Grundtvig, N. F. S. Menneske-Historien og Bibel-Historien hos Jøderne og de Christne

I 1868 udkom “Menneske-Historien og Bibel-Historien hos Jøderne og de Christne” i bogudgaven af Den christelige Børnelærdom, kaldet “Anden Udgave”. Bogen består af 21 artikler fra Kirkelig Samler fra årene 1855-1861 samlet på i alt 392 sider. “Menneske-Historien og Bibel-Historien hos Jøderne og de Christne” udgør bogens nittende del (s. 270-281).

jf. Mau 1879, nr. 7.276, og Grundtvig 1845, nr. 2.046.

ganske vist.

solidt; gyldigt.

bevægelse; liv.

åbenlyst.

originalsprog, her: hebraisk og oldgræsk.

ganske vist.

strengt.

give, tildele.

åbenlyst.

bekæmpe; benægte.

frelsessag.

åbenlyst; tydeligvis.

jf. ordsproget “Det duer ikke at bygge op med den ene hånd og rive ned med den anden”, Mau 1879, nr. 1.103, og Grundtvig 1845, nr. 61.

fortolke, udlægge.

regel for, hvad man skal tro; dogme.

læren; forkyndelsen.

lutre.

sigter til epistlerne i Det Nye Testamente.

afgjort, bestemt.

således.

åbenlyst; utvivlsomt.

dvs. mønte, frembringe.

ganske vist.

det vil sige.

sigter til de fem Mosebøger i deres helhed; i snævrere forstand indledes Moseloven i 2 Mos 20 med De Ti Bud og afsluttes først i 4 Mos 10.

sigter til epistlerne i Det Nye Testamente.

bog om gerninger.

lovprise.

bøger om gerninger.

allerede.

forklarelse, afklaring.

afklaret sig.

afklares, oplyses.

et folk, der er udbredt over hele verden, el. som spiller en fremtrædende rolle i verdenshistorien.

alterbordet; nadveren.

læren; forkyndelsen.

slægt.

underfulde.

sløves, svækkes.

et let omskrevet citat af første strofe af 👤Jørgen Sorterups fjerde heltesang i Nye Helte-Sange (1716).

ubestemt stedsangivelse, folkevisestil.

hverken.

åbenlyst.

fortolkning, udlægning.

ganske vist.

knytter; pålægger.

lysskyhed; fordækthed, uærlighed.

hvad der hører til den katolske kirke, den katolske tro (nedsættende).

dvs. slægtsbogen.