Grundtvig, N. F. S. Danske Kæmpeviser til Skole-Brug udvalgte og tillæmpede af Nik. Fred. Sev. Grundtvig

Holger Danske og Stærk Diderik.

1

Stærk Diderik boer sig udi 📌Bern
Med atten Brødre giæve,
Og hver af dem haver Sønner tolv,
Stor Manddom de bedreve.
Nu stander Striden i 📌Nør under 📌Jylland.

2

Stærk Diderik har og Systre Nok,
For de er alle femten,
Og hver af dem har Sønner tolv,
Den Yngste, hun har tretten.
Nu stander Striden i 📌Nør under 📌Jylland.

3

For Diderik gik nu frem at staae
Saamange Kæmpekroppe,
Jeg siger det foruden Tant,
De saaes over Bøgetoppe.
Nu stander Striden i 📌Nør under 📌Jylland.

4

“Nu draget vi har i mange Aar,
Med Kæmper i Flok Staalhandske,
Dog end vi høre, i 📌Nørrejylland
Os byder Trods Holger Danske.
Nu stander Striden i 📌Nør under 📌Jylland.

5

Det vi have hørt om hans Hovmod,
Det haver os gjort stor Vaande,
85Han lader sig krone med røden Guld,
Og vil os ei gaae til Haande.”
Nu stander Striden i 📌Nør under 📌Jylland.

6

Og Sverting stak frem en stor Staalstang,
Begyndte dermed at true:
“Vel hundrede af Kong Holgers Mænd
Jeg regner ikke ved en Flue.
Nu stander Striden i 📌Nør under 📌Jylland.

7

“Og hør du, Sverting, du sorte Svend!
Du agte dem ikke saa ringe!
Jeg siger dig, alle Kong Holgers Mænd
De ere fuldraske Drenge.”
Nu stander Striden i 📌Nør under 📌Jylland.

8

Det svarede høien Bærmeris',
Det Ord tog han til Giemme *til Eftertanke.:
Vi giæste Kong Holger i 📌Dannemark
Og see, om han selv er hjemme.
Nu stander Striden i 📌Nør under 📌Jylland.

9

Stærk Diderik sendte Kong Holger Ord,
Og lod han saa tilbyde:
Hvad heller vil du stride med os,
Eller vil du Skatten yde?
Nu stander Striden i 📌Nør under 📌Jylland.

10

Kong Holger han blev saa harm i Hu,
Han ikke paa Svar lod vente:
“Hvo Skat vil kræve af Danske Mænd,
Han faaer den og selv at hente.”
Nu stander Striden i 📌Nør under 📌Jylland.

11

Kong Holger og stærk Diderik,
De mødtes midt paa den Hede,
86De sloges ret af Hjertensgrund,
De var i Hu saa vrede.
Nu stander Striden i 📌Nør under 📌Jylland.

12

Af Blod der randt fuldstrid en Strøm,
Under Bjerg i dybe Dale,
Og de som krævede Skatten ind,
De maatte den selv betale.
Nu stander Striden i 📌Nør under 📌Jylland.

13

Og her laae Hest og der laae Mand,
De bedste Venner adskildes,
De loe ei efter det varme Bad
Nær alle, som kom til Gildes.
Nu stander Striden i 📌Nør under 📌Jylland.

14

Og det var høien Bærmeris',
Hans Brouten ham gik af Minde:
“Nu lever ei Hælvten af vore Mænd,
Hvor skulde vi Seier vinde!”
Nu stander Striden i 📌Nør under 📌Jylland.

15

Stærk Diderik tog da selv til Beens,
Han løb over Bjerge og Dale,
Og Sverting, han tog den samme Vei,
Hvor fast han end før turde prale.
Nu stander Striden i 📌Nør under 📌Jylland.

16

Det meldte Vidrik Velandsøn,
Der han drog af sin Handske:
Fuldlidet skal I rose deraf,
I giæstede Holger Danske!
Nu stander Striden i 📌Nør under 📌Jylland.