Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Tro og Haab og Kjærlighed

“Om det attende Aarhundredes Oplysning i Salighedens Sag” blev trykt i april- og majhæftet af første bind af Theologisk Maanedsskrift (1825), som blev redigeret af 👤Andreas Gottlob Rudelbach og Grundtvig selv. Det nystartede tidsskrift skulle tage kampen op med rationalismen, der ifølge 👤Rudelbachs fortale gennemsyrede samtidens teologi: