Grundtvig, N. F. S. Den apostelige Troes-Bekjendelse i den christelige Daabspagt

I 1868 udkom “Den apostelige Troes-Bekjendelse i den christelige Daabspagt” i bogudgaven af Den christelige Børnelærdom, kaldet “Anden Udgave”. Bogen består af 21 artikler fra Kirkelig Samler fra årene 1855-1861 samlet på i alt 392 sider. “Den apostelige Troes-Bekjendelse i den christelige Daabspagt” udgør bogens fjerde del (s. 39-52).

apostolske.

profan, verdslig.

nødvendigvis.

vilje.

ganske vist.

velbegrundet.

sig.

fornemmet.

ganske vist.

giver det udseende af, lader som om.

udseende af, lader som om.

lægger byrder på.

således.

universelle.

således.

apostolske.

således.

hverken.

det jordiske menneskes forstand el. fornuft.

utålelige.

apostolske.

nødvendigvis.

alterbordet; nadveren.

nødvendigvis.

ganske vist.

styrelse; bestemmelse.

nødvendigvis.

her: meget lærde.

undtagen.

åbenlyst.

fortolkning, udlægning.

velbegrundet.

indbegreb.

særegne, særlige.

styrer alt, har magt til at sætte sin vilje igennem.

Jesus er den græske form af det hebraiske navn Josva, der er afledt af hebr. ‘ješaʿ’, frelse.

lat., af gr. khristós, der er en gengivelse af hebraisk ‘māšîaḥ’, messias, den salvede.

opretholde, bevare.

ganske vist.

skriftsted.

således.

skriftsted.

nedskrift.

skriftstedet.

apostolske.

hvad enten.

(sidde)plads.

håb om frelse.

hvad enten.

give, tildele.

hvad enten.

særlig.

helt bestemt, afgjort.

Den athanasianske trosbekendelse er den ene af de tre oldkirkelige trosbekendelser og en del af folkekirkens bekendelsesgrundlag.

apostolske.

lat., almægtig.

gr., den almægtige; verdenshersker; pantokrator er sammensat af gr. pan (alt) og kratos (magt, kraft).

lat., som Grundtvig angiver: treenighed.

gr., tre.

(indforstået) fagudtryk.

lære; forkyndelse.

tage tid, kræve tid.

lære; forkyndelse.

hvis.

af hebraisk ‘māšîaḥ’, messias, den salvede.

ganske vist.

legeme; det dødelige, forgængelige menneske.

sagt forud; dikteret.

ligesom.

sagt forud; dikteret.

undtagen.

ganske vist.

det vil sige.

forekomme.

misforståelse.

(sidde)plads.

hvad enten.

(sidde)pladsen.

hverken.

den ophøjede (sidde)plads.

lat., underverdenen (ordret: de nederste; de døde).

gr., underverdenen (ordret: det, der ikke kan ses); jf. dødsriget Hades.

(sidde)plads.

sigter til epistlerne i Det Nye Testamente.

(hele) menneskets.

dvs. mente.

legeme; det jordiske, forgængelige menneske.

mellemkomst af.

herliggøres.

legeme; det jordiske, forgængelige menneske, jf. 1 Mos 2,7.