Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Danske Kæmpeviser til Skole-Brug udvalgte og tillæmpede af Nik. Fred. Sev. Grundtvig

16

Det meldte Vidrik Velandsøn,
Der han drog af sin Handske:
Fuldlidet skal I rose deraf,
I giæstede Holger Danske!
Nu stander Striden i 📌Nør under 📌Jylland.