Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Danske Kæmpeviser til Skole-Brug udvalgte og tillæmpede af Nik. Fred. Sev. Grundtvig

4

“Nu draget vi har i mange Aar,
Med Kæmper i Flok Staalhandske,
Dog end vi høre, i 📌Nørrejylland
Os byder Trods Holger Danske.
Nu stander Striden i 📌Nør under 📌Jylland.