Grundtvig, N. F. S. Tale ved åbningen af Marielyst Højskole 7. maj 1869

af.

Ifølge Grundtvig kommer navnet Gefion af det angelsaksiske ord ‘gefea’, som betyder glæde eller ære (Grundtvig 1847, s. 247). Navnets etymologi er ikke klarlagt, men kobles ofte til det norrøne verbum ‘gefa’, at give (jf. fx Simek 2006, s. 129; Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder, bind 5 (1960), sp. 229).

dronningetrone.

danskernes dronning.

Anvendt litteratur