Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Græsk og Nordisk Mythologi for Ungdommen

Dette er i et kort Begreb hvad man finder i Holger-Danskes Krønike, som engang i Middelalderen blev skrevet paa Fransk og i det Sextende Aarhundredes Begyndelse fordansket af vor berømmelige 👤Christen Pedersen, og vel har det Attende Aarhundredes kloge Høns udfundet, at Holger var en Bairer, og blev kun ved en Skrivfeil en Dansker, men i saa Fald maatte man slaae Streg over hele Holgers-Krøniken som en naragtig Skrivfeil, og desuden blev det lige vist, at Danske Folk, før de kiendte Krøniken, 281vidste af en Holger Danske at sige, som skulde komme hjem, hvergang hans Fædreland var i Fare, ja, sad udentvivl usynlig i “Vætteværn” eller Aandeklemme midt iblandt os. Endelig har man aldrig hørt, at enten Bairerne eller nogen Anden end de Danske har poetisk tilegnet sig Holger, og det slaaer Hoved paa Sømmet.