Grundtvig, N. F. S. Bernhard Severin Ingemann

👤Bernhard Severin Ingemann.


1

Mellem 📌Nordens Hoved-Skjalde,
Som jeg hilsed fjern og nær,
Ingen turde “Ven” jeg kalde,
Uden ham, som daaned her;
Mellem Høiolds Bautastene
Staaer med Luren jeg alene!

2

Intet dog har jeg at klage:
I halvtredsindstyve Aar,
Med de mange tusind Dage,
Jeg i Vinter som i Vaar
Fandt hos 👤Ingemann en Broder,
Søn af samme Skjaldemoder!

3

Prise maa jeg da min Lykke,
Vel som 📌Danmarks Lykke stor;
Thi, som meer end Skin og Skygge,
Dyrt er Venskab trindt paa Jord,
Sjeldnest vel imellem Skjalde,
Som ei Muser eens paakalde!

4

Derfor skal paa vore Grave
Venskabsblomsten yndefuld,
Rundet op i Freias Have,
Længe dufte over Muld,
Vidne, at i 📌Danevangen
Blomsterduft har Fuglesangen!

5

Hjertets Sanger der oplives
Ved de Boldes Vaabenbrag,
Daads-Herolden der henrives
Ved det ømme Hjertes Slag,
Her jevnsides Løbebaner
Har med Aser altid Vaner!

N. F. S. Grundtvig.