Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Tro og Haab og Kjærlighed

Grundtvigs artikel repræsenterer i alt væsentligt et angreb på den overdrevne tillid, som det forrige århundrede nærede til fornuften. Den tyske teolog 👤Heinrich Eberhard Gottlob Paulus er kendt for at have afvist 👤Jesu mirakler med naturlige forklaringer, og 👤Julius August Ludwig Wegscheider, professor ved Halle Universitet og rationalismens førende dogmatiker, såede tvivl om 👤Jesu opstandelse. Intet kunne være sandt, hvis det ikke kunne godkendes ved fornuftens domstol. Op imod dette formulerer Grundtvig sine egne bestræbelser på følgende vis: