Grundtvig, N. F. S. Ved Bernhard Ingemanns og Lucie Mandix's Sølvbryllup 30 te Juli 1847

Førstetrykket

Nummer i Bibliografien: 894.

Grundtvigs sang Ved Bernhard Ingemanns og Lucie Mandix's Sølvbryllup udkom juli 1847. Sangen har førstelinjen “Ved den blanke Sö i Bögeskygge” og blev trykt som en selvstændig tryksag. Forfatterangivelsen står ikke på titelbladet, men nederst på s. [3] efter sangens afsluttende strofe. Sangen er trykt i Bianco Lunos bogtrykkeri i København.