Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Brage-Snak om Græske og Nordiske Myther og Oldsagn for Damer og Herrer

At imidlertid 👤Ingemann, her som allevegne, følde sig indtaget af det Æventyrlige, der, paa een Gang svarer baade til det Mythiske og det Historiske i 📌Norden, derfor takker jeg vor fælles søde Moder, den dybe og kiærlige Danske Natur, og dette er mig baade et langt klarere og kiærere Varsel for 📌Dannemarks og 📌Nordens Fremtid, end hvad der kan findes imellem Stjernerne eller læses i dem; thi det beviser, at Hjertet er blevet Aanden tro, saa, hvad enten 📌Grækenland endnu har en Penelope, der venter paa Odysseus, eller ikke, saa har 📌Norden ligefuldt en Jomfru 👤Gloriant”, en Islandsk Konge-Datter, som har biet paa Holger Danske, og synger, efter Kæmpevisen, ind i det skumle Fængsel: