Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra N.F.S. Grundtvig “Skriftemaal og Altergang”