Grundtvig, N. F. S. Rim og Sange til Fædrelandets Historie, samlede og den Danske Ungdom tilegnede

Indledningen til “Dronning Margrete” er skrevet af 👤C.J. Brandt.

hoffet.

herredømme.

for.

sikkert.

dygtig, snu.

herredømme.

alene få Danmark.

handling, bedrift.

nabofolk; broderfolk.

ganske vist.

fællesskab, forening.

allerede.

ønske inderligt eller bestemt.

dygtig, snu.

bestemmelser, planer.

kaldtes.

navnet Margrete eller Margrethe stammer fra det latinske ‘margarita’ og det græske ‘margarítēs’, der betyder ‘perle’.

ypperlig, fortrinlig.

allerede.

dygtig, snu.

først og fremmest.

svære, vanskelige.

den sorte død, pesten.

som er dronning for tre riger; som bærer tre kroner.

Indledningen til “Det nordiske Trillinge-Rige” er skrevet af 👤C.J. Brandt.

sigter til de tre lande i Kalmarunionen (1397-1523) Danmark, Norge og Sverige.

forblev.

parter, gruppering.

udvalgte.

fællesskab.

laves, fremstilles.

fuldstændig.

næppe.

prædikeren, dvs, den ukendte forfatter til Prædikerens Bog.

hån, spot.

laves, fremstilles.

dvs. lempeligt, forsigtigt.

fuldmægtig frue og ret husbond.

evne, formåen.

herredømme, magt.

dvs. verdens.

sigter til de tre lande i Kalmarunionen (1397-1523) Danmark, Norge og Sverige.

kan blive til skade; kan skade.

som jeg lavede for deres bedste.

bestemmer (over), styrer.

høre til, høre under.

tjener; ung mand.

henvende særlig opmærksomhed; tillægge særlig betydning.

bestemme.

smerte.

skade, ulykke.

Indledningen til “Kristen Pedersen” er skrevet af 👤C.J. Brandt.

kraft, styrke.

i øvrigt kendt for.

forfædrenes.

udlægning, fortolkning.

dvs. fornemmelig, først og fremmest.

i hele sit forfatterskab.

toneangivende.

kamp, strid.

bedømmelse, vurdering.

bøger, der indeholder lægeråd eller oplysning om lægemidler, etc.; håndbog, der giver oplysninger af medicinsk art for personer, der ikke er uddannede læger.

agtværdig dansk mand.

her: Danmark.

ligemand.

danskerne.

dvs. af.

her: stridslysten.

tildelt, tilskikket.

gejstligt overhoved.

behandlede dem overlegent, foragteligt.

tyskerne.

franskmændene.

med ihærdighed efter; flittigt efter.

trykke.

var meget.

dvs. indholdet.

koldfeber.

sjællænder.

danskerne.

trykke.

ordsprog; sigter også til 👤Peder Laales ordsprogssamling Incipit iustissimus legifer et diuinarū virtutū optimus preceptor Petrus laale Danorum lux: Et doctorum virorum euidens exemplum atque specimen, udg. Gotfred af Ghemen (1515).

variant af ordsproget ‘morgenstund har guld i mund’, se Mau 1879, nr. 6.590, og Grundtvig 1845, nr. 1.009.

oversatte endvidere.

Grundtvig sigter formentlig til 👤Peder Syvs Et Hundrede Udvalde Danske Viser, Om Allehaande merkelige Krigs-Bedrivt og anden selsom Eventyr, Som sig her udi Riget Ved Gamle Kemper, Navnkundige Konger, og ellers fornemme Personer begivet haver, af Arilds Tid til denne nærværende Dag. Forøgede med det Andet Hundrede Viser Om Danske Konger, Kæmper og Andre, Samt hosføiede Antegnelser, Til Lyst og Lærdom (1695), også kaldet Tohundredvisebogen.

heldigvis, lykkeligvis.

tyskerne.

danskerne.

endog.

runerister, dvs. en person, der er kyndig i at riste (indridse) og tyde runer.

Indledningen til “Anders Vedel” er skrevet af 👤C.J. Brandt.

bestemmer, hersker.

særlige, karakteristiske.

tryk.

trekvart.

efternavnet 👤Vedel er en latinisering af stednavnet Vejle.

ville.

dygtige.

skabte.

trykke.

er den ypperste, har fortrinnet.

skal leve (optativ).

danskerne; det danske sprog.

er 👤Anders den ypperste, har 👤Anders fortrinnet.

her: i landet; ubestemt stedsangivelse, folkevisestil.

variant af ordsprog, jf. ordsprog, jf. Mau 1879, bind 2, s. 232, og Grundtvig 1845, nr. 2.266.

også.

fanebærer, bannerfører; hædersmand.

(den) gamle mester.

her: skriver godt.

her: tungemål, sprog.

Indledningen til “Peder Syv” er skrevet af 👤C.J. Brandt.

ophav.

særlige, karakteristiske.

ordsprog.

i.

vise taknemmelighed over for de mænd.

indsats.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 2.712, og Grundtvig 1845, nr. 842.

grundlag, god grund.

glemmes.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 6.590, og Grundtvig 1845, nr. 1.009.

ordsprog.

såvel.

som.

ordsprog.

det danske sprog.

jf. talemåden ‘at så til hælvten med en’, dvs. således deler man udbyttet, se Mau 1879, bind 1, s. 390.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 10.202, og Grundtvig 1845, nr. 2.662.

lokkeord, hvormed man kalder på en kat; “kis til sin kat” kan også bruges som udtryk for at blande sig i andres sager.

udtryk for noget småt, ubetydeligt eller tåbeligt.

sprang i stumper og stykker; blev til en flintblok, som er hård, men skør.

ordsprog.

Indledningen til “Thomas Kingo” er skrevet af 👤C.J. Brandt.

rigtigt.

allerede.

fremragende.

meddelte.

således.

beherske ordene eller sproget.

ophøjet værdighed.

her: i Danmark.

bragt til verden.

også.

her: slægt, afstamning.

dvs. højtidskvad, højtidssange.

opstandelse.

bebudelsen af julen (dvs. af Kristi fødsel).

bøjer (poetisk).

Indledningen til “Thomas Thaarup” er skrevet af 👤C.J. Brandt.

dvs. rådede, bestemte.

er den ypperste.

her: Det Kongelige Teater.

det sene efterår.

høstede marker, der efterfølgende nvendes som græsarealer for kvæg.

således.

også.

her: Danmarks.

kvad, digte.

Indledningen til “Adam Øhlenschlæger” er skrevet af 👤C.J. Brandt.

rigtignok.

adskilte sig, gjorde sig bemærkede.

herhjemme.

bebuder.

nabofolk; broderfolk.

kunstfærdige stil.

(først) for nylig.

bedrifter, gerninger.

oplyse, klarlægge.

fremragende.

gitret; rækværket.

fingerring af guld.

frugtbar.

tilvirket (som).

også.

pragt.

danske digters.

forbillede.

al den stund, altid.

endnu.

hal, borgsal.

bæger, hvorved der aflagdes løfte om store bedrifter; tillige en henvisning til skjaldeguden Brage.

Indledningen til “Bernhard Severin Ingemann” er skrevet af 👤C.J. Brandt.

delte.

slagmarken.

heltene, krigerne.

folkevisen.

riddernes heltedåd.

således.

tiden under 👤Valdemar 1. Store, 👤Knud 6. og 👤Valdermar 2. Sejr, 1157-1241.

valdhornet.

her: i Danmark.

ligesom.

folkevisens.