Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Danskeren 1

1

Hvad vil I Preusere ved 📌Dannevirke?
Vil I begraves ved den Danske Kirke?
Hvad vil I Tydskere ved 📌Holgers Dige?
Der kom I ret tilpas, skal Rygtet sige,
Til 👤Thyre Dannebod I kasted Handske,
Men taget op den blev af Holger Danske!