Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Græsk og Nordisk Mythologi for Ungdommen

Hvad man i det Nittende Aarhundrede kan være bekiendt at tvistes om, er da kun denne sære Holger Danskes mythiske Forældre, og det maae nærmest være Normannerne, som baade kaldte sig selv Danske og fortæller os, at deres Landsmand, Skjalden Tjalfe (Taillefer) aabnede Slaget ved 📌Hastings med Holgers Vise. Som 📌Normandiets Besiddere blev de jo ogsaa, poetisk talt, En af 👤Karl den Stores tolv Jævninger, indtog 📌Engeland og glimrede i 📌Palæstina, saa i et Fransk Æventyr kunde de prægtig skildres som Holger Danske.