Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Danske Kæmpeviser til Skole-Brug udvalgte og tillæmpede af Nik. Fred. Sev. Grundtvig

8

Det svarede høien Bærmeris',
Det Ord tog han til Giemme *til Eftertanke.:
Vi giæste Kong Holger i 📌Dannemark
Og see, om han selv er hjemme.
Nu stander Striden i 📌Nør under 📌Jylland.