Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Danskeren 1

Men see, nu har det Danske Folk ved 📌Dannevirke, hvis ældste Navn er 📌Holgers Dige, selv slaaet Dommedags-Slaget, og at de selv mærker det, kan man høre derpaa, at nu siger Bønderne selv baade i 📌Sælland og 📌Jylland, at nu er Holger Danske vaagnet, nu har de lært, at det var inden i dem selv 133han sad og uglesov, til Slesvig-Holstenerne kom og kneb ham i Næsen!