Grundtvig, N. F. S. De syv Sakramenter

I 1868 udkom “De syv Sakramenter” i bogudgaven af Den christelige Børnelærdom, kaldet “Anden Udgave”. Bogen består af 21 artikler fra Kirkelig Samler fra årene 1855-1861 samlet på i alt 392 sider. “De syv Sakramenter” udgør bogens ottende del (s. 92-110).

ganske vist.

hvad der hører til den katolske kirke, den katolske tro (nedsættende).

helt bestemt, afgjort.

fæstnet ved lov.

materielle; menneskelige.

(strenge, pedantiske) lærere.

dannede; udnævnte.

dvs. doktorer.

kaldes; gå under navn af.

kan være (optativ).

(fast) tradition, skik.

for en sikkerheds skyld.

tiende som ydes til kirkens vedligeholdelse.

spiller også på pavens status som 👤Kristi statholder el. stedfortræder på jorden.

opretholde.

hvad der hører til den katolske kirke, den katolske tro (nedsættende).

allerede.

læsere (egl. konfirmander).

læseres (egl. konfirmanders).

hvorvidt.

udtryk skabt af en (streng, pedantisk) lærer.

sigter til Det Nye Testamente.

indeholdt, omfattet.

synligt.

forening og fællesskab med 👤Kristi legeme og blod.

således.

strenge pedant.

tænkt på; besluttet.

angivet med korstegn.

unødvendige omvej; gante betyder nar eller tåbe.

er os magtpåliggende.

pedantiske stil el. værk.

udnyttet hans arbejde og selv taget æren for det, jf. Mau 1879, bind 1, s. 23, og Dom 14,18.

lovprise.

angivet (med tegn).

genoprejsning, oprejsning fra synden.

hverken.

forvandle.

det vil sige.

legemlige.

synligt.

legemligt; sanseligt.

fællesskabet med hans legeme og blod.

det vil sige.

legemlige; sanselige.

synligt.

spiser.

legemlig.

kludre sammen.

især i betydningen: muslimer.

sigter til pavens status som 👤Kristi statholder el. stedfortræder på jorden.

ganske vist.

hvad der hører til den katolske kirke, den katolske tro (nedsættende).

på nær.

hverken.

frelsessag.

ganske vist; rigtignok.

håndspålæggelsen.

lænket, bundet.

velsagtens.

opdeling; fordeling.

ganske vist.

det at gøre korsets tegn.

dåbsbekræftelse.

eksklusiv.

attest for, at en person er blevet vaccineret mod kopper. Vaccinationen var en forudsætning for bl.a. skolegang, konfirmation og giftermål, jf. forordning om koppevaccination af 3. april 1810.

hvad der hører til den katolske kirke, den katolske tro (nedsættende).

alterbordet; nadveren.

betale.

fik adgang til; bragtes til.

alterbordet; nadveren.

sig.

beviser ud fra Skriften.

sig.

overensstemmelse med apostlenes skikke.

tildele.

gr., som Grundtvig angiver: at bekræfte, bestyrke.

grundlagt.

tildele.

hvad der hører til den katolske kirke, den katolske tro (nedsættende).

en, der har myndighed som en apostel.

sigter til pavens status som 👤Kristi statholder el. stedfortræder på jorden.

bevis ud fra Skriften.

beviser ud fra Skriften.

åbenlyst.

honorere, opfylde; stå til ansvar for.

åbenlyst, utvivlsomt.

til.

en, der har myndighed som en apostels.

åbenlyst.

en, der har myndighed som en apostel.

sigter til pavens status som 👤Kristi statholder el. stedfortræder på jorden.

give, tildele.

absolution, syndsforladelse.

åbenlyst, tydeligvis.

give, tildele.

overensstemmelse med apostlenes skikke.

samfundsmæssigt.

uafhængighed.

frelsen.

bandlysning.

kommer ud på, kan være.

dvs. biskoppelige (episkopale) højkirkes, den anglikanske kirkes (Church of England). Inden for den anglikanske kirke skelner man mellem den højkirkelige (anglokatolske), den bredkirkelige (den såkaldte latitudinarisme) og den lavkirkelige (evangeliske og pietistiske) retning. Termen “High Church” brugtes om den retning, der tillagde de katolske rødder (fællesskab og tradition) en særlig “høj” vægt.

godtgøre, at vi har.

almene, universelle.

sigter til den anglikanske kirke (Church of England).

sigter til den anglikanske kirke (Church of England). Inden for den anglikanske kirke skelner man mellem den højkirkelige (anglokatolske), den bredkirkelige (den såkaldte latitudinarisme) og den lavkirkelige (evangeliske og pietistiske) retning. Termen “High Church” brugtes om den retning, der tillagde de katolske rødder (fællesskab og tradition) en særlig “høj” vægt.

lat., (rang)orden; grad. Grundtvig sigter sandsynligvis her og i det følgende til fjerde bog af 👤Peter Lombarderens Sententiarum libri quattuor (ca. 1150).

lat., værdighed til en vis ting; rang.

lat., tjeneste, embede.

sigter til det såkaldte evangeliar (afledning af evangelium; lat. evangeliarium), som er en bog med de tekststykker fra evangelierne, der bruges i den katolske gudstjeneste.

egl. menighedens lederes. Efter katolsk opfattelse var presbytere fra begyndelsen underordnet en episkopos (gr., tilsynsmand), mens de to betegnelser efter protestantisk opfattelse først efterhånden er kommet til at betegne to forskellige embeder, hhv. præste- og bispeembedet.

alterkalken, alterbægeret.

dvs. pavedømmets.

tildele.

oversigt over forhandlingerne på et landemode. Her sigtes til teksten fra Konciliet i Karthago i år 418, som 👤Joseph Bingham henviser til i Origines Ecclesiasticæ: or, The Antiquities of the Christian Church (1708-1722), bind 1, s. 151.

sigter til det såkaldte evangeliar (afledning af evangelium; lat. evangeliarium), som er en bog med de tekststykker fra evangelierne, der bruges i den katolske gudstjeneste.

åbenlyst.

apostolsk.

egl. menighedens ledere. Efter katolsk opfattelse var presbytere fra begyndelsen underordnet en episkopos (gr., tilsynsmand), mens de to betegnelser efter protestantisk opfattelse først efterhånden er kommet til at betegne to forskellige embeder, hhv. præste- og bispeembedet.

hverken.

sigter til det såkaldte evangeliar (afledning af evangelium; lat. evangeliarium), som er en bog med de tekststykker fra evangelierne, der bruges i den katolske gudstjeneste.

ganske vist.

originalsprog, her: oldgræsk.

foreningsdannelse.

samfundsmæssig; verdslig.

fremsætter, stiller.

samfundsmæssig.

indgås.

med hensyn til.

bedrage.

ydre; blændværk.

lat., pønitense, soning af synd el. skyld.

frelsessag.

personer, der går til skrifte.

eksklusiv.

absolutionen, syndsforladelsen.

frelsessag.

dvs. pavedømme.

frelsesorden; en teologisk betegnelse for stadierne i menneskets frelsestilegnelse. I luthersk teologi regner man, inspireret af bl.a. Rom 8,28-30, med hovedstadierne kaldelse, omvendelse og helliggørelse.

hvad der hører til den katolske kirke, den katolske tro (nedsættende).

absolutionen, syndsforladelsen.

ydre; blændværk.

det ydre; blændværket.

må Gud forlade, dvs. tilgive (optativ).

ganske vist.

åbenlyst.

afgjort.

frelsessagen.

Anvendt litteratur