Grundtvig, N. F. S. Skriftemaal og Altergang

Manuskripter

Der er ikke bevaret noget komplet manuskript til værket.

I Grundtvig-arkivet på Det Kongelige Bibliotek, København, findes følgende manuskript, som kan knyttes til tilblivelsen af “Skriftemaal og Altergang”:

Signatur Type Indhold
Fasc. 141.70 kasseret renskrift

Se i øvrigt Registranten, bind 4, der rummer en oversigt på 6 sider over manuskripterne i fasc. 135-141, herunder til artiklerne i Kirkelig Samler.