Grundtvig, N. F. S. Hænderne og Røsten i Rom og Jerusalem

I 1868 udkom “Hænderne og Røsten i Rom og Jerusalem” i bogudgaven af Den christelige Børnelærdom, kaldet “Anden Udgave”. Bogen består af 21 artikler fra Kirkelig Samler fra årene 1855-1861 samlet på i alt 392 sider. “Hænderne og Røsten i Rom og Jerusalem” udgør bogens tyvende del (s. 282-294).

udsagn.

åbenlyst; utvivlsomt.

velsagtens.

bedrage, narre.

her formentlig: folk af verden i modsætning til folk af ånd: kristne; egl. folk, der er udbredt over hele verden, el. som spiller en fremtrædende rolle i verdenshistorien.

virkefelter.

sædvanligvis.

forstandigt, klogt.

som stammer fra Valhal.

åbenlyst.

her formentlig: folk af verden i modsætning til folk af ånd: kristne; egl. folk, der er udbredt over hele verden, el. som spiller en fremtrædende rolle i verdenshistorien.

ikke.

helt, kriger.

skiftes ud.

blev slidt.

dvs. syntes.

menneske.

piske.

således.

som er stærk i ånden.

verdslige (øvrigheds)magt.

helt, kriger.

således.

den stærkes ret.

sigter til Kottos, Briareus og Gyes.

den stærkes ret.

ved.

selv garanterer el. står inde for.

dvs. syntes.

åbenlyst.

nødvendigvis.

eksistens.

mangel på eksistens.

udseende; illusion.

egnethed, duelighed.

som om.

åbenlyst.

berøvede.

sikrere.

ny, gylden tid.

trone.

den stærkes ret.

tilbedelsen af 👤Kristus.

den nye, gyldne tid.

blændværket; illusionen.

fra.

her: gud.

ganske vist.

vanskeligt, svært.

afgjort, bestemt.

dvs. syntes.

reb anvendt som strafferedskab.

straf (især i skoler), der består af slag i den flade hånd med fx et ris el. et tov.

undtagen.

lat., verdenssjælen; henviser til den antikke forestilling om et naturen iboende princip el. en kraft, der forbinder alle levende væsener i verdenen.

sædvanligvis.

ganske vist.

fordømte den romerske oplysning i det attende århundrede uigenkaldeligt.

udvirke, frembringe.

ordsprog, jf. Grundtvig 1845, nr. 1.859; i Mau 1879 forklares ordsproget med en henvisning fra nr. 6.610 til nr. 7.229: “man skal ikke tage, regne det saa nøje med et og andet mindre overlagt Ord, som i Talens Løb undslipper en Anden” (Mau 1879, nr. 6.610 og 7.229).

tilhængerne af 👤Kopernikus' heliocentriske verdensbillede.

ordsprog, jf. Grundtvig 1845, nr. 785, og Mau 1879, nr. 2.604.

åbenlyst; tydeligvis.

dvs. vrøvle.

som en, der taler meget el. er god til at give lyd fra sig.

lyder tonende igennem.

verdslig (øvrigheds)magt.

velsagtens.

her formentlig: folk af verden i modsætning til folk af ånd: kristne; egl. folk, der er udbredt over hele verden, el. som spiller en fremtrædende rolle i verdenshistorien.

åben.

hovmodige, indbildske.

uforståeligt sprog; kaudervælsk.

Anvendt litteratur