Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Tale ved åbningen af Marielyst Højskole 6. maj 1868

De skal derfor slet ikke være bange, men kun gjøre dem saa glade og lystige med hverandre de lange Sommerdage, som de unge Piger hos os har længe havt Ord for ypperlig at forstaae; thi det er den hele Hemmelighed, som offenlig forberedes, at alle de sure Muler, som man saa længe har samlet paa og slaaet fast, de skal afløses af uskyldig Glæde, og det er, hvad Loke aldrig vil tro, om han end seer det for sine Øjne, thi det er ham nok, at han véd, den gamle Hospitals Præst har ogsaa her en Finger i Spillet, saa følger det, mener han, af sig selv, at det er kun Sorg og Bedrøvelse, det Hele gaaer ud paa, og i den Tro lader vi ham gjerne blive.