Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Danske Kæmpeviser til Skole-Brug udvalgte og tillæmpede af Nik. Fred. Sev. Grundtvig

11

Kong Holger og stærk Diderik,
De mødtes midt paa den Hede,
86De sloges ret af Hjertensgrund,
De var i Hu saa vrede.
Nu stander Striden i 📌Nør under 📌Jylland.