Grundtvig, N. F. S. Rim og Sange til Fædrelandets Historie, samlede og den Danske Ungdom tilegnede

Oversigt over manuskripter og tryk

Manuskripter

I Grundtvig-arkivet på Det Kongelige Bibliotek, København, findes følgende manuskripter, der kan knyttes til tilblivelsen af Grundtvigs bidrag til Rim og Sange til Fædrelandets Historie, samlede og den Danske Ungdom tilegnede:

Signatur Type Indhold
Fasc. 390.46 Kladde til “Anders Vedel” samt dele af “Adam Øehlenschlæger” og “Thomas Kingo”
Fasc. 390.47 Kladde til dele af “Adam Øehlenschlæger”
Fasc. 390.48 Kladde til “Thomas Kingo”
Fasc. 390.49 Kladde til “Kristen Pedersen” og begyndelsen af “Peder Syv”
Fasc. 390.50 Kladde til resten af “Peder Syv”
Fasc. 390.51 Kladde til “Dronning Margrete”
Fasc. 390.56 Kladde til de sidste 14 vers af “Adam Øehlenschlæger”

Førstetrykket

Nummer i Bibliografien: 953.

Rim og Sange til Fædrelandets Historie, bind 2, udkom omkring den 25. juli 1849 (Kjøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adressecomptoirs Efterretninger (Adresseavisen) 25. juli 1849, sp. 6). Værket blev udgivet af 👤C.J. Brandt, forelagt af bog- og papirhandler C.G. Iversen og trykt hos Louis Klein.

Prisen for et indbundet eksemplar var 48 skilling (jf. Adresseavisen, 25. juli 1849, sp. 6). Oplagets størrelse kendes ikke.

Ni af Grundtvigs bidrag til Rim og Sange til Fædrelandets Historie, bind 2, er førstetryk, der ikke tidligere har været udgivet. Disse er:

Titel i Rim og Sange til Fædrelandets Historie Side
“Dronning Margrete” 27-28
“Det nordiske Trilling-Rige” 33-34
“Kristen Pedersen” 50-52
“Anders Vedel” 60-61
“Peder Syv” 90-91
“Thomas Kingo” 92-93
“Thomas Thaarup” 120
“Adam Øhlenschlæger” 125-126
“Bernhard Severin Ingemann” 138

Tidligere tryk

Rim og Sange til Fædrelandets Historie, bind 2, indeholder i alt 60 tekster. Af disse er 29 forfattet af Grundtvig, hvoraf ni er førstetryk, der ikke tidligere har været udgivet. De øvrige 20 bidrag af Grundtvig er bearbejdede versioner af tidligere udgivelser. Disse er:

Titel i Rim og Sange Titel i førstetrykket Trykt første gang i:
“Erik Glipping myrdes i Finderup” “Erik Glippings Død” Danske Kæmpeviser til Skole-Brug (1847), s. 42-48 (klik her)
“Marsk Stig” “Marsk Stig” Danske Kæmpeviser til Skole-Brug (1847), s. 48-51 (klik her)
“Niels Ebbesen frelser sit Fædreland” “Niels Ebbesen” Dannevirke (1839), 2. årgang, nr. 10, 4. september, s. [37] (klik her)
“Hr. Iver Lykke fanger Kong Albert” “Iver Lykke” Danske Kæmpeviser til Skole-Brug (1847), s. 69-72 (klik her)
“Jydernes Oprør mod Kristoffer Bajrer” “Kong Kristoffer af Baiern” Danske Kæmpeviser til Skole-Brug (1847), s. 73-75 (klik her)
“Kristian den Første” “Christian den Förste” “Den Danske Rim-Krönike” (1834), s. 580-583 (klik her ) og Den Nordiske Kirke-Tidende, (1834) nr. 35, 31. august, sp. 580-583. København
“Den første Bogtrykker i Danmark” Til Gotfred af Ghemens Skaal den 24de Juni 1840 Til Gotfred af Ghemens Skaal den 24de Juni 1840 (1840), s. [2-4] (klik her)
“Kristian den Anden” “Kong Christian den Anden” Danske Kæmpeviser til Skole-Brug (1847), s. 81-84 (klik her)
“Den lutherske Reformation” “Som den gyldne Soel udbryder” Psalmer ved Jubel-Festen 1817 (1817), s. [2]-6 (klik her)
“Kristian den Fjerdes Syn” “Danmarks Udsigter” Danskeren. Et Ugeblad, 2. årgang, nr. 35, 8. september 1849, s. 558-560
“Kristian den Fjerde og Holger Rosenkrands” “Og det var fjerde Kristian” Roskilde-Riim (1814), s. 133-136 (klik her)
“Ole Vind” “Hvor Mure stande nu i Grus” Roskilde-Riim (1814), s. 90-93 (klik her)
“Kjøbenhavns Belejring” “Frederik den Tredie” “Den Danske Rim-Krönike” (1834), s. 584 f. (klik her) og Den Nordiske Kirke-Tidende, (1834) nr. 35, 31. august, sp. 584-587. København
“Jørgen Sorterup” “Jørgen Sorterup” Idunna (1810), s. 139-142 (klik her)
“Kristian den Syvende” “Christian den Syvende” “Den Danske Rim-Krönike” (1834), s. 587-591 (klik her) og Den Nordiske Kirke-Tidende, (1834) nr. 35, 31. august, sp. 587-591. København
“Jens Baggesen” “✝ Jens Baggesen” Nyt Aftenblad, nr. 41, 14. oktober (1826), s. 334-336 (klik her)
“1801” “I hundrede Aar satte Fienden ei Fod” Anden Aprils Minde i Danske Samfund (1840), s. [5-7] (klik her)
“Henrik Steffens” “Henrich Steffens” Berlingske Tidende, nr. 66, 14. marts 1845, s. [1] f.
“Rasmus Kristian Rask” “Rasmus Christian Rask” Kjøbenhavns-Posten, 6. årgang, nr. 185, 24. november 1832, s. [937] f. (klik her)
“Tusindsaars-Festen” “Tusind Aar stod Christi Kirke” Danske Høitids-Psalmer til Tusindaars-Festen (1826), s. 8-11 (klik her)

Senere udgaver

Alle ni førstetryk i Rim og Sange til Fædrelandets Historie blev genoptrykt i forskellige sammenhænge i Grundtvigs levetid.

“Dronning Margrete” blev under samme titel genoptrykt i Danskeren. Et Ugeblad, 2. årgang, nr. 35, 8. september 1849, s. 545 f. Digtet er anbragt som det første i en række digte af Grundtvig under den fælles titel “Krønike-Rim”.

“Det nordiske Trilling-Rige” blev genoptrykt i 👤Heinrich Nutzhorn og 👤Ludvig Schrøder (1872) Historiske sange, nr. 134, s. 241 f.

“Kristen Pedersen” blev genoptrykt i følgende værker:

“Anders Vedel” blev genoptrykt i følgende værker:

“Peder Syv” blev genoptrykt i følgende værker:

“Thomas Kingo” blev genoptrykt i følgende værker:

“Thomas Thaarup” blev genoptrykt i følgende værker:

“Adam Øhlenschlæger” blev genoptrykt i Danskeren. Et Ugeblad, 2. årgang, nr. 35, 8. september 1849, s. 556 f. Der er fortaget mindre ændringer, og rimets inddeling afviger fra Rim og Sange til Fædrelandets Historie.

“Bernhard Severin Ingemann” blev udgivet i en udvidet form bestående af 16 strofer i Danskeren. Et Ugeblad, 2. årgang, nr. 35, 8. september 1849, s. 558-560.

Bibliografisk beskrivelse

De anvendte eksemplarer

  • Eksemplar fra Grundtvig-Biblioteket (katalognr. 6.3); beskåret og indbundet.
  • Eksemplar fra Det Kongelige Bibliotek (katalognr. L, 1995 8o); stregkode: 130004030258; beskåret og indbundet.
  • Eksemplar fra Det Kongelige Bibliotek (katalognr. 53,-115 8o 00776); stregkode: 115308007767; beskåret og indbundet.

Eksemplar 1 har dannet grundlag for tekstetablering og faksimiler.

Intern varians

Der er ikke blevet konstateret intern varians, hverken af tekstlig eller materiel art, i de kollationerede eksemplarer.

Tekstkritik

Anvendt litteratur