Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Skriftemaal og Altergang

Artiklens formål er “at bestride det attende Aarhundredes Oplysning, ved at bevise dens Uchristelighed” (Grundtvig 1825a, s. 22). Det sidste gør Grundtvig ved at forbinde tilhængerne af samtidens populære teologiske strømninger med 1700-tallets franske, radikale oplysningsfilosofi: “den voltairiske Oplysning er afskyelig, det indrømme vel de Fleste, om end tit kun med Munden, men at den semlerske staaer i Pagt dermed, finde Mange utroeligt, og selv kalder den det skammelig Bagtalelse” (s. 20).