udvidet i 1100-tallet; nedrevet 1542
Sønder Herred Randers Amt stavemåden i Trap, 1. udg., oversigtsbindet. Homonyme herreder specificeres i feltet specify med angivelse af det datidige amt (= den overordnede forvaltningsenhed). Amtets navn ses i Trap, 1. udg
Bøhmen kongerige fra 900-tallet, også kaldet de tjekkiske lande
Manø
Nordalbingien Nordenelvsland fra 800-tallet provins nord for Elben i hertugdømmet Sachsen
Riberhus slot vest for Ribe; etableret i 1100-tallet blev ombygget og udvidet flere gange, senest under Christian 3
Vordingborg Slot antagelig grundlagt i 1160erne; nedrevet ca. 1665
Vordingborg Oringborg
Søborg Tårn borganlæg kendt fra 1100-tallet Søborg er et borganlæg ved den tidl. købstad Søborg syd for Gilleleje i Nordsjælland. Søborg Slot kendes fra 1100-tallet og erobredes af Valdemar 1. den Store 1161. Margrete 1. blev født her 1353. I middelalderen anvendtes det som bl.a. statsfængsel, hvor fangerne ofte sad i tårnet
Skanderborg Slot kongelig borg, anlagt i 1100-tallet; nedrevet i 1700- og 1800-tallet
Skanderborg
Gridsted Bro Gredstedbro Jernved sogn, Gørding Herred
Randbøl Hede
Portugal
Samsø Sams
Kalundborg Slot opført ca. 1170; nedrevet 1658-1660
Kalundborg
Røsnæs Refsnæs
Gniben
Ryldershøj høj, antagelig nord for Nyrup ved Kalundborg se Trap, Holbæk Amt, Arts Herred, Refsnæs Sogn, med henvisning til beretning fra 1607. Målebordsblade 1842-1899 gennemset. Danmarks Stednavne gennemset, Autoriserede Stednavne gennemset
Lyø
Lena sogn i Västergötland
Finderup landsby ved Viborg
Møllerup herregården
Nørrejylland Jylland nord for Kongeåen modsat Sønderjylland, se dette. Ikke at forveksle med Nordjylland
Fruerlund bebyggelse syd for Randers DgF Bd. 12, s. 194: "det i nr. 156 nævnte har ligget lige syd for Randers - dvs. forgangent sted. Ukendt i Danmarks Autoriserede stednavne
Randers
Randers Bro
Randers Strand
Axelvold herregården ved Svalöv i Skåne
Axelvold stednavnet i Västergötland ifølge Detmars Lybske Krønike DgF opslagsord: Axelvold
Helsingborg
Aalborg
Aggersborggård herregård i Øster Han Herred
Aggers Grund stranden ved Aggersund i Øster Han Herred i Hjørring Amt (Vesthimmerland)
Stockholm
Stockholmshus historisk-poetisk navn for Stockholm Slot
Stockholm Slot
Meissen by i Sachsen
Holbæk Slot middelalderlig borg i Holbæk; nedrevet 1659 aka Holbækhus. Slot i Holbæk fra middelalderen, hvor Holbæk fik købstadsstatus o. 1286.Bygningen eksisterer ikke længere som slot, men er overtaget af Holbæk Kommune
Holbæk
Bern poetisk-historisk navn for Verona; se fak778 for byen i Schweiz
Verona
Nør Noer landsby i Slesvig
Åbenrå
Urnehoved det middelalderlige landsting for Sønderjylland
Lunde Kirke kirke i Lunde sogn på Nordfyn
Lunde landsby på Nordfyn kan forveksles med Lunde (fak3626) i Norge
Borreby landsby sydvest for Odense
Hjelm Ø Hjelmerø lille ubeboet ø i den nordlige del af Guldborgsund mellem Lolland og Falster eller måske identisk med Bólmr (Bolmsø, en ø i den svenske sø Bolmen)
Galdemyre lokalitet øst for Stavanger
Sæbylund nævnt i folkevise; er lokaliseret som hhv. Søbylund og herregården Sæbygård i Vendsyssel DgF, under Sebylunde: et Søbylunde findes i Søby sogn, Gern Herred. VAP: bebyggelse Sæby sogn, Løve Herred (Sjælland). Hans Brix, Analyser og Problemer, bind 6 (1950), s. 62: Det faar han, til Overmaal er den jysk; født i Sæbylund, hvilket Sted, sikkert den vendsysselske Herregaard, maa have været Digteren dyrebart
Pommern Pomorze historisk landsdel ved Østersøen med øerne Rügen, Usedom og Wollin; hertugdømme fra 1107 til 1637 oprettet 1107 som hertugdømme i kongeriget Polen. Fra 1181 del af det tyske Kejserrige. Fra 1637 delt i Forpommern vest for Oder og Bagpommern øst for Oder. Fra 1648 til ca. 1810 var Forpommern i svensk besiddelse . Fra 1945 er vorpommern tysk og bagpommern polsk
Østerland den sydlige del af Finland fra 1200-tallet til 1809 en det af det svenske rige
Nørrehald navn i folkevise for Udgård (se Mytologisk register)
Vildenskov voldsted i skov ved Vesterhavet uvis, måske blot apellativisk: vilden skov
Dalby Hede skånsk landsdel
Østerrige betegnelse for Rusland og andre riger mod øst
Bedelund bebyggelsen i Karup Sogn, Vendsyssel
Bedelund stednavnet i danske folkeviser
Norgeland poetisk udtryk for Norge
Nørrelande Nørreland (et af) de nordiske lande
Helgafell vulkan på den islandske ø Heimaey
Axelborg stednavn i folkevise
Helsingør
Flensborg Flensburg
Romerland poetisk betegnelse for Italien
Varslevgård stednavn ved Sallingsund i folkevise Uvis. DgF, Bind 4 1883, s. 367 afviser hidtidige lokaliseringsforsøg
Sallingsund Sallingsund er et sund i Limfjorden i Danmark
Den Botniske Bugt
Finske Bugt Karelen Kyrialabotn
Ungarn
Eckerö Finbo
Kalmar
Axelstad hentydning til byens grundlægger Axel, dvs. Absalon
Polen
Halden Fredrikshald Byen het Fredrikshald fra grunnleggelsen 1665 til 1928. Grundtvig staver tit Frederikshald
Hanseforbundet Hansestæderne grundlagt 1241; den dominerende handelsmagt i Nordeuropa i 1300- og 1400-tallet
Augustenborg hertugdømme grundlagt 1651, opkaldt efter hovedsædet Augustenborg Slot, nedlagt 1852
Blaker skanse i Akershus fylke (amt) i Norge. Anlagt 1683; anvendt indtil 1820
Gotland Gulland Gylland ø i Østersøen ud for Sveriges østkyst; i sagnhistorisk tid regnes øen af og til for en del af gøternes land Götaland
Store Kannikestræde
Havsgård navn i folkevise for Asgård (se Mytologisk register)
Neva russisk flod, løber gennem Sankt Petersborg
Nordhav anvendt om hhv. Kattegat, Nordsøen og havet nord for Norge
Sjællands Odde odde på det nordvestlige sjælland. Slaget ved Sjællands Odde, hvor Willemoes udmærkede sig, stod her 22. marts 1808
Kongedybet farvand i Øresund ud for København og Amager, kendt gennem Slaget ved Kongedybet (Slaget på Reden), 2. april 1801 Willemoes udmærkede sig
Gunderslev Skov skov, syd for Sorø
Egypten Ægypten
Det Faraonske Egypten Det Egyptiske Rige samlet betegnelse for perioden fra ca. 3000 f.Kr. indtil det hellenistiske styre 332/323 f.Kr dvs. det Gamle Rige, Mellemriget og Sentiden. Se
Farsalos antik bystat i Fthiotis, Thessalien. I Slaget ved Farsalos i 48 f.Kr., der udkæmpedes nær byen, besejrede Cæsar Pompejus, som måtte flygte til Egypten, hvor han blev dræbt
Jomsborg Jomne Julin vikingeborg, ifølge traditionen anlagt midt i 900-tallet på øen Wolin ved Oders udmunding. Iflg. traditionen blev Jomsborg enten anlagt af Harald 1. Blåtand eller af den danske sagnhøvding Palnatoke
Børsen bygning opført under Christian IV i perioden 1622-40. Fungerede som butikscenter; fra gaden var der adgang til de enkelte butikker gennem stueetagens døre
Reden ankerplads ud for København Havn Slaget på Reden (eller Slaget ved Kongedybet), hvor Willemoes udmærkede sig, stod her 2. april 1801
Odden Kirkegård Kirkegård ved Odden Kirke, Sjællands Odde
Sankt Petersborg Ruslands næststørste by og vigtigste havneby. Russ. Sankt-Peterburg, 1914-24 Petrograd, 1924-91 Leningrad
Rendsborg Rendsburg by i den tyske delstat Slesvig-Holsten ved Ejderen og Kielerkanalen
Danelagen område i det nordøstlige England afstået til den danske konge i 878; uafhængigt indtil ca. 920
Søkadetakademiet skole til uddannelse af søofficerer, oprettet ved kongelig resolution 1701
Kolberger Heide del af Kielerbugten, der ligger mellem Femern og Kielerfjorden. Under Torstenssonfejden (1643-45) udkæmpedes her 1.7.1644 det berømte, uafgjorte søslag mellem den danske og den svenske flåde. Christian 4., der var eskadrechef på skibet Trefoldigheden, blev såret og mistede synet på højre øje
Storebælt farvand mellem Fyn og Sjælland
Bælt Bæltesund poet. kortform for Storebælt jf. ODS
Kina
Sprogø ø i Storebælt
Vedbæk fiskerby ved Øresund, nord for København
Uckermark egn i det nordøstlige Tyskland egnen er nu delt mellem distrikterne Brandenburg og Mecklenburg-Vorpommern. Dens traditionelle hovedstad er Prenzlau
Brandenburg tidligere markgrevskab, efter 1815 en provins i Preussen og til dels Sachsen
Det Tysk-romerske Rige Det Hellige Romerske Rige af Tysk Nation landene under den tysk-romerske kejser indtil 1806 efter middelalderen et løst forbund af omkring 300 tyske territorier, fra 1700-tallet uden større politisk betydning eller sammenhængskraft
Det Tyske Forbund Deutscher Bund forbund af 34, senere 36 tyske stater samt fire fristæder; oprettet 1815, opløst 1866 Styret af en forbundsdag med sæde i Frankfurt am Main. Holsten og Lauenburg indgik i forbundet, og den danske konge var i sin egenskab af hertug over disse lande repræsenteret i Forbundsdagen. Det Tyske Forbund opretholdt en forbundshær, men fik ellers ikke betydning for tysk enhed før 1848, hvor forbundshæren blev sat ind over for Danmark i Treårskrigen. En betydelig del af forbundets aktivitet i disse år var vendt mod Danmark og omhandlende Hertugdømmernes stilling
Sønderjylland området mellem Kongeåen og Ejderen, svarende til Hertugdømmet Slesvig modsat Nørrejylland, se dette. Efter 1920 kaldes i almindelighed kun Nordslesvig for Sønderjylland
Betlehem
Arkadien
Østerland land, der ligger mod øst, især i den nære orient
Bayern delstat i Tyskland
Huseby vejle område i Husby sogn i Ulfborg herred
Aggersborg Sogn øster Hanherred
Malmø by i Skåne, Sverige
Myntergården forløberen for Malmøhus
Højborg ikke stedfæstet norsk lokalitet
Riberbro bro ved Riberhus
Tissø sø i Vestsjælland 20 km nord for Slagelse
Den Jyske Halvø Den Kimbriske Halvø Det Kimbriske Chersones fra Elben til Skagen
Bergen
Bjørgvin
Svealand Svearige Svithjod del af Sverige, nord for Gøtaland
Saksland Sachsland Sachsenland Saxland jf. synch = henviser til det historiske hertugdømme Sachsen; KSR tilf. "Sachsland"
Valland
Sønderleden landene syd for Danmark
Syden hyppigst brugt om landene ved Middelhavet
Israel landet; befolkningen af israelitisk afstamning brug his972 om Nordriget Israel vs. Sydriget Juda
Gardarige Gårdrige område i det vestlige Rusland Gardarige (Gardariki) er navnet på den bosættelse, senere statsdannelse, som væringerne (rus eller vikingerne) oprettede i området mellem Østersøen og søen Ladoga
Bolmø ø i Hålogaland, område i Nordnorge kaldes også Bolmsø; refererer muligvis også til et sted nord for Gardarige eller til Bolmsö nær Växjö i Småland
Hålogaland område i Nordnorge nord for Trøndelag; før kristningen et selvstændig kongedømme Hålogaland var navnet på området nord for Trøndelag frem til middelalderen. Se også Helgeland (fak2741, select)
Unarvaag havn eller vig på Samsø
Munarvaag havn eller vig på Samsø
Sota skær i sundet ud for Stockholm Sota lå i sundet mellem Kållandsö og Västergötland og var opkaldt efter en gammel borg
Ladogaborg borg ved byen Gamle Ladoga (nær søen Ladoga) i Rusland ligger i Staraja Ladoga (Gamle Ladoga). Byen var en velstående handelsplads fra ca 760 og i 800-tallet. Flere forskellige folkegrupper boede i byen, som domineredes af skandinaviske "russer". Derfor betegnes Staraja Ladoga undertiden som Ruslands første hovedstad
Reidgotaland Redgoterland navnet betyder Ride-Gotland, dvs. den landfaste, sydlige del af Norden. Gotlands nordlige del kaldes Ø-Gotland. Snorres Edda henlægger Reidgotaland til Jylland, men hos andre forfattere er Reidgotaland vendernes land i Polen og Østpreussien Efter Anette Lassen 2016 samt Suhm, Danmarks, Norges og Holstens Historie udi tvende Udtog til Brug for den studerende Ungdom (1781), s. 32. Ifølge fortalen til Snorres Edda er Reidgotaland Jylland, men ifølge sagaen om Regner Lodbrog er det både Jylland og Vendernes land. Andre placerer det i Østpreussen
Hunaland landområde, der bl.a. dækkede frankernes rige Hunaland har mytologisk karakter og kan dække forskelige dele af Europa
Grenå
Køge Bugt Under Den Skånske Krig vandt admiral Niels Juel et søslag den 1. juli 1677; under Store Nordiske Krig brændte linjeskibet Dannebroge den 4. oktober 1710
Stryn ø ved Langeland der kan være tale om Strynø By, Strynø Kalv eller måske Strynø
Stengade Skov skov på Langeland
Mørkveden skov mellem Hunaland og Reidgotaland Mørkveden kan forveksles med Mørkeskoven kendt fra nordisk mytologi
Højnorden landene højt mod nord, Skandinavien med Island og Færøerne, modsat Norden i bred forstand: Skandinavien, England med mere
Babylon Babel Oldtidsby, hovedstad i Babylonien, omtalt mange steder i Det Gamle Testamente samt i Åb 17
Rønne
Rise lille by syd for Rødekro i Sønderjylland
Axtorna slagfält Svarteraa slagmark i Den Nordiske Syvårskrig, hvor general Daniel Rantzau slog den samlede svenske hær d. 20. oktober 1565 område ved landsbyen Axtorna i Halland, 20 km nordøst for Falkenberg
Hven
Grønland
Frederiksborg Slot Genopført 1602-1625 af Christian 4; delvist placeret på tre forbundne småøer i søen
Frederiksborg by i Nordsjælland
Stevns
Dragsholm Slot ved Sejerø Bugt i Odsherred
Nørrelide stednavn i folkevise
Indien
Delfi Pytho helligt område på sydvestsiden af bjergmassivet Parnassos i Grækenland. I antikken hjemsted for det betydningsfulde orakel og en stor helligdom tilegnet Apollon, se synch-felterne
Othrys bjerg i det centrale Grækenland. I mytologien var bjerget hjemsted for titanerne under deres kamp med de olympiske guder
Olympen det højeste bjerg i Grækenland. I mytologien havde de olympiske guder taget bolig på toppen af bjerget
Diktegrotten ved byen Psychro på Kreta; i græsk mytologi stedet, hvor guden Zeus blev plejet som spæd
Lyktos by på det antikke Kreta
Diktebjerget Aigaiosbjerget bjergmassiv på Kreta
Theben by i det centrale Grækenland; omdrejningspunkt for den thebanske sagnkreds . I mytologien omdrejningspunkt for en række sagn (den thebanske sagnkreds)
Theben oldegyptisk by. Religiøst og politisk centrum i det 2. og 1. årtusinde f.Kr
Nordamerika
Amager
Trinity College Grundtvig tilbragte sommeren 1831 et par uger på dette kollegium. fuldt navn. The Master, Fellows and Scholars of the College of the Most Holy and Undivided Trinity in the Town and University of Cambridge
Rouen Rudeborg Rotomagus Rotemag by i Normandiet; fra 911 residens for de normanniske hertuger
Gardarsholm efter Islands opdager svenskeren Gadar Svavarsson
Middelhavet
Skagerrak Norske Sund
Skandinavien
Cottonian Library bibliotek grundlagt i 1600-tallet, siden 1731 del af British Museum
Oxford Universitet
Exeter by i Sydvestengland
Brunanburh Brunenborg Bruneborg borg i Mercia eller Northumbria, slagmark i 937; beliggenheden er omstridt stedet har ikke kunnet lokaliseres, men lå enten i nærheden af Bromborough i det nordvestlige England (Cheshire, Wirralhalvøen i Mercia, på grænsen til Northumbria) eller i det nordøstlige England (Yorkshire), i Northumbria. Deltagere var kong Adalstein av England og hans bror Edmund på den ene side og en alliance av norrøne krigere og skotske gælere med Olav Godfridsson, Konstantin II av Skottland og Eógan eller Owain av Strathclyde på den anden (norsk Wiki).
Meldun
Severn engelsk flod
Amsterdam
Venden Slaven Vindland området beboet af vendere i Nordtyskland ved Østersøen folk af slavisk oprindelse. Indtil 1200-tallet
Vester-salt fak111 = Vesterhavet/Nordsøen
Hlade område i Sør-Trøndelag i Norge, hvis hovedgård hed (H)lade gård
Gauldalen Gølerdal område i Sør-Trøndelag i Norge
Hlidarende gård i Fljótshlið på det sydlige Island (sønderlandet)
Sigersted landsby sydvest for Ringsted på Sjælland, ifølge traditionen navngivet efter sagnkongen Siger Hos Saxo (7,7,17) befinder kong Sigers hal sig her (lat. Sigari oppidum). Højen udenfor byen er kaldt Hagbardshøj, fordi her skal Hagbard være blevet hængt. Se også Schütte (1918): “Offerpladser i overlevering og stedminder”, s. 35ff
Sigtuna ligger ved ved Mälaren i Stockholms län
Hyldehøj gravhøj uden for Lejre
Kullen klippehalvø i det sydvestlige Sverige , hvis højeste punkt er 187 meter over havet
Ejderen Eidora Fifeldor
Haraldsted landsby nord for Ringsted, kendt gennem mordet på Knud Lavard i 1131 I skoven ved Haraldsted blev Knud Lavard i 1131 myrdet af kong Niels' søn Magnus
Hjørungavåg norsk bugt, der muligvis har ligget ved øen Hareidlandet i nærheden af Ålesund på vestkysten Den nøjagtige placering er omdiskuteret. Slaget ved Hjørungavåg i 986 mellem norske Hakon Jarl og Harald 1. Blåtand ledsaget af jomsvikingerne kan man bl.a. læse om hos Snorre, Saxo i i Jomsvikinga saga
Prinsigd norsk ø, der formentlig har ligget i farvandet omkring Ålesund på vestkysten Den nøjagtige placering er omdiskuteret. Prinsigd nævnes i forbindelse med slaget ved Hjørungavåg i 986 mellem norske Hakon Jarl og Harald 1. Blåtand ledsaget af jomsvikingerne, som man bl.a. kan læse om hos Snorre, Saxo og i Jomsvikinga saga
Svold sted eller farvand, der muligvis har ligget i Øresund eller ved den tyske ø Rügen Den nøjagtige placering er stærkt omdiskuteret. De nordiske kilder har forskellige bud
Trøndelag Trondelagen midtnorsk landsdel og et fællesnavn for fylkerne (amterne) Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Hjelm ø i Kattegat 9 km øst for Ebeltoft Færgehavn
Argos by på Peloponnes i Grækenland. Byen er kendt fra antikken og den græske mytologi
Kreta græsk ø i Middelhavet. Øen er 260 km lang og kendetegnet ved dets mange bjerge
Kassandra Pallene landtange ved Det Ægæiske Hav på halvøen Chalkidiki i det nordlige Grækenland
Parthenon tempel på Akropolis, viet til Athena Parthenos, den jomfruelige Athene
Libyen antik betegnelse for det nordvestlige Afrika
Triton flod, der angiveligt løb i den nordvestlige del af Afrika i antikken Herodot er kilde til placeringen af Triton i Libyen. Han antager at der løber en flod ved navn Triton, der giver vand til den store, nu udtørrede, sø i Nordafrika, man kendte som Tritonsøen
Nilen flod, der løber i det nordøstlige Afrika og munder ud i Middelhavet
Limnos Lemnos græsk ø i Det Ægæiske Hav
Eleusis græsk by og helligdom viet til gudinderne Demeter og Kore
Alexandria ægyptisk by ved Middelhavet
Helikon bjerg i Boiotien; musernes hjem i den græske mytologi i det centrale Grækenland
Permessos Termessos græsk flod, der angiveligt løb ved bjerget Helikon og mundede ud i den nu udtørrede sø Kopais
Eleutherhøjene kuperet område i Grækenland Kilden er Hesiod, der udnævner Mnemosyne til herskerinde over Eleutherhøjene. Højenes nøjagtige placering er usikker
Pierien landområde nord for Olympen i det nordlige Grækenland
Ossa Kissavos bjerg syd for Olympen i Grækenland
Delos græsk ø i den sydlige del af Det Ægæiske Hav
Pelion bjerg i den sydøstlige del af Thessalien i Grækenland
Tempe Baba dal mellem bjergene Ossa og Olympen i Grækenland Baba er egl. det osmanniske navn på en by nær Tempe. Dalen hed Baba-Boghazi
Samos græsk ø i den sydøstlige del Det Ægæiske Hav
Rhodos græsk ø i den sydøstlige del af Det Ægæiske Hav
Parnassos Parnas bjergmassiv i det centrale Grækenland ca. 110 km nordvest for Athen. I mytologien var bjerget hjemsted for guden Apollon og muserne. På sydsiden ligger Oraklet i Delfi NHB, 2013-07-11: udkommenteret efter samråd med JT. Parnas er oprettet i mytebasen. Brug mytebasens post med mindre Grundtvig entydigt henviser til det geografiske bjergmassiv. SHP har afgrønnet til SJ 874
Po flod i Norditalien
Den Biscayiske Bugt Spanske Sø havbugt mellem Frankrig og Spanien anvend ikke Spanske Sø for mere almene udtryk, fx. Atlanterhavet poet2377
Chios Kios den græsk ø i den østlige del af Det Ægæiske Hav
Salmydessos mindre by ved Sortehavet i Thrakien; tyrkisk: Kiyiköy i den europæiske del af Tyrkiet
Dodone orakelhelligdom viet til Zeus i det nordvestlige Grækenland
Alfeios flod, der løber på vestsiden af Peloponnes i Grækenland
Serifos græsk ø i den sydvestlige del af Det Ægæiske Hav
Larissa by i Thessalien i Grækenland
Mykene oldtidsby på Peloponnes i Grækenland Mykene havde sin storhedstid i perioden omkring 1350 f.v.t. og var allerede i klassisk tid (i antikken) ruiner blot
Chemmis by ved Nilen i Egypten, nutidens Akhmim
Korinth by på det nordøstlige Peloponnes i Grækenland
Samothraki Samothrake græsk ø i den nordlige del af Det Ægæiske Hav
Boiotien landområde i det centrale Grækenland hos Gr. Bøotien. Stavemøden nævner jeg her mhp. fuldtekstsøgning
Fønikien antik betegnelse for kyststrækningen langs Libanon og Syrien
Kilikien landområde ved Lilleasiens sydkyst. I dag en del af Tyrkiet
Thrakien i antikken landområdet mellem Det Ægæiske Hav i syd og Donau i nord, afgrænset i vest og øst af henholdsvis floden Strymon og Sortehavet. I dag en region i det nordøstlige Grækenland
Fokis landområde i det centrale Grækenland
Kadmeia palads fra mykensk tid
Peloponnes græsk halvø, der udgør den sydvestlige del af det græske hovedland
Orchomenos antik græsk by i Arkadien på Peloponnes Gr. nævner ifm. kong Athamas myth863
Orchomenos by i det nordvestlige Boiotien O i Boiotien optræder ifm. slaget Charoneia. navnebror his560 = i Arkadien. Den moderne by O. i Boiotien hed før Skripou
Alsted landsby på Midtsjælland mellem Ringsted og Sorø
Dalarna Jarnberaland Dalekarlien landsdel i Mellemsverige Den nordvestlige del af landsdelen, omkring byerne Idre og Särna, var norsk indtil 1645
Finland Finmarken middelalderens navn for området beboet af samerne i det nordlige Norge, det nordlige Sverige og Finland NB ikke at forveksle med den moderne stat Suomi-Finland
Hakes Høj gravhøj ved Susåen på Midtsjælland Efter Saxos beskrivelse (7. bog) sagnhøvdingen Hake Vigersøns gravsted
Håmundsvig Hamundi sinus Hamundsfjord søkongen Håmunds borg lå i vigen ifølge Saxo (bog 7,7.5) muligvis i Norge. forekommer hos Saxo (7.7.5)
Hälsingland Helsingeland landsdel i det sydlige Norrland, Sverige
Jämtland Jemtland landsdel i det mellemste Sverige, der grænser op til Norge og Lappland
De skandinaviske bjerge Kjølen Kjölen langstrakt fjeldområde, der danner grænsen mellem Norge og Sverige Navnet ‘Kjølen’, der går tilbage til vikingetiden og henviser til kølen på et skib, var tidligere meget anvendt, men benyttes stort set ikke i dag (på dansk). (http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Norge_og_Sverige/Egne_og_byer_i_Norge/Kjølen?highlight=kjølen)
Markir ‘skovbygderne’, historisk betegnelse for de østre dele af Østfold (Norge) og de tilstødende områder i Sverige Der findes i dag en norsk by i Østfold fylke (amt), der hedder ‘Marker’ (se http://snl.no/Marker). Svarer dog bare til den norske del af det historiske område
Møre Moringien landsdel i Vestnorge del af Møre og Romsdal Fylke (amt)
Oppland fylke (amt) i det sydlige Norge
Stav gård ved Jamtlandsvegen i Norge jf. his= Gården eksisterer ikke længere
Stavsmyrene moseområde ved Jamtlandsvegen i Norge navnet kommer af en gård i vikingetiden/middelalderen, der hed ‘Stav’, men som ikke længere findes
Stiklestad Stiklastaðir sted i Nord-Trøndelag; slagmark i 1030, hvor Olav den Hellige døde Her stod den 29. juli 1030 Slaget ved Stiklestad, hvor Olav den Hellige blev dræbt. Slaget repræsenterer kristianiseringen i Norge. forkortet gengivelse af: http://snl.no/Stiklestad sted og sogn i Verdal kommune,
Sul oprindelig en gård i Verdalen (Nord-Trøndelag). Nu et stednavn se her: http://goo.gl/maps/LsHpH
Suså vandløb i Sydsjælland , der udspringer i Tingerup Tykke ved Rønnede og udløber i Karrebæksminde Bugt sydvest for Næstved. Saxos berettelser i 7. bog implicerer, at åen tidligere har været sejlbar
Tjøtta Tjøtte ø i Alstahaug kommune, Nordland (Norge) Også navn på en storgård (belagt fra jernalderen af) og det nuværende tættsted på øen
Verdalen dal i Nord-Trøndelag , hvor Verdalselven løber østfra og munder ud i Trondheimsfjorden ved Verdalsøra. også navn på byen ved flodmundingen og kommunen i området. (Se http://snl.no/Verdal)
Zion Zions Bjerg gammeltestamentlig betegnelse for en høj (formentlig den nuværende tempelplads); synonym for hele Jerusalem, det jødiske folk eller den kristne kirke
Frederiksberggade Strøget fra Rådhuspladsen til Nytorv
Irland Hyberland
Nidarosdomen Kristkirken domkirken, Olav den Helliges gravkirke i Trondheim, jf. synch. Norges første ærkebiskopssæde, Nordens største middelalderkirke. Den oprindelige kirkes bygning, ‘Kristkirken’, blev påbegyndt 1070 under Olav Kyrre over Olav den Helliges grav. Skrinet blev et populært pilgrimssted (kirken er dog ikke viget til Olav, men til Treenigheden)
Hærvig Herwig ifølge Saxo den inderste del af Kalundborg Fjord, hvor Esbern Snare lod opføre en borg Ordet er oversat fra latin exercituum sinus, egl. ‘hærenes vig’. Se http://www.denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/Øvrige_danske_byers_og_områders_historie/Hærvig?highlight=Hærvig
Kvistad Kvistsstad gård på Inderøy i Trondheimsfjorden Gården må have haft større betydning i middelalderen
Valbrønde Walbrunna offerplads nær Haraldsted Sø ved Valsømagle i Midtsjælland Saxo knytter sagnkongen Sigers fald til stedet. Navnet oversætter han fra lat. cadaverum / stragis puteus. Se også Schütte (1918): “Offerpladser i overlevering og stedminder”, s. 38f
Thule oldtidens betegnelse for et land eller en ø ved verdens nordligste ende. Brugt som en poetisk omskrivelse af Norden optræder også som ‘ultima Thule’: ‘det yderste Nord’
Syrien
Frygien landområde i det nordvestlige Lilleasien
Naxos græsk ø i Det Ægæiske Hav
Kalydon antik by i Aitolien i det vestlige Grækenland
Kolchis i antikken kongerige og landområde mellem Sortehavets østkyst og Kaukasusbjergene
Ferai antik by i det sydøstlige Thessalien i Grækenland
Dardanellerne Hellespontos stræde mellem Europa og Lilleasien Strædet forbinder Det Ægæiske Hav og Marmarahavet
Elis antik by og landområde på Peloponnes i Grækenland
Iolkos græsk by i den vestlige del af det centrale Grækenland
Memphis oldegyptisk by ved Nilen Memphis er det græske navn for byen
Sais oldegyptisk by i Nildeltaet Sais er det græske navn for byen
Tyros Tzor havneby i oldtidens Fønikien. I dag Tyrus i Libanon Tzor er det hebraiske navn for byen, Tyrus det latinske
Thasos græsk ø i den nordligste del af Det Ægæiske Hav
Olympia panhellensk helligdom i Elis på Peloponnes i Grækenland
Pylos den mykenske oldtidsby på vestkysten af Peloponnes i Grækenland; ifølge traditionen Nestors palads for det nærliggende nye Pylos, se fak1288
Sparta Lakedaimon bystat i Lakonien på Peloponnes i Grækenland. Det moderne Sparta ligger lige syd for den gamle by
Tiryns oldtidsby by i Argolis på Peloponnes i Grækenland
Idabjerget bjerg ved oldtidsbyen Troja i det nordvestlige Tyrkiet
Palæstina landområdet, der svarer til dagens Israel og de palæstinensiske selvstyreområder
Sarpefossen Sarpsfossen Sarpen vandfald i den norske elv Glomma
Solskjel ø i Norge
Pishon en af de fire paradisfloder, der omtales i 1. Mos 2,10-14 hos Grundtvig: Phison
Hiddekel en af de fire paradisfloder, der omtales i 1. Mos 2,10-14
Eufrat en af de fire paradisfloder, der omtales i 1 Mos 2,10-14 hos Grundtvig: Phrat
Ararat stedet, hvor Noah efter syndfloden strandede med sin ark. Ifølge den traditionelle udlægning af 1 Mos 8,4 er Ararats bjerge et bjergmassiv; nyere forskning anser stednavnet som en bibelsk variant af oldtidsriget Urartu Kilde: Gads Bibelleksikon. John Stranges Bibelatlas stemmer overens. DSDE skriver om bjerget Ararat i det østlige Tyrkiet og nævner ikke Urartu-læsningen. Grundtvig taler om et bjerg, som han ikke lokaliserer præcist
Libanon Libanonbjerget bjergkæde nord for Leontes-flodens sydlige del; den moderne stat Libanon omfatter desuden den smalle kystslette samt Libanondalen og bjergkæden Antilibanon , øst-vestløbende
Valdemarskilde en af Susåens kilder øst for Slagelse
Rügen Rygen ø i Østersøen ud for Stralsund Tysklands største ø
Arkona vendernes borg på Rügen og et kultsted for guden Svantevit; anlagt i 800-tallet
Telemarken Telemark Tillemarken fylke (amt) i Norge
Gisselfeld
Galilæa
Firenze
Frisland egnene ved Nordsøen beboet af frisere; kerneområdet strakte sig efter folkevandringstiden mellem Scheldes og Wesers udløb De nuværende provinser Holland og Frijsland i Nederlandene, samt Ostfriesland og Nordfriesland. Nordfriesland (Nordfrisland) omtales i ældre kilder til tider separat som Fresia (Frisia) minor. Opmærk strenge "Lille Frisland" til posten fak2940
Dybbøl landsby vest for Sønderborg, slagmark 1864 på Sundeved 4 km. Dybbølstillingens fald var afgørende for Danskernes nederlag i den Anden Slesvigske Krig 1864
Dronningestolen klintens højeste punkt Møns Klint, jf. synch
Sommerspiret markant kalkspids styrtede i havet ved et stort skred 13.1.1988
Isefjorden
Anguls Ø ældre, poetisk navn for England
Dena-land de danskes land fra Bjowulfs Drapa
Hornelen Smalsarhorn klippe ved kysten i Bremanger Hornelen, fjell lengst øst på Bremangerlandet i Bremanger kommune, Sogn og Fjordane; 860 moh. Nord-Europas høyeste sjøklippe. Ifølge Snorre Sturlason klatret Olav Tryggvason opp på Hornelen (Smalsarhorn). Fra nyere tid kjenner vi ikke til at østveggen av Hornelen er besteget før 1897 av Kristian Bing fra Bergen
Westminster Abbey
Persepolis paladsanlæg fra oldtiden ca. 80 km nordøst for Shiraz i Iran
Sjolte landsby i Snesere sogn, Bårse herred, Præstø amt
Snesere sogn i Bårse herred, Præstø amt
Helgenæs halvø på sydsiden af Djursland
Roskilde Fjord
Kedron
Uppsalatemplet hedensk tempel ved Uppsala I følge Adam af Bremen var templet i guld og ved det stod tre statuer af hhv. Odin, Thor og Frej
Stensved by øst for Vordingborg
Værebro bro over Værebro Å i Nordsjælland
Rennesø ø i den sydvestlige del af Norge
Capitol en af byens syv høje beliggende mellem Marsmarken og Forum Romanum På det egentlige Capitol fandtes Roms største og vigtigste tempel, der var helliget Jupiter Optimus Maximus, Juno og Minerva
Jelling Hede
Angeln landområde mellem Flensborg Fjord og Slien
Gothland Gotland goternes land (Norden, især Danmark og Sverige); opdeles til tider i Reidgotaland (den landfaste del), og Ø-Gotland Snorro kalder det Reidgotaland, en betegnelse, der både dækker over Jylland alene og det samlede Danmark og Sverige. Se Suhm, Critisk Historie, registerbind, opslagsord Gotland; Suhm, Danmarks, Norges og Holstens Historie udi tvende Udtog til Brug for den studerende Ungdom (1781), s. 32
Kent landområde i det sydøstlige England
Den Skandinaviske Halvø Scandia Skanza Jordanes beretter at gotherne kom fra øen Scanza eller Scandia. Hos de antikke geografer benyttes Scandia som betegnelse for en ø i det nordlige Europa
Ovim landområde ved Sortehavet Jordanes omtaler Ovim i sin Getica
Novgorod Veliki Novgorod Holmgård by vest for Sankt Petersborg; hovedstad i fyrstendømmet Novgorod fra ca. 1130-1478 I skandinaviske kilder fra vikingetiden er Holmgaard navnet pø Novgorod
Asovske Hav bihav til Sortehavet beliggende mellem Rusland og Ukraine
Krim Det Tauriske Chersones halvø i Sortehavet
Runamo Runemo klippe i Blekinge med sprækker, der ligner runer de er naturlige sprækker, men det blev først slået fast gennem en debat i 1840erne. Se http://denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Historie/Ark%c3%a6olog/J.J.A._Worsaae. 1841 udsendte Videnskabernes selskab det store kostbare værk Runamo og Runerne, hvori Finnur Magnusson på basis af G. Forchhammers geologiske undersøgelser tydede en formentlig runeindskrift på Runamo-klippen i Blekinge som en stavrimet besværgelse indeholdende en bøn til guderne fra Harald Hildetands mænd om undergang for fjenden og sejr for dem selv. De fleste forskere godtog denne læsning, men skepsis blev dog ytret fra forskellige sider med hensyn til indskriftens autenticitet og dermed tolkningens rigtighed, således af C. Molbech herhjemme og af J.G. Liljegren, J.F. Berzelius og Sven Nilsson i Sverige
Spangereid by på halvøen Lindesnæs i det sydligste af Norge
Lindesnæs halvø i det sydligste af Norge
Reykjavik
Hastings by ved Den Engelske Kanal
Etiopien Ætiopien
Colombia opkaldt efter Christoffer Columbus; bestod indtil 1830 af Colombia, Panama, Venezuela og Ecuador
Kana'an landet beboet af kana'anæere før den israelitiske tid ifølge Det Gamle Testamente
Goshen område i Nedre Egypten ifølge Det Gamle Testamente
Arabien
Sinai Sinaj Horeb bjerget på Sinaihalvøen DSD: Siden 300-tallet er Sinai især blevet identificeret som Djebel Musa på Sinaihalvøen
Sinai Sinaj ørkenen i nærheden af Sinai bjerg kilde: GDB
Sins ørken sydvest for Dødehavets sydende ogsø benævnt Zins ørken
Nebo bjerg i Abarimkæden i Moabs land over for Jeriko ifølge 5 Mos 32,49 og 34,1 nøjagtig beliggenhed er omstridt
Gat en af filistrenes fem hovedbyer ifølge Det Gamle Testamente sandsynligvis d.s.s. Tell-es-Safi, ca. 40 km sydvest for Jerusalem; men oplysningen er ikke bekræftet ved udgravninger på stedet
Asqalan Ashkalon havneby nord for Gaza; en af filistrenes fem hovedbyer ifølge Det Gamle Testamente
Gilboa bjergkæde sydøst for Jizre'elsletten i Galilæa ifølge Bibelen omtalt ifm. slag mod filisterne og Sauls død 1 Sam 28,4; 31; 2 Sam 1
Efraims bjergland det centrale bjergland i Vestjordanlandet mellem Judas bjerge i syd og Jizre'elsletten i nord ifølge Bibelen
Tell Seilun Shilo by i bjerglandet mellem Jerusalem og Nablus (Sikem); her blev arken opbevaret lige efter israelitternes indvandring i Kana'an
Rama Ramatajim profeten Samuels fødeby og bosted som dommer ifølge bl.a. 1 Sam 1,19 og 8,5 indføjet altName Ramatajim samt select krydshenvisning til his1721 Arimatæa/Ramatajim. Se Gads BBL ang. den formodede identitet mellem de to stednavne
Arimatæa Ramatajim by, Samuels fødeby ifølge 1 Sam 1,1 se his699 om den anden by, Rama, som udnævnes til Samuels fødested
Benjamin landområde imellem Efraim og Juda beboet af Benjamins stamme ifølge Jos 18,11-28
Hebron by syd for Jerusalem
Eufrat flod i Vestasien bemærk fik612 en af de fire paradisfloder, der omtales i 1 Mos 2,10-14
Ganges
Tigris
Schweiz
Helvetien
Sydamerika
Hispaniola Domingo Øen Hispaniolas historie forklares fint i Encyklopædien. Det følgende er blot til orientering i den omtumlede politiske historie, som kan give besvær ved opmærkning af stednavne. Fra Frankrig overtog i 1697 Hispaniolas vestlige del og i 1795 hele øen. I 1804 blev Haiti en selvstændig stat efter et slaveoprør. Øens østlige del, Santo Domingo, som atter kom under spansk herredømme i 1809, erklærede sig uafhængig i 1821, men blev øret efter besat af Haiti. I 1844 deltes øen atter, da Den Dominikanske Republik blev selvstændig
Kaldæa
Nineve assyrisk oldtidsby ved Mosul i Irak
Herkules' Støtter Columnæ Herculis klipperne ved Gibraltarstrædet
Atlanterhavet
Sidon Saida nutidens Saida i Libanon
Mellemasien nutidens Mellemøsten En søgning i Grundtvig-Korpus viser, at Gr. brugte aldrig begrebet Mellemøsten. Derfor degraderes det til forklaring i stedet for en cell name
Indus
Lilleasien Se også Anatolien, fak1597
Ithaka
Attika
Marathon
Thessalien Janiah
Evia Euboia Negroponte Egripo http://global.britannica.com/place/Euboea-island-Greece
Thermopylæ
Mellemgrækenland samtidig betegnelse for det centrale Grækenland
Oite Oeta Oita Iti en sydøstlig arm af bjergkæden Pindos i det centrale Grækenland, vest for Malisbugten; Thermopylæ ligger ved Oites østligste afsnit https://de.wikipedia.org/wiki/Iti_(Gebirge) opkaldt efter bjerget Oita den østligste del Kallidromo ligger ved Thermopylæ Oplysninger fra:
Plataiai Platææ oldgræsk bystat i Boiotien; slagmark i 479 f.Kr
Mykale bjergrig halvø nær Efesos kilde: http://de.wikipedia.org/wiki/Mykale
Det Ægæiske Hav Ægæerhavet Det Græske Øhav Arkipelagus Grækenlandshavet
Makedonien området nord for Hellas; stormagt fra 360 f.Kr.; kongeriget blev opløst 150 f.Kr
Mantinea oldgræsk bystat i landsdelen Arkadien brug denne post for byen Mantinea. The town lies in the northern part of the large eastern Arcadian plateau, some 12 km north of Tripolis (630 m elevation)
Chaironeia Kapraina by i det centrale Grækenland nær det moderne Chaironeia; slagmark i 338 f.Kr Plutarks fødeby, slagmark i 338 f.Kr.
Arbela oldtidsby under det nuværende Arbil i Irak
Alba Longa oldtidsby i Albanerbjergene i Italien
Mellemitalien
Karthago Karchedon fønikisk by nær Tunis; stormagt indtil byens erobring og ødelæggelse i 146 f.Kr.; genopbygget 28 f.Kr. og endeligt ødelagt 698 e.Kr
Sardinien
Syrakus Siracusa grundlagt som græsk bystat på Sicilien 733 f.Kr., erobret i 212 f.Kr Encyklopædien linker til opslagsordet Siracusa
Ebro floden i Spanien
Gallien Frankrig samt de dele af Belgien, Tyskland og Norditalien, der var beboet af gallerne
Cannae romersk by i Apulien og slagmark i 216 f.Kr
Apulien
Kylleniske Grotte grotte i bjerget Kyllene i Arkadien
Zama antik by i Tunesien, slagmark i 202 f.Kr
Det Achaiske Forbund forbundsstat med hovedsæde i bystaten Aigion i Achaia; betydningsfuldt fra 281 f.Kr. indtil opløsningen i 146 f.Kr
Midjans land nordvestlige Arabien eller Sinaihalvøen kilde: Gads Bibelleksikon
Samaria byen hovedstad i Nordriget Israel; byen blev grundlagt i 800-tallet, ødelagt 722 f.Kr. og senere genopbygget
Samaria provinsen omkring den forhenværende hovedstad Samaria i VK1812 kaldet: Samaritanen
Juda Rige Sydriget bestod fra ca. 900-tallet til 587/86 f.Kr
Judæa selvstændigt rige fra 142 indtil 63 f.Kr.; jøderne blev fordrevet fra Judæa 135 e.Kr
Edom Idumæa den sydligste del af Østjordanlandet
Jødeland jf. ODS, Jødeland: poet for Palæstina
Romerriget Østromerske Rige = his959 og Vestromerske Rige = his1105, Det Tysk-romerske Rige = his435
Hispanien romersk provins på den Pyrenæiske Halvø fra slutningen af 200-tallet f.Kr kilde:
Nordafrika
Britannien Britannia Maior romersk provins modsat: Britannia Minor (Bretagne)
Bretagne
Longobarderriget norditaliensk rige fra 568 til 774
Færøerne
Pyrenæerne
Westfalen
Wessex Vestsaksernes Rige angelsaksisk kongerige i det østlige England; oprettet i 500-tallet, erobret 825
Essex Østsaksernes Rige angelsaksisk kongerige i det sydvestlige England; oprettet i 500-tallet, erobret 927
Sussex Sydsaksernes Rige angelsaksisk kongerige i det sydlige England; oprettet i 500-tallet, endegyldigt nedlagt i 860
East Anglia angelsaksisk kongedømme i Østengland, erobret af vikinger i 869
Northumbria Northumberland kongedømmet i Nordengland, dannet i begyndelsen af 600-tallet, erobret 876
Northumberland regionen i Nordengland
Cluny benediktinerkloster stiftet år 909, nedrevet i begyndelsen af 1800-tallet
Salerno
Den hellige Grav Jesu grav
Gravkirken Den hellige Gravs Kirke
Det hellige Land Det forjættede Land
Clermont-Ferrand Clermont
Lorraine Lothringen kongedømme, fra 959 hertugdømme og fra 1766 fransk provins
Acre St. Jean d'Acre Ptolemais kontrolleret af korsridderne 1104-1291; nutidens Akko i det nordvestlige Israel
Kongeriget Jerusalem kristent kongerige 1099-1291
Venedig
Lombardiet
Kongeriget Neapel opstod i 1100-tallet af hertugdømmet Neapel; Kongeriget Neapel indgik fra 1815 i Kongeriget Begge Sicilier fra 1815 til 1860 hed det: Kongeriget Begge Sicilier, . http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Italien_og_Malta/%C3%98vrige_byer_og_egne/Neapel_-_1759
Kongeriget Sicilien opstod i 1100-tallet, indgik fra 1815 i Kongeriget Begge Sicilier http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Italien_og_Malta/Italien_1815-1860/Begge_Sicilier?highlight=Kongeriget%20Sicilien
Napoli Neapel
Sicilierne betegnelse for Sicilien og det syditalienske fastland http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Italien_og_Malta/Italien_1815-1860/Begge_Sicilier
Tunis
Genova Genua
Pisa
Nederlandene
Holland grevskab indtil 1581, derefter provins i Nederlandene; ofte anvendt synonymt for alle Nederlandene
Lübeck
Pavia
Milano Mailand
Toscana
Nocera Inferiore syditaliensk by i Campania
Provence
Tatariet samtidig betegnelse for Centralasien Internt: se den danske udgave af Brockhausen 1. udg. for skellet mlm det europæiske og det asiatiske Tatariet
Tibet
Litauen
Kraków Krakau
Wrocław Breslau by i Polen
Legnica Liegnitz
Riesengebirge tysk navn for bjergkæden Karkonosze/Krkonoše mellem Polen og Tjekkiet
Bagdad
Østrig bruges nør Gr. omtaler Østrig. I øvrige tilfælde kan man anvende Østrig-Ungarn, Arvelandene m.v
Morgarten bjergskråning syd for Zürich
Sempach schweizisk by i Luzern Kanton http://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_bei_Sempach
Zürich
Bern hovedstad i Schweiz og i kantonen Bern byen i Schweiz; stednavnes bruges ogsø poetisk for Verona, se poet364
Kanton Bern Bernerland indtil 1798, Nordeuropas største bystat. Brug kun posten, når Grundtvig explicit henviser til kantonen eller hele bystatens territorium. Normalt anvendes posten Bern fak778
Basel
Cypern
Orleans hertugdømmet oprettet i 1300-tallet, opløst i 1790erne
Orleans byen
Burgund Bourgogne Hvis Grundtvig speciferer stednavnet yderligere, da bør der oprettes en ny post. Fx. Det Cisjuranske Burgund (Nedre Burgund) og Det Transjuranske Burgund (Øvre Burgund). Se http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Frankrig/Frankrig_1380-1500/Burgund
Azincourt Agincourt
Reims
Calais
Dalmatien
Prag
Avignon
Konstanz Kostinz Læsefejlen Kostnits for Kostinz var meget udbredt og betragtes ikke for en tekstfejl i Grundtvigs tekst, se http://de.wikipedia.org/wiki/Konstanz#Konzil_von_Konstanz
Nancy
Leon
Navarra provinsens historie er forklaret i http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Spanien,_Portugal_og_Andorra/Spanien_generelt/Navarra?highlight=Navarra
Kastilien
Aragonien
Toledo
Sydspanien
Granada by i det sydlige Spanien, hovedstad i det tidligere Kongedømme Granada, der blev oprettet af maurere i 1228, erobret af den spanske krone i 1492 og nedlagt 1833 datoer fra https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigreich_Granada_(Krone_Kastilien)
Naumburg by i Midttyskland
Balearerne
Madeira
Azorerne Acorerne
Kap det Gode Håb forbjerg ved Sydafrikas spids
Ostindien Syd- og Sydøstasien modsat Vestindien i Det Caribiske Hav , http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Asien/Syd%C3%B8stasien/Ostindien?highlight=ostindien og http://holbergordbog.dk/ordbog?query=Ostindien
Peru
San Salvador Guanahani den nordøstligste af øerne i Bahamas https://en.wikipedia.org/wiki/San_Salvador_Island
Peterskirken i Rom, jf. synch
Betesda lokalitet nær Tempelpladsen i Jerusalem, jf. synch. Se http://www.denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Religion_og_mystik/Ny_testamente/Betesda?highlight=Betesda
Erfurt
Heidelberg
Tübingen
Schwaben
Thüringen
Wartburg
Eisenach
Mansfeld
Mühlhausen/Thüringen
Schlesien
Tisza Theiss biflod til Donau
Nürnberg
Wien
Morava Mähren Moravien delstat i det nuværende Tjekkiet, tidligere markgrevskab i Østrig
Königsberg siden 1946 Kaliningrad
Württemberg egn i det sydvestlige Tyskland
Toggenburg dal i den schweiziske kanton Sankt Gallen
Picardie
Genève Genf
Schmalkalden
Augsburg
Mühlberg/Elbe by i Brandenburg
Jena
Magdeburg byen
Passau
Wales
Somerset Somersetshire Encyklopædien: amt i sydvest England
Canterbury
Vlissingen
Zeeland
Bourbon-l’Archambault stamborg for det Bourbonske kongehus, i Midtfrankrig
Nantes
Ferrara byen; hvis hertugdømmet (fra 1264–1597) omtales, opret da ny post med specify
Mantova Mantua byen; hvis hertugdømmet (1433–1700-tallet) omtales, opret da ny post med specify
Lepanto Naupaktos by ved Korinthbugten kendt for søslaget i 1572 http://da.wikipedia.org/wiki/Naupaktos
Steiermark delstat i den sydøstlige del af Østrig
Hvide Bjerg Bílá Hora forbjerg nær Prag, slagmark i 1620
Den Nedersaksiske Kreds region i Det Tysk-romerske Rige
Uranienborg opført på Hven for Tycho Brahe; nedrevet i 1601
Königslutter am Elm tysk by nær Braunschweig Grundtvig henlægger i VK1812 fejlagtig Slaget ved Lutter fra Lutter am Baremberge til Königslutter am Elm. Hvis Grundtvig skriver "Lutter", opret da hellere en post til Lutter am Baremberge http://denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/Danmark_1536-1849/Lutter_am_Barenberge kilde: http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigslutter_am_Elm
La Rochelle
Lützen
Alsace Elsass
Orkneyøerne Ørkenøerne
De Østrigske Nederlande De Spanske Nederlande selvstændig region fra 1579; under østrigsk overherredømme fra 1713 til 1795
Leyden
Franche-Comté Freigrafschaft Burgund del af Det Tysk-romerske Rige fra midten af 1100-tallet, afstået til Frankrig 1678, nedlagt 1790 kilder: http://de.wikipedia.org/wiki/Freigrafschaft_Burgund#Geschichte og http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Frankrig/Frankrigs_geografi/Landskaber,_floder_og_s%C3%B8er/Franche-Comt%C3%A9
Store Sankt Bernhard Vogelberg bjergpas mellem Schweiz og Italien http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Europa/Sankt_Bernhard
Kongeriget Westfalen oprettet 1807, nedlagt 1813 kilde http://da.wikipedia.org/wiki/Kongeriget_Westfalen flere detaljer pø http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigreich_Westphalen Encyklopædien forbigøer kongeriget
Herfølge
Sølund Sjølund Sædland poetisk for Sjælland; se Suhms Danmarkshistorie ang. etymologien
Assyrien oldtidsrige ved floden Tigris i det nordlige Irak fra ca. 2000 til 612 f.Kr
Juda landområde mellem Det Døde Hav og filistrenes kyststrækning; beboet af Juda stamme ifølge Det Gamle Testamente
Babylonien landområde mellem Den Persiske Golf og Bagdad
Det Seleukidiske Rige Det Syriske Rige hellenistisk kongedømme med syrisk centrum, 312-64 f.Kr
Den hellige Stad
Modein by i Judæa
Det Nybabyloniske Imperium Det Babyloniske Rige 626-539 f.Kr Grundtvig mener som oftest dette rige, når han taler om (det) Babyloniske Rige. Betegnelsen Nybabylonisk er moderne
Det middelbabyloniske Rige ca. 1570-1158 f.Kr
Det assyriske monarki Det babyloniske monarki Det kaldæiske verdensrige ifølge traditionen det første af de fire verdensriger omtalt i Dan 2 og 7 select: andet navn for Det Nybabyloniske Imperium
Hvine landstrækning ved det moderne Kvinesdal i Norge
Boston
Nissan flod i det sydlige Sverige
Dovre norsk by og sogn; ofte brugt om Dovrefjell og de omliggende bjerge
Dovrefjell norsk bjergområde nord for øvre Gudbrandsdal
Vinland område på den nordamerikanske østkyst, hvortil nordboer rejste omkring år 1000. Forskningen har ikke kunnet bestemme den præcise beliggenhed
Sula norsk ø i farvandet omkring Ålesund på vestkysten
Den Korykiske Hule hule i Parnassosbjerget i Grækenland
Kyllene Ziria bjerg i Arkadien https://de.wikipedia.org/wiki/Kyllini_(Berg)
Nazaret
Betania landsby øst for Jerusalem Lazarus' hjemby er siden 300-tallet blevet identificeret med den arabiske landsby El-Azariyeh, dvs. Lazarus-byen
Getsemane sted (have) på eller ved Oliebjerget jf. Matt 26,36; Mark 14,32.; stedet kan ikke placeres entydigt, fire muligheder
Emmaus landsby nordvest for Jerusalem, omtalt Luk 24,13 sandsynligvis det nutidige Amwas, ca. 23 km fra Jerusalem
Damaskus
Helligbæk vandløb nordvest for Slesvig by
Slesvig Schleswig hertugdømmet Både hertugdømmet og egnen. Ved byen Slesvig brug fak887
Slesvig Schleswig byen hertugdømmet = fak165
Worms by ved Rhinen 20 km nordvest for Mannheim
Oldenburg provins i Niedersachsen. Som grevskab tilhørte Oldenburg fra 1667 til 1773 det danske kongehus; fra 1773 til 1918 var det et separat (stor)hertugdømme
Den Kinesiske Mur
Vestindien ældre betegnelse for øerne i Caribien
Leipzig by i den tyske delstat Sachsen
Nikolaj Kirkegård jf. synch kirkegård tilhørende Sankt Nikolaj Kirke i København
Vatikan høj på den vestlige side af Tiberen, pavens residens skal ikke forveksles med Vatikanstaten, der formelt blev oprettet i 1929 og ligger samme sted
Romaborg anvendt i Edda
Morija-landet område i nuværende Israel, jf. 1 Mos 22
Bravalla Bråvalla Brávellir slette i Östergötland i Sverige
Oczakov Ochakiv Ochakov Özi by i Sydukraine
Dnepr Dnjeper flod, der udspringer i Rusland, løber sydpå gennem Hviderusland og Ukraine og udmunder i Sortehavet
Moskva Moskov
Slavonien egn i det østlige Kroatien http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Slovenien,_Kroatien_og_Bosnien-Hercegovina/Slavonien del af det Østrig-Ungarske rige under den russisk-tyrkiske krig (1787-1792)
Anhalt-Zerbst tysk fyrstendømme
Katholieke Universiteit Leuven et nederlandsksproget universitet i den belgiske by Leuven
Moldova Moldov republik i det sydøstlige Europa ved floderne Prut og Dnestr. Tidligere fyrstendømme
Valakiet Țara Româneascǎ fyrstendømme og vassalstat; dannede i 1862 sammen med Moldavien kongeriget Rumænien
Morea middelalderligt navn for Peloponnes og betegnelse for en byzantinsk provins, senere fyrstendømme på halvøen, med Mistra som hovedstad
Skiros Skyros Skios græsk ø i øgruppen Sporaderne i Det Ægæiske Hav
Çeşme Tsesme Tsjesme kystby i Tyrkiet
Kronstadt Kronsjtadt Kronstad russisk flådeby på øen Kotlin i Finske Bugt
Georgien Grusien Gruzija republik øst for Sortehavet i de centrale og vestlige dele af Transkaukasien
Kherson by i det sydlige Ukraine ved Dneprs udløb i Sortehavet
Gent Gand belgisk by; hovedstad for provinsen Østflandern i regionen Flandern
Antwerpen Antverpen Anvers Antorf Andorp Belgiens næststørste by
Brabant landsdel i det centrale Belgien
Augarten park i Wien
Khotyn Choczim by i Ukraine
Dniester Dnestr flod, der udspringer i Karpaterne, flyder igennem Ukraine og Moldova og udmunder i Sortehavet
Beograd Belgrad hovedstad i republikken Serbien
Veterani-Hule hule i Rumænien, opkaldt efter den østrigske general Veterani
Orsova kystby i Rumænien
Ismail Izmail by i den ukrainske del af Donaudeltaet
Iaşi Jassy industri- og handelsby ved Bahluiul, en biflod til Prut, i det nordøstlige Rumænien 15 km fra grænsen til Moldova
Ingermanland Inkeri Izjorskaja zemlja historisk landsdel i det indre af Finske Bugt
Estland et land i Baltikum med grænse til Østersøen i vest og nord
Livland administrativ enhed fra 1237 i det nuværende Estland og Letland; overdraget fra tysk til polsk-litauisk herredømme i 1561; svensk fra 1629; russisk fra 1710; opløst 1918 http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Baltiske_stater/Livland
Tallinn Reval hovedstad i Estland
Fredrikshamn Hamina by ved Finske Bugt
Vesterbro centralt beliggende bykvarter i Københavns Kommune
Vesterport middelalderlige port i byvolden, flyttet 1668, nedrevet 1858 Den lå oprindelig for enden af Vestergade, men i 1668 blev den flyttet til det sted, hvor i dag Frederiksberggade udmunder. Porten, der stod, hvor nulpunktstenen på Rådhuspladsen i dag står, blev nedrevet i 1858
Versailles forstaden forstad til Paris, hvor slottet Versailles ligger
Versailles slottet bygget af Ludvig 14
Grenoble by i De Franske Alper
Palais-Royal tidligere kongeslot i Paris, opført fra 1632 af Jacques Lemercier for kardinal Richelieu, som skænkede det til Ludvig 13
Tuilerierne residensslot opført 1564, nedbrændt 1871
Bastillen fæstning og fængsel i Paris ved den nuværende Bastilleplads
Vyborg Viborg russisk havneby ved Finske Bugt
Hvidehavet Beloje More Hvidehavet farvand nord for Rusland . Hvidehavet er en vig af Barentshavet
Det Kaspiske Hav saltsø på grænsen mellem Europa og Asien; verdens største sø
De syv Tårne fængsel og del af Yedikule-fæstningen , det store forsvarsværk om Konstantinopel (Istanbul). . Tårnene anvendtes tidligere som fængsel bl.a. for udenlandske ambassadører
Leuven Louvain Löwen belgisk universitetsby
Svensksund Ruotsinsalmi i Finske Bugt; søslag i 1790 ud for den nuværende sydfinske by Kotka fandt et svensk-russisk søslag sted i 1790
Frihedsstøtten monument uden for Københavns Vesterport, opført 1792-1797 til minde om stavnsbåndets ophævelse i 1788 til minde om stavnsbåndets ophævelse i 1788, opført 1792-1797, , på den nuværende Vesterbrogade
Saint-Louis de Versailles sognekirke, fra 1843 domkirke Cathédrale
Antikyra by ved Korinthbugten berømt for sin medicin, jf. ordsproget 'naviget Anticyras' http://referenceworks.brillonline.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/entries/brill-s-new-pauly/anticyra-e124260#e124270 og ordsproget
Alheden den østlige del af Karup Hedeslette i Midtjylland
Silkeborg
Korsør
Slagelse
Strasbourg hovedstad i Alsaceprovincen i det nordøstlige Frankrig
Den høje Port Den Osmanniske Port Bab-i Ali indgangsporten til regeringsbygningerne i Istanbul; 1718-1922 desuden betegnelse for den osmanniske regering, centraladministration og Det Osmanniske Rige begrebet ikke kun porten, men desuden
Boldhuset Salle du Jeu de paume her aflagdes Boldhuseden af tredjestands repræsentanter den 20.6.1789 De havde på Generalstænderforsamlingen i Versailles udråbt sig selv til Nationalforsamling, og kongen lod mødesalen lukke. Forsamlingen flyttede da til det kgl. boldspilhuset i Versailles, hvor den mundtligt og skriftligt aflagde ed på at forblive samlet og give møde, til den havde skaffet Frankrig en forfatning
Grinebakken bakke ved Udby (Vordingborg) Troldene havde en stald i bakken, men de flyttede, da kirkemuren blev lagt hen over denne
Schaffhausen hovedby i den schweiziske kanton af samme navn hjemstavn for historikeren Johannes von Müller http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Tyskland,_%C3%98strig,_Schweiz_og_Liechtenstein/Schweiz_generelt/Schaffhausen
Forum Romanum byens centrale plads pladsen var gennem tusind år centret for det politiske, juridiske, religiøse, kommercielle og sociale liv i Romerriget. Det lå i en dalsænkning mellem højene Palatin, Capitol, Quirinal, Viminal, Esquilinog Cæliushøjen, hvor også de ældste veje mødtes, heriblandt den stadig bevarede allerældste, Via Sacra
Basilica Julia officiel, verdslig bygning
Det europæiske Tyrkiet Balkanhalvøen og de øvrige osmanniske besiddelser vest for Bosporus
Det Byzantinske Rige Det Østromerske Rige bestod fra 330/395 til 1453/1461
Mekka
New England
Kongeriget Sardinien bestod fra 1720 af Savoyen, Piemonte og Sardinien. Indgik fra 1859 i det genforenede Italien Forgænger: Hertugdømmet Savoyen (his963). http://www.denstoredanske.dk/Rejser%2c_geografi_og_historie/Italien_og_Malta/Italien_600-1530/Savoyen http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Italien_og_Malta/%C3%98vrige_byer_og_egne/Piemonte
Piemonte
Hertugdømmet Savoyen etableret i 1000-tallet, fra midten af 1500-tallet inklusive Piemonte. I 1720 blev hertugdømmet udvidet til Kongeriget Sardinien
Grevskabet Toulouse uafhængigt indtil 1229, derefter del af Frankrig
Hessen
Pfalz kurfyrstendømmet oprettet 1214, nedlagt 1803 Navnebrødre og moderne pendanter forklares i: http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Tyskland,_%C3%98strig,_Schweiz_og_Liechtenstein/Tyskland_stednavne/Pfalz
Pfalz Rheinpfalz Unterpfalz regionen ved Rhinen Den sydlige del af Rheinland-Pfalz. Se http://de.wikipedia.org/wiki/Unterpfalz Oberpfalz er på grænsen til Bøhmen http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Tyskland%2c_%C3%98strig%2c_Schweiz_og_Liechtenstein/Tyskland_1648-1701/Den_Pfalziske_Arvef%C3%B8lgekrig
Israel Nordriget rige beboet af nordlige, israelitiske stammer ca. 926-722, omtalt 1 Kong 12
Finland bemærk his563: Finland = Finmark = samernes hjemstavn
Morland morernes land, ofte Nordafrika og det nuværende Etiopien; til tider hele Afrika
Poitiers by i Vestfrankrig
Île-de-France provinsen omkring Paris, oprindelig kronens sæde og ejendom
Hôtel de Ville rådhus
Chartres by i Frankrig ved floden Eure, 80 km sydvest for Paris
Louvre residensslot indtil 1681, kunstmuseum fra 1793
Auvergne fransk region i den centrale del af landet
Coppet by i distriktet Nyon i kantonen Vaud i Schweiz, hjemsted for Château de Coppet
Notre Dame domkirken
Metz by i det nordøstlige Frankrig
Marsmarken Champ-de-Mars paradeplads foran École militaire i Paris, jf. synch
Seinen Seine flod i Nordfrankrig
Autun fransk by ved floden Arroux
Den Tarpeiske Klippe klippeudhæng i det sydlige hjørne af Capitolhøjen I antikken blev mordere, forrædere og men-edere som straf kastet ud herfra
Châlons-en-Champagne Châlons-sur-Marne hovedstad i departemenet Marne by i Frankrig, nu i Champagne-Ardenne-regionen
Varennes-en-Argonne landsby i Lorraine, Frankrig
Luxembourg hertugdømme, siden 1815 konstitutionelt monarki
Mitau Jelgava by i Letland
Arcis-sur-Aube by i Aube departementet i Champagne-Ardenne regionen, Frankrig
Aube departement i Champagne-Ardenne regionen, Frankrig
Notre Dame du Mont-Carmel klosterkirke
La Force fængsel under Den Franske Revolution til politiske fanger
Garonne flod i Sydvestfrankrig
Guyenne middelalderlig provins i det nuværende Aquitaine
Gascogne egn i det sydvestligste Frankrig mellem Atlanterhavet, foden af Pyrenæerne og floden Garonne
Gironde departement i den franske region Aquitaine
Bordeaux by i det sydvestlige Frankrig i departementet Gironde, hovedstad for regionen Aquitaine
Montargis by i departementet Loiret i Nordfrankrig
Poitou historisk provins i Vestfrankrig
Saint-Émilion by ved Dordognefloden 40 km øst for Bordeaux i Frankrig
Limoges by i Midtfrankrig 175 km NØ for Bordeaux
Grasse by nær den franske Middelhavskyst 20 km vest for Nice
Évreux by i Nordfrankrig 90 km vest for Paris
Rennes fransk by i Bretagne
Alençon nordfransk by 50 km nord for Le Mans
Baudry by i Neufchâtel
Neufchâtel-en-Bray område i Normandiet
Panthéon bygning, opført 1757-1789 som kirke
Pantheon Basilica collegiata di Santa Maria ad Martyres opført under Augustus, ombygget 118-128, kirke siden 609 Gr. henviser til kirkens navn i 477A
Nevers by i Midtfrankrig 210 km syd for Paris
Arras by i Nordfrankrig 40 km sydvest for Lille
Luxembourgpalæet opført fra 1615, blev under Den Franske Revolution brugt som fængsel
Artois egn i Nordfrankrig
Noyen-sur-Seine by i regionen Île-de-France
Orcet by i regionen Auvergne
Tarbes by i Sydfrankrig
La Place de Greve pladsen foran rådhuset
Pamiers by i Sydfrankrig
Foix sydfransk by i departementet Ariège
Île d'Oléron ø ved den franske altanterhavskyst
Rochefort vestfransk by i departementet Charente-Maritime
Guyana republik i den nordlige del af Sydamerika
New York byen New York City eller The City of New York ligger i staten New York i det østlige USA
Stagira landsby på den græske halvø Chalkidike, Aristoteles’ hjemstavn og tilnavn
Arles by i Sydfrankrig
Præstø Kirke omgivet af kirkegården, beliggende på et næs ud mod Præstø Fjord
Prison de l'Abbaye fængsel 1522-1854 , hjemsted for de første septembermassakrer 2.9. 1792
Karlevad
Karlevad banke
Montpellier by i Sydfrankrig
Roneklint skrænt ved landsbyen Roneklint, øst for Præstø; ifølge Grundtvig gravsted for sagnhelten Bjovulf Grundtvig regner Roneklint for det sted, hvor sagnhelten Bjovulf blev lagt i gravhøj en 12 m høj ud til Østersøen. Grundtvig regner Roneklint for det sted, hvor sagnhelten Bjovulf blev lagt i gravhøj
Kriminal- og Politiretten Københavns Politiret oprettet 1793, omdøbt 1845, afskaffet 1919. Beliggende i Råd- og Domhuset fra 1815 Før 1815 afholdt i Christiansborg og Charlottenborg. Kilde: Trap 1. udg., bind 1 side 40; Nyerup (1800) Københavns Beskrivelse s. 628
Fars Farsistan Fars er i Encyklopædien. Forklares der med: område i det sydlige Iran. NB: på Grundtvigs tid anvendtes betegnelsen Farsistan også om hele Persien/Iran. Se Conversations-Lexicon, Persien, s. 403, 408
Lydien vestanatolsk rige i det nuværende Tyrkiet, vigtigst i 600-500-tallet f.Kr
Det Antigonidiske Rige hellenistisk kongedømme med makedonsk centrum, 306-168 f.Kr Betegnelsen er dannet parallelt til de to andre hellenistiske riger: Det seleukidiske og Det ptolemæiske Rige. Se www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Grækenland/Det_klassiske_Grækenland/Antigonos og http://referenceworks.brillonline.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/entries/der-neue-pauly/hellenistische-staatenwelt-e507080#e507090 c) Das Reich der Antigoniden (Antigonos) im alten Kernland Makedonien (Zentrum: Pella) mit Thrakien, Thessalien und Teilen Griechenlands, das sich von Beginn an gegen die Einmischung der Ptolemaier und später Seleukiden in Griechenland zu wehren hatte
Wittenberg Universitet
Templet i Jerusalem Herrens Tempel Salomons Tempel opført i 900-tallet f.Kr. under kong Salomo ifølge 1 Kong 6-7; ødelagt i 586 f.Kr. af babylonierne; genopført fra 520 af Zerubbabel; ødelagt af romerne i 70 e.Kr
Aarhus Domkirke Sankt Clemens Kirke
Gundslev by på Falster
Gilsbakke gård i Borgefjord nord for Reykjavik på Island
Borgarfjörður Borgefjord fjord på den vestlige side af Island nord for Reykjavik opkaldt efter gården Borg
Borg gård anlagt af Skalle-Grim og siden beboet af hans slægt, de såkaldte Myremænd. Den lå ved Borgefjord på den vestlige side af Island
Örnólfsdal Ørnolfsdal område nordvest for Borgefjord i det vestlige Island
Mosfell Mosfellsbær område nær Reykjavik i det vestlige Island
Grindavík Grindevig område sydvest for Reykjavik i det vestlige Island
Gufuárósi Guveå flod ved Borgefjord på den vestlige side af Island
Valfell Hvalfell område nordvest for Reykjavik i det vestlige Island
Hjordeholt Hjardarholt gård nær Hvammsfjörður nord for Reykjavik i det vestlige Island
Langavatnsdalur Lange-Vatnsdal Langavatnsdal Langvandsdal område nord for Reykjavik i det vestlige Island
Rauðamel Raudamel Rødemel område på Island
Þórsnesþingi Thorsnæsting ting for tre vestlige sysler på Island opkaldt efter øen Torsnæs nær Hvammsfjörður
Mýrar Myrerne Mýrarsýsla egn omkring Borgefjord på det vestlige Island; egnens beboere kaldes Myremænd
Dublin Dyflin
Kungälv Konghelle by på grænsen mellem Norge og Sverige; grundlagt i 1100-tallet, flyttet i 1612, omdøbt i 1658
Västergötland Vestergøtland Vestergylland provins i det sydvestlige Sverige
Skara by i det sydvestlige Sverige
Leiruvogur Leiravaag vig på den østlige side af Island
Agder Agderside ældre betegnelse for landet langs Norges sydøstlige kyst ; det nuværende Aust-Agder og Vest-Agderhttp://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Norge_og_Sverige/Egne_og_byer_i_Norge/Agder
Melrakkaslétta Melrakkasletten halvø i det nordøstlige Island
Norderaadal Norðurárdalur område i det vestlige Island
Skanø Skaanø Skáney gård i Reykedal (Reykjadalur) i det vestlige Island
Øxaaholm Øksaraaholm Øxeraaholm Öxarárhólmi holm i floden Öxará i det vestlige Island, hvor tvekampe på Altinget blev udkæmpet
Öxarár Øksaraa Øxeraa flod i det vestlige Island, som munder ud i søen Þingvallavatn
Kopanger Købanger Lusekjøbing norsk by
Hebriderne Hebuderne Syderøerne De Sydlige Øer øgruppe ved Skotlands vestkyst
Levanger Lifangr by i det nordlige Trøndelag i Norge
Dingenæs Dyngnæs Dinganes
Hraundalur Ravnedal område nord for Reykjavik i det vestlige Island
Languedoc provins i Sydfrankrig
Cevennerne sydfransk bjergområde
Touraine grevskab og provins i Vestfrankrig
Navas de Tolosa slette syd for Sierra Morena i Spanien
Colmar by på Rhinsletten i Nordøstfrankrig
Nolay by i det østlige Frankrig
Granville by i det nordvestlige Frankrig
Tarshish vigtig handelspartner for fønikerne og Israel, nævnt i Det Gamle Testamente (fx Jer 10,9); stedets placering er omdiskuteret ; dets placering er omdiskuteret vestlige Middelhav.
Saint-Saturnin-des-Ligneries landsby i Normandiet
Sens by i Midtfrankrig
Caen by i Nordfrankrig
Pacy-sur-Eure by i Nordvestfrankrig
Bayeux by i Normandiet
Vendée fransk departement ved Atlanterhavskysten
Loire floden Frankrigs længste flod. Opret separate poster for distriktet
Vienne by i Østfrankrig
Saumur by i Vestfrankrig
Niort by i Vestfrankrig
Saint-Florent landsby
Ancenis fransk by i regionen Pays de la Loire
Lunéville fransk by i departementet Meurthe-et-Moselle
Le Pin-en-Mauges by i Vestfrankrig
Cholet by i Vestfrankrig
Dresden hovedstad i den tyske delstat Sachsen
Korsika Kyrnos
Det Vestromerske Rige oprettet 395, opløst 480
Franken midttysk landsdel. Er i Encyklopædien, derfor ingen forklaring
Pergamon by ved det nuværende Bergama i Tyrkiet; selvstændigt rige fra 283-133 f.Kr
Bithynien landsdel i det nordvestlige Lilleasien; selvstændigt rige fra 200-tallet indtil 64 f.Kr
Pontos Pontus Det Pontiske Rige landsdel i det nordlige Lilleasien; kongerige fra 291 f.Kr. til 63 e.Kr
Galatien landsdel i det indre af Lilleasien; kongerige fra 268 til 25 f.Kr
Det Aitoliske Forbund græsk forbundsstat dannet ca. 370 f.Kr.; underlagt Rom 189 f.Kr
Det Mediske Rige i storhedstiden (ca. 625-550 f.Kr.) strakte riget sig over det moderne Irak og store dele af Iran, helt til Baktrien se separat post for Medien. Det var rigets kerneland
Medien medernes hjemland i det nordvestlige Iran; kernen i Det Mediske Rige se separat post for Medien. Det var kernelandet
Quiberon by i departementet Morbihan i Nordvestfrankrig
Fort Penthièvre befæstning i Saint-Pierre-Quiberon i Frankrig
Île d'Yeu ø og kommune ud for kysten i det vestlige Frankrig
Lavoir
Canada
Bantry by i provinsen Munster i Irland
Yolai by i den franske region Auvergne
Mons by i regionen Vallonien i Belgien
Toulouse by i det sydvestlige Frankrig
La Réole by i det sydvestlige Frankrig
Nîmes by i Sydfrankrig
Pont-Saint-Esprit by i departementet Gard i Sydfrankrig
Mende by i departementet Lozère i Frankrig
Marseille havneby i Sydfrankrig
Toulon by på den franske Middelhavskyst
Fort Éguillette fort i kommunen La Seyne-sur-Mer i Frankrig, bygget mellem 1674 og 1685
Gibraltar britisk koloni på en kalkklippe på sydspidsen af Den Iberiske Halvø
Orange by i Rhônedalen i Frankrig
Bédoin by i departementet Vaucluse i det sydøstlige Frankrig
Lyon by i det sydøstlige Frankrig
Champagne egn i Nordfrankrig område i den administrative region Champagne-Ardenne
Place Bellecour stor plads i det centrale Lyon
Jemappes by i Sydvestbelgien
Hainaut Henegouw Hennegau område i det nuværende Belgien og Frankrig historisk grevskab, der omfattede den nuværende belgiske provins Hainaut og den østlige del af det nuværende franske departement Nord
Maas flod med udspring nordøst for Langres i Frankrig
Tienen by i den flamske region i provinsen Vlaams Brabant
Neerwinden belgisk by øst for Bruxelles
Schelde flod med udspring nordøst for Saint-Quentin i den nordligste del af Frankrig
Condé-sur-l'Escaut by i Nordfrankrig
Altona by nordvest for Hamburg; senere sammenbygget med denne
Speyer by i den tyske delstat Rheinland-Pfalz
Frankfurt am Main største by i den tyske delstat Hessen
Valenciennes by i Nordfrankrig
Dunkerque fransk havneby
Waal Vaal Rhindeltaets hovedarm med udmunding i Nordsøen https://de.wikipedia.org/wiki/Waal_(Fluss). http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Benelux/Holland/Waal
Arbois distrikt i det franske departement Jura
Brienne-le-Château by i det franske departement Aube
Cayenne hovedstad i Fransk Guyana i Sydamerika
Savenay by i det franske departement Loire-Atlantique
Charleroi by i Belgien
Fleurus område i den belgiske region Vallonien
Lambusart by i den belgiske region Vallonien
Würzburg by ved floden Main i den tyske delstat Bayern
Morlaix by i det franske departement Finistère
Aube-floden flod i Frankrig
Valence administrativt center for det franske departement Drôme
Dauphiné område i Sydøstfrankrig
Auxonne by i det franske departement Côte-d'Or
Guadeloupe øgruppen i Caribien og fransk oversøisk departement i De Små Antiller
Guadeloupe byen i Baskerlandet
Mont Blanc bjergmassiv i Vestalperne på grænsen mellem Frankrig og Italien
Nice byen i Frankrig
Saorge by i det franske departement Alpes-Maritimes
Imperia Oneglia by i Norditalien
Ormea by i Italien
Ceva by i Italien
Loano by i Italien
Savona by i Italien
Wagram by i Østrig
Bamberg by i den tyske delstat Bayern
Cairo Montenotte by i Italien
Millesimo by i Ligurien
Torino Turin Taurinum hovedstad i den italienske region Piemonte
Monte Negino Monte Legino bjerg i Italien, slagmark i 1796 centralt under slaget ved Montenotte. https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Montenotte#Monte_Negino
Lectoure by i det franske departement Gers
Esslingen am Neckar by i Tyskland i delstaten Baden-Württemberg
Dego by i Italien
Mondovì by i Italien
Cuneo by i Italien
Alessandria provinshovedstad i Italien
Piacenza by i Norditalien
Adda flod i Norditalien https://en.wikipedia.org/wiki/Adda_(river)
Lodi by i Italien
Waterloo belgisk by
Livorno havneby i Italien
Appenninerne system af bjergkæder i Italien
Ticino Tessin flod i Norditalien
Capua er forklaret i DSDE, nu: Santa Maria Capua Vetere
Valmy by i det franske departement Marne
Monferrato Montferrat norditaliensk egn i Piemonte; indtil 1714 et uafhængigt fyrstendømme derefter provins i kongeriget Savoyen https://de.wikipedia.org/wiki/Markgrafschaft_Montferrat
Tyrol alpeområde i Østrig og Italien
Lonato del Garda Lonato by i Lombardiet i Italien
Gardasøen Italiens største sø
Arcole by i Norditalien
Campoformido Campo Formio by i Italien
Mincio flod i Italien
Bassano del Grappa by i Italien
Padova by i Italien
Rivoli Veronese by i Italien, slagmark i 1797 generalen Andrea Massena blev bl.a. tituleret hertugen af Rivoli med hentydning til sejren i 1797. Se https://it.wikipedia.org/wiki/Andrea_Massena
Friuli region i Italien
Kärnten Østrigs sydligste delstat
Judenburg distriktshovedstad i den østrigske delstat Steiermark
Tolentino by i Italien
Istrien halvø i Kroatien, der strækker sig ind i Slovenien serbokroatisk og slovensk Istra, ital. Istria
Den Cisalpinske Republik Den Italienske Republik Kongeriget Italien fransk statsdannelse i Norditalien 1797-1814. Den Cisalpinske Republik blev opløst i 1799, men genoprettet i 1800 som Den Italienske Republik. Omdøbt til Kongeriget Italien i 1805 lang forklaring nødvendig grundet de mange navne på kort tid
Luxor
Algier
Ormus kongerige i Den Persiske Golf mellem 900- og 1600-tallet
Orontes flod med udspring i Libanonbjergene
Det lombardisk-venetianske Kongerige oprettet 1815, nedlagt 1859/1866. Del af det østrigske kejserrige navngivet efter: Brockhausen, dansk udgave, lemma: Longobarder (STs kontor) Se også: http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigreich_Lombardo-Venetien
Exarkatet Ravenna byzantinsk provins fra 540 til 751 i det nuværende Emiglia-Romana Kilder: http://www.denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Sprog/Fremmedord/e-ek/eksarkat www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Italien_og_Malta/Øvrige_byer_og_egne/Ravenna http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Italien_og_Malta/%C3%98vrige_byer_og_egne/Emilia-Romagna
Korfu Korkyra http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Antikken/Antikken,_gr%C3%A6ske_stednavne/Korkyra
Malta
Valletta republikken Maltas hovedstad
Düsseldorf hovedstad i den tyske delstat Nordrhein-Westfalen
Burnham Thorpe landsby i Norfolk i England
Norfolk amt i Østengland
Abukir egyptisk havneby
Trafalgar pynt i Sydspanien, søslag i 1805
St. Vincent pynt i Portugal
Koroni by i det sydvestlige Peloponnes
Rosetta by på Egyptens nordkyst
Imbaba kvarter i det nordlige Giza i Egypten kendt for slaget ved pyramiderne/slaget ved Embabeh 1798
Kairo Egyptens hovedstad
Giza by i Egypten
Jurabjergene
Lons-le-Saunier by i det franske departement Jura
Argonneskoven et skovområde i Nordøstfrankrig
Sedan by i Frankrig
Marne biflod til Seinen i Frankrig
Passavant by i Frankrig
La Croix-aux-Bois by i Nordøstfrankrig
Sainte-Menehould by i Nordøstfrankrig
Cambrai by i Nordfrankrig
Cherbourg by i Frankrig
Fayyum Madinet el Faiyum by vest for Nilen ved kanalen Bahr Yusuf http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Afrika/Nordafrika/al-Fayyum http://www.geonames.org/361320/al-fayyum.html
Philae ø i Nilens første katarakt
Aswan Souan Syrene Syene by i Egypten
Jaffa Joppe en af verdens ældste havnebyer, nu bydel i den sydlige del af Tel Aviv i Israel
Karmel forbjerg i Middelhavet ved Israels kyst
Beirut hovedstad i Libanon
Le Temple befæstning for Tempelridderordenen, senere fængsel; nedrevet i 1808 i Maraiskvarteret i Paris
Damietta by på Egyptens nordkyst, nu kaldet Dumyat
Tabor bjerg sydvest for Genesaret Sø i Galilæa
Amagertorv torv i København
Sankt Nikolaj Kirke jf. synch: kirke i København
Trapezunt byzantinsk eksilkejserrige, oprettet 1204, erobret af osmannerne i 1461
Hannover Braunschweig-Lüneburg hertugdømme fra 1500-tallet, kurfyrstendømme i 1692, kongerige fra 1815, opløst 1918
Gaza Kadytis by ved Middelhavskysten i Palæstina
Damanhur by i Egypten
Ajaccio by på Korsika
Fréjus fransk provinsby i departementet Var
Sankt Helena ø i Sydatlanten
Rue de la Victoire Rue Chantereine gade i Paris, jf. synch
Rastatt tysk by i delstaten Baden-Württemberg; husede 1797-1799 fredskongressen mellem Frankrig og Det Tyske Rige
Stockach by i den tyske delstat Baden-Württemberg
Den Helder by ved Marsdiepstrædet i Holland
Texel en af de Vestfrisiske Øer i Holland
Nordholland provins i Nederlandene
Sankt Gotthard bjergmassiv i kantonerne Uri og Tessin i det centrale Schweiz
Chur by i Schweiz
Praga selvstændig by indtil 1791, derefter del af Warszawa
Marengo landsby i Piemonte, slagmark i 1800
Hohenlinden by i den tyske delstat Bayern
Sankt Bernhard bjergpas i Alperne Store Sankt Bernhard (fak860) og Lille Sankt Bernhard (fak1430)
Valais kanton i det sydvestligste Schweiz
Fort Bard fæstning i byen Bard i Italien
Aosta by i Italien
Ivrea by i Italien
Rivolta d'Adda by i den italienske provins Lombardiet
Great Yarmouth kystby i Norfolk i England
Rusriget Det Varægiske Rige oprettet i slutningen af 800-tallet, opløst i fyrstendømmer i 1100-tallet herskerens titel var storfyrste af Kijev. Samlet i 1400-tallet i Moskvariget, som også var en gren af rurikiderne. Dette dynasti uddøde først 1598 http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Rusland_og_Centralasien/Ruslands_historie/Rusland_f%C3%B8r_1689/rurikiderne http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Rusland_og_Centralasien/Ruslands_historie/Rusland_f%C3%B8r_1689/var%C3%A6ger
Opéra Royal de Versailles åbnet 1770 som kongeligt teater og opera efter tegning af Ange-Jacques Gabriel og Augustin Pajou
Serbien er forklaret i DStDE, derfor ingen explanation
Moldavien er forklaret i DStDE, derfor ingen explanation
Navarino Pylos havnebyen på den græske halvø Peloponnes; gav navn til søslaget i 1827 under den græske uafhængighedskrig tyrkisk fra 1499 til 1680erne. Derpå venetiansk indtil 1715. Derefter tyrkisk indtil slaget ved Navarino 1827 i den græske uafhængighedskrig. his603 Ikke Encyklopædiens ”mykensk borg på Epano Englianos-højen ved Navarinobugten i Grækenland”
Neokastron gr.: Den Nye Borg; fæstningen på den sydlige side af Navarinobugten, overfor Palaiokastro (Den Gamle Borg) Palaiokastro på den nordlige side er i ruiner. Neokastron står stadig https://en.wikipedia.org/wiki/New_Navarino_fortress
Mogulriget Stormogulriget indisk statsdannelse oprettet 1526, nedlagt 1858
Lernasøen Lernamosen sump på Peloponnes, hjemsted for den lernæiske Hydra
Kongens Have barokhaven, der hører til Rosenborg Slot, København
Nordfrankrig
École de Brienne kadetskole 1730-1790 i Brienne-le-Château i Nordfrankrig
École militaire militærakademi
Valdemars Tårn
Bocage Vendéen region i departementet Vendée
Marais Breton marsk på grænsen mellem Bretagne og Poitou , og strækker sig over de to departementer Loire-Atlantique og Vendée
Middelfart Sund Lillebælt mellem Middelfart og Fredericia
Vesterstrand Sønderjyllands vestlige kyst kyststrækning mod Vesterhavet
Tønder by i det sydvestlige Sønderjylland
Ægirs dør Ejderen
Srirangapatna by i Indien
Sankt Hans Hospital psykiatrisk sygehus i København indtil 1808, derefter ved Roskilde tidligere navn: Sanct Hans Hospital for Afsindige, Pestsyge samt Folk, der lider af andre smitsomme sygdomme
Classens Have tidligere landsted på Østerbro i København
Kastellet fæstning i København
Amiens nordfransk by
Trinidad ø i Caribien
Austerlitz by i Tjekkiet byen kendes i dag som Slavkov u Brna
Auerstedt by i Tyskland
Bratislava Pressburg Slovakiets hovedstad
Kattegat havområde, der er omgivet af Jylland, Sjælland og Sverige
Øerne Fyn, Langeland, Ærø, Tåsinge, Sjælland, Lolland og Falster m.fl
Hollingstedt Hollingsted Hallingsted landsby i delstaten Slesvig-Holsten. En del af Dannevirke (Krumvolden) løber forbi byen
Anholt
Oder Odra Er i DStDE. floden mellem det moderne Tjekkiet, Polen og Tyskland
Ansbach by i Tyskland
Bayreuth by i Tyskland
Cleve Kleve tysk hertugdømme fra 1092 til 1795
Berg tidligere hertugdømme i Tyskland
Enghien hertugdømme i Belgien
Kalegat Hærvejens port gennem Dannevirke
Gedsør betegnelse for Sydfalster de fire kirkesogne Idestrup, Veggerløe, Skielbye og Geddesbye. Ikke byen Gedser
Rossbach by i Tyskland
Nordtyskland
Thüringer Wald skovdækket bjergkæde i det centrale Tyskland
Saale flod i det østlige Tyskland
Saalfeld by i Tyskland
Prenzlau by i Tyskland
Eylau by i det tidligere Østpreussen
Friedland by i det tidligere Østpreussen
Nemunas hviderussisk-litauisk flod
Tilsit det nuværende Sovetsk i Rusland; kendt for fredsslutningen i 1807
Martinique fransk ø i Caribien
Rasseln by i Tyskland
Eckmühl by i Tyskland
Regensburg by i Tyskland
Aspern landsby i Østrig i dag bydel i Wien
Znojmo by i Tjekkiet
Schönbrunn slot i Wien, jf. synch
Trieste havneby i det nordøstlige Italien, hovedstad i provinsen Trieste
Innsbruck by i Østrig
Passeier dal i Tyrol
Rinn by i Østrig
Gdańsk Danzig http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/%C3%98steuropa/Polen/Gda%C5%84sk
Brixen by i Sydtyrol
Salzburg
Melleck by i Tyskland
Alcúdia by på Mallorca
Badajoz by i Spanien
Aranjuez by i Spanien
Rovigo provins i Italien
Bayonne by i Frankrig
Valençay by i Frankrig
Tours by i Frankrig
Cartagena by i Spanien
Valencia by i Spanien
Zaragoza provins og regionshovedstad i Aragonien i Spanien
Barcelona
Lerida by i Spanien
Catalonien
Gerona by i Spanien
Sevilla by i Sydspanien
Cádiz by i Spanien
San Roque by i Spanien
Hertugdømmet Warszawa polsk stat 1807-1813
Davids By i Det Nye Testamente navn for Betlehem (jf. Luk 2,4), der er kong Davids hjemby (jf. 1 Sam 16,1)
Trekroner kunstig ø i Københavns Havn, anlagt 1786-1828, indtil 1932 en del af Københavns Befæstning
Deal engelsk havne- og garnisonsby i Kent ved Den engelske Kanal
Novi Ligure Nêuve by nord for Genova i Piemonte-regionen, Alessandria-provinsen i Nordvestitalien
Madieh sø nær Aboukir i Egypten
Nod landet øst for Edens have, hvortil Kain flygtede, jf. 1 Mos 4,16. Nod betyder sandsynligvis omflakken
Esdraelon-sletten Jezreel-dalen Fouli-sletten frugtbar slette eller dal i det nuv. Israel
Samhud landsby nær Qena i Egypten; slagmark i 22. januar 1799 http://www.napoleon.org/en/history-of-the-two-empires/timelines/the-egyptian-campaign/ http://www.geonames.org/maps/google_26.134_32.031.html
Mariout-søen Maryut-søen Mariut-søen stor brakvandssø i Nordegypten
Marabut fiskerleje vest for Alexandria i Egypten
Fort Mulgrave Lille Gibraltar midlertidig befæstning under byens belejring 1793 i Toulon rejst af franske royalister og deres engelske allierede. Sammen med de mindre befæstninger Saint-Phillipe, Saint-Côme og Saint-Charles kaldet ‘Lille Gibraltar’
Malbousquet fæstning
La Corona bjergpas nord for Rivoli i Italien
Castello di Cosseria slot og borg i Savona-provinsen i Norditalien
Neumarkt Egna by i Sydtyrol i Norditalien
Montebello della Battaglia by nær Pavia i Norditalien
Castiglione delle Stiviere by syd for Gardasøen i provinsen Mantua i Norditalien
Neuchâtel Neuenburg Nöieburg kanton i det fransktalende Svejts
Mortagne-du-Nord nordfransk by i Le département du Nord (59), i regionen Nord-Pas-de-Calais
Saint-Antoine kloster; fra 1790erne hospital L’abbaye Saint-Antoine-des-Champs; siden: l’hôpital Saint-Antoine, i dag en del af Paris' 12. arrondissement
La Chabotterie slot i Vandée-provinsen
Minsk
Elba ø i Italien
Taranto Tarentum by i Italien
Prayssac by i Frankrig
Bautzen by i Tyskland
Lausitz region i Tyskland
Pont-à-Mousson by i Frankrig
Koblenz by i Tyskland
Illyricum Illyrien antik kongerige mellem Serbien og Adriaterhavet; fra 167 f.Kr. romersk provins betegnelse for de dele af Balkanhalvøen, som strækker sig ned langs Adriaterhavskysten med tilhørende bagland, dvs. Slovenien, Kroatien, Serbien og Albanien
Reggio Calabria provins i Italien
Fontainebleau by i Frankrig
Ragusa by på Sicilien
Châtillon-sur-Seine by i Frankrig
Treviso by i Italien
Le Cateau-Cambrésis by i Frankrig
Pontecorvo by i Italien
Åland finsk øgruppe i Ålandshavet mellem Sverige og Finland
Södermanland område i Sverige
Örebro by i Sverige
Sehestedt landsby i Slesvig-Holsten
Wisła Weichsel flod i Polen , der munder ud i Østersøen
Glückstadt by i Slesvig-Holsten
Kolding Å å i Sydjylland
Alperne Mundiefjeld fællesnavn for flere bjergkæder i Syd- og Centraleuropa i seks stater: Vestalperne løber fra Middelhavet nordpå gennem det sydøstlige Frankrig og nordvestlige Italien mod øst gennem Schweiz til Liechtenstein. Østalperne udbreder sig fra det østligste Schweiz gennem Østrig til Wien og omfatter dele af Norditalien og det sydlige Tyskland (Bayern). Sydalperne omfatter De Lombardiske Alper og Dolomitterne i Norditalien
De Maritime Alper Alpes-Maritimes Alpi Marittime bjergkæde i den sydvestlige del af Alperne . Den danner grænsen mellem det franske departement Alpes-Maritimes og den italienske provins Cuneo
De Joniske Øer græsk øgruppe i det Joniske Hav på vestsiden af Grækenland
Republikken Venezia Republikken Venedig la Serenissima bystat fra 800-tallet, republik fra 1100-tallet til 1797
Tenerife spansk ø, den største af De Kanariske Øer
Santa Cruz hovedbyen på den spanske ø Tenerife
Den engelske Kanal Kanalen la Manche
Kirkestaten Pavestaten Patrimonium Sancti Petri mellemitaliensk statsdannelse, som fra 700-tallet til Italiens samling i 1870 tilhørte paven, 1798-1815 dog underlagt Frankrig Patrimonium Sancti Petri = Sankt Peters arvegods
Castel Sant Elmo fæstning opført i 1400-tallet
Den Partenopæiske Republik Repubblica Partenopea fransk vasalstat i Napoli januar-juni 1799; Parthenope er Napolis ældste navn
Den Bataviske Republik Bataafse Republiek fransk vasalstat i Holland 1795-1806
Den Romerske Republik fransk vasalstat i Rom og nogle få central-italienske regioner, herunder Kirkestaten, 1795-1806
Den Helvetiske Republik fransk vasalstat i Schweiz 1798-1803
Magna Graecia Storgrækenland Det italienske Grækenland kolonibyerne i Italien, grundlagt fra 700-tallet f.Kr., erobret af romerne i 200-tallet f.Kr http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Gr%C3%A6kenland/Klassisk_ark%C3%A6ologi/Magna_Graecia
Lille Sankt Bernhard bjergpas mellem Italien og Frankrig
Kronborg slot og fæstning i Helsingør
Lyngør øgruppe i skærgården på den norske Skagerrakkyst
Oddernes by i Norge siden 1965 del af Kristiansand kommune
Kristiansand
Tromsø
Portoferraio by på Elba
Berry region i Frankrig
Boulogne
Tudela by i Spanien
Montmirail by i Frankrig
Chateaubriand by i Frankrig
Angoulême fyrstendømmet nordøst for Bordeaux; hjemsted for den kongelige sidegren Valois-Angoulême
Auxerre by i Frankrig
Conegliano by i Italien
Laon by i Frankrig
Namur by i Belgien
Rostock
Wahlstadt by i Tyskland
Quatre Bras korsvej, slagmark i 1815
La Belle Alliance kro lidt syd for Bruxelles i Belgien central for Slaget ved Waterloo
Torbay by i England
Plymouth by i England
Longwood House Napoleons residens under fangenskabet på Sankt Helena
Mont-Saint-Jean landsby i Belgien
Svensk Forpommern del af landsdelen Pommern, der tilfaldt Sverige ved den Westfalske fred i 1648
Lauenburg Lauenborg hertugdømme siden 1260; del af den danske Helstat fra 1815 til 1864 http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Tyskland,_%C3%98strig,_Schweiz_og_Liechtenstein/Tyske_floder,_egne_og_andre_landskaber/Lauenburg
Ligny landsby i Belgien kendt for slaget ved Ligny
Aachen by i Tyskland
München
Bonn by i Tyskland
Brasilien
Vimeiro lille område (sogn) i Portugal
Andesbjergene
Caracas hovedstad i Venezuela
Ny Granada spansk koloni i det nordvestlige Sydamerika, oprettet 1549/1717, uafhængig i 1819
Magdalenafloden flod i Colombia
Den Mexicanske Bugt
Haiti republik i Caribien
Carabobo delstat i Venezuela
Bolivia
Paraguay
Berezina flod i Hviderusland
Weimar by i Tyskland
Smolensk by i Rusland
Vilnius
Vitebsk by i Hviderusland
Borodino landsby i Rusland, slagmark i 1812
Mecklenburg hertugdømme indtil 1919
Ammon oldtidsstat øst for Jordanfloden
Moab oldtidsstat øst for Det Døde Hav
Skagen
Kulsbjerg bakke ved Vordingborg 107 meter høj
Ferney godset nær Geneve; Voltaires bopæl fra 1759
De Tauriske Bjerge Krimbjergene på Krimhalvøens sydside russisk navn: Krymskije Gory
Det græske monarki Alexanderriget rige grundlagt af Alexander den Store. Ifølge traditionen det tredje af de fire verdensriger omtalt i Dan 2 og 7
Det romerske monarki andet navn for Romerriget og dets efterfølgere: Det Vestromerske Rige samt Det Tysk-romerske Rige. Ifølge traditionen det sidste af de fire verdensriger omtalt i Dan 2 og 7 den lange forklaring er nødvendig
Poros Kalaureia ø i Den Saroniske Bugt ved Peloponnes kilde, Der Neue Pauly:
Sferia den sydlige del af øen Poros kilde, Der Neue Pauly: og https://de.wikipedia.org/wiki/Kalavria
Babelstårnet omtalt i 1 Mos 11, 4
Sunion Capo Colonne kap på det sydøstlige hjørne af øen Attika husede templer til Poseidon og Athene. kilde ang. altName https://de.wikipedia.org/wiki/Kap_Sounion
Megalo Kavouri Kap Halikes Zoster kap på Attikas sydkyst mellem Piræus og Sunion kilder Putzger atlas (trykt) Google Books A Geographical and Historical Description of Ancient Greece; with ..., Volume 2
Himalaya Himmelbjergene
Monte Hacho Mons Abila bjerg på den sydlige side af Gibraltarstrædet; regnes ofte for en af Herkules' Støtter kilde: https://da.wikipedia.org/wiki/Monte_Hacho Ej omtalt i DSDE
Havila et land i Edens have, jf. 1 Mos 2,11
Gihon en af de fire paradisfloder, der omtales i 1 Mos 2,10-14; i antikken bl.a. identificeret med Oxus
Nørvesund vikingernes navn
Amazonas floden er forklaret i DSDE
Marañón en af Amazonas' kildefloder
Ninevesletten Sinjars slette i det nordøstlige Irak https://en.wikipedia.org/wiki/Nineveh_plains Der findes også et bjerg, Djebel Sinjar. Grundtvig knytter stednavnet Sinjar til det bibelske Sinear, se fak1550
Mamre Mamrelund Mamres Ege lund nord for Hebron, et af Abrahams opholdssteder ifølge 1 Mos efter Gads Bibelleks. NB pe3090 Mamre, som dog er mere sjælden
Sodoma by i Jordandalen; ødelagt sammen med Gomorra jf. 1 Mos 19
Gomorra by i Jordandalen; ødelagt sammen med Sodoma jf. 1 Mos 19
Bahr Yusuf kanal fra Nilen til oasen al-Fayyum
Al Lāhūn by vest for Nilen ved kanalen Bahr Yusuf kilde: http://www.geonames.org/360858/al-lahun.html
Hawwārat ‘Adlān by vest for Nilen ved kanalen Bahr Yusuf kilde http://www.geonames.org/355994/hawwarat-adlan.html
Arsinoë Krokodilopolis ægyptisk by i al-Fayyum oasen
Pitom egyptisk by, bygget af israelitterne ifølge 2 Mos 1,11
Ramses Ra'ameses området i Nildeltaet omtalt i 1 Mos og 2 Mos byen = his1547. Kilde John Strange, Bibelatlas s. 29, kort 29: skelner egnen Ramses fra byen Ramses
Ramses Ra'ameses byen i Nildeltaet byen = his1516. Gads BBL har kun byen
Midjan by i Judæas ørken
Sukkot opholdssted for israelitterne under udvandringen ifølge 2 Mos 12,37
Etam opholdssted for israelitterne under udvandringen ifølge 2 Mos 13,20
Elim oase, opholdssted for israelitterne efter udvandringen ifølge 2 Mos 15,27
Sin ørken mellem Elim og Sinaj ifølge 2 Mos 16,1
Refidim opholdssted for israelitterne nær Sinai ifølge 2 Mos 17
Kadesh Kadesh-Barnea lokalitet i Sinajørkenen
Eshkol-dalen Gophne dal nær Hebron ifølge Det Gamle Testamente; eshkol betyder drue
Paran ørken nævnt i 4 Mos 12,16
Se'ir Seirs bjerge bjergområde i Palæstina omtalt i Det Gamle Testamente; edomitternes hjemstavn Gad BL
Gilead bjergområdet øst for Jordanfloden mellem Arnon og Jarmuk
Makpelas hule gravsted for Abrahams familie indtil Jakob
Shur lokalitet ved Egyptens nordøstgrænse Gads Bibelleksikon
Kongedalen Shave-dalen omtalt 1 Mos 14,17 og 2 Sam 18,18
Salem by styret af præstekongen Melkisedek ifølge 1 Mos 14; traditionen udpeger Salem til navn for det tidligste Jerusalem Gads Bibelleksikon identificerer entydigt Salem med Jerusalem, derfor poet
Hoba lokalitet nord for Damaskus ifølge 1 Mos 14,15 Gads Bibelleksikon
Dan by i Øvre Galilæa, opkaldt efter stammen Dan Gads Bibelleksikon
El-Paran lokalitet i Parans ørken ifølge 1 Mos 14,6 Gads Bibelleksikon: El-Paran (se også Paran), Ewald bind 1 under Paran (staden) som kalder ørkenen vor Parans Ørk
Saue by i Kana'an på Abrahams tid ifølge den græske oversættelse (Septuaginta) af 1 Mos 14,5
Karnajim by i Østjordanlandet Gads Bibelleksikon
Ashtarot Ashterot-Karnajim by i Østjordanlandet Gads Bibelleksikon
Sikem beboelse i bjergpas øst for Nablus, omtalt hyppigt i Det Gamle Testamente Josefs grav og Jakobs brønd ligger lige øst for Sikem
Karan Harran Carrhae by i det nordlige Mesopotamien, dvs. sydøstlige Tyrkiet; hjemsted for Abrahams familie ifølge 1 Mos Gads Bibelleksikon samt http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Mellem%C3%B8sten/Lilleasien/Harran
Siddim-dalen ved Dødehavet, omtalt 1 Mos 14,10 GadBL
En-Mishpat ‘domskilden’, ‘rettergangskilden’ omtalt 1 Mos 14,7
Sinear bibelsk betegnelse for Babylonien (se synch). Efter Gads Bibelleksikon
Aarhus Katedralskole
Holmen orlogsværft og flådens hovedbase fra 1690 indtil 1990'erne se poster for Gammelholm, Nyholm. Nyboder m.m. Holmen er det almindeligt anvendte navn for en række øer i farvandet mellem Sjælland og den nordlige spids af Amager. Disse øer var i mange år hovedbase for den danske orlogsflåde
Vor Frue Kirke Københavns Domkirke ødelagt 1807, genopbygget 1811-1829; domkirke siden 1924
Gammeltorv Københavns ældste torv
Nørrevold del af Københavns befæstning, sløjfet 1867
Trinitatis Kirke Runde Kirke tilnavnet Runde Kirke skyldes både kirkens forbindelse med Rundetårn og at kirken i 1683 tildeltes Runde sogn
Kufstein by i Tyrol i det nuværende Østrig ved grænsen til Bayern. I lokal dialekt: Kopfschtåa
Wörgl by i Tyrol i det nuværende Kufstein-Bezirk i Østrig
Brenner by og bjergpas i Sydtyrol i det nuværende Italien ved grænsen til Østrig
Det Nordlige Ishav Ishavet Det Arktiske Ocean havet omkring Nordpolen og mellem Europa, Asien og Nordamerika
Kerkasoros by ved Nildeltaets begyndelse, nær bydelen Rod el-Farag i det nuværende Kairo kilder: http://pleiades.stoa.org/places/727142
Nedre Egypten er i DSDE, lig Nildeltaet
Elefantine er i DSDE: ø overfor for Aswan, kultsted bl.a. for Osiris
Øvre Egypten er i DSDE
Maris Makrisi ‘Sydlandet’ på henholdsvis koptisk og arabisk etymologi fra Brockhausen 1840, opslagsord Pathros
Idfu Edfu er i DSDE: by i sydlige Egypten mlm Aswan og Luxor
Karnak tempelområde nær Luxor
Esna Sne by mellem Luxor og Aswan stavemåde fra http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Mellem%C3%B8sten/Egypten/Egypten_i_oldtiden/Egypten_i_oldtiden_%28Forhistorie%29 oplysninger fra https://de.wikipedia.org/wiki/Esna
Dra Abu el-Naga gravområde ved Luxor kilde: https://de.wikipedia.org/wiki/Dra_Abu_el-Naga
Diós Pólis græsk: ‘Zeus' by’ ; grækerne identificerede Ammon med Zeus. kilde
No-Amon No ‘Ammons' by’ omtalt af profeterne i Det Gamle Testamente kilde
Medinat Habu tempelkompleks ved Luxor for Ramses 3. og Ammon https://de.wikipedia.org/wiki/Medinet_Habu http://www.geonames.org/9073432/madinat-habu.html
Nildeltaet
Mellemegypten
Abydos byen nord for Luxor centrum for Osiriskulten; forfaldet før 60 e.Kr.
Abydos Avido byen ved Dardanellerne indtaget af Xerxes 480 f.Kr.; under Athens kontrol 477-412 f.Kr
Sakkara gravområde syd for Kairo Darvill, Timothy. "pyramid." The Concise Oxford Dictionary of Archaeology. : Oxford University Press, 2008. Oxford Reference. 2009. Date Accessed 15 Sep. 2015 og https://de.wikipedia.org/wiki/Sakkara
Dahschur gravområde syd for Giza kilde https://de.wikipedia.org/wiki/Dahschur
Dendara Tentyra tempelområde nord for Luxor kilde: Jansen-Winkeln, Karl (Berlin). "Dendara." Der Neue Pauly. Herausgegeben von: Hubert Cancik,, Helmuth Schneider (Antike), Manfred Landfester (Rezeptions- und Wissenschaftsgeschichte). Brill Online, 2015. Reference. Statsbiblioteket Aarhus Universitets Biblioteket Tidsskriftafdelingen. 15 September 2015
Labyrinten i al-Fayyum en af antikkens fire labyrinter; opført af Amenemhet 3. nær Hawwara-pyramiden kilde https://de.wikipedia.org/wiki/Hawara-Pyramide og "mazes and labyrinths." In The Oxford Dictionary of the Renaissance, edited by CAMPBELL, GORDON. : Oxford University Press, 2003. http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780198601753.001.0001/acref-9780198601753-e-2402
Labyrinten opført af sagnkongen Minos; den græske myte knyttede sig til resterne af det minoiske palads kilde DSDE placeret i stedbasen efter aftale med VAP og SHP. Mange af paladsets rum var udsmykket med vægfreskoer; motiverne var hentet fra naturen eller religiøse handlinger. Mange steder er dobbeltøkser (gr. labrys) afbildet, hvilket sammen med paladsets imponerende størrelse og mange rum muligvis har givet ophav til ordet labyrint og myten om Minos, Ariadne, Theseus og Minotauros. http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Gr%C3%A6kenland/Klassisk_ark%C3%A6ologi/Knossos
Knossos oldtidsby på Kreta opgivet i 800-tallet e.Kr. http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Gr%C3%A6kenland/Klassisk_ark%C3%A6ologi/Knossos
al-Lahun Illahun landsby ved Nilen, nær oasen al-Fayum
Den Kanopiske Arm biflod i Nildeltaet
Idko Idku brakket sø i Nildeltaet nær Alexandria
Rosetta-armen Den Bolbitiniske Arm Den Saitiske Arm biflod i Nildeltaet
Den Pelusinske Arm biflod i Nildeltaet
Den Tanitiske Arm Den Setroitiske Arm biflod i Nildeltaet
Den Mendesiske Arm biflod i Nildeltaet
Damietta-armen Den Bukoliske Arm biflod i Nildeltaet
Manzalasøen Menzelasøen brakket sø i Nildeltaet nær Port Said kilde https://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Manzala https://da.wikipedia.org/wiki/Lake_Manzala
Burullussøen brakket sø i Nildeltaet nær Rosetta https://de.wikipedia.org/wiki/Burullus-See
Den Sebennytiske Arm biflod i Nildeltaet
On Heliopolis kultsted nordøst for Kairo Gads bibelleksikon
Mataria Al-Matariyyah by nær Kairo, ved ruinerne af On https://sv.wikipedia.org/wiki/Mataria
Sydafrika
Anatolien Den Anatolske Halvø
Batn-el-Bakarah ved Nilens udgrening til Nildeltaet; nu: Warraq al-Hadar bydel i Giza
Jeriko by nord for Dødehavet
Dødehavet Det Døde Hav sø i det østige Palæstina i Araba-lavningen
En-Gedi Ain Jidy oase ved Dødehavet, beboet indtil byzantinsk og tidlig arabisk periode
Genesaret slette vest for Genesaret Sø søen har fak2511
Tiberias by på vestbredden af Genesaret Sø
Kapernaum by på vestbredden af Genesaret Sø
Kana by på vestbredden af Genesaret Sø
Kongevejen gennem Edom if. 4 Mos 20,17 se his2144 for vejen fra Sardis (Anatolien) til Susa (Persien)
Kongevejen hovedvejen i det kongelige persiske vejnet fra Sardis i Anatolien til Susa i Iran, anlagt i 500-tallet f.Kr den bedst kendte vej i Perserriget. Se his1608 for den bibelske
Jizre'elsletten Esdraelon slette i Galilæa
Gilgal Jahve-helligsted nær Jeriko
Makkeda by nær Lakish og Azeka
Gibeon lokalitet nordvest for Jerusalem
Meroms strømme Merom vandløb eller kilde nordvest for Genesaret Sø
Timnat-Sera Timnat-Heres Josvas begravelsessted ifølge Dom 2,9
Ashdod filistrenes hovedby
Bet-shemesh by i det nordlige Juda
Mispa by, Samuels domsted ifølge 1 Sam 7,16
Be'ersheba Beer Sheeva by i det sydlige Israel
Gibea by i området Benjamin, ifølge 1 Sam
Poltava by i Ukraine, slagmark i 1709
Munkholmen ø i Trondheimsfjorden husede hhv. et kloster, en fæstning og et statsfængsel http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Norge_og_Sverige/Egne_og_byer_i_Norge/Munkholmen
Ukraine
Pfalz-Zweibrücken fyrstendømme etableret i 1444; annekteret af Frankrig i 1801; indlemmet i Rheinpfalz i 1816 Karl 10. Gustav var greve af P-Z. https://de.wikipedia.org/wiki/Pfalz-Zweibr%C3%BCcken
Øsel Øe-Syssel
Härjedalen grænseegn afstået af Danmark-Norge til Sverige i 1645 http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Norge_og_Sverige/Egne_og_byer_i_Sverige/H%C3%A4rjedalen
Kexholm Priozjorsk http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Finland/Finlands_geografi/Kexholm
Sibirien
Astrakhan Khanatet Astrakhan rige ved Det Kaspiske Hav; oprettet i 1400-tallet, erobret 1556 http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Rusland_og_Centralasien/Ruslands_historie/Russiske_stednavne_f%C3%B8r_1465/Astrakhan http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Rusland_og_Centralasien/Byer_i_Rusland/Kazan
Astrakhan Astrakan russisk by ved ved Volgas delta mod det Kaspiske Hav
Khanatet Kazan Khazankhanatet centralasiatisk rige; oprettet 1438, erobret 1552 http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Rusland_og_Centralasien/Byer_i_Rusland/Kazan
Dettingen midttysk landsby ved Main; kendt for slaget i 1743
Leicestershire
Drayton landsby i Leicestershire
Magdeburg ærkebispedømmet besad egne territorier fra 1100-tallet; omdannet til hertugdømme i 1680 kilde: http://de.wikipedia.org/wiki/Erzstift_Magdeburg
Vestpreussen Det kongelige Preussen Forpreussen adskilt fra det øvrige Preussen i 1466 og del af Polen; indlemmet i Kongeriget Prøjsen 1772
Toruń Thorn http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/%C3%98steuropa/Polen/Toru%C5%84 by i det centrale Polen ved floden Wisła 180 km nordvest for Warszawa
Masovien fyrstendømme; indlemmet i Polen i 1529 https://de.wikipedia.org/wiki/Masowien (dato) øvrigt http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/%C3%98steuropa/Polen/Masovien
Romowe hellig lund og kultsted for de baltiske prøjsere ifølge kristne krøniker historiciteten er omstridt if. https://de.wikipedia.org/wiki/Romowe De gængse opslagsværker er fåmælte: W. Laur, 'Polytheistische Religionen, IV. Baltischer Bereich', in Lexikon des Mittelalters, 10 vols (Stuttgart: Metzler, [1977]-1999), vol. 7, col. 81, in Brepolis Medieval Encyclopaedias - Lexikon des Mittelalters Online ) http://apps.brepolis.net.ez.statsbiblioteket.dk:2048/lexiema/test/Default2.aspx tjek LexMi
Quedlinburg by nord for Harzen i Sachsen-Anhalt http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Tyskland,_%C3%98strig,_Schweiz_og_Liechtenstein/Tyske_byer/Quedlinburg
Löbau by i Sachsen ej i DSDE, se https://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6bau
Zittau i Sachsen, se http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Tyskland,_%C3%98strig,_Schweiz_og_Liechtenstein/Tyske_byer/Zittau
Herrnhut lille by i Sachsen; hjemsted for Brødremenigheden siden 1722
Nördlingen er i DSDE lille by nordlige Bayern, bl.a. kendt for slaget i 1644
Memmingen http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Tyskland,_%C3%98strig,_Schweiz_og_Liechtenstein/Tyske_byer/Memmingen
Halle an der Saale. http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Tyskland,_%C3%98strig,_Schweiz_og_Liechtenstein/Tyske_byer/Halle
Kongeåen Skodborg Å kilde: Danske sø- og ånavne bind 4, s.158
Menorca den næststørste af de baleariske øer. Kilde: http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Spanien,_Portugal_og_Andorra/Spanien_generelt/Menorca
Ramillies landsby i den belgiske provins Brabant; kendt gennem slaget i 1706
Blindheim Blenheim by i Bayern; kendt gennem slaget den 13. august 1704 dato nødvendig, da der udkæmpedes to slag ved Blenheim/Höchstädt i 1704. Stavemåder fra https://en.wikipedia.org/wiki/Blindheim fakta fra http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Milit%C3%A6re_forhold_og_krigshistorie/Marine-_og_s%C3%B8krigshistorie/Slaget_ved_Blenheim og https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Blenheim
La Hougue Saint-Vaast-la-Hougue kystby i Normandiet; kendt gennem søslaget i 1692
Elassar rige nævnt i 1 Mos 14 ej i Gads som separat opslagsord. Under Kedorlaomer gives forslag til lokaliseringer. Disse er spekulative. Se også https://de.wikipedia.org/wiki/Larsa
Betel religiøst centrum grundlagt af Jakob ifølge 1 Mos 27, ødelagt af kong Josija ifølge 2 Kong 23 kilde Gads Bibell
Jabbok biflod til Jordanfloden, nu kaldet Nahr ez-Zerqa Gads Bibelleks
Herculaneum by nær Napoli ødelagt ved Vesuvs udbrud i 79 e.Kr
Pompeji by nær Napoli ødelagt ved Vesuvs udbrud i 79 e.Kr
Penuel beboelse ved Jabbokfloden, hebraisk for ‘Guds ansigt’ Gads Bibelleks, der også supplerer: muligvis identisk med Tulul ed-Dahab
Dotan lokalitet 20 km nord for Sikem, omtalt 1 Mos 37,17
Chemia stednavn omtalt hos Plutark
Clairvaux cistercienserkloster sydøst for Troyes nedlagt under den Franske Revolution Sparsomme rester af klostret findes endnu og er åbent for besøgende. Omdannet til statsfængsel, senere udbygget til at rumme især livstidsfanger, i nyere tid fx Carlos (Sjakalen) siden 2006
Hippo Regius Augustins bispesæde; ødelagt 698 e.Kr.; ligger nær den algeriske by Annaba http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Afrika/Nordafrika/Annaba
Nikolaj Kirke
Itzehoe sydvestlige Slesvig. Er i DSDE, ingen explanation
Museion forskningsinstitution opført efter 300 f.Kr.; nedlagt i 300-tallet e.Kr se his2131 for Det Alexandrinske Bibliotek
Det Alexandrinske Bibliotek Biblioteket i Alexandria grundlagt 280 f.Kr.; brandt 47 f.Kr. og 389 e.Kr.; derefter nedlagt se også Museion, his1663 http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Bog-_og_biblioteksv%C3%A6sen/Videnskabelige_og_faglige_biblioteker/Det_Alexandrinske_Bibliotek
Gradicë Gradica Dodona landsby i Kosovo; af Grundtvig forvekslet med Dodone, orakelhelligdomen nær Ioaninna http://www.geonames.org/maps/google_42.706_20.939.html https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_populated_places_in_Kosovo
Actium Punta forbjerg på Grækenlands vestkyst, kendt gennem søslaget 30 f.Kr
Sachsen-Weimar Sachsen-Weimar-Eisenach tysk fyrstendømme oprettet 1572; udvidet 1742, ophøjet til storhertugdømme i 1815; nedlagt 1918
Pella mindre by nordvest for Thessaloniki; hovedstaden i Makedonien fra ca. 400 f.Kr
Roussillon provins nord for Pyrenæerne, i 1659 afstået af Spanien til Frankrig http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Frankrig/Frankrigs_geografi/Landskaber,_floder_og_s%C3%B8er/Roussillon
Gaugamela landsby nær slagmark i 331 f.Kr.; NØ for Mosul i det nuværende Irak Den ny Pauly
Tvillingeriget dobbeltmonarkiet Danmark-Norge
Ulm by ved Donaufloden i den nuværende tyske delstat Baden-Württemberg
Karelen grænseegn mlm Finland og Rusland http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Finland/Finlands_geografi/Karelen
Derby by i Midtengland ved floden Derwen http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Storbritannien_og_Irland/%C3%98vrige_engelske_byer/Derby
Det Forenede Kongerige Nederlandene Verenigd Koninkrijk der Nederlanden Royaume-Uni des Pays-Bas oprettet 1815; i 1830 opdelt i Belgien og Nederlandene oprettet på Wienerkongressen, dannet af de forhenværende stater eller områder: Forenede Nederlande, Spanske Nederlande og Fyrstbispedømmet Liége. Desuden blev Storhertugdømmet Luxembourg forbundet ved en personalunion
New York delstaten er i DSDE
Carolina engelsk koloni i Nordamerika fra 1629 til 1729 internt: opret separate poster til North og South Carolina. kilde: Everett-Heath, John. "Carolina." In The Concise Dictionary of World Place-Names. : Oxford University Press, http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780191751394.001.0001/acref-9780191751394-e-1244. se også http://en.wikipedia.org/wiki/Province_of_Carolina
Pennsylvania http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/USA_og_Nordamerika/USAs_landskaber,_stater_og_regioner/Pennsylvania
Philadelphia http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/USA_og_Nordamerika/USAs_storbyer/Philadelphia
Hannover by i Niedersachsen
Adriaterhavet Det Adriatiske hav http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Europa/Adriaterhavet
Det preussiske Polen Provinsen Posen Storhertugdømmet Posen områderne annekteret af Preussen mellem 1772 og 1795; opløst 1807-1815 og igen 1918 fra 1807 til 1815 det selvstændige Hertugdømmet Warsawa se også https://de.wikipedia.org/wiki/Herzogtum_Warschau https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Posen
Vaud Waadt er i Enc., intern forklaring: kanton i det sydvestlige SV-Schweiz; 3212 km2, t26.000 indb. (2011), hovedsagelig fransktalende protestanter. I 1400-tallet kom det i Berns besiddelse, og Reformationen blev gennemført i 1536. I 1798 blev området indlemmet i Den Helvetiske Republik som kantonen Leman og fik ved Mediationsakten i 1803 status som selvstændig kanton under navnet Vaud
Småland egnen i Sydsverige; tidlige grænseområde mellem Danmark og Sverige modsat fak2600 Småland: Møn til Langeland (Sydhavsøerne)
Viken egnene omkring Oslofjorden og den norske Skagerragskyst http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Norge_og_Sverige/Egne_og_byer_i_Norge/Viken norsk middelalderlig betegnelse for de norske landskaber omkring Oslofjorden og Skagerrak; ordet viking er måske afledt deraf. https://snl.no/Viken i middelalderen samlingsnavn på de norske landskapene omkring Oslofjorden og Skagerrak; Ranríki, Vingulmǫrk, Vestfold og Grenland.
Stormarn egn i Slesvig-Holsten http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Tyskland,_%C3%98strig,_Schweiz_og_Liechtenstein/Tyske_floder,_egne_og_andre_landskaber/Stormarn
Ditmarsken marsklandsdel i Holsten i Nordtyskland mellem Elben og Ejderen. http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Tyskland,_%C3%98strig,_Schweiz_og_Liechtenstein/Tyskland_stednavne/Ditmarsken
Wagrien landsdel i det nordøstlige Holsten ej i DSDE
Delmenhorst grevskabet regeret af de oldenborgske grever fra 1200-tallet; fra 1667 til 1773 regeret af det danske oldenborgske kongehus DSDE forklarer kun byen https://de.wikipedia.org/wiki/Grafschaft_Delmenhorst
Bad Oldesloe by i Holsten ej forklaret i DSDE
Tranquebar Trankebar by på Indiens østkyst; dansk koloni fra 1620 til 1845
Vågan bebyggelse i Lofoten; Hans Egedes præstesæde 1707-1718 http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Kirke_og_tro/Mission%C3%A6r/Hans_Egede
Syv landsby ved Roskilde
Det Kongelige Vajsenhus Vajsenhuset stiftet 1727 som skolehjem for forældre- og faderløse børn; flyttet fra Nytorv til Købmagergade i 1811, til Nørre Farimagsgade i 1875 1826 ophørte funktionen som skolehjem
Achaia egnen ved Peloponnes' nordkyst frugtbart landsdel på Peloponnes' havnefattige nordkyst. http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Antikken/Antikken,_gr%C3%A6ske_stednavne/Achaia
Eisleben Luthers fødeby http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Tyskland,_%C3%98strig,_Schweiz_og_Liechtenstein/Tyske_byer/Eisleben
Paradis det muslimske internt: Grundtvig følger den kristne polemik mod Islams fremhævelse af de legemlige glæder i Paradis. Derfor skelner Grundtvig mellem dette Paradis og det sande Paradis
Guise fransk fyrstendømme fra 1528 hertugdømme; hjemfaldt til kronen i 1830 http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Frankrig/Frankrig_1500-1660/Guise?highlight=Guise http://de.wikipedia.org/wiki/Herzogtum_Guise#Haus_Orl.C3.A9ans
Maryland http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/USA_og_Nordamerika/USAs_landskaber,_stater_og_regioner/Maryland
Elbo ø i Nildeltaet beskrevet i Herodots Historie, 2,140; skjulested for farao Anysis
Ptah-templet Hefaistos-templet et af Egyptens vigtigste kultsteder, ifølge traditionen grundlagt af den første farao, Menes; lukket ved kristendommens indførelse
Qasr Qarun Kasr Karoûn egyptisk by i den vestlige ende af al-Fayyum-oasen http://www.geonames.org/maps/google_29.408_30.411.html transliterering ud fra kilde: http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Afrika/Nordafrika/al-Fayyum
Anysis egyptisk by ifølge Herodots Historie, Bog 2,137; hjemstavn for faraoen af samme navn
Den Bubastiske Kanal Nechos kanal kanal fra Nildeltaet langs Wadi Tumilat til Det Røde Hav; påbegyndt af Necho 2., videreført af Dareios 1. og efter sigende afsluttet af Ptolemaios 2.; senere udtørret https://de.wikipedia.org/wiki/Bubastis-Kanal og https://en.wikipedia.org/wiki/Wadi_Tumilat
Pi-ramses Avaris by i det østlige Nildelta nær det moderne Tell al-Daba. Hyksoskongernes hovedstad; omdøbt af Ramses 2. og udvidet til residens. Moderne forskning identificerer Pi-ramses med den bibelske by Ramses (Ra'ameses) http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Mellem%C3%B8sten/Egypten/Avaris Seidlmayer, Stephan Johannes (Berlin). "Hyksos." Der Neue Pauly. Herausgegeben von: Hubert Cancik,, Helmuth Schneider (Antike), Manfred Landfester (Rezeptions- und Wissenschaftsgeschichte). Brill Online, 2015. Reference. Statsbiblioteket Aarhus Universitets Biblioteket Tidsskriftafdelingen. 16 November 2015 http://referenceworks.brillonline.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/entries/der-neue-pauly/hyksos-e519120 First appeared online: 2006
Sethroites egyptisk forvaltningsenhed (nomos) i Nildeltaet nær Tanis kilde: https://de.wikipedia.org/wiki/Gau_%28%C3%84gypten%29 se nr 14 Ostgau Sethroites Gau des östlichen Vasenständers Tanis (Tanis, Buto, Saru; Papremis)
Det Himmelske Rige oversættelse af den kinesisk betegnelse Tianchao kilder: hurtig opslag: https://en.wikipedia.org/wiki/Celestial_Empire se "Celestial." In Brewer's Dictionary of Phrase OG Fable, edited by Dent, Susie. : Chambers Harrap Publishers, 2012. http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199990009.001.0001/acref-9780199990009-e-2070. og ODS himmelsk (af europæerne dannet betegnelse for) Kina (jf. himmelens søn(ner) u. Himmel 2.1). Det himmelske Rige.
Abel-Gedola den store sten ved Bet-Shemesh nævnt i 1 Sam 6,18; stednavnet optræder kun i ældre bibeludgaver og Abel oversættes dér med sorg 1780, s. 324. Ewald bind 1, s. 7. Gads BBL har andre stednavne med Abel og oversættelsen: vandløb
Eben-ha-Ezer Ebenezer “hjælpens sten”: søjle ved Mispa til minde om Samuels sejr over filistrene ifølge 1 Sam 7,12
al-Fayyum oase sydvest for Cairo
Melkart-templet Herakles-templet ifølge traditionen grundlagt af kong Hiram ca. 1000 f.Kr kilder:
Astartetemplet ifølge traditionen grundlagt af kong Hiram ca. 1000 f.Kr kilder:
Zif by i Juda sydøst for Hebron
Jabesh by i Østjordanlandet
Bezek sted, hvor israelitterne mønstres for at befri Jabesh ifølge 1 Sam 11,8
Hasor by i Øvre Galilæa
Terebintedalen Elah omtalt i 1 Sam 17-21; formentlig det nuværende Wadi es-Sant
Adullam by i Juda
Palmyra oaseby i Syrien ved grænsen mellem Kana'an og Edom
Tamar by ved grænsen mellem Edom og Kana'an
Ba'alat sted inden for danitternes område
Baalbek Heliopolis
Saba riget i det sydvestlige Arabien med storhedstid fra 600-tallet f.Kr. til det 1. århundrede e.Kr TJEK GAD! det etiopiske Aksumriget overtog kontrollen af Sabariget i 200-tallet e.Kr.. kilde: http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Mellem%C3%B8sten/Arabien_og_Bahrain_forhistorie/Saba og http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Afrika/%C3%98stafrika/Aksumriget
Elat by på nordkysten af Aqabahavbugten
Araba Den slette Mark dyb dalsænkning, som strækker sig på begge sider af Det Røde Hav og Jordanfloden helt til Aqabahavbugten
Ofir sted, hvortil Salomon og Hiram sendte handelsskibe ifølge 1 Kong 9,26-28
Efesos
Mesopotamien område ved Tigris- og Eufratdalene
El-Qurna Gurna landsby vest for Luxor på dansk transskriberes med El-, istedet for Al-. Ej i DSDE, kilde: https://de.wikipedia.org/wiki/Al-Qurna
Meroë Saba hovedstaden i riget Kush syd for Egypten fra 400 f.Kr. til 300 e.Kr http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Mellem%C3%B8sten/Egypten/Mero%C3%AB
Zoar Bela by på den østlige bred af Dødehavet; ifølge Gen 19,20-30 Lots tilflugtssted efter ødelæggelsen af Sodoma og Gomorra senest forladt efter 1100 e.Kr. https://en.wikipedia.org/wiki/Zoara
Gozan område ved Eufrats biflod Habor
Sefarvajim formentlig en mesopotamisk by
Pelusium by ved Nilens østlige munding, ødelagt 1117 e.Kr Kilde "Pelusium." In The Oxford Classical Dictionary. : Oxford University Press, 2012. Dato fra tysk wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Pelusium
Karkemish by på vestsiden af Eufrats øvre løb blev tidligere (også af Grundtvig) fejlagtigt identificeret med Kirkesion; Karkemish blev først opdaget i 1876 http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Mellem%C3%B8sten/Assyrien,_Babylonien_og_Mesopotamien/Karkemish
Ribla by i Syrien
Dura-dalen en dal i provinsen Babylonien ifølge Dan 3,1
Seleukia byen ved Tigris hovedstad i Det Seleukidiske Rige indtil 140 f.Kr.; grundlagt 305 f.Kr., opgivet 165 e.Kr navn på flere byer opkaldt efter Seleukus I Nikator. Den anden kendte by er havnebyen nær Antiochia, Selukia Pieria. https://en.wikipedia.org/wiki/Seleucia_(disambiguation)
Bet-Sur by mellem Halhul og Gedor i Judas bjergområde
Elam Elymais by i Persien ifølge 1 Makk 6,1
Den Persiske Golf på Grundtvigs tid: Persiske Bugt
Den Arabiske Bugt Sinus Arabicus det antikke stednavn var endnu gængs i 1800-tallet, men må ikke forveksles med stednavnets moderne betydning: den indre del af havbugten mellem Den Arabiske Halvø og Iran Kilde: http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Mellem%C3%B8sten/Mellem%C3%B8sten_generelt/Den_Arabiske_Bugt
Antilibanon er i DSDE: bjergkæde i det østlige Libanon
Tripoli Tarabulus ash-Sham Tarabylos by i Libanon også hovedstad i korsfarerstaten Grevskabet Tripoli
Aradus Arvad Ruad den tredjestørste by i Fønikien, beliggende på en ø i Nordsyrien. Aradus lokaliseredes i antikken ofte i Den Persiske Golf
Massachusetts Bay-kolonien grundlagt 1630; kolonien indlemmede i 1691 det nuværende Maine, der blev udskilt i 1820; kolonien blev i 1776 indlemmet i USA som Massachusetts http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/USA_og_Nordamerika/USAs_landskaber,_stater_og_regioner/Massachusetts supplerende https://en.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Bay_Colony og https://en.wikipedia.org/wiki/Province_of_Massachusetts_Bay
Cape Cod halvø i Massachusetts http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/USA_og_Nordamerika/USAs_landskaber,_stater_og_regioner/Cape_Cod
Hudson River 500 km lang flod i delstaten New York http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/USA_og_Nordamerika/Nord-_og_Mellemamerika/Hudson_River
Florida
Bender by i Moldavien; kendt som Karl 12.s opholdsted mellem 1710 og 1713 ej i DSDE https://de.wikipedia.org/wiki/Bender_%28Stadt%29 og https://sv.wikipedia.org/wiki/Karl_XII:s_vistelse_i_Bender
Stralsund nordtysk by ved Østersøen http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Tyskland,_%C3%98strig,_Schweiz_og_Liechtenstein/Tyske_byer/Stralsund
Humboldt-Universität zu Berlin Berliner Universität Alma Mater Berolinensis Friedrich-Wilhelms-Universität
Ludwig-Maximilians-Universität grundlagt 1492 i Ingolstadt, flyttet til Landshut 1800, flyttet til München 1826
Messinastrædet Stretto di Messina mellem halvøen Calabrien og Sicilien Sagnenes Skylla og Charybdis, kendt fra Odysseen, forbindes almindeligvis med Messinastrædet, hhv. med byen Scilla på Calabriens kyst og Punto del Faro
Atlantis eventyrrige, der er beskrevet i Platons dialoger Timaios og Kritias Atlantis skildres som en stor ø, der 9000 år tidligere havde behersket Europa og Afrika helt frem til Hellas. Den lå i oceanet ud for Herakles' Støtter (Gibraltar), men sank i havet. Skønt de fleste har opfattet Platons beretning som fiktion, har der til alle tider været nogle, der har anset den for troværdig. Ifølge én tradition var det egyptiske præster, der ud fra nedskrevne værker fortalte Solon sagnet om Atlantis; ifølge en anden tradition er sagnet frit opdigtet af Platon
Großgörschen landsby i Sachsen-Anhalt, slagmark i 1813 Burgenland distrikt. Siden 2010 en bydel i Lützen
Næsby landsby på Midtsjælland
Glumsø landsby på Midtsjælland
Erzgebirge bjerglandsdel i Saschen
Baal-templet Zeus Belos-templet beskrevet i Herodots Historie, 1,181-183; ødelagt af Xerxes
Hīt Is by ved Eufrat i Irak
Şanlıurfa Urfa by i det sydøstlige Tyrkiet http://denstoredanske.dk/Rejser%2c_geografi_og_historie/Mellem%c3%b8sten/Tyrkiet/Sanliurfa
Birs Nimrud trinpyramide; ifølge traditionen det bibelske Babelstårn
Borsippa by 17 km sydøst for Babylon; kultcentrum for guden Namu
Babylons Hængende Haver et af De Syv Underværker, ifølge tradition anlagt af enten kong Nebukadnesar 2. eller den mytologiske dronning Semiramis facts: haven regnes i DSDE for at have eksisteret, men er endnu ikke lokaliseret arkæologisk. http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Mellem%C3%B8sten/Assyrien,_Babylonien_og_Mesopotamien/Babylons_h%C3%A6ngende_haver
Oxus Amu Darja flod i Centralasien arab Jayhun http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Rusland_og_Centralasien/Sibirske_og_centralasiatiske_floder,_s%C3%B8er,_have_og_halv%C3%B8er/Amu_Darja
Aventinerhøjen Aventinus http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Italien_og_Malta/Italien_efter_1922/Aventinersecessionen
Roms Syv Høje egennavn
Vestasien
De Kaspiske Porte pas gennem Elburzbjergkæden; beliggenheden er omstridt http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Mellem%C3%B8sten/Iran/Iran_(Geografi) Putzgers atlas (trykt bog) https://en.wikipedia.org/wiki/Alborz https://en.wikipedia.org/wiki/Derbent
Scalae Caci trappe på Palatinerhøjens sydside A Topographical Dictionary of Ancient Rome By Samuel Ball Platner s. 465
Takht-e Suleyman bjergmassiv i den centrale del af bjergkæden Alborz i det nordlige Iran kilde https://en.wikipedia.org/wiki/Takht-e_Suleyman_Massif
Olynthos by på den græske halvø Chalkidike, ødelagt 348 f.Kr
Poteidaia Kassandreia havneby på den græske halvø Chalkidike forladt fra 1300-tallet indtil 1922. Zahrnt, Michael (Kiel), “Poteidaia”, in: Der Neue Pauly, Herausgegeben von: Hubert Cancik,, Helmuth Schneider (Antike), Manfred Landfester (Rezeptions- und Wissenschaftsgeschichte). Consulted online on 03 August 2016 http://dx.doi.org.ez.statsbiblioteket.dk:2048/10.1163/1574-9347_dnp_e1006720 First published online: 2006
Edessa byen i Mesopotamien grundlagt 300 f.Kr., centrum for korsfarerstat i 1100-tallet
Edessa hovedbyen i det græske amt Pella nord for Thessaloniki http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Gr%C3%A6kenland/Det_gr%C3%A6ske_fastland/Edessa indtil 1900-tallet sat lig med Aigai
Aigai makedonsk hovedstad indtil 410 f.Kr., husede derefter kongegravene indtil 1900-tallet sat lig med Edessa
Elateia by i den centralgræske region Fokis https://en.wikipedia.org/wiki/Elateia
Telmessos by i Lykien, tyrkisk: Fethiye
Troas egn i det nordvestlige Lilleasien omkring Troja hjemsted for Troja
Granikos flod i Lilleasien
Halikarnassos by i det sydvestlige Lilleasien; tyrkisk: Bodrum
Mytilene by på Lesbos
Susa by i Khuzistan i det sydvestlige Iran, beboet indtil 1200 e.Kr http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Mellem%C3%B8sten/Vestasiatisk_ark%C3%A6ologi/Susa
Akarnanien bjergrigt landsdel i det centrale Grækenland http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Antikken/Antikken,_gr%C3%A6ske_stednavne/Akarnanien
Messolongi by i Akarnanien http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Gr%C3%A6kenland/Det_gr%C3%A6ske_fastland/Messolongi Under Den Græske Frihedskrig 1821-29 forsvarede byen sig i 1822 og 1823 med held mod tyrkerne; i 1824 døde den engelske digter lord Byron her under deltagelse i byens forsvar. Som repræsentant for den filhellenske bevægelse i Vesteuropa fik Byrons død afgørende symbolsk betydning for de europæiske stormagters støtte til frihedskrigen
Issos by i Kilikien, slagmark i 333 f.Kr
Halys Kızılırmak flod i Lilleasien
Faros ø og fyrtårn ud for Alexandrien; fyrtårnet var et af Antikkens Syv Underværker, grundlagt 279 f.Kr., ødelagt 1326
Siwa oase og by vest mellem Libyen og Nilen, i antikken kendt for orakelhelligdommen til Zeus-Ammon http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Afrika/Nordafrika/Siwa
Ekbatana by ved bjerget Alvand i Iran http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Mellem%C3%B8sten/Perserriget_(Iran)/Ekbatana
Pasargadae by grundlagt i 550'erne f.Kr. som hovedstad for Perserriget; beliggende ca. 90 km nordøst for Shiraz http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Mellem%C3%B8sten/Perserriget_(Iran)/Pasargadae
Artemistemplet et af Antikkens Syv Underværker; grundlagt ca. 560 f.Kr., ødelagt 263 e.Kr i Efesos http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Gr%C3%A6kenland/Klassisk_ark%C3%A6ologi/Artemistemplet
Samarkand Marakanda provinshovedstad i Usbekistan http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Rusland_og_Centralasien/Byer_i_Kaukasus_og_Centralasien/Samarkand
Saphá udkigspost nær Jerusalem ifølge Josefus De Jødiske Antikviteter, 11,8.5
Kardia bystat på Det Thrakiske Chersones, grundlagt 600 f.Kr http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Antikken/Antikken,_gr%C3%A6ske_stednavne/Kardia
Romania det latinske kejserrige 1204-1261 med hovedstad i Konstantinopel http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Mellem%C3%B8sten/Korstogene/Romania
Lykien landsdel i det sydvestlige Lilleasien http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Antikken/Antikken,_gr%C3%A6ske_stednavne/Lykien
Pamfylien landsdel på Lilleasiens sydkyst http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Antikken/Antikken,_gr%C3%A6ske_stednavne/Pamfylien
Kelainai by i Frygien i Lilleasien First published online: 2006 https://de.wikipedia.org/wiki/Kelainai
Ipsos by i Frygien i Lilleasien, slagmark i 301 f.Kr http://referenceworks.brillonline.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/entries/brill-s-new-pauly/ipsus-e527120#
Lamia Zetounion by i Thessalien http://referenceworks.brillonline.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/entries/der-neue-pauly/lamia-e629400#e629430
Pindos græsk bjergkædekilde: http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Gr%C3%A6kenland/Det_gr%C3%A6ske_fastland/Pindos
Athos bjerg på halvøen Chalkidiki kilde: http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Gr%C3%A6kenland/Det_gr%C3%A6ske_fastland/Athos
Albanien kilde: www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/%C3%98steuropa/Albanien/Albanien_(Landeartikel)
Epiros region på grænsen mellem Grækenland og Albanien kilde http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Gr%C3%A6kenland/Det_gr%C3%A6ske_fastland/Epiros
Ioannina Janina administrativ hovedby i Epiros kilde: http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Gr%C3%A6kenland/Det_gr%C3%A6ske_fastland/Ioannina
Arnaut Arnavutlar tyrkisk betegnelse for Albanien Brugt af forfattere i det 18. århundrede og brugt som et synonym for Albanere. I vesten blev det specielt brugt om muslimske albanere. Kilde https://de.wikipedia.org/wiki/Albaner
Rumeli Romania den europæiske del af Osmannerriget kilde: http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Mellem%C3%B8sten/Det_byzantinske_rige_til_ca._1204/Rumeli https://de.wikipedia.org/wiki/Romania
Thessaloniki Salonik administrativt hovedsæde for Nordgrækenland kilde: http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Gr%C3%A6kenland/Det_gr%C3%A6ske_fastland/Thessaloniki
Zagora område nord for Volos i Grækenland kilde: https://en.wikipedia.org/wiki/Zagora,_Greece http://referenceworks.brillonline.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/entries/brill-s-new-pauly/zagora-e12214280
Volos administrativ hovedby for amtet Magnisia i regionen Thessalien kilde: http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Gr%C3%A6kenland/Det_gr%C3%A6ske_fastland/Volos
Fthiotida græsk amt kilde: http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Gr%C3%A6kenland/Det_gr%C3%A6ske_fastland/Fthiotida http://referenceworks.brillonline.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/entries/der-neue-pauly/phthiotis-e924430#
Pinios flod i Thessalien http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Gr%C3%A6kenland/Det_gr%C3%A6ske_fastland/Pinios kilde: https://de.wikipedia.org/wiki/Pinios http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Gr%C3%A6kenland/Det_gr%C3%A6ske_fastland/Pinios http://www.britannica.com/place/Pineios-River
Lokris Libadia Østlokris antikt landsdel i det centrale Hellas http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Antikken/Antikken,_gr%C3%A6ske_stednavne/Lokris_-_sydkyst Lokris var delt i Det Ozoliske Lokris, også kaldet Vestlokris, som lå langs Den Korinthiske Bugts nordkyst, og Det Epiknemidiske og Det Opuntiske Lokris, også kaldet Østlokris, der strakte sig fra Thermopylæ ned langs Den Euboiske Golfs sydkyst.
Aitolien landsdel i Vestgrækenland http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Antikken/Antikken,_gr%C3%A6ske_stednavne/Aitolien>
Aulis lokalitet på den boiotiske kyst i Grækenland; ifølge traditionen udgangspunktet for Agamemnons tog mod Troja Her samledes ifølge traditionen den græske flåde før togtet mod Troja, der blev til Den Trojanske Krig. Pga. manglen på vind ofrede Agamemnon sin datter Ifigenia. http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Antikken/Antikken,_romerske_stednavne/Aulis
Kastri mindre by oven på det antikke Delfi; nedrevet i slutningen af 1800-tallet ved den arkæologiske udgravning http://odysseus.culture.gr/h/3/eh351.jsp?obj_id=2507 https://de.wikipedia.org/wiki/Delfi_(Gemeinde)
Amfissa Salona by i det centrale Grækenland http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=Salona
Akropolis http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Gr%C3%A6kenland/Klassisk_ark%C3%A6ologi/Akropolis_i_Athen
Kechries Kenchreai havneby øst for Korinth beskrevet under DSDE, Korinth
Lechaion havneby vest for Korinth beskrevet under DSDE, Korinth
Patras by på Peloponnes' nordlige kyst http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Gr%C3%A6kenland/Det_gr%C3%A6ske_fastland/Patras
Nafplio Napoli di Romania havneby på Peloponnes' østside http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Gr%C3%A6kenland/Det_gr%C3%A6ske_fastland/Nafplio https://de.wikipedia.org/wiki/Nafplio
Tripoli byen på Peloponnes http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Gr%C3%A6kenland/Det_gr%C3%A6ske_fastland/Tripoli
Gastouni by på Peloponnes' vestkyst kilde: bl.a. https://de.wikipedia.org/wiki/Entschlafung_der_Gottesgeb%C3%A4rerin_%28Gastouni%29
Evrotas Eurotas en af de større floder på Peloponnes https://en.wikipedia.org/wiki/Eurotas_(river) http://pleiades.stoa.org/places/570248
Mistra Mystras by på Peloponnes http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Mellem%C3%B8sten/Korstogene/Mystras
Taigetos Pentadaktylos http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Gr%C3%A6kenland/Det_gr%C3%A6ske_fastland/Taigetos bjergkæde største bjergkæde på Peloponnes, Grækenland
Tainaron Kap Tenaro Kap Matapan sydligste punkt på halvøen Mani https://da.wikipedia.org/wiki/Taenarum
Ægina Ængia græsk ø
Den Saroniske Bugt Æginabugten Ængiabugten på østsiden af Isthmen mellem Peloponnes og det græske fastland http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Gr%C3%A6kenland/Det_gr%C3%A6ske_fastland og https://en.wikipedia.org/wiki/Saronic_Gulf
Den Thermaiske Bugt på den østlige side af Grækenlands fastland http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Serbien,_Montenegro_og_Makedonien/Vardar
Thiva det nygræske stednavn
Helos delta ved Evrotasflodens munding nær byen Helos
Athina det nygræske stednavn
Thiaki det nygræske stednavn
Kandia veneziansk fyrstendømme på Kreta 1205-1669
Koulouri gr. øgenavn: kringlen https://de.wikipedia.org/wiki/Salamis_%28Insel%29
Hydra den sydøstlige af De Saroniske Øer http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Gr%C3%A6kenland/De_gr%C3%A6ske_%C3%B8er/Hydra
Spetses den sydligste af De Saroniske Øer http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Gr%C3%A6kenland/De_gr%C3%A6ske_%C3%B8er/Spetses
Apollon-templet http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Gr%C3%A6kenland/Klassisk_ark%C3%A6ologi/Delfi
Apollon-templet ved Didyma http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Gr%C3%A6kenland/Klassisk_ark%C3%A6ologi/Didyma
Didyma helligdom og kildeorakel 20 km syd for Milet http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Gr%C3%A6kenland/Klassisk_ark%C3%A6ologi/Didyma
Argolis græsk amt og bjergrig halvø på det nordøstlige Peloppones http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Gr%C3%A6kenland/Det_gr%C3%A6ske_fastland/Argolis
Sikyon oldgræsk bystat vest for Korinth; indlemmet i Det Achaiske Forbund 251 f.Kr http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Antikken/Antikken,_gr%C3%A6ske_stednavne/Sikyon
Hymmetos græsk kalkstensbjerg sydøst for Athen http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Gr%C3%A6kenland/Athen_og_andre_gr%C3%A6ske_byer_og_egne/Hymettos
Palairos havneby ved det Joniske Hav i den centralgræske egn Akarnania
Areopagos Ares' høj nordvest for Akropolis, hvorpå rådet af samme navn mødtes
Eurymedon flod i det østlige Pamfylien (Anatolien); tyrkisk: Köprü Çayı
Tanagra by i Østboiotien http://denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Sprog/Fremmedord/t-tk/tanagrafigur
Durrës Durazzo Dyrrachium Epidamnos albansk havneby ved færgeforbindelsen til Brindisi http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/%C3%98steuropa/Albanien/Durr%C3%ABs
Brindisi Brundisium by på Adriaterhavskysten i Syditalienhttp://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Italien_og_Malta/%C3%98vrige_byer_og_egne/Brindisi
Amphipolis Emboli by i Trakien ved Strymonflodens munding; grundlagt 437 f.Kr., forladt i 700-tallet e.Kr
Tarantobugten bugt i Det Joniske Hav i det sydlige Italien
Augusta Ægeste Agosta by på Siciliens østkyst
Heraklea by ved Tarantobugten grundlagt ca. 433 f.Kr https://de.wikipedia.org/wiki/Herakleia_(Basilikata)
Pandosia by nær Tarantobugten, 10 km vest for Heraclea https://en.wikipedia.org/wiki/Pandosia_(Lucania) nr. 3 http://wikilivres.ca/w/images/d/d7/Pauly-Wissowa_XVIII%2C3%2C_0551.png
Palermo Panormos grundlagt af fønikierne http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Italien_og_Malta/%C3%98vrige_byer_og_egne/Palermo
Marsala Lilybaeum by på den vestlige del af Sicilien http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Italien_og_Malta/%C3%98vrige_byer_og_egne/Marsala
Catania Catina Katane by på Siciliens østkyst http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Italien_og_Malta/%C3%98vrige_byer_og_egne/Catania http://referenceworks.brillonline.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/entries/der-neue-pauly/katane-e610640#
Piræus græsk havneby http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Gr%C3%A6kenland/Athen_og_andre_gr%C3%A6ske_byer_og_egne/Pir%C3%A6us
Milet Miletos by ved Mæanderfloden i Lilleasien http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Gr%C3%A6kenland/Klassisk_ark%C3%A6ologi/Milet
Lesbos øen, ikke byen http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Gr%C3%A6kenland/De_gr%C3%A6ske_%C3%B8er/Lesbos
Aigos Potamos by og flodmunding ved Hellespontos (Dardanellerne) http://referenceworks.brillonline.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/entries/der-neue-pauly/aigos-potamos-potamoi-e109990#
Leuktra den antikke by i Boiotien, formodentlig nær den moderne Leuktra mor. 773b) und Ebene (τὰ Λεῦκτρα) in Boiotia im Gebiet von Thespiai. Die genaue Lokalisierung bei Leuktra (ehemals Parapoúgia) ist unsicher. http://referenceworks.brillonline.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/entries/brill-s-new-pauly/leuctra-e703010# , beliggende på vejen fra Thespiai til platæa http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0064:entry=leuctra-geo
Leuktra Lefktra den moderne landsby i Boiotien https://en.wikipedia.org/wiki/Leuctra A modern Greek village (whose name is often transcribed "Lefktra" in accordance with modern Greek pronunciation) is now part of the municipality of Plataies. Lefktra today Lefktra is a traditional Greek village of Central Greece (Roumeli), located in the foothill of Kithairon (300 meters attribute). The population of Lefktra is 1,300 people nowadays. Thebes (the capital tow
Heraklestemplet Herakleion centrum for en synkretistisk Herakleskult; oprettet i 600-tallet f.Kr kilder:
Universitätsbibliothek Kiel
Suez byen og landtungen
Wadi el-Tih arab., Vandringens Dal, mellem Kairo og Suez; ifølge traditionen vandrede israeliterne fra Nilen gennem denne dal til Det Røde Hav
Ra-templet Helios-templet Soltemplet det vigtigste kultsted for solguden Ra; forfaldt i hellenistisk tid Der Neue Pauly opslag Re (tysk navn for Ra) og Heliopolis http://referenceworks.brillonline.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/entries/der-neue-pauly/heliopolis-heliupolis-e506530#e506540
Isis-templet fuldført af farao Amasis i 500-tallet f.Kr Bonnet Reallexikon s. 448
De Arabiske Bjerge i Den Arabiske Ørken øst for Nilen http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Afrika/Nordafrika/Egypten_%28Geograf%29
Buto Buton tempelby i Nildeltaet, kultsted for gudinden Uto (gr. Buto, lat. Latone) ej i DSDE http://www.archive.org/download/PWRE05-06/Pauly-Wissowa_III1_1087.png
Ajjalon Ælon flod og dal (wadi), munder ved Tel Aviv ud i floden Yarkon ej i DSDE, kilde https://de.wikipedia.org/wiki/Ajalon
Sydlandet Sønderlandet Negeb betegnelsen for den sydlige del af Kana'an; i Det Gamle Testamente Gads Bibelleksikon, Negeb
Guadalquivir Tartessus Baetis "Hispania, Iberia." Der Neue Pauly. http://referenceworks.brillonline.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/entries/der-neue-pauly/hispania-iberia-e515490
Melkart-templet Herakles-templet grundlagt af kartaginenserne; ødelagt 1146 e.Kr
De Kassiteriske Øer gr., tinøerne; den vestlige udkant af den kendte verden ifølge antikke geografer; ifølge moderne forskning tinminer langs den franske og britiske Atlanterhavskyst "Kattiterides." Der Neue Pauly. http://referenceworks.brillonline.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/entries/der-neue-pauly/kattiterides-e611080
Tyriernes Kvarter nær Ptah-templet
Ialysos en af de tre ældste bystater på øen Rhodos, opgivet ved grundlæggelsen af byen Rhodos fra 408 f.Kr http://referenceworks.brillonline.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/entries/brill-s-new-pauly/ialysus-e520840#
Poseidon-templet grundlagt af fønikeren Kadmos ifølge Diodor. kendes i øvrigt ikke http://referenceworks.brillonline.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/entries/brill-s-new-pauly/ialysus-e520840#
Iberien Hiberia egnen ved Iberus (Ebro-floden) http://denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Sprog/Fremmedord/i-im/Iberien
Den Iberiske Halvø Iberien Den Pyrenæiske Halvø http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Europa/Den_Iberiske_Halv%c3%b8
Kabul-landet bibelsk betegnelse for egnen syd for Galilæa mellem Middelhavet og landsbyen Kabul Gads BBL
Auza fønikisk koloni på den nordafrikanske Middelhavskyst; ifølge Josefus grundlagt af Itobalos i 800-tallet f.Kr.; lokaliseringen er omstridt Josefus Jødiske Antikviteter Bog 8, 13, 2. Næppe lig Auzia i Algeriet, i dag: Aumale/Sour el-Ghozlane. Se Huß, Werner (Bamberg). "Auzia." Der Neue Pauly. http://referenceworks.brillonline.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/entries/der-neue-pauly/auzia-e210400
Basra Bassora
Det Arabiske Hav Det Indiske Hav Mare Erythraeum det nordvestlige hjørne af Det Indiske Ocean Hos Grundtvig: Det Indiske Hav (som ikke betyder det Indiske Ocean). Det moderne Røde Hav opfattedes som en bugt til det store røde hav. Kilde til antikke navne. "Erythra thalatta." Der Neue Pauly http://referenceworks.brillonline.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/entries/der-neue-pauly/erythra-thalatta-e402150
Zagrosbjergene bjergkæde i det vestlige Iran http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Mellem%C3%B8sten/Iran/Zagrosbjergene
Dasht-i Kavir Den Store Saltørken http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Mellem%C3%B8sten/Iran/Dasht-i_Kavir udstrakt saltsump og salt- og stenørken på det iranske højplateau
Dasht-i Lut persisk: Tomhedens Ørken; stenørken på det iranske højplateau Grundtvig: Sand-Ørken, vs. Salt-Ørken
Hamun-e Saban Zare Zurra Aria Palus sø i Sistandalen på grænsen mellem Iran og Afghanistan i Helmandprovinsen i den hellenistiske Drangiana-provins
Kandahar http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Mellem%C3%B8sten/Afghanistan/Kandahar sydlige Afghanistan
Shiraz http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Mellem%C3%B8sten/Iran/Shiraz hovedstad i provinsen Fars i det sydlige Iran
Ktesifon grundlagt 200-tallet f.Kr. syd for Bagdad, residens fra 129 e.Kr., ødelagt 637 e.Kr http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Mellem%C3%B8sten/Perserriget_(Iran)/Ktesifon
Basileia ø i Nordeuropa med ravforekomst ifølge Diodor, 5,23
Raunonia ø i Nordeuropa med ravforekomster omtalt af Plinius d.Y. Naturalis Historia
Hesperia gr.: Aftenlandet; antik betegnelse for Italien eller blot landene vest for Grækenland
Aftenlandet Occidenten modsat Orienten (Morgenlandet)
Europa ø i Atlanterhavet ifølge Grundtvig, der knytter myten om Atlantis til myten om Kadmos og Europa Haandbog i Verdens-Historie, bind 1, s. 182
Hylaia skovområde ved den nedre del af Dnestrfloden http://referenceworks.brillonline.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/entries/brill-s-new-pauly/hylaea-e519130#
Isla de León halvø der indkredser Cádizbugten
Belos Pagidus lille flod fra bjerget Karmel til Akre, nutidig navn Na'aman kilde https://de.wikisource.org/wiki/RE:Belos_1 og http://www.geonames.org/maps/google_32.721_35.031.html#
Agenors Torv omtalt af Arrianos
Byblos Gebal Jubayl i Libanon; blandt verdens ældste byer
Maalula landsby nordøst for Damaskus kendt som en af tre landsbyer, hvor (vest)aramæisk stadig tales https://de.wikipedia.org/wiki/Maalula
Ras Maara landsby nord for landsbyen Maalula, nordøst for Damaskus http://www.geonames.org/167375/ma-lula.html
Lithoprosopon Theoprosopon Cap Rouge Cappouge forbjerg på Libanons nordlige kyst mellem Batroun og Tripoli talrige navne, se https://en.wikipedia.org/wiki/Theoprosopon
Dair al-Qamar by i Bekaadalen, tidligere drusisk magtcentrum https://de.wikipedia.org/wiki/Dair_al-Qamar skrives også Deir el Qamar
Levanten landene ved Middelhavets østlige bred, især Syrien og Libanon http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Asien_generelt/Levanten
Qannubin Deir Qannubin kloster grundlagt i 300-tallet e.Kr.; sæde for den maronitiske patriark
Nahr Qadisha Nahr Kadisha arab.: den hellige flod; fra bjerget Libanon til Tripoli
Beijing Peking Kinas hovedstad
Nanjing Nanking før: rigets sydlige hovedstad
Qurna al-Qurnah Grundtvig staver Korne
Shatt al-Arab Arvand Rud Eufrat og Tigris' fælles udløb i Den Persiske Golf
al-Dschazira arab.: flodøen, halvøen for Mesopotamien, jf. synch, his1736
Mosul ved Tigris
Kirkesion Circesium ved Chaburflodens munding i Eufrat; grundlagt som romersk garnisonsby http://www.iranicaonline.org/articles/circesium-gk
Vestbyen byens mindre halvdel, vest for Eufrat http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Mellem%C3%B8sten/Assyrien,_Babylonien_og_Mesopotamien/Babylon
Hilla by 100 kilometer syd for Bagdad, nær det antikke Babylon
Babylons hængende haver et af verdens Syv Underværker, ifølge tradition anlagt af enten kong Nebukadnesar 2. eller den mytologiske dronning Semiramis haven regnes i DSDE for at have eksisteret, men er endnu ikke lokaliseret arkæologisk. http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Mellem%C3%B8sten/Assyrien,_Babylonien_og_Mesopotamien/Babylons_h%C3%A6ngende_haver
Barbalissos Balis romersk garnisonsby ved Eufrat, syd for Maskanah (Meskene) https://en.wikipedia.org/wiki/Barbalissos http://referenceworks.brillonline.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/entries/brill-s-new-pauly/euphrates-e405650#e405670
Arbaka by i den persiske provins Arachosia i det sydlige Afghanistan http://ia801407.us.archive.org/34/items/PWRE05-06/Pauly-Wissowa_III1_0201.png https://de.wikipedia.org/wiki/Arachosien
Den Mediske Mur opført ved Eufrat af Artaxerxes 2.; omtalt i Xenofons Anábasis; lokaliseres nu ved Habl as-Sahr, 20 kilometer syd for Bagdad Burckhardt, Leonhard (Basel). "Medische Mauer." Der Neue Pauly. http://referenceworks.brillonline.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/entries/der-neue-pauly/medische-mauer-e728340
Iraq Adschami Det Persiske Irak området vest for Eufrat og øst for Teheran; betegnelsen blev anvendt fra 1300-tallet https://de.wikipedia.org/wiki/Dschibal https://de.wikipedia.org/wiki/Beide_Irak
Hamadan by o Iran, lige vest for Ekbatana. http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Mellem%C3%B8sten/Iran/Hamadan
Atbara Tacazze bifloden til Nilen biflod til Nilen kilde: DSDE
el-Meroe Meroë Atbara regionen mellem Atbara-floden i øst og Den Hvide Nil i vest http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Mellem%C3%B8sten/Egypten/Mero%C3%AB
Hvide Nil Bahr al-Abyad http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Afrika/%C3%98stafrika/Hvide_Nil
Khusistan region i det vestlige Iran ej i DSDE, se https://da.wikipedia.org/wiki/Khusistan_(provins)
Ulaj kanal eller flod nær Susa nævnt i Dan 8; muligvis en af floderne Karun eller Karche Gads BBL har kanal, øvrige opslagsværker har en flod
Choaspis flod nær Susa nævnt hos antikke forfattere; muligvis en af floderne Karun eller Karche
Karche iransk flod, løber fra Zagrosbjergene til sumpene nær Arvand Rud forbindes ofte med de antikke flodnavne Ulai og Choaspis
Shushtar by i den iranske provins Khusistan https://en.wikipedia.org/wiki/Shushtar
Fokaia græsk bystat på Anatoliens vestkyst nær byen Foça erobret 540 f.Kr. http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Antikken/Antikken,_gr%C3%A6ske_stednavne/Fokaia
Ba'al-Sefon lokalitet ved Det Røde Hav nævnt i 2 Mos 14,2 GBL, kan ikke stedfæstes
Pteria by i det nordlige Anatolien ved Kerkenes Dağı. Anatoliens største by indtil ødelæggelsen 547 f.Kr.; derefter beboet indtil byzantinsk tid kilder: Strobel, Karl (Klagenfurt). "Kerkenes Dağı." Der Neue Pauly. Herausgegeben von: Hubert Cancik,, Helmuth Schneider (Antike), Manfred Landfester (Rezeptions- und Wissenschaftsgeschichte). Brill Online, 2016. Reference. Statsbiblioteket Aarhus Universitets Biblioteket Tidsskriftafdelingen. 08 January 2016 First appeared online: 2006 http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Mellem%C3%B8sten/Lilleasien/Bo%C4%9Fazk%C3%B6ySåledes er Hattush muligvis identisk med den af Herodot omtalte by Pteria, som i 547 f.Kr. blev ødelagt af Kroisos. Den var stadig beboet helt op i byzantinsk tid, hvorefter stedet lå øde hen indtil 1700-tallet e.Kr., da den moderne landsby Boğazköy opstod
Abdera bystat syd for Xanthi i Thrakien, grundlagt 656 f.Kr., ødelagt 170 f.Kr
Velia Elea havneby i Campania
Djævlekrogen persisk navn i 1800-tallet på et gammelt gravkammer nær Pasargadae 518A bind 1. Ej fundet persisk navn. Grundtvig har sandsynligvis oplysningen fra en engelsk rejseberetning, fx Claudius Rich
Chehel minar persisk: De Fyrre Søjler
Marvdascht by og provins i regionen Fars i Iran
Kur Bund Emir Araxes flod i regionen Persis i Iran
Morghab iransk landsby syd for Pasargadae i provinsen Fars der er flere iranske steder med dette navn http://www.geonames.org/123281/mahalleh-ye-mashhad-e-morghab.html
Paktolos Sart Çayı flod i Anatolien, kendt for guldforekomster
Tmolos Boz Dağları bjerg i Lydien i det vestlige Anatolien
Priene by, nyanlagt i 300-tallet f.Kr. på Tyrkiets vestkyst, 15 km sydvest for Söke http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Gr%C3%A6kenland/Klassisk_ark%C3%A6ologi/Priene
Kappadokien er forklaret i DSDE. http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Mellem%C3%B8sten/Tyrkiet/Kappadokien
Castellammare della Bruca Castellamare di Velia borg ved Velia med ruiner af Elea https://it.wikipedia.org/wiki/Castellammare_della_Bruca og Muggia, Anna; Ü:H.D.; Höcker, Christoph. "Velia." Der Neue Pauly. http://referenceworks.brillonline.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/entries/der-neue-pauly/velia-e1229300
Principato Citra Principatus citra serras Montorii administrativ enhed etableret i 1200-tallet, nedlagt 1860-1862 og omdannet til provinsen Salerno https://it.wikipedia.org/wiki/Principato_Citra
Quarun-søen Moeris-søen søen ved al-Fayyum-oasen ifølge tradition anlagt af sagnfaraoen Moeris
Bubastis residensby i det nordlige Egypten fra 900-tallet til 700-tallet f.Kr kultsted for gudinden Bastet http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Mellem%C3%B8sten/Egypten/Bubastis og
Meggido Magdolos by på Jizre'elsletten i Galilæa Grundtvig knytter Meggido til Migdol (his1521) https://de.wikipedia.org/wiki/Joschija#Tod_des_Joschija http://referenceworks.brillonline.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/entries/brill-s-new-pauly/megiddo-e729450#
Migdol hebr: tårn; opholdssted på grænsen mellem Egypten og Kana'an nævnt i Det Gamle Testamente, bl.a. i 2 Mos 14,2 GBL https://en.wikipedia.org/wiki/Migdol ej at forveksle med Meggido (his1994) og de tre steder nævnt i Gads BL: Migdal-Eder, Migdal-Gad, Migdal-El
Iran Ariane historisk betegnelse for hele Det Persiske Rige inklusive provinserne uden for Persien (det nutidige Iran) https://de.wikisource.org/wiki/RE:Ariane
Hesselagergård herregård på Sydøstfyn
Sanderumgård herregård på Sydøstfyn
Nordeuropa
Kołobrzeg Kolberg by i Bagpommern
Manresa spansk by i Catalonien
Aabenraa
Rundetårn
Peblinge Sø
Hallandsåsen
Nørre Fælled
Himera by på Siciliens nordkyst grundlagt ca. 649 f.Kr., ødelagt 409 f.Kr
Erice Eryx by på Siciliens vestspids forladt i senantikken, ny normannisk by fra 1200-tallet. https://de.wikipedia.org/wiki/Erice
Trapani by på det vestligste Sicilien syditaliensk havneby og provinshovedstad http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Italien_og_Malta/%C3%98vrige_byer_og_egne/Trapani
Campania Campanien region i det sydlige Italien
Monte Circeo Monte Circello bjerg i midten af Italien http://ia601407.us.archive.org/34/items/PWRE05-06/Pauly-Wissowa_III2_2565.png
Janustemplet på Forum Romanum . Portene til templet var lukket i fredstider og åbne i krigstider https://de.wikipedia.org/wiki/Janustempel_(Rom)
Cures sabinsk by nord for Rom, erobret 209 f.Kr., ødelagt i 500-tallet e.Kr
Vestatemplet på Forum Romanum http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Ark%C3%A6ologi/Klassisk_ark%C3%A6ologi,_Italien/Vestatemplet
Chiusi Clusium by øst for Firenze http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Antikken/Antikken,_romerske_stednavne/Chiusi
Allia Fosse di Bettina biflod til Tiberen nord for Rom http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Antikken/Antikken,_romerske_stednavne/Allia
Fiano Romano Veji by nord for Tiberen http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Ark%C3%A6ologi/Klassisk_ark%C3%A6ologi,_Italien/Veji
Benevento hovedstad i Campania; tillige navnet på et fyrstendømme indtil 1077 og en eksklave i Kirkestaten indtil 1861 http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Italien_og_Malta/%C3%98vrige_byer_og_egne/Benevento
Samnium område i det sydlige af Appenninerne https://de.wikipedia.org/wiki/Samnium http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Antikken/Romerriget/Romerriget_til_ca._27_f.Kr./samnitter
Avellino italiensk by øst for Napoli http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Italien_og_Malta/%C3%98vrige_byer_og_egne/Avellino
Valle Caudina Valle di Gargano dal i Appenninerne ved Caudium
Lipari ø nordøst for Sicilien
Milazzo Mylae by på den nordlige del af Sicilien
Camerino by i Mellemtitalien, slagmark i 295 f.Kr
Hiera Maretima ø nordvest for Sicilien
Levanzo Aegusa en af de Egadiske Øer http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Italien_og_Malta/%C3%98vrige_byer_og_egne/Egadiske_%C3%98er
El Kef Sicca Veneria by på vejen mellem Karthago og Cirta https://de.wikipedia.org/wiki/El_Kef
Catagena Carthago Nova by i Sydøstspanien http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Spanien,_Portugal_og_Andorra/St%C3%B8rre_spanske_byer/Cartagena
Sagunto Murviedro Saguntum by på Spaniens østkyst i Valencia http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Spanien,_Portugal_og_Andorra/Egne_i_Spanien/Sagunto
Zakinthos Zante den sydligste af De Joniske Øer http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Gr%C3%A6kenland/De_gr%C3%A6ske_%C3%B8er/Zakinthos
Rhône flod i Schweiz og Sydøstfrankrig http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Frankrig/Frankrigs_geografi/Landskaber,_floder_og_s%C3%B8er/Rh%C3%B4ne
Saône Arar biflod til Rhône i Østfrankrig http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Frankrig/Frankrigs_geografi/Landskaber,_floder_og_s%C3%B8er/Sa%C3%B4ne
Trebbia Trebia biflod til Po
Trasimenosøen http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Italien_og_Malta/%C3%98vrige_byer_og_egne/Trasimenos%C3%B8en
Perugia by i Umbrien http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Italien_og_Malta/%C3%98vrige_byer_og_egne/Perugia
Ofanto Aufidus flod i Syditalien
Capo Passaro Pachynum forbjerg på Sicilien
Achradina bydel nord for øen Ortygia
Tarragona provins i Catalonien i Spanien http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Spanien,_Portugal_og_Andorra/St%C3%B8rre_spanske_byer/Tarragona
Calabrien Calabria halvø i Syditalien http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Italien_og_Malta/%C3%98vrige_byer_og_egne/Calabrien
Crotone Kroton by i det sydøstlige Italien
Megalopolis bystat i det sydlige Arkadien http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Antikken/Antikken,_gr%C3%A6ske_stednavne/Megalopolis
Aigion Egio by ved Den Korinthiske Golf
Sybaris Thurioi græsk koloni i Syditalien http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Antikken/Antikken,_gr%C3%A6ske_stednavne/Sybaris
Dyme by i det nordvestlige Peloponnes
Keryneia by på Peloponnes ikke lokaliseret. På øens indre
Patraikosbugten mellem Peloponnes og det græske fastland http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Gr%C3%A6kenland/Det_gr%C3%A6ske_fastland/Patras
Vasiliko Basiliko landsby på Peloponnes nær det antikke Sikyon
Lakonien Lakonia den sydøstlige del af Peloponnes, svarende til bystaten Sparta (Lakedaimon)
Akrokorinth befæstet klippe over det antikke Korinth
Gardiki landsby i Thessalien https://en.wikipedia.org/wiki/Gardiki,_Trikala
Livadia hovedstad i provinsen Boiotien http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Gr%C3%A6kenland/Det_gr%C3%A6ske_fastland/Boiotien
Orfani Kontessa græsk by øst for Thessaloniki
Eordaia Lebaia det makedonske distrikt mellem Lynkos og bjerget Bermion
Sochi Sochoi by i Kilikien ved den antikke flod Amanos
Furculae Caudinae bjergpas i en af dalene ved Caudium, slagmark i 321 f.Kr Lokaliseringen er omstridt. Se Pauly Caudinae furculae, http://ia801407.us.archive.org/34/items/PWRE05-06/Pauly-Wissowa_III2_1801.png
Sellasia by på Peloponnes, slagmark ca. 222 f.Kr Oldtidsbyen blev ødelagt af romerne, der ligger nu en moderne by med samme navn 5 km mod vest.
Euas bakke 10 km nord for Sparta
Melissi Olympos bakke 10 km nord for Sparta
Lissos by grundlagt 385 f.Kr., albansk: Lezhë
Ulcinj Dulcigno by på Adriaterhavskysten
Viosa Aoos flod i det nordlige Epiros https://de.wikisource.org/wiki/RE:Aoos_1
Sazan Saseno ø på den albanske Adriaterhavskyst https://de.wikipedia.org/wiki/Sazan
Kefalonia den største af De Joniske Øer https://de.wikipedia.org/wiki/Kefalonia http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Gr%C3%A6kenland/De_gr%C3%A6ske_%C3%B8er/Joniske_%C3%98er
Messene Messenia by på Peloponnes
Ithome bjerg i Messenien på Peloponnes http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Antikken/Antikken,_gr%C3%A6ske_stednavne/Ithome
Kios byen på Marmarahavets østlige kyst, tyrkisk: Gemlik ødelagt af Filip 5. (Pol. 15,21ff.; 18,3,12; 4,7) http://referenceworks.brillonline.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/entries/der-neue-pauly/kios-e614110#
Kaukasus bjergkæde, der strækker sig fra Det Kaspiske Hav til Sortehavet
Scutari Üsküdar Chrysopolis by på den østlige side af Bosporus, nu del af Istanbul
Sardes hovedstad i Lydien, ødelagt 1401 e.Kr
Sestos by på vestbredden af Hellespontos
Kynoskefalai del af Mavrovuni-bjergkæden i Thessalien, slagmark i 197 f.Kr
Rafah by på Gazastriben
Pessinus by i Frygien; tyrkisk: Ballıhisar
Lysimacheia by i Aitolien
Sarosbugten nord for halvøen Gallipoli ved det Ægæiske Hav
Lampsakos by i Troas i det nordvestlige Lilleasien; tyrkisk: Lâpseki
Izmir Smyrna by ved Ægæerhavet
Manisa Magnesia by ved Sipylosbjergene i Lydien, slagmark i 190 f.Kr
Arta Ambrakia by ved Arachthosbjerget
Chalkis by på Evia
Metaurus flod i Mellemitalien
Tegea by i det østlige Arkadien, bestod indtil 1200-tallet e.Kr
Leontio landsby i Achaia
Gabèsgolfen Lille Syrte ved Tunesiens østkyst
Utica havneby nordøst for Karthago grundlagt af fønikerne, efter traditionen i 1101 f.Kr.; erobret af romerne 146 f.Kr
Megaris bystat, erobret 146 f.Kr
Byrsa den befæstede bykerne (akropol)
Cap Bon Ras Addar halvø i det nordøstlige Tunesien
Kap Farinas Kap Zebib halvø i det nordøstlige Tunesien
Filippi Philippoi by i Thrakien grundlagt 356 f.Kr., Paulus dannede her Europas første kristne menighed ifølge ApG 16
Arpino Arpinum landsby i regionen Lazio
Garigliano flod nordvest for Napoli
Aix-en-Provence by nord for Marseille
Vercelli by vest for Milano
Abruzzo region i den østlige del af Mellemitalien
Lago di Celano Lacus Fucinus sø i det centrale Italien
Pistoia Pistoria by nordvest for Firenze
Armenien
Baktrien Balk landet omkring Oxosfloden i det nordlige Afghanistan
Rubicon Rubico biflod til Po
Rimini Ariminum by ved Adriaterhavet
Mars-templet Mars Ultor indviet 2 f.Kr. på Forum Augustum
Skytien område nord for Sortehavet og Det Kaspiske Hav
Apollonia by i det sydlige Illyricum, forladt i 400-tallet e.Kr
Den Ambrakiske Bugt Arta-bugten ved Det Joniske Hav mellem Grækenland og Albanien
Velletri Velitrae by i Latium
Marea by vest for Alexandrien, arabisk: Kaum al-Idrís
Momemphis by i Nildeltaet, lokaliseres i moderne forskning ved ruinbyen Kom el-Hisn
Medion by i Arkarnien
Constantine Cirta Scirta hovedstad i det nordafrikanske Numidien fra 200-tallet f.Kr
Nola Uria Hyria by i Campanien http://wikilivres.ca/w/images/5/5f/Pauly-Wissowa_XVII%2C1%2C_0811.png
Gela by på den sydlige del af Sicilien http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Italien_og_Malta/%C3%98vrige_byer_og_egne/Gela
Agrigento Girgenti by nær Siciliens sydkyst http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Italien_og_Malta/%C3%98vrige_byer_og_egne/Agrigento
Licata Alicata by på Siciliens sydkyst https://de.wikipedia.org/wiki/Licata
Kos tyrkisk: İstanköy http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Gr%C3%A6kenland/De_gr%C3%A6ske_%C3%B8er/Kos
Det lykkelige Arabien Arabia Felix Jemen, jf. synch. Især brugt af romerne
Yemen Jemen landet i SV del af Arabiske Halvø jf. DSDE
Amon-templet Ammoneion Zeus-Ammon-templet opført af farao Amasis i 500-tallet på bakken Aghurmi ikke at forveksle med templet i Meroe, his2129
Amon-templet i Meroë (Kush). Ikke at forveksle med templet i Siwa, his2128
Isthmen Den Korinthiske Tange landtange mellem Peloponnes og det græske fastland
Lacus Syricus lat. Den Syriske Sø, nævnt af Philippus Trogus; muligvis identisk med Det Døde Hav TJEK Justin 18,3, TJEK https://hdl.handle.net/2027/hvd.hn6b1g
Sennar sudanske region selvstændigt kongedømme indtil 1821 med navnet Funj. Hovedstaden hedder også Sennar http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Afrika/%C3%98stafrikas_historie/Funj SEnnar (ikke som tysk SAnnar) https://en.wikipedia.org/wiki/Sennar
Appenninerhalvøen Den Italienske Halvø landområdet syd for floden Po eller syd for Podalen Po hhv. Po-dalen = nævnt i https://de.wikipedia.org/wiki/Apennin DSDE Halvøen, der har form som en støvle, omslutter Appenninerne og udgør 153.715 km2, ca. halvdelen af Italiens areal. http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Europa/Appenninerhalv%C3%B8en
Myrkinos by i egnen Edonis ved floden Strymon i Thrakien http://referenceworks.brillonline.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/entries/brill-s-new-pauly/myrcinus-e814320# https://en.wikipedia.org/wiki/Myrkinos
Strymon Strimona flod i Bulgarien og Grækenland Strimonas (bulg. Struma, oldgr. Strymon, fra thrakisk med samme opr. som da. strøm), flod i det sydvestlige Bulgarien (290 km) og nordøstlige Grækenland (118 km
Leros ø i Det Ægæiske Hav http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Gr%C3%A6kenland/De_gr%C3%A6ske_%C3%B8er/Leros
Lade ø ved Milet, søslag 496 f.Kr næsten oversvømmet i dag http://referenceworks.brillonline.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/entries/brill-s-new-pauly/lade-e628220#
Jonien landsdel på Lilleasiens vestkyst http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Antikken/Antikken,_gr%C3%A6ske_stednavne/Jonien
Eretria bystat på Euboia grundlagt i 700-tallet, lagt øde i 490 og i 198 f.Kr DSDE
Ampe by ved Tigrisflodens udmunding i Den Persiske Bugt
Karystos by på Evia; uafhængig bystat indtil 490 f.Kr
Aphidnai bebyggelse nordøst for det antikke Athen, nær det moderne Afidnes https://de.wikipedia.org/wiki/Aphidnai http://referenceworks.brillonline.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/entries/brill-s-new-pauly/aphidna-e127180#
Gelibolu Gallipoli Det Thrakiske Chersones halvøen på den europæiske side af Dardanellerne
Arderikka by i den persiske provins Susiana, det moderne Khuzistan i det sydvestlige Iran https://de.wikisource.org/wiki/RE:Arderikka_2 Ḫūzestān er lig Khuzistan Eretrierne blev bosat her ifølge Herodot 6,119
Artemision Kap Artemision nordlig spids på øen Evia, søslag 480 f.Kr
Athene-templet Athena Pronaia http://referenceworks.brillonline.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/entries/brill-s-new-pauly/delphi-e313620#e313660
Troizen Damala by på nordkysten af halvøen Argolis
De Syriske Porte Belen bjergpas i det sydøstlige Tyrkiet i de Nurbjergene. Hyppig slagmark
Agro Pontino De Pontiske Marker De Pontiske Sumpe syd for Rom, tørlagt og opdyrket 1928-1939
Africa det latinske stednavn området nord for Sahara og vest for Egypten; fra 40 e.Kr. blev Africa mod vest afgrænset af Mauretania (det moderne Marokko) Afrika 3 i http://referenceworks.brillonline.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/entries/brill-s-new-pauly/africa-e106700#e106740 Det antikke stednavn lat. Africa (gr. Libýn) dækkede den nordafrikanske kyst vest for Egypten. Den gr. geograf Hekataios kendte to kontinenter: Europa i nord og Asien i syd. Grækerne anså Etiopien for at være "Asiens" sydligste land
Thespeia Thespiai by i det sydlige Boiotien, forfaldt i 600-tallet e.Kr http://wikilivres.ca/w/images/c/cf/Pauly-Wissowa_VI_A%2C1%2C_0037.png https://de.wikipedia.org/wiki/Thespiai
Psyttalia Lipsokoutala ø mellem Piræus og Salamis Lipsokoutala, gr.: den lille ske https://de.wikipedia.org/wiki/Psyttalia
Aigaleos lille bjerg mellem Athen og havnebyen Skarmagka http://www.geonames.org/maps/google_38.033_23.65.html
Skiathos græsk ø ved Pilionhalvøen i den nordvestlige del af Det Ægæiske Hav http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Gr%C3%A6kenland/De_gr%C3%A6ske_%C3%B8er/Skiathos
Asopos flod i det sydlige Boiotien nr. 2 i Ny Pauly http://referenceworks.brillonline.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/entries/brill-s-new-pauly/asopus-e203940#e203960
Den Olympiske Halvø 1800-tallets betegnelse for området syd for Olympen på det græske fastland
Mogula lokalitet en times ridt øst for Mystras på det sydlige Peloponnes; indtil begyndelsen af 1800-tallet til tider identificeret med Sparta Grundtvig har diskussionen fra Arnold van Heeren: en times ridt fra Mystras, via en af byerne ved navn Palaiochoros. Kilde Chateubriand, Itineraire de Paris à Jerusalem, bd. 1, p. 25.
Østhellas delstat oprettet 1821, dannede 1822 med tre andre delstater Den Første Helleniske Republik (1822-1828) de øvrige delstater var: Vesthellas, Peloponnes og den tredje: øerne. Delstaterne bestod (vistnok) indtil kongeriget blev indført, i 1832. https://en.wikipedia.org/wiki/First_Hellenic_Republic https://en.wikipedia.org/wiki/First_National_Assembly_at_Epidaurus#Eastern_Greece https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_local_statutes
Gioura Jura Gerontia græsk ø i de nordlige Sporader den næstnordligste ø https://de.wikipedia.org/wiki/N%C3%B6rdliche_Sporaden#/media/File:N%C3%B6rdliche_Sporaden_topo.png http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Gr%C3%A6kenland/De_gr%C3%A6ske_%C3%B8er/Sporaderne
Laureion bjergkæde og mineområde i det sydøstlige Attika sølvminer. Hos Grundtvig: Det Lauriske Sølv-Værk L. bezeichnet ebenso das att. Bergbaurevier in SO-Attika insgesamt wie einen dortigen Grubendistrikt. http://referenceworks.brillonline.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/entries/brill-s-new-pauly/laurium-e632760#e632770 ikke at forveksle med byen Lavrio (Laurion) http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Gr%C3%A6kenland/Det_gr%C3%A6ske_fastland/Lavrio
Lincolnshire Lincoln DSDE
Crowland Croyland benediktinerkloster grundlagt ca. 718, ophævet 1539 kilde: Lexikon des Mittelalters. Gr. omtaler ifm. Hervard/Hereward
Rosenslund Dronninglund Herred, stednavn i dansk folkevise
Chalkidiki Chalkidike Halkidiki Den Makedoniske Halvø i Nordgrækenland
Contessa lille by ved floden Strimonas udmunding i Orfanosbugten, før også kaldet Contessabugten https://no.wikipedia.org/wiki/Det_trakiske_hav#/media/File:AegeanEng.jpg nok nær Amphipolis og
Bermion bjerg i det sydlige Makedonien "Bermion." Der Neue Pauly. http://referenceworks.brillonline.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/entries/der-neue-pauly/bermion-e215650
Lebaia byen i egnen Lynkestis i det øvre Makedonien; kun omtalt i Herodot bog 8,137 http://wikilivres.ca/w/images/3/3c/Pauly-Wissowa_S_IV%2C_1177.png
De Persiske Porte bjergpas vest for Persepolis; slagmark i 330 f.Kr , muligvis Tang-e Muḥammad Reżā eller Tang-e Meyran https://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_an_den_persischen_Toren http://referenceworks.brillonline.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/entries/brill-s-new-pauly/pylae-e1015020#e1015040
Græderen parti, hvor vand siver ud af klintevæggen af Møns Klint, jf. synch
Møn
Maglevands Fald Maglevand slugt med bæk på Møns Klint, jf. synch
Taleren parti, som i 1600- og 1700-tallet var kendt for sit ekko af Møns Klint
Sydafrika det moderne Etiopien, der ifølge geografen Hekataios var det sydligste land på verdens sydlige kontinent Republikken Sydafrika blev først oprettet i 1830erne som en af mange Boor-Republikker. Det antikke stednavn lat. Africa (gr. Libýn) dækkede den nordafrikanske kyst vest for Egypten. Den gr. geograf Hekataios kendte to kontinenter: Europa i nord og Asien i syd. Grækerne anså Etiopien for at være "Asiens" sydligste land. Kilde:
Osmannerriget Det Osmanniske Rige muslimsk statsdannelse i Mellemøsten og det sydøstlige Europa ca. 1300-1923
Parga by i det nordvestlige Grækenland
Hueitlapala Huehuetlapallan ruinerne af en præcolumbiansk by nær den nutidige by Coatzacoalcos på Yucatán-halvøen i Mexico
Gammel Strand synch: København
Humber flod i Nordøstengland, der skiller Northumbria fra de sydligere engelske kongedømmer
Tinmore slagmark i England, hvor den skotske Konstantin 3. slog skandinaviske krigere NHB til VAP: den traditionelle tælling afviger fra moderne tælling. Angiv helst hvor Konstantin 2 (før: 3.) https://en.wikipedia.org/wiki/Constantine_II_of_Scotland Prøv at se i Grundtvigs kilde. https://archive.org/details/scottishannalsfr00andeuoft Scottish annals from English chroniclers, A.D. 500 to 1286 by Anderson, Allan Orr, 1879-1958 Tynemoore 923? freepages.rootsweb.ancestry.com/~wakefield/history/bbattles.html Constantine II, King of Scotland, d. 952 scot. Kg. (→Schottland) seit 900, † 952; Sohn von Áed († 878), folgte seinem Vetter Donald II. Aus den ersten Regierungsjahren ist nur bekannt, daß es 903-904 einen ir.-wiking. Überfall auf Scotia gegeben hat, der sich bis nach →Dunkeld auswirkte. Bei einem erneuten Angriff unter Rognvald 913-915 suchte Ealdred v. →Bamburgh bei K. Zuflucht. 918 verwüstete Rognvald Dunbline (→Dublin) und griff Scotia an oder eher →Strathclyde, bevor er sich nach S wandte und bewirkte, daß die Dänen v. York den Schutz von →Æthelflæd, der Domina v. Mercien, suchten, die entweder zu diesem Zeitpunkt oder bereits 914 ein Bündnis mit Scotia und Strathclyde zum gegenseitigen Beistand geschlossen hatte. Aufgrund dieses Abkommens kämpften K. und Ealdred gegen Rognvald in der Schlacht v. Corbridge, die wohl die Preisgabe v. York an Rognvald zur Folge hatte. Ein Vertrag v. 920 zw. K., Rognvald, Ealdred und dem Kg. v. Strathclyde sah die Anerkennung der Oberherrschaft von →Eduard d. Ä., Kg. v. Wessex, vor. Ein zweiter Vertrag zw. diesen Herrschern und Æthelstan, Eduards Nachfolger, wurde 927 geschlossen. K. brach 934 den Frieden und veranlaßte Æthelstan zu einer Invasion von der See her. Als sich K. 937, vielleicht mit dem Kg. Owen v. Strathclyde, an der großen Invasion von →Olaf Guthfrithson, Kg. v. Dublin (→Dublin, skand. Kgr.), in England beteiligte, wurde er von Æthelstan bei →Brunanburh besiegt. Strathclyde blieb weiterhin abhängig von Scotia. Doch wurde wohl →Lothian an den Lord v. Bamburgh und den engl. Kg. abgetreten. 943 verzichtete K. auf den Thron und wurde Abt der →Céli Dé in St. Andrews. 950 veranlaßte er seinen Nachfolger →Malcolm I., erneut in England zu intervenieren. D.J. Corner Consult select bibliography (LexMA / IEMA) Source: Lexikon des Mittelalters. Verlag J.B. Metzler, Vol. 5, cols 1379-1380 (To cite this page) Source: Lexikon des Mittelalters. Verlag J.B. Metzler, Vol. 5, col. 1380 (To cite this page D.J. Corner, 'Konstantin III., scot. Kg.', in Lexikon des Mittelalters, 10 vols (Stuttgart: Metzler, [1977]-1999), vol. 5, col. 1380, in Brepolis Medieval Encyclopaedias - Lexikon des Mittelalters Online )
Bromme sogn i Sorø kommune
Pedersborg voldsted ved nordsiden af Sorø Sø
Skagafjord fjord i det nordlige Island
Austurvegi Austurveg by på Island
Brattingsborg herregård på Samsø
Harrested landsby ved Slagelse
Tystrup Sø stor sø syd for Sorø, nordvest for Næstved
Svanevang Helge Toldbergs “Grundtvigs symbolverden” (1950), s. 179. Toldberg Grundtvigs som Filolog, s.116. Grundtvig 477B (1842), s. 284
Moldau Vltava flod i Centraleuropa
Tripoli byen i Libyen
Velestino Velestin græsk by i regionen Thessalien
Vidin by i det nordvestlige hjørne af Bulgarien og hovedstad i Vidin-provinsen
Râmnicu Sărat Rimnik by i det østlige Rumænien
Drăgășani by i Rumænien Drăgășani var skueplads for et slag under den græske selvstændighedskrig
Kalavrita by i den central-østlige del af regionen Achiea
Methoni Modon by i det sydvestlige Peloponnes
Psara græsk ø i Det Ægæiske Hav
Spercheios Alamana flod i det centrale Grækenland blev tilbedt som en gud i det antikke Grækenland
Salina en af de Æoliske øer nord for Sicilien
Kavala by i nordøstlige Grækenland og hovedstad i regionen Kavala
Karpenisi by i det centrale Grækenland
Missolonghi by i det vestlige Grækenland
Graubünden kanton i det sydøstlige hjørne af Schweiz
Portici palads og by nær Napoli
Haderslev domkirkeby i Sønderjylland
Chennai Madras hovedstad i den indiske delstat Tamil Nadu
Bengalen område i det nordøstlige Indien blev i 1947 delt i Vestbengalen (delstat i Indien) og Østpakistan (senere Bangladesh)
Kolkata Calcutta hovedstad i den indiske delstat Vestbengalen
Mumbai Bombay hovedstad i den indiske delstat Maharashtra
Kvænland kvænernes bopæl i det nordlige Sverige og Finland omkring Den Botniske Bugt
Jotland område i Finland beboet af joterne; muligvis hele Finland
Daneskov Danmark, især med hensyn til dets idylliske natur se ikke i ODS
Hedmarken område i det østlige Norge
Venosa by i det sydlige Italien
Posletten i Norditalien
Morbærdalen Det har ikke været muligt at finde Posletten omtalt som Morbærdalen andre steder i litteraturen, men Grundtvigs tilnavn skyldes formentlig silkeproduktionen i området
Det rhodiske Peraia i antikken et område ved Lilleasiens kyst over for øen Rhodos
Taurus bjergkæde langs det meste af det sydlige Tyrkiet
Antitaurus Aladağlar nordøstlig udløber af bjergkæden Taurus DSDE og https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Aladaglar-gebirge.jpg
Pydna havneby i det antikke makedonske kongerige
London Stock Exchange lå Capel Court fra 1802 flyttet 2004
Palace of Westminster the Houses of Parliament Storbritanniens parlamentsbygning
Palashi Plassey by i den indiske region Vestbengalen
Mysore indisk by og statsdannelse
Sri Lanka Ceylon stat i Sydasien Ceylon er kolonitidens engelske navn; det blev bibeholdt efter landets selvstændighed i 1948 frem til 1972
Helgoland ø i Nordsøen; dansk indtil 1814, britisk indtil 1890, siden tysk
Kerry amt i Irland
Soho kvarter i London
Liverpool havneby på vestkysten af England
Manchester by i det nordvestlige England
Derbyshire amt i Midtengland
Cromford by i amtet Derbyshire, Midtengland
Willersley Castle landejendom ved floden Derwent, Derbyshire
Walton område nord for Anfield, Liverpool
Gammelholm orlogsværft indtil 1859; derefter bydel opført på det tidligere orlogsværfts grund, Bremerholm. Efter værftets flytning i 1859 blev arealet hurtigt tæt bebygget, især med beboelsesejendomme med større lejligheder, men også med flere offentlige bygninger Kilde: http://denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/K%C3%B8benhavns_historie/Gammelholm
Themsentunnelen tunnel under floden Themsen i London, jf. synch
Saint Paul's Cathedral domkirke
Hagia Sophia Sofiakirken kirke indtil 1453
Westminster Hall eneste bevarede del af kongeresidensen Palace of Westminster
St. Stephen's Chapel kapellet i det tidligere Palace of Westminster fungerede som kammer for Underhuset fra 1547-1834 og brændte ned i 1834
Göteborg Gøteborg by i det sydvestlige Sverige
Cornwall amt i det sydvestlige England
Kyrene oldgræsk bystat i Libyen, grundlagt ca. 630 f.Kr
Köln by i den tyske delstat Nordrhein-Westfalen
Kassel by i den tyske delstat Hessen
Braunschweig by i den tyske delstat Niedersachsen
Osterode Osterode am Harz by i den tyske delstat Niedersachsen
Hambach by i den tyske delstat Rheinland-Pfalz scene for Hambachfesten, en demonstration i 1832 til fordel for en tysk forbundsstat og for politisk frihed
Oliebjerget bjerg over for Tempelpladsen; navn efter oliventræerne i Jerusalem, jf. synch. på godt 800 m. Kilde GDB: jf. 2 Sam 15,30; Matt 21,1; Luk 19,41; Matt 24,4; ApG 1,12 o.a. bibelsteder. Navnet er også brugt om bjergkæde med flere bjergtoppe
Vifilsø ø mellem Sverige og Danmark, bl.a. omtalt i Rolf Krakes saga og i Torsten Vikingssøn saga
Toldboden området mellem Kastellet og Frederiksstaden Københavns Toldbod, oftest blot kaldet Toldboden var et stort område i København langs havnen ved Bomløbet, hvortil Toldvæsenet flyttede i 1630. Det kom senere til at befinde sig mellem Kastellet og Frederiksstaden. De fleste bygninger blev revet ned 1973, og af dette anlæg eksisterer i dag kun Nordre Toldbod
Custom House toldbod vest for Tower of London bygningen bruges nu af Her Majesty's Revenue and Customs. Adressen er 20 Lower Thames Street
Exeter Cathedral Library stiftsbibliotek i Exeter, Devonshire, England
Holmens Kanal kanal i København mellem Kongens Nytorv og Holmens Kirke. Kanalen blev i 1606 gravet ud som skibsgrav i forbindelse med orlogsværftet. Kanalen kastedes til i 1864
Videslet Lejrekongens rige (Sjælland, Møn, Falster og Lolland) eller hele Danmark
Kongens Nytorv Københavns største plads
Nikæa Iznik by i Bithynien kendt for konciler i hhv. 325 og 787; hovedstad i Rumsultanatet i Tyrkiet, nuværende navn: Iznik
Sachsen-Coburg og Gotha tysk hertugdømme oprettet 1826; hjemsted for fyrsteslægten af samme navn
Baden tysk markgrevskab, storhertugdømme 1806-1918, i dag en del af Baden-Württemberg
Souli egn i Epirus-regionen i det nordvestlige Grækenland
Nevrópoli bjerglandsby i det centrale Grækenland
École polytechnique polyteknisk højskole grundlagt 1804
Den Polytekniske Læreanstalt Danmarks Tekniske Universitet grundlagt 1829
University of Cambridge grundlagt 1209
Barbareskstaterne Berberiet Barbariet Marokko, Algeriet, Tunis og Tripolitania (Libyen)
Øland ø i Østersøen ud for Sveriges sydlige østkyst kilde: DSD
Ærens Tempel helligdommen opførtes til guderne Honor og Virtus 233 f.Kr. ved Porta Capena, nær Marstemplet
Bibliotheca Lambethana del af Lambeth Palace, ærkebiskoppen af Londons residens, beliggende på den sydslige bred af Themsen eng. Wiki
Bodleian Library forskningsbibliotek i Oxford, England, et af de ældste i den vestlige verden. Eng. Wiki
Dacia middelalderlatinsk betegnelse ikke den latinske betegnelse for den romerske provins Dacia i Rumænien
Finnveden vikingetidens og middelalderens navn for et af de oprindelige ‘små lande’, nærmere bestemt den vestligste del af Småland i Sverige, omfattende de tre herreder Sunnerbo, Västbo og Östbo
Stubbekøbing by på det nordlige Falster
Dafne forstad lige vest for den græsk-romerske by Antiochia se Neue Pauly
Kongskilde kilde ved Tystrup Sø syd for Sorø
Akra Davids Borg seleukidisk fæstning i Jerusalem se Neue Pauly, Jerusalem
Vesuv vulkan øst for Napoli i Italien
Partherriget genoprettede fra 250 f.Kr. Perserrigets udstrækning fra Eufrat til Indus; fra 224 e.Kr. efterfulgt af Sasanideriget http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Mellem%C3%B8sten/Perserriget_(Iran)/Partherriget
Poets' Corner begravelse- og mindested i Westminster Abbey synch: London
Höchstädt by i Bayern; kendt fra slaget den 13. august 1704 dato nødvendig, da der udkæmpedes to slag ved Blenheim/Höchstädt i 1704. Stavemåder fra https://en.wikipedia.org/wiki/Blindheim fakta fra http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Milit%C3%A6re_forhold_og_krigshistorie/Marine-_og_s%C3%B8krigshistorie/Slaget_ved_Blenheim og https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Blenheim
Hindustan betegnelse for enten hele Det Indiske Subkontinent eller blot Ganges-dalen mellem Punjab og Bengalen
Flaskekroen kro mellem Valby og Hvidovre på Gammel Køge Landevej kgl. privilegeret , som lå der, hvor . ved landeve Harrestrup Å krydser landevejen til Køge (i dag
Roskildekro kro på Roskilde Landevej ved Store Vejle Å krydser landevejen til Roskilde (i dag Roskildevej)kgl. privilegeret kro som lå der, hvor Store Vejle Å krydser landevejen til Roskilde (i dag Roskildevej)
Sinope by ved Sortehavets sydlige kyst
Asia Provincia Asia romersk provins grundlagt 133 f.Kr. i det vestlige Anatolien; reorganiseret og nedlagt ca. 290 e.Kr
Hindu Kush Hindukush bjergområde i det nordvestlige Pakistan og i Afghanistan DSDE
Melkarths By poetisk navn for Tyros. Stilarket udskriver disse oplysninger fra synch og poet-feltet
Saron kystslette i Israel mellem Haifa og Tel Aviv, omtalt i Es 35,2
Basan landsdel øst for Genesaret Sø og nord for Yarmukfloden, omtalt i Bibelen. kaldet Bashan i Bibelen 1992 / Gads Bibelleksikon, ELR
Regensen Collegium Domus Regiæ studenterkollegium siden 1623 beliggende St. Kannikestræde 2
Laodikea by i Frygien med oldkristen menighed nævnt i Det Ny Testamente; ødelagt 1402 Gads BL
Filadelfia by i Lydien med oldkristen menighed nævnt i Åb; ødelagt i 1922 og genopbygget under det tyrkiske navn Alaşehir Gads BL og https://en.wikipedia.org/wiki/Ala%C5%9Fehir om nedbrænding i 1922 og for
Soko by i lavlandet ved Terebintedalen sydvest for Jerusalem identificeret med Qirjat Abbad og Qirjat Shuweikeh, som ikke kan findes på kort
Højelse Sogn ved Køge
Lellinge Sogn ved Køge
Alba Albania gælisk navn for det moderne Skotland efter gælisk Alba. Opret separat post for Albion, keltisk navn for hele øen England og Skotland. Om Albanion
Kalifatet oprettet 632, opdelt blandt konkurrerende dynastier fra 750, nedlagt 1258 http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Mellem%C3%B8sten/Kaliffernes_rige_til_ca._1300/kalifatet
Det spanske Rige oprettet 1479, udvidet til verdensomspændende imperie fra 1492, endelig undergang 1898-1976 personalunionen mellem Kastilien og Aragon regnes som begyndelsespunkt https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_espa%C3%B1ol#La_unificaci.C3.B3n_de_Espa.C3.B1a_y_el_fin_de_la_Reconquista
Norditalien Øvreitalien
Bouillon borg i den belgiske egn Vallonien byen er uvigtig. Borgen er bevaret. Kendt gennem Godefroy af Bouillon
Sydtyskland
Asturien egn i Nordspanien kongerige 711 til 910, hvor sluttet sammen med Leon
Hertha Herthas Ø øen viet til den danske gudinde Hertha, hvis navn er afledt af den germanske gudinde Nerthus, omtalt hos Tacitus Af nogle forfatteren brugt om hele Danmark. Hvis Grundtvig benytter navnet således, da udvides explanation-feltet. http://ordnet.dk/ods/ordbog?query=Hertha. Brug ikke Hertha i mytebasen (aftale med VAP). Ved Herthadal, opret separat post! dal ved Lejre, i 17. aarh. ved lærd omtydning ændret af det ældre Ærtedal. Se ODS
Platons Akademi Akademiet grundlagt ca. 385 f.Kr., nedlagt 529 e.Kr Grundtvig: Platos Huus. http://denstoredanske.dk/Sprog%2c_religion_og_filosofi/Filosofi/Oldtidens_filosofi/Akademiet
Windsor Chapel opført 1070 som del af Windsor Castle, udbygget ca. 1500 Internt: Grundtvig knytter kapellet til anekdoten om Knud den Store og bølgerne, selv om kapellet først er opført efter Knud den Store. Edvard Bekenderen havde en hal, jf. Lexikon des Mittelalters, opslagsord Windsor
Windsor Castle kongelig residens vest for London http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Storbritannien_og_Irland/%C3%98vrige_engelske_byer/Windsor
Den Spanske Sø betegnelsen blev anvendt i århundrederne fra 1492 med spansk dominans ej at forveksle med fak542 Den Spanske Sø som ældre navn for Den Biscayiske Bugt
Gibraltarstrædet Njørvesund Strædet se ODS Stræde 2. specielt 1 Strædet, spec. sømandsudtryk 1. om det snævre farvand mellem Gibraltar og Tanger, der danner indsejlingen til middelhavet (jf. Strædefarer). Se også ODS Stræde 2. specielt 2 Stræderne = Bosporus- og Dardannelerstrædet mellem Middelhavet og Sortehavet
Cordoba by i Sydspanien se DSDE, som også har regionen Cordoba
Harzen Harz bjergområde i Midttyskland
York Jorvik byen i Østengland bruges også ved Hertugen af York. Det var et titulær-hertugdømme modsat det egl. hertugdømme Lancaster, jf. https://en.wikipedia.org/wiki/Duke_of_York
Kongeriget Jorvik norsk rige i Yorkshire oprettet 875, nedlagt 954, med hovedstad i byen York (Jorvik) https://en.wikipedia.org/wiki/Scandinavian_York
Le Bec-Hellouin Abbaye Notre-Dame du Bec abbedi i Normandiet nær Brionne, grundlagt 1034 eksisterer stadig som benediktinerabbedi. Opslagsord efter Lexikon des Mittelalters. Alternativt navn efter: https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_Notre-Dame_du_Bec
Guernsey ø i Den Engelske Kanal
Stamford Bridge lokalitet 10 km øst for York, slagmark i 1066
Vor Frue Kirke Vår Frue Kirke https://snl.no/V%C3%A5r_Frue_kirke_-_Trondheim
Lorris by vest for Orleans i Frankrig fødested for Guillaume de Lorris
Hofburg habsburgernes residens http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Arkitektur/Monumenter/%C3%98strig,_Ungarn/Hofburg
Habsburg borg i Aargau, stamborg for det habsburgske dynasti, erobret af schweizerne i 1415 bruges kun, når der specifikt henvises til borgen, ikke til dynastiet. Borgen står stadig https://de.wikipedia.org/wiki/Habsburg_(Burg)
Aare Aar flod i Schweiz
Zwing-Uri borgruin nær Altdorf i Schweiz; ifølge traditionen opført af Wilhelm Tells fjende Hermann Gessler https://de.wikipedia.org/wiki/Zwing-Uri
Uri kanton i Schweiz en af de tre urkantoner, der grundlagde Edsforbundet i 1291 http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Tyskland,_%C3%98strig,_Schweiz_og_Liechtenstein/Schweiz_historie/urkantoner
Schwyz kantonen i Schweiz Ej at forveksle med byen. en af de tre urkantoner, der grundlagde Edsforbundet i 1291, http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Tyskland,_%C3%98strig,_Schweiz_og_Liechtenstein/Schweiz_historie/urkantoner
Unterwalden kanton i Schweiz en af de tre urkantoner, der grundlagde Edsforbundet i 1291, http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Tyskland,_%C3%98strig,_Schweiz_og_Liechtenstein/Schweiz_historie/urkantoner
Brugge Bruges Brygge by i Flandern http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Benelux/Belgien/Brugge
Amalfi by sydøst for Napoli
Pruth biflod til Donau
Dieppe fransk by ved den Engelske Kanal DSDE
Le Havre fransk by ved den Engelske Kanal DSDE
Det Ptolemæiske Rige hellenistisk kongedømme i Egypten, 304-30 f.Kr Betegnelsen er dannet parallelt til de to andre hellenistiske riger: Det Seleukidiske Rige (his868) og Det Antigonidiske Rige his1044
Östergötland provins i det sydøstlige Sverige
Värmland provins i det sydvestlige Sverige
Öckeröe Egerø en af øerne umiddelbart nord for Götaälvens udmunding
Annebjerggård gods ved Nykøbing Sjælland
Nyboder boligkvarter i København, opført til flådens folk
Grunnavik bugt ved Jökulfirðir i det vestlige Island
Grimselen bjergområde i Schweiz
Peder Madsens Gang gyde og berygtet slumkvarter, nedrevet i 1873 og omdannet til den sydlige del af Ny Østergade http://www.emu.dk/modul/danmarks-industrialisering-peder-madsens-gang-3-elendighedens-boliger-og-beboere# https://da.wikipedia.org/wiki/Peder_Madsens_Gang
Adelgade oprindelig fornem gade i det såkaldte Ny-København, anlagt i 1640'erne
Absalons Borg borg ved den daværende by Havn (nu København), opført for Absalon efter 1167, erobret af Hansestæderne og nedrevet 1368-1369. Ruinerne findes under Christiansborg Slot
Købmændenes Havn Mercatum Portus naturhavn på Sjællandssiden af farvandet mellem Sjælland og Amager, kendt siden midten af 1000-tallet
Konsistoriehuset den ældste del af universitetsbygningen på Vor Frue Plads http://universitetshistorie.ku.dk/bygninger/konsistoriehuset/ Bygningen stammer helt tilbage til den oprindelige katolske bispegård, der lå på stedet, før Københavns Universitet blev stiftet
Hotel d'Angleterre i København jf. synch
Sankt Thomas Saint Thomas en af de tre hovedøer i Dansk Vestindien, der i 1917 blev til The US Virgin Islands
Kosovo Polje Kossovosletten slagmark i 1389 Grundtvig skriver Kossova, men mener sletten, ikke hele egnen/landet.
Sikelø norrøniserende navn for Sicilien, jf. synch
Kozhikode Calicut by på Sydindiens vestkyst ikke at forveksle med Calkutta i NØ-Indien/Bengalen. http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Sydasien/Indien/Kozhikode
Hertugdømmet Milano oprettet 1395, nedlagt 1797 https://de.wikipedia.org/wiki/Herzogtum_Mailand
Det Spanske Amerika fællesbetegnelse for de spanske besiddelser i vicekongedømmerne Ny Spanien (1517-1821), Peru (1542-1824), Ny Granada (1549/1717-1819) og Rio de la Plata (1776-1814) https://en.wikipedia.org/wiki/Viceroyalty#Spain
Numantia keltisk by i Nordspanien, nedbrændt af beboerne i 133 f.Kr. efter romersk belejring http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Antikken/Antikken,_romerske_stednavne/Numantia og http://referenceworks.brillonline.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/entries/der-neue-pauly/numantia-e826220? genopbygget efter 133 men betydningsløs og snart forladt igen
Det Øvre Burgund Det Tyske Burgund Højburgund egnen nord for Jurabjergene og øst for Saône, oprettet 888; habsburgsk besiddelse 1506; i 1678 inkorporeret i Franche-Comté Franche = his859. Se kortet på http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Frankrig/Frankrig_1380-1500/Burgund http://denstoredanske.dk/@api/deki/files/97203/=296732.601.png?size=webview
Aden by i Yemen
Bab al-Mandab strædet mellem Det Røde Hav og Adenbugten
Goa byen på Indiens vestkyst erobret af portugiserne 1510, kolonial hovedstad fra 1530; annekteret af Indien i 1961. http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Sydasien/Indien/Goa
Murten schweizisk by i kantonen Fribourg; slagmark i 1476
Grandson schweizisk by i kantonen Vaud; slagmark i 1476
Zuiderzee havarm i Nederlandene http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Benelux/Holland/Holland_(Geografi)
Lech flod i Bayern, kendt gennem slaget ved byen Rain am Lech i 1632
Małujowice Mollwitz polsk landsby sydøst for Wrocław, slagmark i 1741 https://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_bei_Mollwitz
Scone landsby i det østlige Skotland; de skotske kongers kroningssæde indtil 1296, hvor Scone-stenen blev flyttet til London http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Storbritannien_og_Irland/Skotland_f%C3%B8r_1603/Sconestenen
Berwick-upon-Tweed engelsk by på grænsen til Skotland ej at forveksle med North Berwick i Skotland bl.a. kendt for slaget ved Bervick, langfredag 30. marts 1296, http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Storbritannien_og_Irland/%C3%98vrige_engelske_byer/Berwick-upon-Tweed
Strathclyde Clydesdale dalen omkring floden Clyde i det sydlige Skotland Grundtvig nævner ifm. William Wallace, som var født i Elderslie nær flodens munding. Ej at forveksle med floden Clyde River og fjorden, Firth of Clyde. https://en.wikipedia.org/wiki/Clydesdale https://en.wikipedia.org/wiki/Elderslie og https://en.wikipedia.org/wiki/Strathclyde
Sydskotland
Carmarthen by i det sydvestlige Wales Grundtvig udnævner Carmarthen til fødested for Edward 2. Dette er en sagfejl. Edward blev født i Caernarfon
Bannockburn landsby ved mundingen af åen Bannock Burn, slagmark i 1314 Grundtvig identificerer stednavnet med åen, ikke landsbyen. https://en.wikipedia.org/wiki/Bannockburn http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Storbritannien_og_Irland/Britiske_%C3%B8er_generelt/Bannockburn
Stirling by i det sydlige Skotland https://en.wikipedia.org/wiki/Stirling
Aberdeen by i det nordøstlige Skotland http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Storbritannien_og_Irland/%C3%98vrige_skotske_byer/Aberdeen
Culloden hede øst for Inverness i Skotland, slagmark i 1746 http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Storbritannien_og_Irland/Britiske_%C3%B8er_generelt/Culloden
Inverness by i det nordøstlige Skotland
Tajo Tejo flod i Spanien og Portugal http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Spanien,_Portugal_og_Andorra/Spanien_generelt/Tajo
Sierra Morena bjergkæde i Sydspanien http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Spanien,_Portugal_og_Andorra/Spanien_generelt/Sierra_Morena
Varna bulgarsk by ved Sortehavet; slagmark i 1444 og belejret 1828 http://denstoredanske.dk/Rejser%2c_geografi_og_historie/%c3%98steuropa/Bulgarien/Varna samt https://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Varna
Nysø hovedgård nord for Præstø http://denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_geografi/Danske_slotte_og_herreg%C3%A5rde/Nys%C3%B8
Guldkysten kolonial betegnelse for Ghanas kyst i Vestafrika; danske kolonier blev anlagt i 1658 og overdraget til briterne i 1850 http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Afrika/Vestafrikas_historie/Guldkysten
Vartov Vartov Hospital Helligåndshospital plejehjem for fattige og syge, hvor Grundtvig var præst 1839-1872. Kroen Vartov ved Tuborg blev i 1607 sammenlagt med Helligåndshospitalet; i 1630 flyttede plejehjemmet til Østerbro og i 1665 til Farvergade; plejehjemmet flyttede fra Vartov i 1930; i 1947 erhvervet af det grundtvigske forum Kirkeligt Samfund af 1898 I 1930 købte Københavns Kommune Vartov til rådhusanneks, mens stiftelsen i 1934 flyttede til Aldersrogade på Østerbro under navnet Gammel Kloster. Vartov erhvervedes i 1947 af Kirkeligt Samfund af 1898 og rummer bl.a. mødesale, Grundtvigbiblioteket, studenterkollegium og børneinstitutioner. http://denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/K%C3%B8benhavns_historie/Vartov
Vartov Kirke Grundtvigs virkested 1839-1872; opført 1753-1755 som hospitalskirke, fra 1925 grundtvigsk valgmenighedskirke http://denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/K%C3%B8benhavns_historie/Vartov
Kyjiv Kijev Kiev Kænugarðr hovedstaden i Ukraine http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Ukraine/Kyjiv
Glommen kystby i Halland
Göta älv svensk elv, der munder ud ved Göteborg
Stocksund et sund i Stockholms skærgård; muligvis Stocksund mellem Lilla Värtan og Edsviken eller sundet ved det nuværende Stockholm if. Suhm sundet ved det nuværende Stockholm (Historie af Danmark, bind 1, s. 508) eller Stocksundet mellem Lilla Värtan og Edsviken (jf. https://sv.wikipedia.org/wiki/Stocksundet)
Askøy Fenring ø sydøst for Bergen i Norge
Skanör Skanør by i det sydvestlige Skåne , kendt gennem middelalderens sildemarked Skånemarkedet
Hordaland Hørder Heredaland fylke (amt) i Vestnorge
Jæren Iedderen Jæderen område på vestkysten syd for Stavanger i Rogaland fylke (amt) i Norge
Vänern Væneren Væner-Søren Sveriges største sø den ligger i landsdelene Västergötland, Dalsland og Värmland; KSR: tilf. "Væner-Søen" og "Væneren"
Sogn område nord for Hordaland i Norge
Aker område i Sverige hos Saxo (8,3,11) kommer den svenske sagnkriger Krok fra Aker
Kolmården skov mellem Svealand og Götaland i Sverige if. Salomonsens leksikon betragtes Kolmården i gammel tid som grænseskov mellem Svealand og Götaland. Kolmården https://da.wikipedia.org/wiki/Slaget_ved_Br%C3%A5valla https://sv.wikipedia.org/wiki/Kolm%C3%A5rden
Bråviken fjord på Sveriges Østersøkyst mellem Södermanland og Östergötland
Varå å i Sverige nævnt i Skjoldungernes Saga findes i skjoldungernes saga (Oldtidssagerne, Anette Lassen, 2016)
Gislemark svensk stednavn oplyst hos Saxo, 8. bog findes hos Saxo 8,3,11
Alvheim Alvshjem småkongedømme i norrøn tid mellem Romeelven og Göta älven ifølge islandske sagaskrivere; nyere forskning anser kongedømmet som en islandsk opfindelse
Hjälmaren sø vest for Stockholm https://da.wikipedia.org/wiki/Hj%C3%A4lmaren
Öja sund Öyar-Sund sund mellem søerne Hjälmaren og Vänern beskrevet i beretninger om Bråvallaslaget; stednavnet knyttes ofte til den nærliggende by Öja i det nordvestlige Södermanland https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96ja_socken,_S%C3%B6dermanland
Edinburgh Skotlands hovedstad
Kaupang Sciringesheal Skiringssal Skiringshal central handelsplads og kultsted i vikingetiden nær Larvik, ifølge traditionen ynglingeslægtens norske kongesæde https://snl.no/Skiringssal http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Ark%C3%A6ologi/Ark%C3%A6ologi,_vikingetiden/Kaupang
Bergamo by i Norditalien
Adige Etsch flod i Norditalien http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Italien_og_Malta/%C3%98vrige_byer_og_egne/Adige
Melaka Malacca by i Malaysia, fra 1400-tallet og indtil 1511 hovedstad i sultanatet Malacca http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Syd%c3%b8stasien/Melaka https://en.wikipedia.org/wiki/Malacca_Sultanate
Malabarkysten Malebarkysten kystsletten langs Indiens vestkyst http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Sydasien/Indien/Malabarkysten
Rotterdam
Etrurien Tuscia etruskernes land mellem Tiberen, Arno og Appenninerne http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Antikken/Etrurien_og_etruskerne/Etrurien https://it.wikipedia.org/wiki/Toscana https://de.wikipedia.org/wiki/Tuszien
Nordasien samtidig betegnelse for Centralasien den centralasiatiske brug af begrebet på Grundtvigs tid adskiller sig fra
Mameluk-riget sultanat oprettet 1250 i Egypten, erobret af osmannerne 1517 mamelukkerne
Tortona by i Norditalien https://it.wikipedia.org/wiki/Tortona
Sunnmør Sønd-Møre den sydlige del af den norske egn Møre
Nordmøre den nordlige del af den norske egn Møre https://snl.no/.taxonomy/1889
Duoro Duero flod i Spanien og Portugal
Castilia-La Mancha Nykastilien egnen syd for Sierra de Guadarrama https://de.wikipedia.org/wiki/Kastilien
Gammelkastilien egnen i den østlige del af provinsen Castilia y Leon, nord for bjergkæden Sierra de Guadarrama https://de.wikipedia.org/wiki/Kastilien
Lusitanien romersk provins etableret 27 f.Kr. i området, som svarer til det moderne Portugal http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Antikken/Antikken,_romerske_stednavne/Lusitanien
Urbino by i Umbrien i Midtitalien
Vatikanpaladset rummer bl.a. Det Sixtinske Kapel http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Italien_og_Malta/Rom/Rom/Rom_(Historie)
Stratford-upon-Avon Shakespeares fødeby sydøst for Birmingham
Mercia angelsaksisk kongerige i Midtengland; oprettet i 500-tallet, opløst i 900-tallet i storhedstiden dominerede Mercia hele området syd for Humber, dvs. fem af de øvrige seks angelsaksiske kongeriger, kun undtagen Northumbria http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Storbritannien_og_Irland/England_450-1066/Mercia https://en.wikipedia.org/wiki/Mercia
Warwickshire administrativ enhed i Midtengland p.t. county, før Shire http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Storbritannien_og_Irland/England/Warwickshire
Falkirk skotsk by mellem Glasgow og Edinburgh, slagmark i 1298 og 1746 http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Storbritannien_og_Irland/%C3%98vrige_skotske_byer/Falkirk
Clarence engelsk hertugdømme oprettet 1362, nedlagt 1461 Gr. nævner ifm. bryllupet mellem Hertugen af Clarence og Galeazzo Visconti. Kilde Lexikon des Mittelalters
Vimmelskaftet gade i København
Nordpolen Jordens nordligste ende ikke det nordlige Polen
Sydpolen Jordens sydligste ende , ikke det sydlige Polen
Cumberland grevskab i Nordvestengland nedlagt som administrativ enhed i 1974, nu del af Cumbria
Olstrup landsbyen i Ulse Sogn nær Fakse på Sydsjælland navnebror sogn på Lolland. Forveksles også let med Holme Olstrup, længere vestpå. Se https://tidsskrift.dk/index.php/grs/article/view/13285
Det middellandske hav navneform efter ODS
Efraimskoven område i Østjordanlandet, sandsynligvis syd for Jabbokfloden omtalt 2 Sam 18,6
Marmarahavet indhav mellem Lilleasien og Balkanhalvøen dvs. mellem Dardanellerne og Bosporus
Frankerriget Frakland Frankland fra 493 et rige i den tidligere romerske provins Gallien; i 814 dækkede riget dele af Tyskland, Alperne, Italien og Spanien; i 843 opdelt i tre riger (Frankrig, Burgund og Tyskland) http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Frankrig/Frankerriget_493-843 og de norrøne stavemåder http://heimskringla.no/wiki/Geografisk_register
Atlasbjergene bjergkæder, der strækker sig over Marokko, Algeriet og Tunesien http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Afrika/Nordafrika/Atlasbjergene
Borchs Kollegium i Store Kannikestræde i København, jf. synch
Genesaret Sø Galilæas Sø fra DSD: I Det Nye Testamente kaldes den alene i Luk. 5,1 for Genesaret Sø, ellers hedder den Galilæas Sø (fx Matth. 4,18) eller Tiberias Sø (fx Joh. 6,1). I Det Gamle Testamente har den samme navn som sletten, Kinneret eller Kinnerot
Slangerup Slangdorp by i Nordsjælland
Demmin by i den tyske delstat Mecklenburg-Vorpommern
Cammin landsby i den tyske delstat Mecklenburg-Vorpommern
Wolgast by i den tyske delstat Mecklenburg-Vorpommern
Stettin Szczecin havneby i det nordvestlige Polen
Gråbrødrekloster franciskansk kloster nedlagt 1537 i Roskilde
Slesvig Domkirke Sankt-Petri-Dom zu Schleswig
Ejdersted Eiderstedt nordfrisisk halvø i delstaten Slesvig-Holsten
Knardrup syd for Ganløse på Nordsjælland; kongsgården blev i 1326 omdannet til cistercienserkloster, der blev nedlagt i Reformationen og senere er nedrevet http://runeberg.org/trap/3-2/0175.html http://denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/Nordens_middelalderark%C3%A6ologi/Knardrup_Kloster
Tårnborg gård ved Korsør, kronjord fra 1231 til 1669 http://denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_geografi/Danske_slotte_og_herreg%C3%A5rde/T%C3%A5rnborg. Tjek om det er borgen Tårnborg?
Børglum landsby i det vestlige Vendsyssel; oprindeligt kongsgård; bispesæde fra 1130 til 1540
Børglum Kloster præmonstratenserkloster oprettet før 1205; i 1540 omdannet til sædegård, fra 1839 i privat eje
Lohede Loheide hedeområde mellem Sorgåen og Rendsborg syd for Slesvig og Dannevirke
Sakskøbing by på det nordøstlige Lolland
Ålholm hovedgård vest for Nysted på Lolland
Nykøbing Falster by på Vestfalster ved Guldborgsund
Hemmingstedt tysk by i delstaten Slesvig-Holsten
Vælskland poetisk betegnelse for Italien
Västmanland område i Svealand
Metropolitanskolen Københavns Katedralskole omdøbt til Metropolitanskolen i 1817; indtil 1938 beliggende ved Vor Frue Kirke; i 2010 sammenlagt med skolen Østre Borgerdyd og omdøbt til Gefion Gymnasium beliggende tæt på Vor Frue Kirke
Danaholmen ø udenfor Göta älvs munding i Göteborg
Struttesøe i Skåne mellem Kattegat og Østersøen; stednavnet er alene kendt fra den dansk-svenske grænsedragning under Svend Tveskæg sted, hvor en af de seks sten i grænsedragningen mellem Danmark og Sverige sættes, jf. Svend Tveskægs rim i Rimkrøniken
Danebæk i Skåne mellem Kattegat og Østersøen; stednavnet er alene kendt fra den dansk-svenske grænsedragning under Svend Tveskæg sted, hvor en af de seks sten i grænsedragningen mellem Danmark og Sverige sættes, jf. Svend Tveskægs rim i Rimkrøniken
Værætsnæs i Skåne mellem Kattegat og Østersøen; stednavnet er alene kendt fra den dansk-svenske grænsedragning under Svend Tveskæg sted, hvor en af de seks sten i grænsedragningen mellem Danmark og Sverige sættes, jf. Svend Tveskægs rim i Rimkrøniken
Stævnesund i Skåne mellem Kattegat og Østersøen; stednavnet er alene kendt fra den dansk-svenske grænsedragning under Svend Tveskæg stedet nævnes i grænsedragningen mellem Danmark og Sverige, jf. Svend Tveskægs rim i Rimkrøniken
Blymern stednavnet i Sydsverige er alene kendt fra den dansk-svenske grænsedragning under Svend Tveskæg stedet nævnes i grænsedragningen mellem Danmark og Sverige, jf. Svend Tveskægs rim i Rimkrøniken
Slettesøe stednavnet i Sydsverige er alene kendt fra den dansk-svenske grænsedragning under Svend Tveskæg stedet nævnes i grænsedragningen mellem Danmark og Sverige, jf. Svend Tveskægs rim i Rimkrøniken
Flækkebek stednavnet i Sydsverige er alene kendt fra den dansk-svenske grænsedragning under Svend Tveskæg stedet nævnes i grænsedragningen mellem Danmark og Sverige, jf. Svend Tveskægs rim i Rimkrøniken
Sandsø stednavnet i Sydsverige er alene kendt fra den dansk-svenske grænsedragning under Svend Tveskæg stedet nævnes i grænsedragningen mellem Danmark og Sverige, jf. Svend Tveskægs rim i Rimkrøniken
Almandebrink stednavnet i Sydsverige er alene kendt fra den dansk-svenske grænsedragning under Svend Tveskæg stedet nævnes i grænsedragningen mellem Danmark og Sverige, jf. Svend Tveskægs rim i Rimkrøniken
Dyregrund stednavnet i Sydsverige er alene kendt fra den dansk-svenske grænsedragning under Svend Tveskæg stedet nævnes i grænsedragningen mellem Danmark og Sverige, jf. Svend Tveskægs rim i Rimkrøniken
Anderosen stednavnet i Sydsverige er alene kendt fra den dansk-svenske grænsedragning under Svend Tveskæg stedet nævnes i grænsedragningen mellem Danmark og Sverige, jf. Svend Tveskægs rim i Rimkrøniken
Empte Mose stednavnet i Sydsverige er alene kendt fra den dansk-svenske grænsedragning under Svend Tveskæg stedet nævnes i grænsedragningen mellem Danmark og Sverige, jf. Svend Tveskægs rim i Rimkrøniken
Ormunderskov mellem Vänern og Vättern i Sverige jf. Regnar, Hanne (1938) "En hidtil overset kilde til den danske rimkrønike" i Danske Studier 1983, s. 81-96. Sted i grænsedragningen mellem Danmark og Sverige, jf. Svend Tveskægs rim i Rimkrøniken
Trane Mose sted ved Dalsland i Sverige jf. Regnar, Hanne (1938): "En hidtil overset kilde til den danske rimkrønike" i Danske Studier 1983, s. 81-96. Sted i grænsedragningen mellem Danmark og Sverige, jf. Svend Tveskægs rim i Rimkrøniken
Robeks Mose område i Sverige, hvor Västergötland, Finveden og Halland mødes jf. Regnar, Hanne (1938): "En hidtil overset kilde til den danske rimkrønike" i Danske Studier 1983, s. 81-96. Sted i grænsedragningen mellem Danmark og Sverige, jf. Svend Tveskægs rim i Rimkrøniken
Det Kongelige Frederiks Universitet oprettet i 1811, omdøbt i 1939 til Universitetet i Oslo holdt i begyndelsen til i lejede lokaler, fra 1815 ved Christiania Torv, Olso [Kristiania]http://www.uio.no/om/tall-og-fakta/historie/]
Schultziske Trykkeri lå på Højbro Plads i begyndelsen af 1800-tallet
Patmos ø i den østlige del af Det Ægæiske Hav; omtalt i Åb 1,9
Caesarea Maritima by imellem Haifa og Tel Aviv i Israel; grundlagt af fønikierne; kristent lærdomscenter i 200-tallet kilde DSD
Montecassino bjerg 80 km vest for Napoli; benediktinerordenens første kloster blev grundlagt her af Benedikt fra Nursia 529 kilde DSD
Landeshauptarchiv Schwerin statsarkiv
Schwerin hovedstaden i den tyske delstat Mecklenburg-Vorpommern
Palos de la Frontera Palos havneby i Andalusien https://en.wikipedia.org/wiki/Palos_de_la_Frontera
Pinos Puente by i Andalusien https://es.wikipedia.org/wiki/Pinos_Puente
Det Kongelige Museum for nordiske Oldsager Det antikvariske Museum museum i København http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Museumsv%c3%a6sen/Historiske_museer_og_samlinger/Oldnordisk_Museum
Phagas Phikion bjerg i Boiotien
Skovshoved fiskerleje nord for København https://da.wikipedia.org/wiki/Skovshoved
Hvidøre lokalitet ved Strandvejen nord for København lystslottet er fra 1871. http://denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_geografi/Danske_slotte_og_herreg%C3%A5rde/Hvid%C3%B8re
Nordland fylke (amt) i Nordnorge http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Norge_og_Sverige/Egne_og_byer_i_Norge/Nordland_Fylke
Hardanger landområdet omkring Hardangerfjorden øst for Bergen http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Norge_og_Sverige/Egne_og_byer_i_Norge/Hardanger
Romsdal landsdel i Vestnorge, del af Møre og Romsdal Fylke (amt) http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Norge_og_Sverige/Egne_og_byer_i_Norge/Møre_og_Romsdal_Fylke og https://da.wikipedia.org/wiki/Romsdalen. Befolkningen kaldtes tidligere raumer
Horsens by i Østjylland
Frederikssund by på Sjælland
Nordkap forbjerg i det nordligste Norge, regnes som Europas nordligste punkt http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Norge_og_Sverige/Egne_og_byer_i_Norge/Nordkapp
Epsom forstad til London, kendt for sine hestevæddeløb http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Storbritannien_og_Irland/Øvrige_engelske_byer/Epsom
Balders Sund poet. form for Storebælt jf. Moths ordbog
Baldersbrønde landsby på Sjælland nær Høje Taastrup
Kalmarsund farvand mellem Sveriges fastland og den svenske ø Öland i Østersøen
Skagens Rev sandrev ved Skagen
Sønderå vandløb i Sønderjylland
Visby by på Gotland
Shetlandsøerne Zetland Hjaltland
Herrljunga Herlyng by i Västra Götalands län
Brunkeberg del af Stockholmsåsen
Uppsala Domkirke
Mora Sten monument sydøst for Uppsala
Humleore skov ved Ringsted
Kalvehave landsby på Sydsjælland
Langebæk landsby på Sydsjælland
Kaba Ka'ba den islamiske centralhelligdom midt i Al-Haram-moskeens gård
Mjøsa Norges største sø
Filefjell norsk fjeldområde mellem Lærdal i Sogn og Vang i Valdres
Pannonia romersk provins i Ungarn syd for Donau, oprettet 8 e.Kr., opdelt i 106 e.Kr
Bologna by i Norditalien
Sorbonne afdeling af Paris' universitet, grundlagt 1257 som teologisk fakultet
Gentofte
Gentofte Kirke
Hertugdømmerne fællesbetegnelse indtil 1864 for det danske hertugdømme Slesvig og det tyske hertugdømme Holsten samt fra 1815 tillige det tyske hertugdømme Lauenburg ved bindestreg Slesvig-Holsten brug fak3207:
Stjerneborg det ene af Tycho Brahes to observatorier på Hven
Hameln by i den tyske delstat Niedersachsen ved floden Weser
Lutter am Barenberge lille by i Tyskland, slagmark i 1626 kendt for Slaget ved Lutter am Barenberge, hvor Chr. 4 led et afgørende nederlag til Den Katolske Ligas hær under Tilly - se: http://denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/Danmark_1536-1849/Lutter_am_Barenberge
Bjälbo lille by i Östergötland, hvor svenske middelalderlige konger fra folkungeslægten havde stamgods
Nyköping by i Södermanland i Sverige
Nyköpingshus middelalderborg
Wismar by i den tyske delstat Meckelnburg-Vorpommern
Holsteinborg Slot herresæde beliggende ca. 13 km fra Skælskør opført mellem 1598 og 1651; siden 1707 i slægten Holsteins besiddelse
Småland Møn, Falster, Lolland, Langeland og de øvrige øer i Smålandsfarvandet syd for Sjælland og Fyn. ODS http://ordnet.dk/ods/ordbog?query=Smaaland
Grampian Mountains bjergkæde i det nordlige Skotland
Argyll område i det vestlige Skotland
Dunkeld område i Skotland, slagmark i 1689
Largs by i det vestlige Skotland, slagmark i 1263
Dunbar by i det sydøstlige Skotland
Forth flod i Skotland
Perth by i Østskotland, fra 1100-tallet til ca. 1452 betragtet som Skotlands hovedstad
Dumbarton Castle skotsk borg det ældst beskrevne militære anlæg i Skotland, dateres tilbage til jernalderen
Loch Lomond sø i Skotland
Renfrewshire område omkring byen Renfrew i det centrale Skotland
Clyde flod i Skotland
Isle of Bute ø i fjorden Firth of Clyde på vestkysten af Skotland DSD alfabetisere disse ønavne under I, jf. Isle of Wight og Isle of Man
Isle of Arran ø i fjorden Firth of Clyde på vestkysten af Skotland
Otterburn landsby i Northumberland, England
Roxburgh Castle fæstning nær byen Roxburgh i Skotland
Flodden område ved Branxton i Northumberland, kendt for slaget i 1513
Iona ø ved Skotlands vestkyst i øgruppen Indre Hebrider
Loch Leven Castle borg i den skotske sø Loch Leven
Saint Andrews universitetsby i det østlige Skotland
Glasgow
Newbury by i Sydengland, kendt for slagene i 1643 og 1644 under Den Engelske Borgerkrig stod der 1643 og 1644 slag ved Newbury
Naseby landsby i Midtengland, kendt for slaget i 1645 kendt for Slaget ved Naseby den 14. juni 1645
Huntingdon valgkreds i Cambridgeshire, England
Worcester by i England kendt for Slaget ved Worcester, 1651, det sidste slag i den engelske borgerkrig
Magdalen College
Tower of London
Münster by i den tyske delstat Nordrhein-Westfalen
Osnabrück by i den tyske delstat Niedersachsen
Gelderland provins i Nederlandene
Overijssel provins i Nederlandene
Utrecht provinsen i Nederlandene
Utrecht byen i Holland
Nijmegen hollandsk by i provinsen Gelderland
Steenkerque by i Belgien kendt for slaget i 1692
Landen område i det nuværende Belgien, kendt for Slaget ved Landen (eller Neerwinden) (1693)
Rijswijk område i nuværende Holland
Det Store Hav betegnelse i Det Gamle Testamente for Middelhavet, jf. synch
Market Deeping landsby i Lincolnshire https://en.wikipedia.org/wiki/Market_Deeping
Gobindapur Govindpore den ene af tre landsbyer, som sammen dannede byen Calcutta; sløjfet 1758-1773 Gobindapur gav plads til Fort William. Derfor fagbetegnelsen 'sløjfe'. De to andre landsbyer hed Kalikata and Sutanuti. https://en.wikipedia.org/wiki/Gobindapur,_Kolkata
Old Royal Naval College Royal Hospital for Seamen at Greenwich grundlagt 1692, omdannet til flådeakademi 1869 forgænger: Palace of Placentia
Greenwich
Banco di San Giorgio bank grundlagt 1407, nedlagt 1805; hovedsæde i Palazzo San Giorgio i Genoa jf. synch. Kilde: https://de.wikipedia.org/wiki/Banco_di_San_Giorgio
Kongeriget Grækenland bestod 1832-1924 og 1935-1974 . https://da.wikipedia.org/wiki/Kongeriget_Gr%C3%A6kenland
Nordengland
Merseburg by i Sachsen-Anhalt
Verdal dal i Nord-Trøndelag
Castel Sant'Angelo Engelsborg på Tiberens højre bred i Rom; gravmæle for kejser Hadrian indviet i 139, ombygget til fæstning i 900-tallet
Marlborough by i Vestengland
Oudenarde by i Belgien, kendt for slaget i 1708
Vendôme by i Frankrig
Malplaquet by i Frankrig, kendt for slaget i 1709
Dijon by i det østlige Frankrig
Ieper by i Belgien
La Trappe kloster i Normandiet, grundlagt 1140
University of Dublin
Armagh provins i Irland, ærkebispesæde
Surrey grevskab i Sydengland
Salisbury by i Sydengland
Kaloi Limenes Gode Havne naturhavn og landsby på sydsiden af Kreta; et skib med apostlen Paulus ombord søgte ly her, jf. ApG 27,8
Woolsthorpe-by-Colsterworth landsby i det Østengland; Newtons fødeby
Lancaster by i Lancashire i Vestengland; hovedsæde for hertugdømmet Lancaster
Lichfield by og region i Staffordshire i Midtengland
Upham by og region i Hampshire i Sydengland
Kingswood School grundlagt 1748 af metodisten John Wesley
Bath by i Sydengland
Frisland Westfriesland regionen i Nederlandene
Oudewater by og region i Nederlandene
Sydholland
Dordrecht hollandsk by
Friedrichstadt Frederiksstad by i det sydlige Slesvig
Haag Den Haag
Delft hollandsk by
Gorinchem by og region i Holland
Anhalt-Dessau tysk fyrsten- og siden hertugdømme indtil 1863
Anhalt-Bernburg tysk hertugdømme indtil 1765
Anhalt-Köthen tysk fyrsten- og siden hertugdømme indtil 1847
Hessen-Kassel tysk grevskab fra 1567 til 1801
Jülich tysk hertugdømme fra 1003 til 1794
Helmstedt tysk by i delstaten Niedersachsen
Pregolja flod i den russiske eksklave Kaliningrad
Hessen-Darmstadt tysk fyrstendømme fra 1567 til 1806
Görlitz tysk by i delstaten Sachsen
Anhalt tysk fyrstendømme, opdelt flere gange indtil nedlæggelsen i 1806
Sanssouci slot i Potsdam, opført fra 1745 som sommerresidens for Frederik 2. den Store af Preussen
Marburg tysk by i Hessen
Berthelsdorf gods i Sachsen
Oberlausitz region i det østlige Sachsen
Barby by i Salzlandkreis i Sachsen-Anhalt
Rimsø by og sogn på Djurs
Kastbjerg by og sogn på Djurs
Haarby Kirke på Fyn
Parma-Piacenza hertugdømme i Midtitalien oprettet 1545, nedlagt 1859
Pirna by i Sachsen
Ladoga sø i det nordvestlige Rusland
Staraja Ladoga Aldejgjuborg en af de ældste bydannelser i Rusland
Roslagen skærgården ud for Upplands kyst i Sverige
Assentoft
Ammelhede et af flere steder, hvor Hamlet antages at være begravet
Ålandshavet havområde mellem det svenske fastland (Uppland) og øgruppen Åland
Oliwa bydel i Gdansk, kendt gennem Freden i Oliwa mellem Polen og Sverige i 1660
Petjerskij klosteret Huleklostret ortodokst kloster i Kiev grundlagt 1015
Haraldskær gods nær Vejle
Nizjnij Novgorod by i Rusland grundlagt 1221
Torgau tysk by i Sachsen-Anhalt
Lutynia Leuthen Landsby i det sydvestlige Polen, kendt gennem slaget den 5. december 1757
Kunowice Kunersdorf landsby i det vestlige Polen, kendt gennem slaget den 12. august 1759
Kolín Kolin by i Tjekkiet, kendt gennem slaget den 18. juni 1757
Zorndorf by i Polen, kendt gennem slaget den 25. august 1758
Hubertusburg jagtslot i Sachsen. Den 15. februar 1763 undertegnedes her fredsaftalen, der afsluttede Syvårskrigen
Wolfenbüttel by i den tyske delstat Nierdersachsen
Leipzig Universitet
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg dannet 1817 ved en sammenlægning af Universität Wittenberg og Friedrichs-Universität Halle
Biberach tysk by ved floden Riss i Baden-Württemberg
Riga hovedstaden i Letland
Bückeburg tysk by i Niedersachsen
Morąg Mohrungen by i det nordlige Polen
Ringerike landområde nordvest for Oslo; småkongedømme i norrøn tid
Sognefjord Norges længste fjord fra Jotunheimen til Vestlandets kyst
Svinesund grænsested nær Halden i Norge og Strömstad i Sverige ved Ringdalsfjorden
Moster ø i det sydvestlige Norge
Lavadal Hraunedal
Vestfold område sydvest for Oslo
Mosterhamn by i Norge
Aglo Ogle gård i Stjørdal i Norgen
Assistens Kirkegård kirkegård anlagt i 1760 uden for voldene i København jf. synch
Rhode Island region i det østlige Amerika, siden 1790 delstat i USA under navnet State of Rhode Island and Providence Plantations
Delaware region i det østlige Amerika; 1787 den første stat til at ratificere USAs forfatning
New Jersey region i det østlige Amerika; siden 1787 delstat i USA
Louisiana region i det sydlige Nordamerika; siden 1812 delstat i USA
Bibliotheca Ambrosiana forskningsbibliotek i i Milano,jf. synch
Nice grevskabet fra 1526 under hertugdømmet Savoyen; opløst i 1796
Kildevang navn for Danmark, jf. ODS
Schwyz hovedstaden i det schweiziske kanton af samme navn
Burgdorf by i Schweiz
Helgeland område i Nordland fylke (amt) i Norge se også Hålogaland (his461, select)
Dál Riata Dalriada gælisk kongerige fra 400-tallet til midten af 800-tallet, der omfattede dele af Vestskotland og de sydlige Hebrider
Ayr by på Skotlands vestkyst, købstad fra 1202, siden hovedstad i grevskabet Ayrshire
Slane Bridge bro over floden Boyne i Irland bygget i 1300-tallet
Vingulmǫrk Vingulmark småkongedømme i det indre af Oslofjord; fra middelalderen et jarledømme
Frosteting Frosteting tingsted på øen Frosta NHBs oplysninger https://snl.no/Frostating oprettet ca. 950 Grundtvig: Froste-Thing senere flyttet til Trondheim KSRs oplysninger i TrøndelagNordhordland i den nordlige del af Hordaland fylke (amt) i Norge https://snl.no/Vingulm%C7%ABrk
Mere region i Belgien
Glomma Glåma Norges længste elv med udmunding i Oslofjorden , der løber fra Røros 80 sydøst for Trondheim
Hover by ved Jelling
Jelling kilde ikke færdig
Vejle fjord
Nørrestrand havet omkring de skandinaviske kyster
Landerup landsby nord for Kolding
Landdrupgaard gård tilhørende Koldinghus
Jarnmod Jærnmod
Avenches Vivilsborg Vífilsborg Wibilsburg by i den schweiziske kanton Vaud Vivilsborg er det germanske navn
Ny Jerusalem kirke Ny Jerusalem kirke ligger på Trankebar
Zion kirke Zion kirke ligger på Trankebar
Minden tysk by i Nordrhein-Westfalen
Gulating Guleting tingsted i Bergens stift i Norge https://snl.no/Gulating KSR kilde: Chorographisk beskrivelse over Kongeriget Norge: somt Faerøe, Iisland ..., s. 250 Vingulm%C7%ABrk
Nain by i Galilæa, sydøst for Nazaret
Clifton forstad til Bristol
Vizcaya Bizkaia Biscaya provins og by i Baskerlandet
Sydgötaland
Østgötaland
Stord Storøen Stolen ø mellem Stavanger og Bergen
Håkonshellen halvø i Hordaland ved Bergen
Frosta halvø i Trondheimsfjorden
De Forenede Nederlande dannet 1581 af de syv nordlige nederlandske provinser (i den nuværende stat, Holland); opløst i 1795
Ruslands Videnskabernes Akademi Det Kejserlige Videnskabernes Akademi grundlagt 1724-25 af Peter den Store i Sankt Petersborg, siden 1934 beliggende i Moskva
Budolfi Kloster middelalderkloster i Aalborg, jf. synch. Danmarks Kirker er ikke nået til Aalborg Stift. Ud fra læsning af Trap var klosteret nok lig Budolfi Kirke. Sekundærlitteraturen om Seerups fund afklarer ikke problemet
Oslofjorden Folden Foldefjorden sydnorsk fjord, der udmunder ved Oslo
Tønsberg by i Vestfold i Norge
Hafrsfjord Hafursfjörðr Hafsvaag fjord i Rogaland i det sydvestlige Norge, kendt gennem slaget ca. 872, nævnt i Heimskringla. Grundtvig identificerer dog stednavnet med Boknafjord
Stavanger by i Norge
Boknafjorden Bukkefjord fjord nord for Stavanger
Utstein Udsten ø i den norske skærgård nor for Stavanger
Grydebjerg skov skov nordvest for Sorø Akademi
Møntergade
Finisterre forbjerg på den vestlige side af Den Iberiske Halvø
Møns Tugt- og Forbedringshus
Ponte Milvio Den Milviske Bro bro over Tiberen i Rom, kendt gennem slaget i 312 e.Kr
Wandsbek
Harboøre Tange Haraldsejd landtange mellem Limfjorden og Vesterhavet
Hjørring by i Vendsyssel
Nordsjælland område øst for Roskilde Fjord og nord for København
Læsø ø i Kattegat
Tåsinge Thosland Thorslund
Illumø ø i Helnæs Bugt
Ragnarssted Ragnarstad sted i Sønderjylland omtalt i Knytlinga Saga
Ragnarssø sø i Sønderjylland i Knytlinga Saga
Randerup by i Sønderjylland
Tønder Amt administrativ enhed i Slesvig; efter 1920 i Danmark
Ravnsø bebyggelse nordvest for Bramming i Sydjylland
Ravnholt bebyggelse nordøst for Vejen i Sydjylland
Københavns volde fæstninganlæg; nedlagt i 1850'erne
Svendborg by på Fyn
Sjørring by vest for Thisted i Thy
Hundborg Herred herred i Thy
Sola landområde sydvest for Stavanger i Norge
Søderup Suderup Sudtorp by vest for Aabenraa i Sønderjylland
Viborg Landsting tingsted ved Viborg
Ribe Stift
Viborg Stift
Horne Herred herred i det nordligste Vendsyssel
Odense Å Kalvå
Lykaonien område i Lilleasien, i det nuværende Tyrkiet
Kolossen på Rhodos bronzestatue af solguden Helios, et af De Syv Underværker rejst 304-292 f.Kr., ødelagt ca. 225 f.Kr
Fitjar Fitje Fidje kongsgård på øen Stord i skærgården ved Bergen; kendt gennem slaget ca. 960 , hvor Håkon 1. Adalsteinsfostre blev dødelig såret http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Norge_og_Sverige/Egne_og_byer_i_Norge/Stord https://snl.no/H%C3%A5kon_1_Adalsteinsfostre
Syd-Hordaland Søndhordland del af Hordaland fylke (amt) i Vestnorge Grundtvig skriver Søndhørdlen
Det Søndenfjeldske Norge Det Søndenfjældske den del af Norge, som ligger syd for Dovrefjell
Det Nordenfjeldske Norge Det Nordenfjældske den del af Norge, som ligger nord for Dovrefjell
Afghanistan
Bagindien området, der omfatter Burma, Thailand, (Vest-)Malaysia, Singapore, Cambodja, Laos og Vietnam Før og i begyndelsen af de store opdagelsers tid kaldte europæerne alt, der lå øst for det mellemøstlige område, for "Indien". De to store halvøer, der strakte sig mod syd, Indien og Indokina/Malacca, var derfor henholdvis For- og Bagindien. Bagindien er således en gammeldags betegnelse for området, der omfatter Burma, Thailand, (Vest-)Malaysia, Singapore, Cambodja, Laos og Vietnam
Forindien det indiske subkontinent Før og i begyndelsen af de store opdagelsers tid kaldte europæerne alt, der lå øst for det mellemøstlige område, for "Indien". De to store halvøer, der strakte sig mod syd, Indien og Indokina/Malacca, var derfor henholdvis For- og Bagindien. Bagindien er således en gammeldags betegnelse for området, der omfatter Burma, Thailand, (Vest-)Malaysia, Singapore, Cambodja, Laos og Vietnam
De hvide Klinter ved Dover Dover Klint kridtklinterne på begge sider af havnebyen Dover The White Cliffs of Dover
Oddi Odde by i Rangárvallasýsla på det sydlige Island (sønderlandet); hovedsæde for den middelalderlige slægt Oddaverjar http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Island/Island,_samfund_og_historie/J%C3%B3n_Loftsson og https://sv.wikipedia.org/wiki/Oddaverjar
Rangárvallasýsla Rangaavalle Syssel administrativ enhed på det sydlige Island (sønderlandet)
Reykholt Reikaholt gård i Vestisland; fra 1206 hjemsted for Snorre Sturluson http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Island/Island_generelt/Reykholt
Borgarfjarðarsýsla Borgarfjordsyssel administrativ enhed i det vestlige Island
Hvítá í Borgarfirði Hvidå flod (elv) på det sydvestlige Island https://snl.no/Hv%C3%ADt%C3%A1_%C3%AD_Borgarfir%C3%B0i
Hvam Hvammur í Dölum gård i Vesterlandet på Island, Snorre Sturlusons fødested https://is.wikipedia.org/wiki/Hvammur_%C3%AD_D%C3%B6lum
Bryggen Tyskbryggen bykernens østlige del facts langs Vågen = vigen ved fjorden https://snl.no/Bryggen_i_Bergen (1857–1945 kalt Tyskebryggen) og DSDE http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Norge_og_Sverige/Norge_1397-1660/Tyskebryggen
Cuba
De Vestindiske Øer samtlige øer i Det Caribiske Hav ej at forveksle med Dansk Vestindien his51
Þingvellir Tingvalla Tingsletten lokalitet nordøst for Reykjavik; mødested for Altinget fra ca. 930 indtil nedlæggelsen i slutningen af 1700-tallet da Altinget blev genoplivet i 1845, blev Reykjavik mødested
Cipangu Cipango navn for Japan indført af Marco Polo Grundtvig: Den gyldne Ø. Der Name Cipangu leitet sich ab von der Wu-Aussprache der Landesbezeichnung (jap. Nihon-/Nippon-koku, Pinyin: Rìbenguó). Rìben bedeutet „Sonnenursprung“ oder „Sonnenaufgang“ und guó bedeutet „(König-)Reich“ oder „Land“, also etwa „Reich der aufgehenden Sonne“.
Det Kongelige Bibliotek i København jf. synch
Japan
Andalusien
Norsjø indsø i Telemarken i Norge
Schnepfenthal tysk by syd for Gotha, kendt for skolen grundlagt af C.G. Salzmann i 1784 https://de.wikipedia.org/wiki/Schnepfenthal
Bredgade hovedfærdselsåren i Frederiksstaden
Sankt Ansgars Kirke katolsk kirke indviet i 1842 https://da.wikipedia.org/wiki/Sankt_Ansgars_Kirke
Aquileia by i regionen Friuli-Venezia Giulia i det nordøstlige Italien byen var en af romerrigets betydeligste byer
Alcalá de Henares Complutum by i Spanien https://en.wikipedia.org/wiki/Alcal%C3%A1_de_Henares
Sønderborg by i Sønderjylland
Foldingbro landsby nord for Kongeåen
Ejderholmen ø i Ejderen, kendt gennem Uffe hin Spages holmgang, beskrevet i Saxos danmarkshistorie; i ældre forskning lokaliseret nær Rendsburg lille ø i Ejderen, hvor sagnhelten Uffe hin Spage med sværdet Skræp under en holmgang overvandt to saksere. Den ligger angiveligt omkring det nuværende Rendsborg
Valkendorfsgade Store Hellig Geist Stræde
Ravnsbæk bebyggelse syd for Lemvig
Hjarrand herred herred i det vestlige Vendsyssel
Sjørring Volde Sæfarende gård i Sjørring sogn nord for Limfjorden
Vardøhus Festning Norges nordligst beliggende fæstning
Bogø ø i farvandet mellem Møn, Falster og Sjælland
Boeslunde Boslunde Borlunda lille by nær Slagelse
Buddinge Å Vadrenden Byttinge å Bydinge Å gennemløber Buddinge
Dösjebro Dysjøbro bro i Harjagers härad (Harriager herred), Skåne
Esrum Kloster middelalderligt kloster i Nordsjælland
Finnveden landområde i den vestlige del af Småland
Fotevik Fodevig vig mellem Lund og Malmø
Färlev mark i Bohuslen
Frodefjeld klippeformation i Norge
Frodø sted i Nordmøre i Norge
Frøkasund sund i Søndmøre i Norge, hvor der i sagnhistorien fandt et stort slag sted; identificeres ofte med Frekøysund nær Kvamsøy
Garne havn havn på Gotland
Støren by i Norge
Agnefit plads ved Mälarens udløb
Hin Kinn ø i Helgeland i Norge; identificeres ofte med Hinnøya
Århjem Árheimar herred i Reidgotaland, nævnt i Hervørs og Hejdreks Saga
Dneprsted Danparstaðir by i herredet Århjem i Reidgotaland, nævnt i Hervørs og Hejdreks Saga
Jasserfjelde Jassarfjöll fjelde i nærheden af Donaus slette, nævnt i Hervørs og Hejdreks Saga
Donaus slette Dúnheiðr område i nærheden af Jasserfjelde, nævnt i Hervørs og Hejdreks Saga
Dylgja område i nærheden af Jasserfjelde, nævnt i Hervørs og Hejdreks Saga
Handefjeldene Harvaðafjöll fjelde i Reidgotaland, nævnt i Hervørs og Hejdreks Saga
Grebå Greipá å i Reidgotaland, nævnt i Hervørs og Hejdreks Saga
Rheinfall vandfald, i Schweiz syd for Schaffhausen
Romerike Romerige norsk landsdel mellem Oslo og søen Mjøsa; småkongedømme i norrøn tid
Regent's Park grundlagt 1835
Izmit Nikomedia Astakos by i det nordvestlige Lilleasien
Lateranet kompleks med kirke, kloster og palads Se de separate poster for kirken, klostret og paladset
Laterankirken Basilica San Giovanni in Laterano domkirke. Se de øvrige poster for klostret og paladset
Lateranpaladset Fra 312 til 1300-t. pavernes residens. Se de øvrige poster for klostret og paladset
Lateranklostret oprettet efter 826 til ordenen af augustinske korherre; nu del af Laterankirken https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_San_Giovanni_in_Laterano#Chiostro_lateranense
Isole Tremiti øgruppe i Det Adriatiske Hav ud for Termoli i Syditalien Paulus Diaconus var i eksil på øen https://it.wikipedia.org/wiki/Isole_Tremiti#Storia https://da.wikipedia.org/wiki/Isole_Tremiti
Soisson by nordøst for Paris
Septimanien betegnelse i folkevandringstiden på kystområdet nord for Pyrenæerne http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Diverse_historie/Folkevandringstiden/Septimanien
Burgunderriget grundlagt 413 med hovedby i Worms, erobret i 435/37; gendannet efter 443 i det nuværende Burgund, opløst i 543 http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Diverse_historie/Folkevandringstiden/burgundere
Batavien området omkring Rhinens munding, erobret af romerne 69 e.Kr. DSDE bataverne http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Antikken/Romerriget/Romerriget_til_ca._27_f.Kr./bataver
Adulis Adule havneby på Afrikas Horn ved Den Arabiske Golf; lokaliseres af moderne forskning ofte syd for Massaua i Eritrea før 900-tallet e.Kr. (Veh, register) og Morkot, R. (2012). Adulis. In The Oxford Classical Dictionary. : Oxford University Press. Retrieved 1 Nov. 2019, from https://www-oxfordreference-com.ez.statsbiblioteket.dk:12048/view/10.1093/acref/9780199545568.001.0001/acref-9780199545568-e-7 https://de.wikipedia.org/wiki/Adulis Pahlitzsch, Johannes (Berlin), “Adulis”, in: Der Neue Pauly, Herausgegeben von: Hubert Cancik,, Helmuth Schneider (Antike), Manfred Landfester (Rezeptions- und Wissenschaftsgeschichte). Consulted online on 01 November 2019 http://dx.doi.org.ez.statsbiblioteket.dk:2048/10.1163/1574-9347_dnp_e104030
West End of London området vest for City of London og nord for Themsen
Silkeborg hovedgård hovedgård, der afløste borgen Silkeborg, der lå, hvor byen Silkeborg ligger i dag
Himmelbjerget bakke ved Ry i Østjylland
Sorgenfri Slot nord for København
Rosenborg Slot
Nildalen floddalen syd for Cairo 3-15 km bredt flodleje, flankeret af 50-200 m høje skrænter
Kodan Sinus Codanus det latinske navn for Østersøen; undertiden inkluderer betegnelsen Kattegat og Skagerrak og betegner de danske farvande ODS Kodan og https://de.wikipedia.org/wiki/Codanus_Sinus
Gammel Rye Rye by vest for Skanderborg i Midtjylland
Kastelskirken ligger i Kastellet (Citadellet “Frederikshavn”) i København
Vor Frue Provsti
Korskirken i Bergen: https://no.wikipedia.org/wiki/Korskirken_(Bergen)
Vestervold voldanlæg i København, sløjfet i 1885
Kattesundet Katsund
Laksegade
Østerport port i Københavns middelalderlige byvold ved Østergade, flyttet i 1647, nedrevet i 1857.
Østergade
Hallandsås den folkelige betegnelse for den plads i Kbh der officielt (fra 1668) hed Kongens Nytorv (jf. Holbergordbog: https://holbergordbog.dk/ordbog?query=hallands%C3%A5s) Den egtl. Hallandsås har fak2008
Nørregade
Pustervig
Rosengården
Kultorvet
Stormgade
Havn Hafnia Københavns oprindelige navn; betegnelsen gik af brug i 1100-tallet og blev erstattet af Købmændenes Havn.
Venslev Vensløv landsby ved Skælskør hørte under grevskabet Holsteinborg; af Grundtvig kaldt Vensløv
Sarpsborg by og kommune i Østfold, Norge
Nesjar Næs kyststrækning, som har ligget mellem Larviksfjorden og Langesundsfjorden i Brunlanes, Norge
Slots Bjergby landsby og sogn uden for Slagelse
Lynge landsby og sogn uden for Sorø
Søndmør område i den sydligste del af Vestnorge
Nordmør område nord for Søndmør i den sydligste del af Vestnorge
Vejle by i Sydjylland
Skagerak Norske Sund havet mellem Danmakr og Norge, nord for Jylland
Polotsk Paltisca by i Hviderusland, hovedstad i fyrstendømmet Polotsk http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Hviderusland/Polotsk https://en.wikipedia.org/wiki/Principality_of_Polotsk https://da.wikipedia.org/wiki/Fyrstend%C3%B8mmet_Polotsk
Stade Stadium by i Nordtyskland nær Hamburg http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Tyskland,_%C3%98strig,_Schweiz_og_Liechtenstein/Tyske_byer/Stade
Kænugård Kænugar∂r Cønogardia norrønt navn på Kyjiv og det omgivende rige i vikingetiden Kyjiv = Kiev
Lapland Sameland Lapmarken område med samisk befolkning i det nordligste Sverige og Finland
Solør Solongi grænseområde mellem Norge og Sverige
Lundegård herregård på Fyn
Nordfrisland Nordfriesland Lille Frisland Fresia minor område syd for Ejderen ved Vadehavet
Värend vikingetidens og middelalderens navn for et af de oprindelige ‘små lande’ i det moderne Småland, svarer til Kronobergs län
Niddalen dal i Trøndelag, hvorigennem Nidelven løber
Liderfylke dal i Trøndelagen, hvorigennem Nidelven løber
Øm
Spree vigtigste biflod til den tyske flod Havel Link: http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=163583
Odstrup kro tænkt kro; den lille landsby Odstrup i Odsherred husede omkring 1800 kun 6 husmandsfamilier Til NHB: jeg har ingen ide om, hvor Odstrup ligger. Der er tale om en lokation, som C.T. Engelstoft nævner i et (dystert) fremtidsscenarie (fra 1838), der beskæftiger sig med en tid, seks år efter sognebåndet er løst
Helsinge
Hellested
Stevns Herred
Stevns Klint
Smidstrup
Hirschholm Slot Hørsholm Slot udbygget fra 1733-1744, sidste del nedrevet og 1818 kun avlsbygningerne er bevaret
Vor Frue Sogn
Helligåndskirken Helliggeist Kirke
Oium Aujum området syd for Østersøen, goternes bopæl under kong Filimer, ifølge Jordanes Getica, kapitel 5 Kilde: Nordin 1997, s. 27-28 (svensk oversættelse) https://en.wikipedia.org/wiki/Oium
Bulgarien
Moesia romersk provins ved Sortehavet etableret ca. 44 e.Kr. http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Antikken/Antikken,_romerske_stednavne/Moesia
Eisenstadt by i den østrigske region Burgenland
Heidenberg højdedrag vest for byen Eisenstadt i den østrigske region Burgenland http://www.geonames.org/2599013/oberer-heidenberg.html
Det Tolosanske Rige betegnelse for Det Vestgotiske Rige i perioden fra 418 til 507, hvor Tolosa (Toulouse) var hovedstad afløses af det tolotaniske rige fra 507 til 725, med Toloda (Toledo) som hovedstad
Theodoriks Mausoleum Santa Maria ad Farum https://it.wikipedia.org/wiki/Mausoleo_di_Teodorico internt: opført 520. Står stadig i Ravenna. Beskrevet i http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Diverse_historie/Folkevandringstiden/Theoderik_den_Store
Ravenna by i det nordøstlige Italien
Drava Drau biflod til Donau
Sava Save Sau biflod til Donau
Austrasien den nordøstlige tredjedel af Frankerriget; riget blev tredelt fra anden halvdel af 500-tallet De to andre dele er Neustrien og Burgund
Spoleto by nord for Rom; tillige navnet på et hertugdømme fra ca. 570 indtil midten af 900-tallet
Weser flod i Nordtyskland DSDE
Fulda Kloster grundlagt 744, ophøjet til gejstligt fyrstendømme i 1220, ophævet 1803; klostrets bygninger anvendes i dag som præsteseminarium https://de.wikipedia.org/wiki/Kloster_Fulda opret separat post for byen Fulda. Grundtvig omtaler ofte blot klostret som "Fulda"
Fulda byen i Midttyskland ikke at forveksle med klostret, fak2968. Grundtvig taler som ofte om klostret, også når han kun skriver "Fulda".
Sankt Gallen-klostret i den schweiziske by Sankt Gallen; grundlagt ca. 719, gejstligt fyrstendømme fra 1200-tallet, ophævet i 1805 klostrets bygninger er bevarede. Desuden en kanton, men den bliver næppe relevant http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Tyskland,_%C3%98strig,_Schweiz_og_Liechtenstein/Schweiz_generelt/Sankt_Gallen
Trave flod i Nordtyskland
Hira bjerg nord for Mekka, stedet hvor Muhammed modtog sin åbenbaring https://da.wikipedia.org/wiki/Hira
Altsachsen området beboet af saksere efter folkevandringstiden med Niedersachsen som kerneområdet; hertugdømme fra 804 til 129 ikke lig delstaten Sachsen (Meissenland). Det gamle stammehertugdømme Saksen er i dag delt mellem de tyske delstater Niedersachsen, Hamburg, Bremen, Sachsen-Anhalt og Slesvig-Holsten. https://da.wikipedia.org/wiki/Saksere
Mons Badonicus Badon slagmark i England i slutningen af 400-tallet ifølge Bedas kirkehistorie https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Badon
Isle of Wight Wight ø i Den Engelske Kanal nær Portsmouth
Ostfriesland Østfriesland halvø mellem floderne Ems' og Wesers mundinger i den tyske delstat Niedersachsen http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Tyskland,_%C3%98strig,_Schweiz_og_Liechtenstein/Tyske_floder,_egne_og_andre_landskaber/Ostfriesland
Marcianopolis Markianupolis grundlagt efter 106; ødelagt i 614; beliggende ved den bulgarske by Dewnja i det moderne Bulgarien
Nessebar Misivri Mesembria by i Bulgarien https://da.wikipedia.org/wiki/Nessebar Misivri er nævnt på den tyske wiki-udgave
Edirne Adrionopel Hadrianopolis provinshovedstad i den europæiske del af Tyrkiet; slagmark i 378 http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Mellem%C3%B8sten/Tyrkiet/Edirne
Busento flod i Syditalien https://da.wikipedia.org/wiki/Busento
Cosenza by i Syditalien https://da.wikipedia.org/wiki/Cosenza
Narbonne by i Sydfrankrig http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Frankrig/Frankrigs_geografi/Narbonne
Goodmanham Godmundingaham landsby nordvest for York, helligdom for Woden (Odin) indtil 627 https://en.wikipedia.org/wiki/Goodmanham
North Riding administrativ enhed i Yorkshire opløst i 1974
Swale flod i Yorkshire http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Storbritannien_og_Irland/England/Ouse
Catterick landsby i North Yorkshire https://en.wikipedia.org/wiki/Catterick,_North_Yorkshire
Yeavering Adgefrin landsby i Northumberland; angelsaksisk kongsgård https://en.wikipedia.org/wiki/Yeavering
Hatfield Chase Hæthfelth hede nær Doncaster; slagmark i 633 Oxford dictionary of National Biography lokaliserer slaget ved Hatfield https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Hatfield_Chase
York Minster Cathedral and Metropolitical Church of Saint Peter i York jf. Synch https://en.wikipedia.org/wiki/York_Minster
Dorchester on Thames landsbyen sydøst for Oxford ikke at forveksle med den bedre kendte by Dorchester i Dorset http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Storbritannien_og_Irland/England/Dorset
Rochester by i Kent https://en.wikipedia.org/wiki/Rochester,_Kent
Bangor by i Wales; i 600-tallet kendt for sit bispesæde og kloster munken Gildas siges at komme fra Bangor
Whitby Abbey Streoneshalh Abbey kloster grundlagt 656, endeligt opløst i 1545 bruges også om synodet i Whitby 664. http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Storbritannien_og_Irland/%C3%98vrige_engelske_byer/Whitby
Whitby by i North Yorkshire
Sherborne by i det sydvestlige England Oldhjelms bispesæde
Serkland saracernes land; serkerne var en norrøn betegnelse for alle muslimske herskere, og betegnelsen dækker derfor bredt fra Spanien over Nordafrika helt til Persien https://heimskringla.no/wiki/Geografisk_register
Athelney tidligere ø i en marsk i Sydvestengland https://en.wikipedia.org/wiki/Athelney Kong Alfreds gemmested op til 878
Maldon by i Essex; slagmark i 991
Fontenoy landsby sydvest for Auxerre; slagmark i 841 og 1745 og
De katalauniske Marker slagmark i 451, navngivet efter den romerske by Catalaunum, formentlig nu det nuværende Châlons-en-Champagne http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Diverse_historie/Folkevandringstiden/De_Katalauniske_Marker
Troyes by sydøst for Paris DSDE
Jaszbereny by i det centrale Ungarn https://da.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1szber%C3%A9ny Grundtvig: Jass-Bereny
Alane egn nævnt i Waces franske rimkrønike Roman de Rou; Grundtvig identificerer stednavnet med Halland registre til ældre videnskabelige udgaver hjælper ikke videre
Isonzo flod mellem Italien og Slovenien http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Slovenien%2C_Kroatien_og_Bosnien-Hercegovina/Isonzo
Galicien Galicia region i Nordvestspanien
Det Tolotaniske Rige betegnelse for Det Vestgotiske Rige i perioden fra 507 til 725, med Toloda (Toledo) som hovedstad
Vandalerriget grundlagt i 429 i det nuværende Tunesien, tilintetgjort i 534
Jerez de la Frontera by i Sydspanien http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Spanien%2C_Portugal_og_Andorra/St%C3%B8rre_spanske_byer/Jerez_de_la_Frontera
Legnano by i Norditalien, slagmark i 1176 https://de.wikipedia.org/wiki/Legnano
Det suebiske Rige Regnum Galliciae suebernes kongerige i den vestlige del af den iberiske halvø, grundlagt ca. 410, erobret i 585 Kilde: https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigreich_der_Sueben
Keltibirien de centrale og nordlige dele af Spanien beboet af keltibirerne; erobret af romerne i løbet 100-tallet f.Kr. http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Antikken/Romerriget/Romerriget_til_ca._27_f.Kr./keltiberere%20https://de.wikisource.org/wiki/RE:Celtiberi
Ceuta spansk by på Marokkos Middelhavskyst http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Afrika/Nordafrika/Ceuta_og_Melilla
Medina Yathrib by i det vestlige Saudi-Arabien http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Mellem%C3%B8sten/Arabiske_halv%C3%B8,_Bahrain_og_Kuwait/Medina
Norcia Nursia landsby i Umbrien, Benedikt den Stores hjemstavn
Sabinia Sabinium egn i Sabinernebjergene, sabinernes hjemland
Nimes by i Sydfrankrig http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Frankrig/Frankrigs_geografi/N%C3%AEmes
Murcia by og region i Sydspanien
Ras Kaboudia Caput Vada landtunge nær den tunesiske by Chebba Veh-udgavens register. https://de.wikipedia.org/wiki/Chebba
Ad Decimum Decimum forstad nord for Karthago https://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_bei_Ad_Decimum https://archive.org/details/historieswarsvol00proc/page/n477/mode/2up/search/Decimum
Pappua antik navn på bjerg i Nordafrika; forskningen nøjes med en omtrentlig placering i Numidien, det moderne Tunesien, Algeriet og Marokko
Bibans del af bjergkæden Tell i Atlasbjergene http://www.geonames.org/2503952/chaine-des-bibans.html https://de.wikipedia.org/wiki/Bibans
Badr lokalitet sydvest for Medina, slagmark 624 http://denstoredanske.dk/Sprog%2C_religion_og_filosofi/Religion_og_mystik/Islam/Badr
Uhud bjerg nær Medina, slagmark 625 Grundtvig: Ohod https://no.wikipedia.org/wiki/Slaget_ved_Uhud https://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_von_Uhud
Hejaz den vestlige del af den Arabiske Halvø mellem Sinaihalvøen og Yemen Grundtvig: Hedsias https://en.wikipedia.org/wiki/Hejaz
Hunain dal nær Mekka, slagmark 630 https://de.wikipedia.org/wiki/Hunain Grundtvig: Honain
Al-Khadharim Yamamah slagmark 632, hovedsæde for det første saudiske kongerige i 1700-tallet https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Yamama https://fr.wikipedia.org/wiki/Al_Khardj
Bosra Bostra by i Syrien belejret i 634 https://sv.wikipedia.org/wiki/Bosra https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Bosra
Jarmuk biflod til Jordanfloden http://denstoredanske.dk/Sprog%2C_religion_og_filosofi/Religion_og_mystik/Gamle_testamente/Gilead https://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_am_Jarmuk
Kairouan by i Tunesien
Aquitanien Aquitaine region i Sydvestfrankrig selvstændigt hertugdømme frem til 881. Brug posten både til den nuværende departement og det historiske fyrstendømme med varierende udstrækning
Pontecorvo by i Midtitalien https://da.wikipedia.org/wiki/Pontecorvo
Kalbium forbjerg nævnt i Pytheas Om Oceanet Grundtvig lokaliserer i Norden, formoder Kullen. Ældre forskning: Iberiske Halvø. Nyere: Keltika
Rosens kilde Fons rosarum lat., Rosens Kilde; navnet er dannet i middelalderen ud fra byvåbnets tre roser på en kilde Grundtvig efter det latinske 'Fons rosarum', se 'Kilder i Roskilde', s. 10. http://roskildesudvikling.dk/onewebmedia/Kilderne%20i%20Roskilde.pdf
Hunsingo område i den nederlandske provins Groningen
Christiansfjeld fæstning i fylken Hedmark i det østlige Norge
Hellig Kors Kilde Kongens Kilde kilde
Roars Kilde kilde i Roskilde
Holmstrup by på Vestsjælland
Sejrø ø ud for Vestsjælland
Vallekilde by på Vestsjælland
Serkland serkernes eller saracenerernes land; serkerne var en norrøn betegnelse for alle muslimske herskere, og betegnelsen dækker derfor bredt fra Spanien over Nordafrika helt til Persien https://da.wikipedia.org/wiki/Serkland
Skamlingsbanken 2-3 km lang randmoræne i Sydjylland mellem Kolding og Hejlsminde http://denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/%C3%98vrige_danske_byers_og_omr%C3%A5ders_historie/Skamlingsbanken
Højskamling højeste punkt i Sønderjylland http://denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/%C3%98vrige_danske_byers_og_omr%C3%A5ders_historie/Skamlingsbanken
Sommersted by i Sønderjylland
Assens by på Fyn
Snoghøj by ved Fredericia
Lillebælt farvand mellem Jylland og Fyn
Nakkehoved Fyr oprindeligt betegnelsen for to fyrtårne ved Nakkehoved https://da.wikipedia.org/wiki/Nakkehoved_Fyr
Kullens Fyr Fyr ved Kullen i Skåne https://sv.wikipedia.org/wiki/Kullens_fyr
Taarbæk By ved Øresund nord for København
Nordslesvig den nordlige del af hertugdømmet Slesvig http://denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/S%C3%B8nderjyllands_og_Slesvig-Holstens_historie/Nordslesvig
Dalby Mølle mølle syd for Kolding, eksisteret siden 1400-tallet http://dalby-moelle.dk/om-os/historie/
Pisga bjergtinde spidsen af bjerget Nebo ifølge 4 Mos 23,14 og 5 Mos 34,1 nøjagtig beliggenhed er omstridt; forklaring efter Ewald 1748, bind 1, der svarer til Biblia1780 og Grundtvigs lokale tekst; forskellig fra GBLs forklaring med bjergegn.
Peor bjerg i Moab, øst for den nordlige ende af Det Døde Hav ifølge 4 Mos 23,28 nøjagtig beliggenhed er omstridt; ifølge Ewald 1748, bind 1, s. 754 lå bjerget lige over for Nebo bjerg i bjergkæden Abarim; der var en helligdom for Ba'al-Peor på bjerget.
Jerikosletten området omkring Jeriko efter Gads Bibelleksikon
Videslet området omkring Jeriko Grundtvigs sandsynligvis selvopfundne navn; ikke d.s.s. området ved Lejre
Shittim sted øst for Jordanfloden over for Jeriko efter Gads Bibelleksikon; herfra brød israelitterne op for at gå over Jordan og erobre landet
Drammen havneby i det sydlige Norge https://snl.no/Drammen
Røros by ved Glommen i det østlige Norge. https://snl.no/Drammen
Numedalslågen elv i det sydlige Norge. https://snl.no/Numedalslågen
Gudbrandsdalen Guldbrandsdalen dal i det sydøstlige Norge. https://snl.no/Gudbrandsdalen; KSR: tilf. Guldbrandsdalen fra "Norges Konge-Krønike", bd. 1
Kongsberg område i det sydlige Norge. https://snl.no/Kongsberg
Salmon bjerg kendt fra Sl 68,15. https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Sl/68
Prorervig Pronevig vig ved Rügen
Marstrand by på den svenske vestkyst
Dragør by på amager.
Godthåb Nuuk hovedstad i Grønland.
Dansborg Kastel i Tranquebar på Malabarkysten.
Amalienborg slot Kongens residens i København siden 1794.
Mara sted i Etams ørken, syd for Palæstina ifølge 4 Mos 33,8 og 2 Mos 15,23 efter Gads Bibelleksikon; israelitternes første opholdssted efter udvandringen af Egypten
Sjællands Rev revet ud for Sjællands Odde http://denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_geografi/Sj%C3%A6lland/Sj%C3%A6llands_Odde
Grønningen plads uden for Kastellet i København https://ordnet.dk/ods/ordbog?query=gr%C3%B8nning ; Gaden Grønningen blev først anlagt i 1905
Kap Farvel Statenhuk sydspidsen af Grønland.
Follafjord fjord i Trøndelag i Norge.
Ekeberg fjeld ved Oslo.
Gjellebæk landsby nordøst for Drammen i Norge.
Davids kilde kilde i Bethlehem (jf. 2 Sam 23,15)
Telthusbakken Aggers bakke bakke i Oslo
Akershus slot og fæstning i Oslo
Aker herred i det sydlige Norge, nu en del af Oslo https://snl.no/Aker
Fraxinetum arabisk flådebase i Sydfrankrig, oprettet 888, erobret 972 LexMA Fraxinetum ("mit Eschen bestandenes Areal"); arab. Faraḫša/inīt), arab. Stützpunkt des 9.-10. Jh. an der prov. Mittelmeerküste. [...] 888/889 wurde F. (Saracenorum) besetzt. ... Aus Córdoba kam keine Unterstützung, als - wohl im Herbst 972 - ein burg.-prov. Heer mit Hilfe einer byz. Flottenblockade die arab. Stützpunkte eroberte, wobei die überlebenden Sarazenen versklavt wurden.
Ponthieu egn i Picardiet, grevskab indtil 1369 Ponthieu (Pontivus), Region im NW der →Picardie, Hauptort →Abbeville. Zunächst →Pagus der Civitas der Ambiani, dann Archidiakonat der Diöz. →Amiens. Das Haus der Gf.en v.P., hervorgegangen wohl aus den Vögten der Abtei →St-Riquier (Centula), tritt zu Beginn des 11. Jh. auf und bestand bis 1279. Die Gft. P. erfuhr im 12. Jh. eine Ausdehnung, wurde aber im 13. Jh. durch die Expansion der →Krondomäne (im südl. Bereich) und der Gft. →Artois (im nördl. Bereich) verkleinert. Durch Heirat der Erbtochter des Gf.en v.P. kam die Gft. P. 1279 im Erbgang an Kg. Eduard I. v. England und verblieb bis 1369 in engl. Besitz, um anschließend der frz. Krondomäne ein verleibt zu werden. Der künftige Karl (VII.) war eine Zeitlang Gf. v.P.
Abbeville by i Nordfrankrig hovedsæde i grevskabet Ponthieu
Malmesbury Abbey kloster i Sydvestengland kendt gennem krønikeskriveren William af Malmesbury; grundlagt i 600-tallet, nedlagt 1539 Brug posten, hvis Grundtvig nævner Malmesbury uden William. Hvis begge nævnes, medtag da Malmsbury / Malmesbury i persName-tagget. Kilde. https://en.wikipedia.org/wiki/Malmesbury_Abbey
Basse-Normandie Normandiet vest for floden Dives http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Frankrig/Frankrigs_geografi/Landskaber%2c_floder_og_s%c3%b8er/Basse-Normandie
Nidelven flod i Norge se også Niddalen og Nidaros
Anjou egn i Vestfrankrig; grevskab oprettet i 900-tallet, fra 1246 sæde for huset Anjou titlen blev givet indtil 1733
Bari by i Syditalien http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Italien_og_Malta/%C3%98vrige_byer_og_egne/Bari
Cassino San Germano midtitaliensk by nær Monte Cassino https://da.wikipedia.org/wiki/Cassino
Ancona italiensk havneby ved Adriaterhavet http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Italien_og_Malta/%C3%98vrige_byer_og_egne/Ancona
Chioggia Chioza by i Norditalien http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Italien_og_Malta/%C3%98vrige_byer_og_egne https://en.wikipedia.org/wiki/Chioggia
Gaeta by i Italien posten gælder også for hertugdømmet/dukatet Gaeta fra 900-tallet indtil ca. 1140
Trefoldighedskirken opført i 900-tallet, ombygget i 1000-tallet; i 1200-tallet afløst af Roskilde Domkirke Danmarks Kirker, Roskilde Domkirke, afsnittet Træ- og Fraadstenskirkerne. http://danmarkskirker.natmus.dk/koebenhavns-amt/roskilde-domkirke/ http://danmarkskirker.natmus.dk/uploads/tx_tcchurchsearch/kob_amt_1267-1755_02.pdf' Kaldes også Estridskirken og Svend Normanskirken; bisp Vilhelm nævnes også som bygherre. Fuldt navn: den hellige og udelelige Trefoldigheds og Martyren S. Lucii Kirke
Gargano syditaliensk halvø
Den leoninske by Civitas Leonina bydel afgrænset af Den leoninske mur, beliggende i den vestlige ende af den moderne Vatikanstat i Rom jf. synch https://no.wikipedia.org/wiki/Den_leoninske_mur
Rumsultanatet grundlagt ca. 1100 og navngivet efter Det Romerske Rige, erobret i 1307 Grundtvig fordansker til Romer-Riget. 1. led kommer af arab. Rūm: 'romere, hellenere'
Cremona by i Norditalien http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Italien_og_Malta/%C3%98vrige_byer_og_egne/Cremona
Oddesund sund i Limfjorden ved Struer Grundtvig: Otte-Sund, Ottesund. Otto 2. besejrer Harald Blåtand
Kalmarnäs næs ved Kalmar https://sv.wikipedia.org/wiki/Kalmars_historia
Sulafjord Sulefjord del af Storfjorden ved Ålesund på vestkysten Grundtvig identificere med den historiske Hjørungavåg. Se også øen Sula, fak878
Namdalen Nummedal nordøst for Trondhjem http://www.geonames.org/778603/namdalen.html Opret evt. egen post for Naumdølafylke Nummedalsfylke eller Nummedølefylke https://no.wikipedia.org/wiki/Naumd%C3%B8lafylke
Vestlandet Vesterlandet den vestlige af Norge https://snl.no/Vestlandet især Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal, men tidligere også Agder. Ej at forveksler med Vesterlandet i Island
Bourne Brunne by i Lincolnshire https://en.wikipedia.org/wiki/Bourne,_Lincolnshire Hjemsted for Hereward the Wake (Hervard Lofriksøøn) og Robert Mannyng of Brunne
Sandwich by i Sydengland https://en.wikipedia.org/wiki/Sandwich,_Kent
Sherston Scorranstone by i Sydvestengland kendt gennem slaget i 1016
Sherness halvø og by i Sydøstengland https://en.wikipedia.org/wiki/Sheerness
Isle of Sheppey ø ved Themsens udmunding brugt som flådebase af vikinger og af den engelske flåde fra 1600
Assandun slagmarken i 1016 lokaliseres enten ved Ashdon i det nordlige Essex eller Ashingdon i det sydøstlige Essex
Cuxhaven tysk havneby ved Elbens munding http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Tyskland%2C_%C3%98strig%2C_Schweiz_og_Liechtenstein/Tyske_byer/Cuxhaven
Hadeln Land Hadeln Haduloha landsdel i Nordtyskland mellem mundingerne på Elben og Weser https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_von_Hadeln_und_Wursten
Thüringerriget rige i Midttyskland; erobret i 531 https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Th%C3%BCringens#Reich_der_Th%C3%BCringer
Unstrut biflod til Saale i Midttyskland
Burgscheidungen Scheidingen by i Midttyskland, ifølge traditionen slagmark i 531
Eresburg borgruin i Midttyskland, hvor Irminsule ifølge traditionen skal have stået https://de.wikipedia.org/wiki/Eresburg
Hauteville herregård på halvøen Cotentin i Normandiet, stamsæde for huset Hauteville; herregårdens præcise beliggenheden er omstridt Bruges normalt kun, hvis stednavnet optræder uden sammenhæng med Tankred af Hauteville. Grundtvig oversætter med Høistrup https://da.wikipedia.org/wiki/Huset_Hauteville https://en.wikipedia.org/wiki/Hauteville_family om de tre landsbyer Hauteville på halvøen Cotentin
Tarsos by i Kilikien i det sydlige Tyrkiet Paulus' fødested http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Mellem%C3%B8sten/Lilleasien/Tarsos
Ærkebispedømmet Hamburg-Bremen oprettet i 870; omfattede hele Norden indtil oprettelsen af ærkebispedømmerne Lund, Nidaros og Uppsala i 1100-tallet; opløst i 1803 http://denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/Danmark_f%c3%b8r_Reformationen/Hamburg-Bremen https://de.wikipedia.org/wiki/Erzbistum_Bremen#Bereich_der_Erzdi%C3%B6zese
Den Islandske Fristat Den Islandske Republik grundlagt 930, nedlagt mellem 1262 og 1264 DSD og wiki kender begrebet fristatstiden
Parma by i Midtitalien
Vittoria befæstet lejr, grundlagt i 1247 som erstatning for den tilgrænsende, belejrede by Parma; sløjfet i 1248 http://www.treccani.it/enciclopedia/imperatore-federico-ii_%28Enciclopedia-dell%27-Arte-Medievale%29/ Si trattò, a volte, di operazioni a carattere propagandistico, come la cerimonia di fondazione di Vittoria (1247-1248)
Det nordvestlige Ishav Norskehavet og de øvrige dele af det Arktiske Ocean mellem Norge, Svalbard og Grønland det nordøstlige Ishav = Barentshavet og videre østpå begreberne Nordvestlige og Nordøstlige Ishav se også https://ordnet.dk/ods/ordbog?query=Ishav
Bjørgvin Bispedømme Bergens Stift Hordaland, Sogn og Fjordane Fylke; indtil 1983 også Sunnmøre Fylke https://snl.no/Bj%C3%B8rgvin_bisped%C3%B8mme
Altinget Islands tingsted og lovgivende forsamling på Tingvalla-sletten; oprettet ca. 930 og afholdt indtil 1798; lovgivende forsamling indtil 1264;
Callendar Wood Forest of Falkirk skov nær byen Falkirk i Skotland; en af flere mulige steder, hvor slaget ved Falkirk i 1298 kan have fundet sted https://forestryandland.gov.scot/visit/callendar-wood https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Falkirk
Tweeddale dal i Skotland omkring den øvre del af floden Tweed https://en.wikipedia.org/wiki/Tweeddale
Peterborough Burgh by i England https://denstoredanske.lex.dk/Peterborough
Waltham Abbey by nordøst for London Waltham Abbey
Hereford by i Vestengland og centrum i amtet og det tidligere grevskab Herefordshire Grundtvig skelner ikke mellem byen og grevskabet https://denstoredanske.lex.dk/Herefordshire
Norfolk landsdel i Sydøstengland Grundtvig staver Northfolk. Stavemåden er etymologisk korrekt, men er ikke belagt i det ældre materiale
Norwich Norvik by i Østengland https://denstoredanske.lex.dk/Norwich
Zadar Zara by i Kroatien http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Slovenien%2C_Kroatien_og_Bosnien-Hercegovina/Zadar
Lundagård park i Lund, som beliggende mellem domkirken og Kungshuset https://sv.wikipedia.org/wiki/Lundag%C3%A5rd_(park)
Heshbon Tell Hesban by i Jordan; amoritterkongens hovedstad ifølge Det Gamle Testamente http://denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Religion_og_mystik/Gamle_testamente/Heshbon; https://snl.no/Hesbon
Dyle Dijle flod i Belgien Grundtvig skriver Dile
Somme flod i Nordfrankrig https://denstoredanske.lex.dk/Somme
Saint-Valery-sur-Somme by i Nordfrankrig ved Sommeflodens udløb https://en.wikipedia.org/wiki/Saint-Valery-sur-Somme
Falaise by i Nordfrankrig William Erobrerens fødeby, https://denstoredanske.lex.dk/Falaise
Saint-Étienne kirke i klostret Abbaye-aux-hommes grundlagt af Vilhelm Erobreren. Grundtvig: Stephans-Kirken
Gulø øen hvor Gulating blev afholdt; stednavnet knyttes ofte til Guløy i Gulafjord i den norske egn Sogn Paa Øen Gulø nordenfor Bergen byggede Hakon Hakonsøn en Kirke, og flyttede Guleting derhen, X. 116. Denne Ø er formodentlig nuvær. Gulø, en lille Ø i Gulenfjord under Gaarden Floli, i Evindvigs Sogn og Præstegjeld, i Landskabet Sogn i Norge.
Maine provins i det nordvestlige Frankrig; nedlagt i 1790 https://denstoredanske.lex.dk/Maine_-_historisk_provins_i_Frankrig
Cotentin halvø i Normandiet https://denstoredanske.lex.dk/Cotentin
Bessin egn ved Bayeux i Normandiet https://en.wikipedia.org/wiki/Bessin ej i DSDE
Westminster School skole omtalt første gang i 1000-tallet https://www.westminster.org.uk/about/our-history/
Shropshire område i Vestengland https://denstoredanske.lex.dk/Shropshire
Atcham landsby syd for Shrewsbury i Vestengland https://en.wikipedia.org/wiki/Atcham
Langres by i det nordøstlige Frankrig https://en.wikipedia.org/wiki/Langres
Avesnes-sur-Helpe by i Nordfrankrig https://en.wikipedia.org/wiki/Avesnes_family https://en.wikipedia.org/wiki/Avesnes-sur-Helpe
Dorylaeum Dorylaion by i det nordvestlige Tyrkiet nær den moderne by Eskişehir slagmark i 1097 og 1147 https://en.wikipedia.org/wiki/Dorylaeum ej i DSDE
Beja by i Portugal https://denstoredanske.lex.dk/Beja
Bjarkøya Bjarkø ø i det nordlige Norge https://snl.no/Bjark%C3%B8ya https://heimskringla.no/wiki/Geografisk_register Bjarkø, IV. 213. 232. 254. 255. 278. 297. V. 115. VII. 8. 9. 94. 95. 110. 192. VIII. 126. X. 111. En Ø i Helgeland i Norge, hvor adskillige anseelige Mænd have boet, især: Thorer Hund, Jon og hans Søn Vidkun Jonsøn, og Vidkun Erlingsøn. Det er nuvær. Bjarkø eller Birkø i Senjens Fogderi. (Falsens Norge, S. 88. Schøning De nordiske Landes Geografi i Registeret). Derimod synes den IX. 316. nævnte Bjarkø at have ligget sydligere i Helgeland
Þjórsárdalur Thjorsaadal dal ved floden Thjorsa (Þjórsá) i det sydlige Island https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ej%C3%B3rs%C3%A1rdalur
Hov Hof gård ejet af Hal Torstenssøn på Vesterlandet i Island; stednavnet blev brugt om mange gårde på Island Hovedform med v efter Islændingesagaerne. Denne gård lå i Søndre Alptefjord, i Søndre Mule-Syssel paa Vesterlandet i Island. Afslutningsvis følger alle gårde med navnet Hov (Hof): Hof, III. 180. 181. Ketil Hængs Gaard ved østre Rangaa, i Rangaavalle Syssel paa Sønderlandet i Island. (Landn. 5,3). Hof, II. 208. En Gaard, ellers kaldet í Háfi, i Rangaavalle-Syssel paa Sønderlandet i Island. (Landn. 5,8). Hof, II. 12. III. 18. En Gaard i Vatnsdalen i Hunavatns-Syssel paa Nordlandet i Island. Hof, II. 171. 175. III. 96. Bodvar den Hvides og Sida-Hals Gaard i Søndre Alptefjord, i Søndre Mule-Syssel paa Vesterlandet i Island. (Landn. 4, 7). Hof, II. 81. En Gaard paa Øen Syderø i Færøerne. Hof, V. 291. En Gaard i Hornefjord, i Skaftefjelds-Syssel paa Østerlandet i Island. Hof, i Vester-Gøtland i Sverrig, IV. 170. Uden Tvivl nuvær. Hofwa i Hofwa Sogn, Vadsbo Herred. Hof, IX. 358. Efter Slaget i Oslo red Hertug Skule op til denne Gaard, og derfra til Eidsvold; jf. IX. 363. Det kan da være enten Gaarden Hof i Aggers-Herred i Norge (anført hos Kraft, 1 D. S. 313); eller Gaarden Hof ved Fedts Kirke i Nedre-Romerige (anført sst. S. 384). Hof, VIII. 298. En Gaard i Nærheden af Vig ved Sognsø eller nuvær. Sognefjerd. Nuvær. Gaard Hof, der paa Pontoppidans Kort er afsat strax østenfor Vangs Kirke, i Ydre-Sogn i Norge. Hof, IV. 221. X. 117. Paa Hof i Breiden lod Kong Hakon Hakonsøn opføre en Gaard med en Gjæstebudssal. Nuvær. Gaard Hof i Sødorp Sogn, Froens Præstegjeld i Gudbrandsdalen i Norge. (Kraft, 2 D. S. 127). Hof, IX. 364. Der nævnes en Hirdmand, Bjørn fra Hof. Maaskee en af de nysnævnte Gaarde Hof i Norge; men Navnet er saa almindeligt, at Stedet næppe lader sig bestemme.
Valognes by i Normandiet Valogne
Bosham landsby i Sussex i Sydengland ej i DSDE. https://en.wikipedia.org/wiki/Bosham
Battle Abbey kloster i Sydengland grundlagt i slutningen af 1000-tallet, opløst i 1538 ej i DSDE https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_Abbey
Cardiff Caerdydd by i Wales https://denstoredanske.lex.dk/Cardiff
Snowdon Yr Wyddfa det højeste bjerg i Wales https://denstoredanske.lex.dk/Snowdon
Lyrskov hede Lürschauer Heide hede i Sydslesvig, slagmark i 1043 https://biografiskleksikon.lex.dk/Magnus_den_Gode Grundtvig: Leirskov-Hede https://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCrschau
Hedmark Hedemarken egn i Østlandet i Norge tidligere småkongedømme. Grundtvig: Hede-Marken
Limassol Limisso by på Cypern https://denstoredanske.lex.dk/Limassol stavemåder: https://de.wikipedia.org/wiki/Limassol
Amathus antik by nær Limassol på Cyperns sydkyst https://denstoredanske.lex.dk/Amathus
Isle of Man ø mellem England og Irland https://denstoredanske.lex.dk/Isle_of_Man
Otranto by i Syditalien https://denstoredanske.lex.dk/Otranto
Aversa by nord for Napoli i Syditalien https://da.wikipedia.org/wiki/Aversa og centrum i grevskabet Aversa, grundlagt 1030
Monopoli by nær Bari i Syditalien https://da.wikipedia.org/wiki/Monopoli
San Marco Argentano by i Syditalien http://www.treccani.it/enciclopedia/san-marco-argentano https://en.wikipedia.org/wiki/San_Marco_Argentano
Ohrid Achrida by i Makedonien https://denstoredanske.lex.dk/Ohrid https://en.wikipedia.org/wiki/Ohrid#Ancient_age
Rába Raab bifloden til Donau https://da.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1ba Raab benyttes også som ty. navn for byen Györ, jf. DSDE https://denstoredanske.lex.dk/Raab
Brie landsdel øst og sydøst for Paris mellem Seinen og Marne https://denstoredanske.lex.dk/Brie
Ostia by i Midtitalien https://denstoredanske.lex.dk/Ostia
Babagora dal i Albanien; navnet stedfæstes ofte ved bakkedraget Krraba syd for Tirana Grundtvig Vavagora. Register til dansk oversættelse Hovgård 1879-1881 og https://de.wikipedia.org/wiki/Krraba
Saint-Gilles Villa Sancti Aegidii by i Sydfrankrig benyttes ved omtalen af Raimund pe1935 som Greven af St. Ægidius og St. Giles
Cahors by i Sydvestfrankrig
Bad Pyrmont Pyrmont by i den tyske delstat Niedersachsen https://denstoredanske.lex.dk/Bad_Pyrmont
Hildesheim by i den tyske delstat Niedersachsen https://denstoredanske.lex.dk/Hildesheim
Höxter by i den tyske delstat Nordrhein-Westfalen https://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6xter
Andernach by i den tyske delstat delstat Rheinland-Pfalz https://denstoredanske.lex.dk/Andernach
Canossa borg i Emilia-Romagna opført i 900-tallet i dag ruin. https://denstoredanske.lex.dk/Canossa
Cotignola landsby nær Ravenna i Midtitalien http://www.treccani.it/enciclopedia/cotignola/
Segni by sydøst for Rom fødeby for Innocens 3. http://www.treccani.it/enciclopedia/segni
Gribskov skov i Nordsjælland
Gandvig område i og ved Hvidehavet
Moraftenen historisk monument nær Upsala i Sverige
Brescia by i Norditalien https://denstoredanske.lex.dk/Brescia
Cortenuova by i Norditalien, kendt for slaget i 1237 https://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_von_Cortenuova
Oglio flod i Norditalien https://no.wikipedia.org/wiki/Oglio
Faenza by i Norditalien https://denstoredanske.lex.dk/Faenza
Schleswig-Holstein Slesvig-Holsten den nuværende tyske delstat blev dannet af tyske separatister i 1848, opløst i 1850/1852 og genoprettet i 1864; bindestregen understreger, at hertugdømmerne Slesvig og Holsten (samt Lauenburg) er udeleligt forbundne Brug his2591 om Hertugdømmerne
Sydslesvig Südschleswig den sydlige del af hertugdømmet Slesvig; den nuværende grænse blev først fastlagt i 1920
Nordslesvig Nordschleswig den sydlige del af hertugdømmet Slesvig; den nuværende grænse blev først fastlagt i 1920
Skálholt gård i det sydlige Island, bispesæde fra midten af 1000-tallet til 1785 Grundtvig: Skalholt. https://denstoredanske.lex.dk/Sk%C3%A1lholt
Le Puy-en-Velay Le Puy by i det franske departement Haute-Loire
Karaköy Galata Pela bydelen øst for Bosporus i Konstantinopel, jf. synch
Sankt Romanus San Romano port i Konstantinopel, jf. synch
Jernborgen forsvarsværk opført af Alexios 1. Komnenos i Nikomedien, jf. synch
Córdobakalifatet Det Spanske Kalifat oprettet 929, opløst 1031 https://denstoredanske.lex.dk/kalifatet
Det fatimidiske kalifat Kalifatet i Egypten oprettet 909, erobret 1171 https://denstoredanske.lex.dk/kalifatet
Haukadalur Haukedal Hogedal dalen nord for Laugarvatn i det sydvestlige Island https://en.wikipedia.org/wiki/Haukadalur Notabene: der findes flere dale på Island af samme navn. Se Haukedal, I. 225. II. 190. Dalen Haukadal i Dale-Syssel paa Vesterlandet i Island. (Landn. 2, 14. 17. 18). Haukedal, Hogedal, IV. 2. Her boede Hall Thorarensøn. Dalen Haukadal i Aarnæs-Syssel paa Sønder landet i Island. (Islendingebog, Kap. 9. Landn. 5, 11).
Fjordane Fjordene Firdafylke område i Vestnorge mellem Sognefjord og Nordfjord https://denstoredanske.lex.dk/Fjordane https://snl.no/Fjordane
Val-ès-Dunes slette nær Conteville i Normandiet, slagmark i 1047 https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Val-%C3%A8s-Dunes Samme stavemåde i https://denstoredanske.lex.dk/Vilhelm_1._Erobreren
Senlac Hill bakke nær Hastings
Ely by i England nær Cambridge https://denstoredanske.lex.dk/Ely https://en.wikipedia.org/wiki/Isle_of_Ely
Squillace by i Syditalien ej i lex.dk https://sv.wikipedia.org/wiki/Squillace
Cerami by på Sicilien kendt gennem slaget i 1063 https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Cerami
Lykostomion lokalitet i Thessalien https://de.wikisource.org/wiki/RE:%CE%9B%CF%8D%CE%BA%CE%BF%CF%85_%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BF%CE%BD
Rütli lokalitet i den schweiziske kanton Uri, hvor Det Schweiziske Edsforbund ifølge traditionen blev grundlagt i 1307 https://denstoredanske.lex.dk/R%C3%BCtli
Al-Jazira al Khadra Den grønne Ø, ældre arab. stednavn for den Iberiske Halvøs sydspids; også navn byen Algeciras vest for Gibraltar : ,
Ain Jalut Ma‘ayan H̱arod kilde i Jezreel-dalen i Israel, kendt som slagmark bl.a. i 1260 https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Ain_Jalut Grundtvig skriver: Goliaths Brønd
Oviedo hovedstad i Austurien i det nordvestlige Spanien https://denstoredanske.lex.dk/Oviedo
Coimbra by i Portugal https://denstoredanske.lex.dk/Coimbra
Marokko Det Marokkanske Rige
Lenzen by ved Elben https://de.wikipedia.org/wiki/Lenzen_(Elbe)
Cheapinghaven pseudohistorisk variant af bynavnet opfundet af George Stephens for København, jf. synch fak8
Pevensey Pefensea by i Sydengland https://denstoredanske.lex.dk/East_Sussex https://en.wikipedia.org/wiki/Pevensey#cite_ref-PNS_9-0
Brønshøj
Brøndby
Rødding
Valby Bakke
Bornhøved landsby i Holsten
Kalkbrænderihavnen
Fredericia Frederits
Sylt Sil Sild den største af de Nordfrisiske Øer KSR: tilf. 'Sil' (fra 1818_336A, bd. 1); er det rigtigt?
Föhr Før en af de Nordfrisiske Øer
Christiansfeld by i Sønderjylland mellem Kolding og Haderslev
Næstved
Nyholm den ældste og nordligste af de øer, der udgør Holmen i København
Esplanaden
Sølvgade
Mern by nordøst for Vordingborg
Skibinge by syd for Præstø
Præstø Amt
Grumløse landsby mellem Næstved og Vordingborg
Avedøre landsby sydvest for København
Bov landsby mellem Kruså og Padborg
Casino teater i Amaliegade Københavns første privatteater, åbnet i 1848 i Georg Carstensens vintertivoli i Amaliegade
Hippodromen mødesal i Nørregade det nuværende Folketeateret
Paneas Banias Caesarea Filippi by nord for Genesaret Sø https://denstoredanske.lex.dk/Banias
Arnakke måske = Avernakø autogenereret fra registret til ADL-udgaven af Zeebergs DSL-udgave. Stednavnet optræder i Saxo bog 13.4.2.
Arnedal i Skåne autogenereret fra registret til ADL-udgaven af Zeebergs DSL-udgave. Stednavnet optræder i Saxo bog 14.2.6, 14.13.1.
Arvelund i Skåne autogenereret fra registret til ADL-udgaven af Zeebergs DSL-udgave. Stednavnet optræder i Saxo bog 14.2.5.
Barth by og egn i Forpommern korrekturlæst NHB 2020-10-19. Stednavnet optræder i Saxo bog 14.23.20.
Besançon fransk by øst for Dijon korrekturlæst NHB 2020-10-19. Stednavnet optræder i Saxo bog 14.28.20.
Bjørneskoven skov på Sjælland autogenereret fra registret til ADL-udgaven af Zeebergs DSL-udgave. Stednavnet optræder i Saxo bog 14.36.4.
Bramnæs i Wagrien autogenereret fra registret til ADL-udgaven af Zeebergs DSL-udgave. Stednavnet optræder i Saxo bog 14.37.4, 14.45.1ff.
Circipen Circipanien vendisk egn omkring floden Peene https://en.wikipedia.org/wiki/Circipania korrekturlæst NHB 2020-10-19. Stednavnet optræder i Saxo bog 14.47.1, 16.7.1.
Darsin havneby på eller nær Rügen, muligvis identisk med Darsim (Dersim) ved Ludwigsburg i Vorpommern https://heimskringla.no/wiki/De_danskes_toge_til_Venden. Stednavnet optræder i Saxo bog 16.4.9. NHB: Darsin ligger i Bagpommern. Måske menes der Darss https://de.wikipedia.org/wiki/Darß Men netop som hele den samlede flåde jog af sted, blev den mødt af et skib som rygboerne havde sendt ud for at gøre dem opmærksomme på at de måtte sagtne farten lidt eftersom Bugislav stadig befandt sig på Koos, og det stadig ikke var klart hvor angrebet ville komme. Jarimar havde samlet sine hjemlige styrker, og også han sad klar og ventede på at fjenden skulle bryde op. De satte så tempoet ned og lagde ind til kysten ved Drigge. Her kom der melding om at fjenden var sejlet hjem igen, men det var en fejltagelse: budbringerne havde ladet sig narre af tågen som netop på det tidpunkt havde lagt sig over området. De bad nu vores folk sejle til havnen ved Darsin hvor Jarimar ville møde frem med Rügens hær for at drøfte situationen med dem. Men da de kom derhen, fandt de hverken Jarimar eller nogen af hans folk, og de besluttede så at sende Niels Falstring, der kunne tale vendisk, af sted til Jarimar for at høre hvordan det forholdt sig med fjendens afrejse.
Djurså autogenereret fra registret til ADL-udgaven af Zeebergs DSL-udgave. Stednavnet optræder i Saxo bog 11.4.1, 14.19.6, 14.34.6.
Dobin borg ved Schweriner See i Mecklenburg korrekturlæst NHB 2020-10-19 https://de.wikipedia.org/wiki/Burg_Dobin. Stednavnet optræder i Saxo bog 14.3.6.
Drigge halvø på Rügen korrekturlæst NHB 2020-10-19. Stednavnet optræder i Saxo bog 16.4.9.
Femø ø nord for Lolland korrekturlæst NHB 2020-10-19. Stednavnet optræder i Saxo bog 14.44.1.
Frosta Herred i Skåne autogenereret fra registret til ADL-udgaven af Zeebergs DSL-udgave. Stednavnet optræder i Saxo bog 16.2.2.
Gedesø ved Halland autogenereret fra registret til ADL-udgaven af Zeebergs DSL-udgave. Stednavnet optræder i Saxo bog 11.5.3.
Getungebro bro i Skåne omtalt i Saxo autogenereret fra registret til ADL-udgaven af Zeebergs DSL-udgave. Stednavnet optræder i Saxo bog 15.4.28.
Glumstorp i Skåne autogenereret fra registret til ADL-udgaven af Zeebergs DSL-udgave. Stednavnet optræder i Saxo bog 14.2.8.
Grathe Hede hede syd for Viborg kendt for slaget i 1151 https://denstoredanske.lex.dk/Grathe_Hede korrekturlæst NHB 2020-10-19. Stednavnet optræder i Saxo bog 14.19.11ff, 14.54.1, 14.54.35.
Wyspa Chrząszczewska Gristow ø i Odermundingen https://de.wikipedia.org/wiki/Wyspa_Chrząszczewska korrekturlæst NHB 2020-10-19. Stednavnet optræder i Saxo bog 14.42.4, 14.42.18.
Groswin Grotzvin Grote-Swine borg i Pommern ved sundet Świna nær Anklam https://de.wikipedia.org/wiki/Groswin https://heimskringla.no/wiki/De_danskes_toge_til_Venden I Rhedariernes Land laa Kastellaniet og Provinsen GROSSWIN med en By af samme Navn. Provinsen har Navn af Borgen, og denne (Grote-Swine) igjen af Oderens Udløb Swine. Provinsens Navn Grozwin eller Groswin forekommer allerede 946. Byen selv er ikke mere til, men den laa i Nærheden af Anclam imellem denne og Stolp, hvor Navnet endnu findes i en Vold ved Anclam og i en Vej over Markerne sammesteds, som hedder den Grosswinske Vej.163). Stednavnet optræder i Saxo bog 16.8.1. NHB: tjek sekundærlitteraturen. Ej fundet
Grønsund farvandet, der adskiller Falster fra Bogø og Møn. korrekturlæst NHB. Stednavnet optræder i Saxo bog 9.4.27, 10.9.3, 14.44.10, 15.6.1.
Gudagerfloden Goderak Saxos navn på en flod i Mecklenburg, sandsynligvis identisk med den moderne flod Warnow Korrekturlæst NHB. Stednavnet optræder i Saxo bog 14.25.16ff.
Gützkow by i Forpommern https://da.wikipedia.org/wiki/Gützkow. korrekturlæst NHB 2020-10-19 Stednavnet optræder i Saxo bog 14.30.6, 14.57.2ff.
Göhren Gor forbjerg på Rügen; stednavnet Gor betyder bjerg, og det blev benyttet om flere lokaliterer autogenereret fra registret til ADL-udgaven af Zeebergs DSL-udgave. Stednavnet optræder i Saxo bog 14.32.6. https://heimskringla.no/wiki/De_danskes_toge_til_Venden I Provinsen Jasmond nævner Saxe ogsaa Gor promontorium. Navnet (gor, gora, göra) betyder et Bjerg i Almindelighed, og flere Steder paa Rügen, blandt andre den senere saakaldte By Bergen, bare dette Navn. Suhm106) antog Saxes Gor for at være det østlige Næs paa Mönkgut, kaldet Pert, ved hvilket Landsbyen Gören ligger; man maa da antage, at Absalons Tog, som skete fra Arkona af, gik heelt ned til Mönkgut, der ikke hørte til Provinsen Jasmond. Schwarz107) antager Saxes Gor for at være selve det bekjendte nordøstlige Forbjerg paa Jasmond, die Stubbencammer. Skjøndt det ligger udenfor vort nærværende Æmne, vil det dog for danske Læsere være interessant at mindes om, at det er i denne Provins, lige vestenfor die Stubbencammer, man endnu viser Lævningerne af Herthaburg, nordenfor en Sø kaldet Hertha See; begge staae i Forbindelse med hinanden, da Volden, som endnu er til, bøjer sig i en Bue, hvis Ender gaae ned til Søen, til hvilken en Sti fører ned fra Voldens Midte, hvor man mener, at det af Tacitus omtalte Herthas Tempel har staaet.108)
Helgeå i Skåne autogenereret fra registret til ADL-udgaven af Zeebergs DSL-udgave. Stednavnet optræder i Saxo bog 10.16.7. JT har tjekket 2021-03-26 - se https://da.wikipedia.org/wiki/Helge%C3%A5
Vitaby Hvideby i Skåne Korrekturlæst NHB https://sv.wikipedia.org/wiki/Vitaby. Stednavnet optræder i Saxo bog 9.4.4.
Hvidkilde i Skåne autogenereret fra registret til ADL-udgaven af Zeebergs DSL-udgave. Stednavnet optræder i Saxo bog 15.4.5.
Hylleminde havn ved Sjællands storebæltskyst autogenereret fra registret til ADL-udgaven af Zeebergs DSL-udgave. Stednavnet optræder i Saxo bog 14.36.1.
Ilow borg nær landsbyen af samme navn ved Neuburg i Mecklenborg https://de.wikipedia.org/wiki/Burg_Ilow Foruden disse Steder ere endnu følgende Byer og Fæstninger mærkelige i Obotriternes Land: Illoga, Iloue, Ilow63) (eller, som man mener, ogsaa kaldet Ilinburg), nu et adeligt Gods ikke langt fra Nienburg i Amtet Bukow. Stednavnet optræder i Saxo bog 14.37.2f.
Cammin Powiat Kamieński Kammin egn i Bagpommern https://de.wikipedia.org/wiki/Kamień_Pomorski https://heimskringla.no/wiki/De_danskes_toge_til_Venden Østenfor Divvenow laa Landskabet CAMMIN eller Saxes Caminensium provincia; det strakte sig mod Østen til Rega, som gjorde Grændsen imellem det og Kastellaniet Colberg, og stødte mod Syden til Provinserne Stetin og Stargard.191) Islændernes Steinborg er ligefrem en Oversættelse af Camin, der betyder en Klippe eller Steen. Stednavnet optræder i Saxo bog 14.42.1ff, 14.51.2, 14.57.5, 16.8.3.
Garz Charenz Charenza Karentin by på Rügen https://de.wikipedia.org/wiki/Garz/Rügen tidligere borg Paa det egentlige Rügen nævnes fremdeles: Provinsen og Byen CHARENZ, nu Garz, i Knytlinga Karennz, hos Saxe Karentin (Karentia?)“.115) Byen bestod, ligesom forhen er bemærket om Arkona, af en Borg og en derved liggende Flække, som i Fredstid, efter Saxes Beskrivelse, var næsten øde (locus pacis tempore desertus), men i Krig tjente som et Tilflugtssted for Hæren. Stednavnet optræder i Saxo bog 14.39.29f, 14.39.35ff.
Stege Nor Keldby Nor vig på Møn https://www.geonames.org/2612687/stege-nor.html Fra Saxo-udgaven Her fik han så at vide at vendernes flåde stadig lå i havn ved Svold, og at deres plan var at angribe Møn, sådan at rytteriet blev landsat på sydkysten og fodfolket på nordkysten mens skibene ville gå ind i Keldby Nor. Stednavnet optræder i Saxo bog 14.44.7.
Koos Kuaviz ø ved Rügen i Peenes munding https://heimskringla.no/wiki/De_danskes_toge_til_Venden samt Øen Kuaviz eller Kvauz, der næppe kan være andet end nuværende Ø Koos ved Mundingen af Peene.. Stednavnet optræder i Saxo bog 16.4.6ff.
Koster halvøen på Møn Stednavnet optræder i Saxo bog 14.44.7ff. Af konteksten er der klart tale om halvøen, ikke landsbyen Da han havde fået den besked, mente han at det bedste ville være at sejle stille og roligt ind til Koster og ikke flytte sig derfra før den fjendtlige styrke efter planen var kommet ind i den nævnte fjord [Keldby Nor = Stege Nor]
Krempe navn på en flod i Holsten; den præcise beliggenhed kendes ikke Stednavnet optræder i Saxo bog 14.35.2. Crempe var et vendisk navn for flod. Der er flere egne i Holsten med navnet Krempe, Altenkrempe mv.
Landøre i Skåne autogenereret fra registret til ADL-udgaven af Zeebergs DSL-udgave. Stednavnet optræder i Saxo bog 14.2.7, 14.23.3.
Ledre Sø i Nordsjælland autogenereret fra registret til ADL-udgaven af Zeebergs DSL-udgave. Stednavnet optræder i Saxo bog 14.26.9.
Lütjenburg Ljutka Liutcha borg, fra 1200-tallet by i det østlige Holsten https://heimskringla.no/wiki/De_danskes_toge_til_Venden Saavel Lytkenborg (Lutilinburg, hos Saxe48) Liutcha) som Plön (Plunum) anføres af Helmold;49) . Stednavnet optræder i Saxo bog 13.2.1 https://de.wikipedia.org/wiki/Lütjenburg#Geschichte
Lubin Lyubinum navn på by i Bagpommern, enten nuværende Lubczyna (Lübzin) ved Dammscher See (Jezioro Dąbie) eller Lubin (Lebbin) på Wolin (Wollin) Stednavnet optræder i Saxo bog 14.43.5, 16.7.4. https://en.wikipedia.org/wiki/Lubczyna,_West_Pomeranian_Voivodeship https://de.wikipedia.org/wiki/Lubin_(Insel_Wolin) Efter at Kong Valdemar havde indtaget Stetin, vendte han, efter Saxes Fortælling, tilbage, indtog paa Tilbagevejen Lyubinum, og sejlede saa til Rügen.196) Denne By kan søges paa to Steder, begge paa Kong Valdemars Vej, enten nuv. Lübzin, forhen Lubinum, Lubbezin ved den nordlige Ende af der Dammsche See noget nordenfor Stetin; eller nuv. Lebbin paa Øen Wollin. Det første foretrækker Schwarz, som tillige anfører af en ældre Skribent ”castella Gradiz (Gardis) et Lubinum ad pagum Stetinensem pertinebant”, som Beviis, at Lubinum var dette Steds ældre Navn; Gardis er det sønden for Stetin liggende Garz.197) Imidlertid omfatter Saxes Ord en saa lang Vej, nemlig lige til Rügen, at Meningen vel kan være, at Kongen indtog Lebbin paa Wollin, naar han nemlig derpaa, som sædvanlig, sejlede ud af Swinemünde; og denne Mening foretrækker Kombst, da Kantzow (1, 194) ved Valdemars Hjemtog omtaler, at Kongen indtog Lebyn og Gardist og drog til Usedom; dette Gardist (antiquum castellum Gardist) kan nemlig, skjøndt Navnet er det samme, ikke være det søndenfor Stetin liggende Gartz, men nuværende Gartz paa Øen Usedom, og Lyubinum maa da være det nærmest liggende Lebbin paa Øen Wollin.198) Dette forekommer mig meget rimeligt; og da derhos Knytlinga lader Kong Valdemar ved et andet Tog drage ind ad Plazmynni til Gorgasiam, og derfra igjen til Burstaborg (Stetin),199) saa skulde jeg næsten troe, at dette aabenbar fordrejede Gorgasia var nysnævnte Gardist eller Garz; thi det maa, som Kombst bemærker, have ligget her omkring ved das Grosse Haaf, men der fines intet lignende Navn; paa den af ham anførte Landsby Gorgast dybt inde i Landet Sternberg er naturligviis ikke at tænke.200)
Lummeå i Skåne autogenereret fra registret til ADL-udgaven af Zeebergs DSL-udgave. Stednavnet optræder i Saxo bog 16.1.5.
Lubczyna Lübzin Lübchin by i Forpommern https://en.wikipedia.org/wiki/Lubczyna,_West_Pomeranian_Voivodeship. Stednavnet optræder i Saxo bog 16.7.1.
Lödöse ved Götaelven autogenereret fra registret til ADL-udgaven af Zeebergs DSL-udgave. Stednavnet optræder i Saxo bog 14.4.9.
Masnedø ved Vordingborg Stednavnet optræder i Saxo bog 14.20.1, 14.25.7, 14.44.2, 14.45.1.
Milde Å i Frisland autogenereret fra registret til ADL-udgaven af Zeebergs DSL-udgave. Stednavnet optræder i Saxo bog 14.7.2ff.
Odsherred stednavnet optræder i Saxo bog 14.41.4.
Oldenburg in Holstein Oldenborg byen i Holsten https://de.wikipedia.org/wiki/Oldenburg_in_Holstein Stednavnet optræder i Saxo bog 14.45.3. ej at forveksle med provinsen i Niedersachen fak889
Osna by ved Odermundingen, vistnok identisk med den moderne by Usedom Stednavnet optræder i Saxo bog 13.5.2, 14.30.6, 14.37.4, 14.51.3, 16.6.7. Til Rhedariernes Land hørte endnu Kastellaniet og Provinsen Uznam eller nuværende USEDOM, med Byen Uznam; eller, som det ogsaa ofte paa de mest forvirrede Maader skrives, Osna, Uznoim, Huzon, Huznoim, Noirnia. Det bestod af tre Dele: Ostrozna eller Oster-Ozne (modsat Vestr-Osna, som vi allerede kjende paa den anden Side af Peene) den nordvestlige Deel; Wantzlow den sydlige Deel, hvori Byen Uznam laa; og Woetze (Wostze) den nordøstlige Deel.175) I de nordiske Kilder nævnes Provinsen Ostrozna og Byen Osna, Usna, Osnum oppidum, samt Indbyggerne Oznenses (Orna og Ornenses, som forekomme nogle Steder, ere atter Læsefejl).176) Desuden nævner Knytlinga177) Fuznon med tre Borge Fuznon, Vinborg (Vindborg) og Fuir, uden Tvivl fordrejede Navne. Fuznon skulde man troe, og det have ogsaa alle antaget, var det samme som Usna (Huznom); Vinborg kunde være det problematiske Vineta, som man mener skal have ligget nordligst paa den nu undergaaede Deel af Øen Usedom; Fuir veed ingen hvad er. Det er Skade, at Saxe ikke har nogen tilsvarende Navne; paa Knytlingas kan man intet bygge. Med lidt Forandring kan dog Navnene paa de tre Provinser paa Usedom ligge i de tre anførte: Uznam er da Fuznon, Wantz-low Vind-borg, Woetze Fuir (Varianten har Fuiz).
Ostrusna Wusterhusen Ostroznum område i Forpommern vest for floden Peenes munding Stednavnet optræder i Saxo bog 14.34.4, 15.1.2. https://de.wikipedia.org/wiki/Wusterhusen
Peene flod i Forpommern Stednavnet optræder i Saxo bog 14.30.1, 14.30.9, 14.34.4, 14.42.5, 14.47.1, 15.1.3, 15.6.1, 16.5.7, 16.6.1, 16.7.1ff.
Peenemünde Peeneflodens udmunding i Forpommern ikke landsbyen af samme navn. Stednavnet optræder i Saxo bog 14.30.1, 14.30.9, 14.34.4, 14.42.5, 14.47.1, 15.1.3, 15.6.1, 16.5.7, 16.6.1, 16.7.1ff.
Petland Pentland Pictland pikternes land i den østlige og nordlige del af Skotland NHB 2020-10-19. Stednavnet optræder i Saxo bog 9.4.14.
Poel ø i Wismarbugten ved Meckelnburg Stednavnet optræder i Saxo bog 14.25.7.
Stettiner Haff Pommerske Sø farvand mellem Oders udmunding i Østersøen og øerne Usedom og Wolin https://de.wikipedia.org/wiki/Stettiner_Haff. Stednavnet optræder i Saxo bog 14.42.5f.
Por navn på havneleje ved Rügen Stednavnet optræder i Saxo bog 14.31.1. Knytlinga fortæller, at de Danske sejlede til Héðinsey (Hiddensee), og bleve der et Par Nætter. Derpaa bad Kongen Absalon at drage forud, men han selv og Jyderne lagde til ved Stræla (ved Stralsund); da det begyndte at mørkne, roede Biskoppen med sine Folk frem forbi Kongen til Parez, og red op til Byen Gards, men der kom Venderne imod ham, og der holdtes et Slag ved en Sø (vatn); Absalon sejrede, red ud til sine Skibe, Kongen kom til ham, og de vendte tilbage til Stræla.117) Hos Saxe finder man derimod, at Kongen gjorde et Tog til Arkona, sejlede derpaa til en Havn (portus), som Indvaanerne kaldte Por, og for ikke at stride med alle Rüger paa een Gang, lod han Absalon om Natten sejle til Zindra (eller Ziudra), som Absalon ødelagde tilligemed Egnen deromkring; to af hans Ryttere forfulgte Fjenderne, som toge Flugten over en Sø (stagnum).118) Ligesom det er uvist, om begge disse Beretninger gjælde et og samme Sted, saa maa det ogsaa blive tvivlsomt, om Parez og Por er det samme. De maae imidlertid have ligget enten ved Stralsund eller paa den sydlige Side af Rügen. Et Poretz (Preetz) nævnes i Advocatia Sundis;119) flere Steder paa Rügen have, efter Schwarz,120) ført Navnet Por, hvilket han slutter af Gudenavnene Porenutz og Porevitz. Efter Suhm121) er Por maaskee den store Proner-Vig imellem Rügen og Pommern, og Parez nuvær. Poseritz, der dog ligger noget oppe i Landet paa Rügen. Læser man for Zindra Ziudra,122) saa er dette Sted Zudar i det sydlige Rügen, og Gardz det samme som Karenz; samt den omtalte Sø den sønden derfor liggende Garzer See. Og det vilde da stemme med Milzahns Mening, at der ved Por forstodes die Glewitzer Fähr, hvor Overfarten var fra Karenz til Pommern.123)
Portør i Norge autogenereret fra registret til ADL-udgaven af Zeebergs DSL-udgave. Stednavnet optræder i Saxo bog 14.38.7.
Ramløse i Nordsjælland autogenereret fra registret til ADL-udgaven af Zeebergs DSL-udgave. Stednavnet optræder i Saxo bog 14.2.10.
Ramsø ved Roskilde autogenereret fra registret til ADL-udgaven af Zeebergs DSL-udgave. Stednavnet optræder i Saxo bog 14.18.9.
Ratzeburg by i Holsten Stednavnet optræder i Saxo bog 14.30.4, 14.37.2ff, 14.46.2.
Suddatorp landsby i Jylland, muligvis identisk med Sadderup ved Esbjerg Tilpasset NHB 2020-08-21. Stednavnet optræder i Saxo bog 11.9.1. Suderup https://heimskringla.no/wiki/Geografisk_register
Seeve biflod til Elben syd for Hamburg autogenereret fra registret til ADL-udgaven af Zeebergs DSL-udgave. Stednavnet optræder i Saxo bog 9.4.16.
Sigøfdeø borg ved byen Sövde i Skåne, ødelagt i 1300-tallet tilpasset af NHB 2020-08-21. Se https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6vde#Historia. Stednavnet optræder i Saxo bog 15.4.5ff.
Skærup Skibetorp landsby ved Vejle NHB tilpasset 2020-08-21. Stednavnet optræder i Saxo bog 14.1.4.
Stangebjerg i Skåne, lokation nævnt hos Saxo (10. bog) autogenereret fra registret til ADL-udgaven af Zeebergs DSL-udgave. Stednavnet optræder i Saxo bog 10.16.7. JT har redigeret 2021-03-26; det er usikkert, hvilket sted Saxo refererer til. Derfor har jeg rettet fra fak til his
Słupsk Stolp bebyggelse ved floden Peene i Forpommern https://de.wikipedia.org/wiki/S%C5%82upsk Stednavnet optræder i Saxo bog 14.30.7. Byen selv er ikke mere til, men den laa i Nærheden af Anclam imellem denne og Stolp, hvor Navnet endnu findes i en Vold ved Anclam og i en Vej over Markerne sammesteds, som hedder den Grosswinske Vej.163) Stolp eller Ztulp (ecclesia Ztulpensis) forekommer ligeledes i Diplomer og er nuværende Stolp eller Kloster-Stolp ved Peene.164)
Sokkelund Herred Støvnæs Herred landsdel nord og vest for København samt Saltholm og Amagers sydlige del er korrekturlæst, NHB https://denstoredanske.lex.dk/Sokkelund_Herred Stednavnet optræder i Saxo bog 11.7.19.
Sundby ved Roskilde Fjord autogenereret fra registret til ADL-udgaven af Zeebergs DSL-udgave. Stednavnet optræder i Saxo bog 14.14.5.
Świna Swine flod i Pommern autogenereret fra registret til ADL-udgaven af Zeebergs DSL-udgave. Stednavnet optræder i Saxo bog 14.42.1, 14.42.5, 14.42.21, 14.51.2, 14.57.1, 15.6.1, 16.6.7f, 16.8.1.
Świnoujście Swinemünde by i Pommern autogenereret fra registret til ADL-udgaven af Zeebergs DSL-udgave. Stednavnet optræder i Saxo bog 14.42.1, 14.42.5, 14.42.21, 14.51.2, 14.57.1, 15.6.1, 16.6.7f, 16.8.1.
Søborg i Nordsjælland (se også Ledre Sø) autogenereret fra registret til ADL-udgaven af Zeebergs DSL-udgave. Stednavnet optræder i Saxo bog 14.34.5, 14.56.3.
Tjutå i Skåne autogenereret fra registret til ADL-udgaven af Zeebergs DSL-udgave. Stednavnet optræder i Saxo bog 14.2.13.
Topshøj ved Sorø autogenereret fra registret til ADL-udgaven af Zeebergs DSL-udgave. Stednavnet optræder i Saxo bog 11.9.3.
Tribsees Tribusees Tribusana by i Forpommern og tidligere provins i fyrstendømmet Rügen Stednavnet optræder i Saxo bog 14.34.1, 16.7.1. https://de.wikipedia.org/wiki/Tribsees Fremdeles Provinsen TRIBUSEES; ligeledes en Borg eller castrum med tilhørende Landstrækning ved Floden Trebel. Men herfra udstrakte Provinsens Navn sig langt videre, saa at det omfattede den største Deel af Fyrstendømmet Rügen paa denne Side Vandet; i samme nævnes i en Bulle af 1140 kun de tre Hovedborge Triboses, Gützkow og Wolgast, som altsaa hver maa have haft et anseeligt Distrikt; man seer ligeledes af Diplomer, at Landskabet Tribusees strakte sig heelt hen imod Stralsund (terra Tribusees prout protenditur in Stralsund); hos Saxe tages det tydelig i denne videre Udstrækning. Det er altsaa det hele Landskab søndenfor Barth imellem Floderne Rekenitz, Trebel, Rück og Sundet ved Rügen.144) Denne Provins kaldes i Knytlinga Tribusiz og hos Saxe Tribusana provincia.14
Tåstrup på Sjælland autogenereret fra registret til ADL-udgaven af Zeebergs DSL-udgave. Stednavnet optræder i Saxo bog 14.3.13.
Uldager i Skåne autogenereret fra registret til ADL-udgaven af Zeebergs DSL-udgave. Stednavnet optræder i Saxo bog 9.4.10.
Walung Walungia egn på den vestlige del af Rügen omkring byen Scharprode Stednavnet optræder i Saxo bog 14.25.21. Fra begge Halvøerne gaae vi over til det egentlige Rügen, og komme da paa den vestlige Side til Provinsen WOLUNG. Schwarz kalder Provinsen Schaprode, og mener, at Landsbyen Schaprodes Navn udstraktes til den hele Provins, men tilføjer dog, at Diplomer vise, at den hele Egn saavel som Landsbyen fordum hed Wolung. Det Diplom fra Aar 1193, i hvilket de først omtales, og paa hvilket han beraaber sig, er Stiftelsesbrevet for Nonneklosteret i Bergen; heri forekommer: “mansio in Wollungh, quæ dicitur Szabroda cum duabus quercinis silvis, agris, pratis et colonis.”109) Det er aabenbart, at quæ her ikke gaaer paa Wollungh, men paa mansio, saa at Wolung er Provinsens Navn og Szabrode den omtalte mansio. Dette stemmer da aldeles med de nordiske Kilder, i Følge hvilke Schabrode ikke er en Provins, men en Havn. Provinsen kaldes nemlig i Knytlinga110) Valúng eller Falong, og siges at være et Landskab eller Herred (hérað), til hvilket man kom over fra det Fylke, som ligger ovenfor Stræla; hos Saxe111) Valungia. Knytlinga nævner tillige, men kun paa et eneste Sted,112) Analong, medens derimod Falong eller Valung forekomme oftere; dette Analong, som fra Knytlinga er gaaet over til de geografiske Kompendier som et særeget Landskab paa Rügen, er, som Suhm allerede har bemærket,113) det samme som Valung; Læsefejlen er let at forklare; der har i Haandskriftet staaet aualong, hvilket kunde læses enten som á Valong eller Analong. Knytlinga fortæller, at de Danske hærgede paa Valung, og vilde derpaa vende hjem, men da kom om Natten Rügerne fra Riget Re under deres Anfører Domabur efter dem ved Masnes. Begge Partier underhandlede med hinanden; Domabur vendte hjem, og Kong Valdemar lagde med sin Flaade til den Havn paa Re, som hedder Skaparödd. Re er da det egentlige Rügen, og Skaparödd nysanførte By Schabrode, om hvilken det ogsaa hedder i et Diplom af Witzlaf den fjerde: castrum et terra Scaprode dicta in terra nostra Ruya sita.114) Masnes maa have ligget paa Vestsiden af Rügen, og sydligere, end Schabrode, altsaa netop paa det Strøg, hvor nuværende Ø Umanz ligger; men et Sted af dette Navn findes ikke. Rimeligviis er da ogsaa Knytlingas masnes en Læsefejl, hvad enten nu deri stikker selve Øen umanz eller det paa den liggende Waase eller Vokenitz eller et lignende Navn.
Viby ved Århus autogenereret fra registret til ADL-udgaven af Zeebergs DSL-udgave. Stednavnet optræder i Saxo bog 14.54.25.
Sønder Vissing Vissing landsby i Midtjylland NHB korrektur 2020-10-19. Stednavnet optræder i Saxo bog 14.2.15.
Wittow halvø på nordsiden af Rügen https://de.wikipedia.org/wiki/Wittow Stednavnet optræder i Saxo bog 14.39.14.
Zudra Ziudra halvø på sydsiden af Rügen Stednavnet optræder i Saxo bog 14.31.1.
Årstad i Halland autogenereret fra registret til ADL-udgaven af Zeebergs DSL-udgave. Stednavnet optræder i Saxo bog 14.2.12.
Åsum i Skåne autogenereret fra registret til ADL-udgaven af Zeebergs DSL-udgave. Stednavnet optræder i Saxo bog 10.16.10. JT har redigeret 2021-03-26
Nyboder Skole huset i Vildandegade blev benyttet som skole fra ca. 1815 indtil 1920 https://vandrefuglen.blogspot.com/2017/11/kbenhavns-1800-tals-skoler.html
Susaborg Grundtvigs betegnelse for en borg nævnt hos Saxo formentlig ved Susåen på Sjælland
Finveden landskab i den vestligste del af Småland i Sverige https://da.wikipedia.org/wiki/Finnveden, stavemåde dog efter lex.dk
Vlorë Valona by på den albanske Adriaterhaveskyst grundlagt som græsk koloni 500-tallet f.Kr
Brionne by i Normandiet
Risle Rille flod i Normandiet
Kungliga biblioteket i Stockholm
Vättern Vetter-Søen sø i det sydlige Sverige
Aleppo by i Syrien
Arsuf Apollonia Arsur Middelhavsby i det nordlige Palæstina
Vézelay by i Frankrig
Morvan højslette i den nordlige ende af centralmassivet i Frankrig
Nivernais provins i Frankrig
Ramla by i Palæstina (nu Israel)
Krak des Chevaliers fæstning ved Homs i Syrien
Imesland Ymesland område i Norge syd for Hålogaland. se bla. https://heimskringla.no/wiki/Odins_Komme_til_Norden_(NFSG)
Vik område ved kysten i Østergötland fra Zeebergs register til Saxo-oversættelsen
Hebraike by i Anatolien Anna Komnena, se https://pbw2016.kdl.kcl.ac.uk/person/156614/
Agrustopolis by i Anatolien (Anna Komnena) både navn og nærmere placering er omdiskuteret , Augustopolis ??
Gorgone dal ved Dorylaeum Kilde: William af Tyre.
Babylon fæstning i Cairo
Bøkerør sted i Sverige, som nævnes hos Saxo (8. bog) Jeg har ikke kunnet lokalisere stedet nærmere, derfor fik
Samland Sembland halvø i det østlige østersøen (i dag tilhørende Rusland) https://de.wikipedia.org/wiki/Samland