Grundtvig, N. F. S. Nornerne

det mystiske land i en dunkel, uudgrundelig fortid.

stamtavle, slægtregister.

stive, lige; kan henvise til runebogstavernes form eller til formen af de træpinde, Nornerne i Vølvens Spådom strofe 20 rister runerne ind i.

år i menneskenes verden, dvs. menneskenes levetid.

dage i gudernes verden, dvs. gudernes levetid.

udviklingsniveau, stadium.

næ, dvs. tidsrummet mellem fuldmåne og nymåne.

nymåne.

tilfældig (gunstig) skæbne, tilskikkelse.

alenmål (alen: gammel måleenhed for længde, ca. 68 cm).

Grundtvigs egen orddannelse, analog til eng. Ermine Street, en af de fire gamle britiske King’s highways, som fører fra London til York. Betydningen her forbliver uklar. Ud over ‘hovedvej fra syd til nord’ kunne det stå for mælkevejen (Jacob Grimm, Irmenstraße und Irmensäule 1815, s. 40), for regnbuebroen Bifrost (der dog ikke ender i Gimle, men i Himmelbjerg) eller for Yggdrasil (via Grundtvigs fejltolkning af askens navn i Ravnegalderet ; se Nordens Mythologi 1832, s. 238).

fanebærere, bannerførere.

skaffer sig, tillægger sig noget ved løgn.

gerning.

her: enden.

solens datter, der ifølge Vaftrudners Sang strofe 47 fødes, før solen bliver slugt af Fenrisulven.

lille fnug, som ses svævende i luften i en solstribe.

fuldendelse.

den nuværende tids.

de fornemme personers rejse eller optræden; også: krigstoget. Her hentydes muligvis til Asernes daglige rejse over broen Bifrost.

lille fnug, som ses svævende i luften i en solstribe.

ledetråd, sml. Ariadnes garn.

endog.

stamtavle, slægtregister.

en ganske lille person (dreng) af en tommelfingers længde.

Grundtvigs egen orddannelse. Relaterer til ‘højnæset’: stolt, overmodig.

giver lyd fra sig, glammer, bjæffer.

også: måber.

dampens kraft i dampmaskinen. Udtrykket rummer en allusion til urjætten Ymer, der fødes af smeltende rim (dvs. frossen damp).

endnu.

må blive forvandlet til sten (især af raseri).

således også.

nymåne.

verdens begyndelse.

Udtrykket er ikke entydigt. Begrebet betyder måske verdensrummets kraft, men hentyder samtidig til urjætten Ymer.

således også.

urjætten Ymer, som i Grundtvigs (polemiske) tolkning er lige så meget en afgudsskikkelse som paven i den katolske tro.

oplæres vi til at forstå.

tale.

vævebommen (redskab til at slå tråden fast i det vævede stof).

drikkebæger.

Grundtvigs egen orddannelse, som dels betegner det sprog, Aserne talte, dels i overført betydning den gruppe oldsagn, der handler om gudernes tidsalder.

begynder; spreder sig.

således også.

sådan.

herligt, lykkeligt år, jubelår; for Grundtvig med næsten eskatologisk betydning.

bliver klar, strålende af sig selv; ellr afklares af sig selv.

Adams efterkommere (jf. 1 Mos 5,1), dvs. menneskeheden.

i vor tid, dvs. for alle synligt.

eksemplet, mønsteret, forbilledet.

vidt omkring.

den onde, slemme tids.

begynder at rådne, går i opløsning.

således.

Grundtvigs egen orddannelse; betydningen er måske jernbane (sml. eng. ‘railway’).

dødedans; dans med døden.

herligt, lykkeligt år, jubelår; for Grundtvig med næsten eskatologisk betydning.

bliver klar, strålende; eller afklares.

verdens begyndelse.

den til en vis frist udløbne tid. Her hentydes til 👤Kristi fødsel (jf. Gal 4,4 og Ef 1,10).

dronningetrone.

blodårer.

træder frem.

bliver klar, forståelig.

viser sig klart.

begrebet stammer fra 1 Mos 3,15, hvor det betyder ‘kvindens afkom’, dvs. mennesket; hos 👤Irenæus og 👤Luther bliver begrebet så identificeret med 👤Kristus (altså jomfru Marias barn, der træder slangen under fod, dvs. besejrer døden). I sin Romerbrevsforelæsning 1515/1516 udlægger 👤Luther begrebet dog også som ‘Guds ord i kirken’ (Luthers Werke, Weimarer Ausgabe, bind 56, s. 326).

endnu.

stue, værelse. Her: Nornernes hytte, der beskrives hos Saxo (3. bog, kapitel 3,6).

storhedstid.

dødelige sygdom.

Nanna.

overmod.