Grundtvig, N. F. S. Tale ved åbningen af Marielyst Højskole 7. maj 1869

Oversigt over manuskripter og tryk

Manuskripter

Der er bevaret følgende manuskript til værket i Grundtvig-arkivet på Det Kongelige Bibliotek, København:

Signatur Type Indhold
fasc. 378.24 kladde begyndelsen af talen

Kladden er optrykt i Grundtvig 1956, s. 101.

Førstetrykket

Nummer i Bibliografien: 1431.

Grundtvigs tale ved åbningen af pigeskolen på Marielyst Højskole den 7. maj 1869 blev publiceret efter referat i avisen Dansk Folketidende, den 14. maj 1869, nr. 20.

Talen har ingen selvstændig titel, men gengaves i en generel skildring af hele åbningshøjtideligheden. Skildringen har titlen “Grundtvigs Højskole” og står over tre spalter på s. 78. Åbningstalen står over to spalter. Grundtvigs svar på forstander 👤Carl Groves spørgsmål angående “Havfruen og Dane-Dronningen” refereres ligeledes på s. 78.

Dansk Folketidende blev udgivet og redigeret af 👤Sofus Høgsbro og tryktes i København på J. Cohens bogtrykkeri.

Senere tryk

Talen er ikke optrykt i Grundtvigs levetid.

Bibliografisk beskrivelse

Anvendte eksemplarer

  • Eksemplar i årgangsindbinding fra Det Kongelige Bibliotek, Aarhus (Eks. nr. 1).
  • Grundtvig-Bibliotekets eksemplar (beskåret og indbundet).

Eksemplar 1 er valgt som tekstgrundlag og har afgivet faksimiler til udgaven. Fotograferingen er foretaget af Henrik Storgaard Sørensen på Det Kongelige Bibliotek, Aarhus.

Dansk Folketidende

Klik her for at få en bibliografisk beskrivelse af Dansk Folketidende.

Intern varians

Der er ikke konstateret intern varians imellem de benyttede eksemplarer.

Tekstkritik

Anvendt litteratur