Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Ved Bernhard Ingemanns og Lucie Mandix's Sølvbryllup 30 te Juli 1847

Sangen til 👤Bernhard og 👤Lucie Ingemanns sølvbryllup blev sunget om morgenen på selve bryllupsdagen foran brudeparrets bopæl i Sorø. Det fortæller 👤Ingemann i et brev til Grundtvig dateret 31. juli 1847. Han beklager samtidig, at Grundtvig ikke var til stede på selve dagen, skønt “en Fugl havde foresunget os, om den Dag at se dig her Ansigt til Ansigt” (Grundtvig og Ingemann 1882, s. 299). Skønt Grundtvig ikke til var stede på selve dagen, var han alligevel repræsenteret gennem sin sang: “at du aandelig og kjærlig var til Stede blandt os, hørte vi allerede i den stille, herlige Sommermorgen, da din lige saa poetisk dejlige som inderlige Sølvbryllupssang tonede ud over Søen fra Vejen ved vor Have” (s. 299).