Grundtvig, N. F. S. Ved Bernhard Ingemanns og Lucie Mandix's Sølvbryllup 30 te Juli 1847

Oversigt over manuskripter og tryk

Manuskripter

I Grundtvig-arkivet på Det Kongelige Bibliotek, København, findes et manuskript til værket.

Signatur Type Indhold
Fasc. 389.111 Udkast til hele sangen

Førstetrykket

Nummer i Bibliografien: 894.

Grundtvigs sang Ved Bernhard Ingemanns og Lucie Mandix's Sølvbryllup udkom juli 1847. Sangen har førstelinjen “Ved den blanke Sö i Bögeskygge” og blev trykt som en selvstændig tryksag. Forfatterangivelsen står ikke på titelbladet, men nederst på s. [3] efter sangens afsluttende strofe. Sangen er trykt i Bianco Lunos bogtrykkeri i København.

Senere udgaver

Sangen blev genudgivet i 1869 med titlen “Ved Ingemanns Sølvbryllup” i Grundtvigs digtsamling Digte. Samlingen blev udgivet af 👤Svend Grundtvig, og sangen står s. 162 f.