Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Tro og Haab og Kjærlighed